Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Posadzki przemysłowe - Megachemie - żywiczne, epoksydowe, antyelektrostatyczne

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 27 Publicité

Posadzki przemysłowe - Megachemie - żywiczne, epoksydowe, antyelektrostatyczne

Télécharger pour lire hors ligne

MEGAdur to produkowane od ponad 10 lat systemy posadzek przemysłowych, oparte na syntetycznych żywicach polimerowych. Zyskały one uznanie wykonawców i inwestorów, a ich parametry techniczne oraz
właściwości użytkowe weryfikowane są każdego dnia na powierzchni wielu tysięcy metrów kwadratowych.
Produkty z grupy MEGAdur stosowane są m. in. na powierzchniach parkingów, w budynkach użyteczności publicznej, w magazynach i halach wysokiego składowania, zakładach przetwórstwa spożywczego, zakładach farmaceutycznych, chemicznych, elektrowniach oraz rafineriach, gdzie podłogi narażone są na wysokie obciążenia mechaniczne i chemiczne.

MEGAdur to produkowane od ponad 10 lat systemy posadzek przemysłowych, oparte na syntetycznych żywicach polimerowych. Zyskały one uznanie wykonawców i inwestorów, a ich parametry techniczne oraz
właściwości użytkowe weryfikowane są każdego dnia na powierzchni wielu tysięcy metrów kwadratowych.
Produkty z grupy MEGAdur stosowane są m. in. na powierzchniach parkingów, w budynkach użyteczności publicznej, w magazynach i halach wysokiego składowania, zakładach przetwórstwa spożywczego, zakładach farmaceutycznych, chemicznych, elektrowniach oraz rafineriach, gdzie podłogi narażone są na wysokie obciążenia mechaniczne i chemiczne.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Posadzki przemysłowe - Megachemie - żywiczne, epoksydowe, antyelektrostatyczne

