Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vn

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 1
BỘ ĐỀ MEGABOOK SỐ 3 MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút
Cho biết: hằng số Plă...
Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 2
mới là 0,75 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc đã dùng là A. 0,4 μm. B. 0,44 μm. C....
Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 3
Câu 20: Một máy hàn hồ quang hoạt động ở gần nhà sẽ làm cho tivi trong nhà bị n...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vn

Télécharger pour lire hors ligne

Đây là đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 của Megabook. Các em có thể tham khảo nhé!
------------------------------------------------------------------------------
Các em có thể tham khảo bộ sách hay của Megabook tại địa chỉ sau nhé ;)
http://megabook.vn/
Chúc các em học tốt! ^^

Đây là đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 của Megabook. Các em có thể tham khảo nhé!
------------------------------------------------------------------------------
Các em có thể tham khảo bộ sách hay của Megabook tại địa chỉ sau nhé ;)
http://megabook.vn/
Chúc các em học tốt! ^^

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (17)

Publicité

Similaire à Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vn (20)

Plus par Megabook (20)

Publicité

Plus récents (20)

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Vật lý số 3 - Megabook.vn

 1. 1. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 1 BỘ ĐỀ MEGABOOK SỐ 3 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3. m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6. C; 1 u = 931,5 MeV/ . Câu 1: Mạch điện nối tiếp R1 L1 C1 có tần số cộng hưởng f1 . Mạch điện nối tiếp R2 L2 C2 có tần số cộng hưởng f2 . Biết f2 = f1 . Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng là f. Tần số f liên hệ với tần số f1 theo hệ thức: A. f = 2f1 . B. f = 4f1 . C. f = 3f1 . D. f = f1 . Câu 2: Ở mặt đất, tại nơi có g = 9,81m/s 2 , một con lắc đơn có vật nặng m = 100 g mang điện tích q. Khi có điện trường đều với cường độ điện trường A.2.10 –7 . B. −2.10 –7 . C. −3.10 –8 . D. 3.10 –8 . Câu 3: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50 Hz. Suất điện động do máy này phát ra có giá trị hiệu dụng là A. 88858 V. B. 12566 V. C. 88,86 V. D. 125,66 V. Câu 4: Nói về độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ, phát biểu nào say đây đúng? A. Độ phóng xạ càng lớn nếu khối lượng của mẫu càng lớn. B. Độ phóng xạ tăng khi tăng nhiệt độ của mẫu phóng xạ. C. Có thể tăng độ phóng xạ bằng cách tăng từ trường nơi đặt mẫu. D. Độ phóng xạ tỉ lệ thuận với thời gian. Câu 5: Cho mạch điện AB gồm cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω , độ tự cảm L = 1/(2π) H mắc nối tiếp với cực dương của điốt Đ. Điốt Đ có điện trở thuận không đáng kể, có điện trở ngược rất lớn. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp uBA = 200cos 2 (100πt) V thì công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch AB là P1. Nếu đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp uAB = 200cos 2 ( 100πt) V thì công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch AB là P2. Tỉ số P2/P1 là A. 9 B. 1/6 C. 6 D. 1/9 Câu 6: Hai cuộn dây (R1 , L1 ) và (R2 , L2 ) mắc nối tiếp nhau và đặt vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng của các cuộn dây. Điều kiện để U1 + U2 = U là: A. L1 .L2 = R1 .R2 . B. L1 + L2 = R1 + R2 . C. D. Câu 7: Hai điểm M và N cùng nằm trên một phương truyền sóng cơ cách nhau λ/3. Tại thời điểm t có và . Biên đọ song bằng A.3√ cm. B. √ cm. C. 3 cm. D.√ cm. Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A = 8 cm. Biết trong một chu kỳ, khoảng thời gian để độ lớn gia tốc của vật không lớn hơn 250 cm/ là T/3. Tần số dao động của vật là A.2,5Hz. B.1,5Hz. C.7,9Hz.. D. 1,26Hz. Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh f đến giá trị f1 hoặc f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có giá trị bằng nhau. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện cực đại thì A. B. C. D. + Câu 10: Trong thí nghiệm I-âng về giaothoa với ánh sáng đơn sắc, hai khe cách nhau 0,8 mm, khoảng vân quan sát được là 1 mm. Dịch chuyển màn quan sát lại gần hai khe thêm một khoảng 50 cm thì khoảng vân
 2. 2. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 2 mới là 0,75 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc đã dùng là A. 0,4 μm. B. 0,44 μm. C. 0,5 μm. D. 0,48 μm. Câu 11: Nếu ánh sáng huỳnh quang gây ra hiện tượng quang điện với một kim loại thì ánh sáng kích thích làm phát ra ánh sáng huỳnh quang A. gây ra hiện tượng quang điện với kim loại đó khi thời gian chiếu sáng đủ lớn. B. không gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại đó. C. gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại đó khi có cường độ ánh sáng đủ mạnh. D. cũng gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại đó. Câu 12: Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 1,5 m thì người ta phải điều chỉnh để điện dung của tụ có giá trị 500 pF. Để thu được sóng 3m thì phải A. tăng điện dung của tụ thêm 1500pF. B. tăng điện dung của tụ thêm 1000pF. C. giảm điện dung của tụ 2000pF. D. tăng điện dung của tụ thêm 2000pF. Câu 13: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt-π/3)cm. Trong khoảng thời gian Δt = 0,775 s, kể từ thời điểm ban đầu, số lần vật đi qua vị trí mà động năng bằng thế năng là A. 7. B. 5. C. 4. D. 8. Câu 14: Cho mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với biến trở R. Đặt vào đoạn mạch trên điện áp xoay chiều ổn định u = u = cos ωt. Khi R = thì thấy điện áp hiệu dụng trên biến trở và trên cuộn dây bằng nhau. Sau đó tăng R từ giá trị thì A. công suất toàn mạch tăng rồi giảm. B. công suất trên biến trở tăng rồi giảm. C. công suất trên biến trở giảm. D. cường độ dòng điện tăng rồi giảm. Câu 15: Trong bài thực hành xác định tốc độ truyền âm, một học sinh xác định được bước sóng của sóng âm là λ = 75 ± 5 cm. Biết tần số của nguồn âm f = 440 ± 10 Hz, vận tốc truyền âm là A. 330 ± 5 m/s. B. 330 ± 15 m/s. C. 330 ± 30 m/s. D. 330 ± 50 m/s. Câu 16: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp với phần tử Y. Biết rằng X, Y là một trong các phần tử: điện trở, tụ điện hoặc cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u=√ . Thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu phần tử X, Y lần lượt là = √ U, = U. Phần tử X và Y là A. cuộn dây thuần cảm và tụ điện. B. cuộn dây không thuần cảm và điện trở. C. tụ điện và điện trở. D. cuộn dây có điện trở thuần và tụ điện. Câu 17: Một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Trong đó: AM là cuộn dây có điện trở r = 200 Ω hệ số tự cảm L = H, MB gồm tụ điện có điện dung C = F mắc nối tiếp với biến trở R. Biết uMB = U0cos100πt (V). Thay đổi R đến giá trị R1 thì điện áp hai đầu AM lệch pha so với điện áp hai đầu MB. Giá trị của R1 bằng A. 20Ω. B. 100Ω. C. 50Ω. D. 70Ω. Câu 18: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ dòng điện là I =. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian T/3 kể từ lúc t = T/12 (với T là chu kì của dòng điện ) là A. . B. √ . C. D. √ . Câu 19: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật nặng có khối lượng 250 g. Biết rằng trong quá trình dao động, thời gian mà lò xo bị dãn trong một chu kỳ là s. Lấy g = 10 m/ , biên độ của dao động của vật là A. 5 cm. B. √ cm C. √ cm. D. √ cm
 3. 3. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 3 Câu 20: Một máy hàn hồ quang hoạt động ở gần nhà sẽ làm cho tivi trong nhà bị nhiễu, vì hồ quang điện A. chặn sóng điện từ lan tới ăng-ten của tivi. B. làm thay đổi điện áp trên lưới điện.C. phát ra sóng điện từ lan tới ăng-ten của tivi. D. làm thay đổi cường độ dòng điện qua tivi.Câu 21: Tìm năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân phóng xạ tiaα và tạo thành đồng vị Thôri . Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt α, , lần lượt là 7,1 MeV, 7,63 MeV, 7,7 MeV. A. 17,24 MeV. B. 13,98 MeV. C. 11,51 MeV. D. 10,82 MeV Câu 22: Trong thời kỳ hoạt động mạnh, Mặt Trời phóng về phía Trái Đất một dòng hạt điện tích gây ra hiện tượng bão từ trên Trái Đất. Trong trận bão từ, sự truyền sóng vô tuyến bị ảnh hưởng rất mạnh. Sở dĩ bão từ ảnh hưởng tới sự truyền sóng vô tuyến vì nó làm thay đổi A. từ trường trên mặt đất. B. khả năng phản xạ sóng điện từ trên tầng điện li. C. điện trường trên mặt đất. D. khả năng phản xạ sóng điện từ trên mặt đất. Câu 23: Hiện tượng thực nghiệm nào sau đây chứng tỏ năng lượng nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn? A. Hiện tượng quang điện. B. Quang phổ do đèn dây tóc phát ra. C. Hiện tượng phóng xạ β. D. Quang phổ do hơi loãng của Natri bị đốt nóng sáng. Câu 24: Một đồng hồ có quả lắc (xem là con lắc đơn) dao động với chu kỳ T = 2 s ở Hà Nội với gia tốc trọng trường = 9,7926m/ và nhiệt độ = 100℃. Chuyển đồng hồ vào Thành phố Hồ Chí Minh với gia tốc trọng trường = 9,7867m/ và nhiệt độ = 33℃. Biết hệ số dãn nở của thanh treo α = 2. . Muốn đồng hồ vẫn chạy đúng trong điều kiện mới thì chiều dài của con lắc phải A. giảm 1,65mm. B. giảm 1,05mm. C. tăng 1,05mm. D. tăng 1,65mm. Câu 25: Nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai? A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. B. Tia hồng ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy. C. Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng. D. Bước sóng của tia hồng ngoại dài hơn bước sóng của ánh đỏ Câu 26: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m được treo trên trần một toa xe. Dưới tác dụng của trọng lực, toa xe chuyển động xuống dốc nghiêng góc 30° so với phương ngang, hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt dốc là 0,2. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa tự do đối với xe. Lấy g = 10 m/ . Chu kì dao động đó của con lắc là: A. 2,3 s. B. 2,0 s. C. 2,1 s. D. 2,5 s. Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại và có giá trị = 2U. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch R và là A.√ √ √ Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 2mm, màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân là 0,2 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ’>λ thì tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ λ có một vân sáng của bức xạ λ’. Bước sóng λ’ có giá trị A. 0,48 μm. B. 0,52 μm. C. 0,58 μm. D. 0,60 μm. Câu 29: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm có một đầu cố định, đầu kia được gắn với một thiết bị rung với tần số f, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, coi hai đầu dây là hai nút sóng. Thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 0,6 m/s. B. 12,0 m/s. C. 15,0 m/s. D. 22,5 m/s . Câu 30: Một con lắc lò xo gồm vật m1 có khối lượng 2 kg và lò xo có độ cứng k = 100 N/m đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát với biên độ A = 5 cm. Khi vật đến vị trí biên thì người ta đặt nhẹ lên nó một vật có khối lượng . Cho hệ số ma sát giữa và là µ = 0,2; g = 10m/ . Giá trị của để nó không bị trượt trên là A. ≤ 0,4kg. B. ≥ 0,5kg. C. ≥
 4. 4. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 4 0,4kg. D. ≤ 0,5kg. Câu 31: Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hydro không có bức xạ nào có bước sóng thuộc vùng tia Rơnghen là do A. hạt nhân hydro không có nơtron. B. hiệu số năng lượng giữa trạng thái cao nhất và thấp nhất là nhỏ hơn 13,6 eV. C. độ lớn năng lượng ở mỗi trạng thái dừng là quá nhỏ. D. hydro không thể đốt đến nhiệt độ đủ cao. Câu 32: Điện áp giữa hai cực của một vôn kế xoay chiều là u=100√ (V). Tại thời điểm 1/300 s, số chỉ của vôn kế này có giá trị là: A. 100V. B. 100√ V. C. 200V . D. 50√ V. Câu 33: Trong một quang phổ của nguyên tử hyđrô, người ta quan sát thấy chỉ có 3 vạch phổ có màu. Quang phổ này có tất cả bao nhiêu vạch quang phổ? A. 3 vạch. B. 4 vạch. C. 10 vạch. D. 7 vạch. Câu 34: Tại thời điểm độ phóng xạ của một mẫu magie là 2,4. Bq, tại thời điểm độ phóng xạ của nó là 8. Bq. Số hạt nhân bị phân rã từ thời điểm đến thời điểm là 13,85. hạt nhân. Chu kì bán rã của Magiê là A. 15 phút. B. 10 phút. C. 12 phút. D. 16 phút. Câu 35: Một con lắc đơn có vật nhỏ khối lượng m, dao động với biên độ góc trong không khí. Tại vị trí cân bằng, lực hướng tâm tác dụng vào vật nhỏ có biểu thức A. = mgcos . B. = 2mg(1-cos ). C. = 2mgcos . D. =mg(3-2cos ). Câu 36: Hạt nhân con sinh ra sau phóng xạ là . Hạt nhân mẹ là A. . B. C. D . Câu 37: Một nguồn sáng có công suất 2 W, phát ra ánh sáng có bước sóng 0,597µm tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4 mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong 1s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là A. 27 km B. 470 km C. 6 km D. 274 km Câu 38: phóng xạ theo phương trình → + . Lúc đầu có 119g urani, thể tích He tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn sau hai chu kỳ bán rã là A. 8,54 lít. B. 2,85 lít. C. 16,8 lít. D. 22,4 lít. Câu 39: Hai dao động cơ điều hòa có cùng phương và cùng tần số 50 Hz, có biên độ lần lượt là 2a và a, pha ban đầu lần lượt là π/3 và π. Phương trình của dao động tổng hợp có dạng A. x=3a cos( 100 ) B. x=3a cos( 100 ) C. x=a√ cos( 100 ) D. x=a√ cos( 100 ) Câu 40: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc và ly độ liên hệ với nhau bởi biểu thức a =-400 x. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là A. 20. B. 10. C. 40. D. 400. Câu 41: Ở mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau một khoảng AB = 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6cm. M và N là hai điểm khác nhau thuộc mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm I của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng A. 5. B. 3. C. 7. D. 6. Câu 42: Khi nói về sóng âm, điều nào sau đây sai A. Trong chất rắn, sóng âm có thể là sóng ngang hoặc sóng dọc. B. Có thể chuyển dao động âm thành dao động điện và dùng dao động kí điện tử để khảo sát dao động âm. C. Khi môt nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số , thì sẽ đồng thời phát ra các họa âm có tần số 2 ; 3 ; 4 …. D. Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm. Câu 43: Một thấu kính thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt trong không khí. Một chùm tia sáng hẹp song song gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím vàng được chiếu tới thấu kính song song với trục chính của thấu kính. Điểm hội tụ của chùm sáng màu tính từ quang tâm O ra xa theo thứ tự
 5. 5. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 5 A. tím, lam, vàng, đỏ. B. tím, vàng, lam, đỏ. C. đỏ, lam, vàng, tím. D. đỏ, vàng, lam, tím. Câu 44: Xét phản ứng hạt nhân + → +n. Cho biết tên gọi và điều kiện xảy ra phản ứng. A. Đó là phản ứng nhiệt hạch. Để xảy ra phản ứng cần nhiệt độ rất cao (từ đến K). B. Là phản ứng phân hạch dây chuyền. Điều kiện cần cho phản ứng xảy ra là khối lượng của chất phân hạch phải lớn hơn hoặc bằng khối lượng tới hạn. C. Đó là phản ứng phân hạch. Điều kiện cần cho phản ứng xảy ra là khối lượng của chất phân hạch phải lớn hơn hoặc bằng khối lượng tới hạn. D. Đó là phản ứng nhiệt hạch. Để xảy ra phản ứng cần có khối lượng chất đủ lớn. Câu 45: Trong mạch dao động LC, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0, khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng một phần tư giá trị cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn A. √ B. √ C. √ D. √ Câu 46: Trong máy quang phổ lăng kính, ống chuẩn trực có tác dụng chính là A. tạo nhiều chùm tia song song đơn sắc chiếu tới buồng tối. B. tán sắc ánh sáng trước khi chiếu tới lăng kính. C. tạo các chùm tia song song bên trong lăng kính. D. tạo chùm tia song song của ánh sáng phức tạp chiếu tới hệ tán sắc. Câu 47: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu ta làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng trung tâm sẽ A. không thay đổi vị trí. B. dịch về phía nguồn trễ pha. C. dịch về phía nguồn sớm pha. D. không còn vì không có giao thoa. Câu 48: Trong bài toán truyền tải điện năng, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây n lần thì điện áp ở nơi phát cần phải A. giảm n lần. B. tăng n lần C. tăng √ lần. D. giảm lần. Câu 49: Một sóng cơ lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là = asin (cm). Một điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn O một khoảng λ/3 ở thời điểm t= T/2 có độ dịch chuyển = 2 cm. Biên độ sóng a có giá trị cm. A. √ B. 4 cm. C. 2√ cm. D. 2 cm. Câu 50: Tia X được phát ra từ một ống tia X (ống Coolidge) có hai cực được nối vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy biến thế tăng thế với tỷ số biến thế k = 1000. Hai đầu của cuộn sơ cấp của máy biến thế này được nối vào một nguồn hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U. Hỏi U phải có trị số tối thiểu bằng bao nhiêu để có thể tạo được tia X có bước sóng 6,2 pm? A. 141,4 V. B. 200 V. C. 200 kV. D. 141,4 kV. -------HẾT------- Giải đề Vật lý Câu 1: Đáp án D +Ta có điều kiện cổng hưởng điện trong các TH:
 6. 6. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 6 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 w w 1 w L C Z Z L C L C          2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 w w 1 w L C Z Z L C L C          Vì f1=f2 => 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 w w 1 1 L C L C L C L C          +Mắc nối tiếp 2 mạch thì 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ( ) w C w L b C Z L L C C C C C C Z C C       +Khi đó điều kiện tần số để 2 mạch ghép nối tiếp cộng hưởng: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 ( ) w w 1 w w ( ) ( ) L C Z Z C C L L C C C C C C C C C C L L L C C L C C L C C C L C f f                      Câu 2: ?? Đề thiếu Câu 3: Đáp án C +Suất điện động hiệu dụng do máy phát ra là: 3 2 2 0 0 .2 . .5 0 .2 .1 0 8 8, 8 6 2 2 2 N N f           Câu 4: Đáp án A Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ tại thời điểm t bằng tích hằng số phóng xạ và số lượng hạt nhân phóng xạ chứa trong lượng chất đó ở thời điểm t
 7. 7. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 7 / . . .2 t T o H N N     A.Đúng vì m càng lớn thì N càng lớn => độ phóng xạ càng lớn B.Sai vì nhiệt độ của mẫu phóng xạ không ảnh hưởng đến độ px C.Sai vì từ trường ko ảnh hưởng đến H D.Sai vì độ phóng xạ giảm theo thời gian theo quy luật hàm số mũ giống số hạt nhân Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án C + Điều kiện thỏa mãn: 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 ( ) ( ) 2 . ( ) ( ) 2 . 2 2 4 ( ) 4 ( ) 8 0 ( L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L U U U Z Z Z R Z R Z R R Z Z R Z R Z R Z R Z R R Z Z R Z R Z R R Z Z Z R Z R R R Z Z Z R Z                                                1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 ) 0 L L R Z R Z R          L L R R (Không nhất thiết phải giải chi tiết, dự vào đáp án để thử ngược lại) Câu 7: Đáp án B Độ lệch pha giữa M và N là: 2 2 / 3 3        M nhanh pha hơn N góc 2pi/3 Tại thời điểm đó : co s 3 2 co s( ) 3 3 co s 1 2 co s( ) 3 M N u A u A                 
 8. 8. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 8 (Sử dụng chức solve trên máy tính giải ) = > / 6   hoặc 5 / 6  = > suy ra biên độ A= 2 3 Câu 8: Đáp án D + khoảng thời gian để độ lớn gia tốc của vật không lớn hơn 250 cm/ là T/3 có 4 khoảng thời gian đều nhau như vậy T/12 +Có : m ax m ax m ax m ax .sin ( 2 ) / 2 2 5 0 1 2 5 0 0 1 1 5 0 0 / 8 1, 2 6 2 2 T a a a T a a f A               Câu 9: Đáp án B Dạng mạch RLC w biến thiên liên quan đến tụ điện +Ta có: 1 2 1 2 ; C C f f f f U U    Biến đổi ta có :
 9. 9. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 9 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 ( ) 1 2 2 L L R C R L C L                  (1) Mà để m axC U thì: 2 2 2 1 2 o R L C L    (2) ( ghi nhớ công thức ) +Từ (1) và (2): 2 2 21 2 2 2 21 2 2 2 o o f f f            (Ghi nhớ công thức) Câu 10: Đáp án A +Có:   1 ' 0, 7 5 4 3 4 4 .5 0 2 0 0 2 0, 4 4 D i m m a D D i m m a D D D D D cm m ia u m D                          Câu 11: Đáp án D D .Đúng vì ánh sáng đó có bước sóng h q o     nên cũng gây hiện tượng quang điện với kim loại đó Thời gian chiếu sáng, cường độ ánh sáng không ảnh hưởng đến sự gây ra hiện tượng quang điện nên A,B,C sai Câu 12: Đáp án A Công thức tính bước sóng điện từ thu được: 2 c L C  +Ta có:
 10. 10. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 10 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1, 5 2 3 1 1 / 4 2 4 c L C c L C C C C C C C                  Vì vậy muốn thu được bước sóng 3m thì phải tăng điện dung từ 500pF đến 2000pF: tăng thêm 1500pF (đa A) Câu 13: Đáp án A x = 4cos(4πt-π/3) +Thời điểm ban đầu: Xo=2 cm , chuyển động chiều dương +Có: T=0,5(s), t=0,775 s =T+T/2+T/20 T=0,775 => x=-2,97 , v=-33,63 chuyển động theo chiều âm Trong khoảng thời T có 4 lần động năng bằng thế năng 2, 8 2 2 A x     Khoảng thời gian tiếp theo T/2+T/20 sẽ có 3 lần vật qua vị trí động năng = thế năng Vậy từ thời điểm ban đầu đến t=0,775 có 7 lần vật qua vị trí động năng = thế năng Câu 14: Đáp án C Điều chỉnh điện trở R thì điện áp trên biến trở R bằng điện áp cuộn dây thuần cảm thì L R Z , công suất trên biến trở đạt cực đại hay công suất toàn mạch cực đại
 11. 11. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 11 2 m ax 2 U P R  Nên chỉ có đáp án C đúng Câu 15: Đáp án C +Có: m in m in m in m ax m ax m ax . 0, 7.430 301( ) 300( ) 330 30( ) . 0, 8.450 360 330 30( ) v f m m m v f m              Vậy : 330 30( )v m  Câu 16: Đáp án D 2 y x U U U U   => 2 2 2 x y U U U  U toàn mạch vuông pha với Uy = > Y là tụ điện, X là chỉ có thể là cuộn dây không thuần cảm Vì nếu 2 phần tử X,Y là tụ điện(cuộn cảm) và điện trở thì X,Y vuông pha => C loại Nếu 2 phân từ X,Y là tụ điện và cuộn cảm thuần thì chúng ngược pha=> A loại Nếu 2 phần X,Y là cuộn dây không thuần cảm và điện trở thì góc lệch giữa X,Y là góc nhọn => góc lệch Utm và X(Y) cũng là góc nhọn => Loại B (Vẽ giản đồ vecto hình dung) Câu 17: Đáp án C +Có: 2 0 0, 5 0, 2 0 0L C Z Z r   + tan tan L A M C M B Z u r Z u R    Điều chỉnh R để AM lệch pha pi/2 MB
 12. 12. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 12 tan . tan 1 . 2 0 0 .5 0 5 0 2 0 0 A M M B CL A M M B L C u u ZZ u u r R Z Z R r             Câu 18: Đáp án C Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện dây bằng tích phân cường độ dòng điện: /1 2 / 3 /1 2 5 /1 2 /1 2 5 /1 2 /1 2 2 co s( ) 2 2 co s( ) 2 2 sin ( ) 2 2 sin ( ) sin ( ) 0 2 3 3 | T T o T T o T T T I t d t T I t d t T T t T T                           Câu 19: Đáp án B +Có:
 13. 13. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 13 0, 0 2 5 2, 5 2 1 0 5 5 6 0 6 6 o d n m g l m cm k m T k T t T t             = > đi từ VTCB đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên mất khoảng thời gian: 4 6 .2 6 3 .sin ( 2 ) 6 2 o T T T t T l A A T          2 3 5 3 3 3 o A l cm     Câu 20: Đáp án C Vì hồ quang điện sẽ phát ra sóng điện từ làm nhiễu sóng Tivi nên đáp án C đúng Câu 21: Đáp án B năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân phóng xạ tiaα : .230 .4 .234 7, 7.230 7,1.4 7, 63.234 13, 98( ) T h U E E E E E M eV           Câu 22: Đáp án B
 14. 14. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 14 Bão từ là do dòng hạt mang điện phóng ra từ các vụ bùng nổ trên Mặt trời tác dụng lên các đường cảm ứng từ của Trái Đất. Các hạt mang điện làm xáo trộn từ trường, thay đổi khả năng phản xạ sóng điện từ trên tầng điện li của Trái đất làm gây rối loạn vô tuyến và mất điện. Câu 23: Đáp án D Quang phổ do hơi loãng của Natri bị đốt nóng sáng: Khi kích thích hơi Natri nó sẽ phát ra các photon, quang phổ thu được là quang phổ vạch phát xạ là những vạch sáng đơn lẻ ngăn cách nhau với các khoảng tối => không lien tục, năng lượng nguyên tử Na có giá trị gián đoạn Câu 24: Đáp án ? 1 1 1 1 2( ) 2 2 (1 ) 0, 9922o l T s l l t g           0, 9 9 0 2o l m   2 2 (1 )o l l t  => 2 0, 9 9 0 8 7l m +Có: 2 12 2 1 1 2 1 1 2 (1 ). . (1 ) o o l t gT l g T g l l t g       Muốn đồng hồ chạy đúng: 2 2 1 2 1 1 1 ' 0, 9 9 1 6 T g l l T g      Phải tăng chiều dài thanh 1 đoạn: 4 2 2 2 ' 7 , 2 9 0 7 .1 0l l l m      ( Không có đáp án) Câu 25: Đáp án C Dễ dàng đáp án C sai. Tia hồng ngoại bức xạ không nhìn thấy bản chất sóng điện từ có bước sóng dài hơn bước sóng đỏ Câu 26: Đáp án C Khi xe chuyển động xuông dốc sẽ xuất hiện 1 lực quán tính ngược chiều chuyển động
 15. 15. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 15 . sin f m a a g     Vì có lực ma sát nên xe chịu thêm lực ma sát trượt ngược chiều chuyển động: cos .F m g   +Gia tốc biểu kiến của con lắc: 2 2 ( sin cos . ) 2 ( sin cos . ). cos 120 o bk g g g g g g g          Thay số: 78bk g  +Chu kì con lắc: 2 2,1 1 b k l T g   s Câu 27: Đáp án C Dạng bài RLC tụ điện biến thiên để Ucmax +Có các công thức trong Th này: 2 2 . 0C L C U U U U   (1) Mà 2C U U => 3 2 L U U Lại có: 2 2 2 2 0C L R U U U U    (2) = > 2 2 2 2 2 3 4 9 / 4 . 4 R U U U U U    3 2 R U U   3 4 C R U U   Câu 28: Đáp án D + 3 3 70, 2 .1 0 .2 .1 0 4 .1 0 0, 4 1 ia m u m D         +Vì '  mà tại M là svị tri vân sáng bậc 3 ứng với ánh sáng bước sóng  cũng cho vị trí vân sáng ứng với as bước sóng  ’ => vân sáng đó chỉ là vân sáng bậc 2 hoặc bậc 1 => ' 2  hoặc 3 ' 2  
 16. 16. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 16 => ' 0, 8( )um  hoặc ' 0, 6( )um  => ' 0, 6( )um  vì (0,8 không nằm trong bứơc sóng của ánh sáng khả kiến) Câu 29: Đáp án C +Thời gian giữa 3 lần liên tiếp dây duỗi thẳng chinh la T: T=0,02(s) + trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, coi hai đầu dây là hai nút sóng thì chiều dài dây: 2 60 30( )l cm cm      +Vân tốc truyền sóng: 0, 3 1 5( / ) 0, 0 2 v f m s T      Câu 30: Đáp án B +Khi vật m1 vi trí biên thì vận tốc bằng 0, li độ có độ lớn = A, đặt nhẹ vật m2 thì biên độ sau đó không đổi nhưng w và vận tốc qua VTCB thay đổi 1 2 2 m ax 1 2 w w . . s s k m m k a A A m m      +Khi vật m1 dddh vật m2 ở trên sẽ chịu 1 lực quán tính: 2 .f a m  2 m ax 2 m ax 2 1 2 . . . k f m a m A m m    + Để m2 không trượt trên m1 thì : m ax 2 .m n s f F m g  = > 1 2 . k A g m m   Thay số => ≥ 0,5kg Câu 31: Đáp án B A.Sai vì nơ tron không ảnh hưởng đến khả năng bức xạ nguyên tử H B.Đúng vì hiệu số năng lượng giữa trạng thái cao nhất và thấp nhất của nguyên tử H là nhỏ hơn 13,6 eV mà tia Rownghen có bước sóng từ 10^-12 đến 10^-8 mức năng lượng chuyển giữa các trạng thái ra rất lớn mới có thể phát ra
 17. 17. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 17 C.Sai vì độ lớn năng lượng các trạng thái dừng không ảnh hưởng mà độ biến thiên năng lượng khi chuyển giữa các trạng thái dừng mới tác động đến khả năng bức xạ của nguyên tử H D.Sai không liên quan Câu 32: Đáp án A Tại thời điểm t=1/300 hay bất kì thời điểm nào số chỉ của vôn kế luôn đo giá trị hiệu dụng của điện thế xoay chiều đặt vào 2 đầu đoạn mạch 100( )U V (Cần lưu ý , đáp án nhiễu là đáp án D:50 2 ) Câu 33: Đáp án C 3 vạch màu của quang phổ hidro là 3 vạch màu thuộc dãy Banme : N về K, M về K và L về K Nên từ trạng thái dừng cao nhất trong trường hợp này là N (4) về trạng thái cơ bản số vạch phát xạ nguyên tử H phát ra là: ( 1) 4 .(4 1) 1 0 ( ) 2 2 n n va ch     Câu 34: Đáp án B + Ta có: t1 : H1 = 2,4.106 Bq t2 : H2 = 8.105 Bq N= 13,85.108 +Độ phóng xạ tại các thời điểm : H0 = H1 = N0 H2 = H = N = >H1 – H2 = H0 – H = (N0 – N) HHN T  0 . 2ln sN HH T 600. 2ln 0    = 10 phút
 18. 18. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 18 Câu 35: Đáp án B +Ở vị trí cân bằng vận tốc của vật m: m ax 2 (1 cos )o v gl   +Lực hướng tâm tác dụng vào vật nhỏ tại VTCB: 2 m ax h t h t v F m a m l   Câu 36: Đáp án A  + 0 1 e (   ) Trong phóng xạ   1 nơtrơn phân rã phát ra 1 e => số p của hạt nhân con tăng lên bảo toàn điện tích, số A không đổi Câu 37: Đáp án D +Cường độ ánh sáng tại 1 điểm cách nguồn R: 2 4 P I R  +Năng lượng ánh sáng tới mắt: W h c N   Mà : 2 2 2 2 2 2 W = IS = . 4 4 . 4 4 . . 1 6 . . 4 .4 . P d R h c P d N R P d P d R h c N h c N                 Thay số : => R  274 (km) Câu 38: Đáp án A
 19. 19. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 19 +Số mol U ban đầu: 0, 5( )U U m n m o l M   +Số mol U bị phân rã bằng số mol He tạo thành = > sau 2 chu kì số mol He tạo thành 3 .2 ( .2 ) 4 U H e U U nT n n n T     =0,375(mol) +Thể tích He tạo thành ở điều kiện chuẩn .2 2, 4 8, 4H e V n  (gần với đáp án A) Câu 39: Đáp án D +Có : ( sử dụng máy tính => x=a√ cos( 100 ) ) +biên độ dao động tổng hợp 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 co s( ) 4 2 .2 co s( ) 3 3 A A A A A A a a a a A a               + Chỉ còn 2 đáp án C và D, dễ dàng loại đáp án C vì pha của dao động tổng hợp nằm trong khỏag ( , ) 3   Câu 40: Đáp án B +Có : 2 2 2 4 0 0 4 0 0w w 2 0 1 1 0 T a x               = > Trong 1s số dao động toàn phần vật thực hiện được là: f=1/T=10 (hz)
 20. 20. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 20 Câu 41: Đáp án D Phương trình giao thoa sóng : 1 2 1 2 2 1 1 2 2 co s ( ) co s w ( ) 2 2 o u U d d t d d                          +2 nguồn đồng pha, M N năm trên đường trung trực cách đều trung điểm I của AB nên ứng với tại điểm M, N: 1 2   =0 ; 1 2 d d Nên điều kiện những điểm dao động đồng pha vs 2 nguồn trên MN: 1 2 ( ) 2 / 2 d d d k d k              IM=IN= 2 2 2 2 6 8 10IA IM cm    = > d thuộc (6 ;10) = >k thuộc   6 1 0 ; 3, 2 5; 6, 2 5         = > có 3 giá trị k nguyên 4,5,6 Vì M,N đối xứng nên trên MN có 6 điểm dao động cùng pha với 2 nguồn Câu 42: Đáp án D D.Sai vì độ to của âm phu thuộc vào tần số và mức cường độ âm Câu 43: Đáp án A + thấu kính thủy tinh có hai mặt cầu lồi làj thấu kính hội tu   1 2 1 1 1 1 d v l t d v l t D n f R R n n n n f f f f                  = > Điểm hội tụ của chùm sáng màu tính từ quang tâm O ra xa theo thứ tự Đỏ, vàng , lam , tím ( vs những bài tập này chọn theo thứ tự 7 màu cầu vồng ngoặc ngược lại nên dễ dàng loại 2 đáp án B,C) Câu 44: Đáp án A + → +n +Đầu tiên phản ứng trên là phản ứng nhiệt hạch vi 2 hạt nhân nhẹ tổng hợp thành 1 hạt nhân nặng hơn.
 21. 21. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 21 +Phản ứng tỏa năng lượng cần nhiệt độ rất cao lên đến hàng trăm triệu độ(mặt trời)( đến K) Câu 45: Đáp án D +Trog mạch dao dộng Lc: cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là 2 đại lượng vuông pha 2 2 1 o o i u I U              Nên: 1 5 4 4 o o I U i u    Câu 46: Đáp án D A.Sai vì đó là tác dụng của thấu kính hội tụ B.Sai vì đó là tác dụng của lăng kính C.Sai vì ánh sáng đi trong lăng kính bị khúc xạ hiển nhiên là các chùm song song D.Đúng tác dụng của ống chuẩn trực tạo chùm tia song song của ánh sáng phức tạp chiếu tới hệ tán sắc Câu 47: Đáp án B +Nếu 2 nguồn đồng pha thì quãng đường đi được của ánh sáng 2 nguồ như nhau gặp nhau tại 1 điểm trên đường trung trực 2 nguồn +Nhưng 1 nguồn trễ pha hơn sẽ đến ánh sáng đến chậm hơn so với nguồn sớm pha nên quãng đường ánh sáng đi được của nguồn sớm pha là dài hơn nên khi ánh sáng 2 nguồn gặp nhau thì phải gặp tại vj trí gần nguồn trễ pha hơn Câu 48: Đáp án ? ( Bài này cần điều kiện công suất tiêu thụ điện tại nơi tiêu thụ không đổi) 2 .hp P I R Hao phí giảm n lần => I giảm n Công suất tiêu thụ không đổi nên tt U tăng n ( .tt tt P U I ) Hiệu điện thế tại nguồn: . tt U I R U  Thiếu dữ kiện vì không biết độ giảm điện áp lúc đầu so với điện áp nguồn Câu 49: Đáp án A +CÓ: 2 2 2 .sin( 2 . ) .sin( ) 3. 3 M u a t a t T T           Tại thời điểm T/2: 2 2 .sin( . ) .sin( ) 2 2 3 3 M T u a a T        = > a= 4 / 3
 22. 22. Megabook Chuyên Gia Sách Luyện Thi Trang 22 Câu 50 : Đáp án A +Hiệu điện thế 2 đầu thứ cấp: 200000( ) . tc h c U V e   +Hiệu điện thếcực đại 2 đầu sơ cấp 200000( ) . tc hc U V e   +Hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu sơ cấp: 1 4 1, 2 ( ) 2 sc U U V 

×