 1. 1. SYSTEMY POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH www.megachemie.com
 2. 2. Systemy posadzek przemysłowych MEGAdur - produkcja • ponad 10 letnie doświadczenie produkcyjne • produkcja w zakładzie w Krakowie • surowce najwyższej jakości • Zakładowa Kontrola Produkcji www.megachemie.com
 3. 3. Systemy posadzek przemysłowych MEGAdur Kryteria doboru posadzek przemysłowych: • obciążenia mechaniczne • obciążenia chemiczne • oczekiwania inwestora • funkcje pomieszczeo www.megachemie.com
 4. 4. Właściwości systemów posadzkowych MEGAdur - Przyczepnośd do betonu - Odpornośd - Faktura powierzchni na ścieranie antypoślizgowa - Wytrzymałośd - Odpornośd na na ściskanie promieniowanie UV - Odpornośd termiczna - Odpornośd chemiczna - Elektrostatycznośd - Elastycznośd - Twardośd - Odpornośd na działanie wody www.megachemie.com
 5. 5. Podział systemów posadzkowych MEGAdur ze względu na właściwości chemiczne zastosowanego spoiwa SYSTEMY EPOKSYDOWE SYSTEMY POLIURETANOWE (MEGAdur EP) (MEGAdur PUR) - POWŁOKI SZTYWNE - POWŁOKI ELASTYCZNE - BARDZIEJ WYTRZYMAŁE MECHANICZNIE - BARDZIEJ ODPORNE CHEMICZNIE - PODKŁAD - WARSTWA NAWIERZCHNIOWA ODPORNA NA UV -ODPORNE NA ŚCIERANIE - NIŻSZY KOSZT - ODPORNOŚD NA ALKALIA - ODPORNOŚD NA KWASY - DOWOLNOŚD KOLORU - DOWOLNOŚD KOLORU www.megachemie.com
 6. 6. Podział Systemów posadzkowych - MEGAdur w zależności od obciążeo i przeznaczenia MEGAdur SP 50 POWŁOKOWE MEGAdur SP 80 PUR MEGAdur SW 300 WYLEWNE MEGAdur SW 200 PUR MEGAdur KWARC 100 PUR KWARCOWE MEGAdur KWARC 400 MEGAdur AS 150 P ANTYELEKTROSTATYCZNE MEGAdur AS 350 W www.megachemie.com
 7. 7. Systemy powłokowe - MEGAdur SP 50 • pomieszczenia techniczne • pomieszczenia kontroli • pomieszczenia turbozespołów • biura • magazyny podręczne • średnio obciążone hale produkcyjne Grubośd posadzki: 0,5÷0,8 mm www.megachemie.com
 8. 8. Systemy powłokowe - MEGAdur SP 50 Zakład Bahlsen Sweet w Skawinie www.megachemie.com
 9. 9. Systemy powłokowe - MEGAdur SP 80 PUR • pomieszczenia techniczne • piesze ciągi komunikacyjne • pomieszczenia kontroli • pomieszczenia turbozespołów • biura • akumulatorownie • magazyny • hale montażowe Grubośd posadzki: 0,5÷0,8 mm • maszynownie www.megachemie.com
 10. 10. Systemy powłokowe - MEGAdur SP 80 PUR Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu www.megachemie.com
 11. 11. Systemy wylewne - MEGAdur SW 300 • hale produkcyjne i montażowe • pomieszczenia techniczne • pomieszczenia kontroli • korytarze • magazyny • laboratoria chemiczne Grubośd posadzki: ok. 3 mm www.megachemie.com
 12. 12. Systemy wylewne - MEGAdur SW 300 Elektrociepłownia Katowice PLIVA Zakłady Farmaceutyczne S.A. w Krakowie www.megachemie.com
 13. 13. Systemy wylewne - MEGAdur SW 200 PUR • pomieszczenia produkcyjne • pomieszczenia kontroli • magazyny • akumulatorownie • biura • korytarze Grubośd posadzki: ok. 2 mm www.megachemie.com
 14. 14. Systemy wylewne - MEGAdur SW 200 PUR Volvo Truck we Wrocławiu www.megachemie.com
 15. 15. Systemy kwarcowe MEGAdur KWARC 100 PUR MONOKOLOR/KOLORMIX • ciągi komunikacyjne • parkingi wewnętrzne i zewnętrzne • rampy wjazdowe, tarasy • pomieszczenia turbozespołów • garaże • korytarze • maszynownie • magazyny Grubośd posadzki: ok. 1 mm www.megachemie.com
 16. 16. Systemy kwarcowe MEGAdur KWARC 100 PUR MONOKOLOR/KOLORMIX Garaż podziemny w budynku Warta Tower w Warszawie www.megachemie.com
 17. 17. Systemy kwarcowe MEGAdur KWARC 400 MONOKOLOR/KOLORMIX • rampy załadowcze • parkingi • garaże • maszynownie • magazyny • ciągi komunikacyjne • korytarze • biura Grubośd posadzki: 4÷6 mm www.megachemie.com
 18. 18. Systemy kwarcowe MEGAdur KWARC 400 MONOKOLOR/KOLORMIX Zakłady przemysłu tytoniowego Philip Morris w Krakowie www.megachemie.com
 19. 19. Systemy antyelektrostatyczne - MEGAdur AS 150 P • serwerownie i sale komputerowe • laboratoria • magazyny materiałów łatwopalnych • akumulatorownie • pomieszczenia techniczne Grubośd posadzki: ok. 1,5 mm www.megachemie.com
 20. 20. Systemy antyelektrostatyczne PLIVA Zakłady Farmaceutyczne SA w Krakowie www.megachemie.com
 21. 21. Systemy antyelektrostatyczne - MEGAdur AS 350 W • pomieszczenia produkcyjne zagrożone wybuchem • magazyny gazów technicznych • magazyny materiałów wybuchowych • akumulatorownie Grubośd posadzki: ok. 3,5 mm
 22. 22. Systemy antyelektrostatyczne Zakłady chemii budowlanej „VEGA” www.megachemie.com
 23. 23. Kolorystyka Zgodnie z listą asortymentową wg palety RAL KOLORMIX – przykładowe kolory www.megachemie.com
 24. 24. Charakterystyka - wykres redukcji nacisku punktowego WYKRES REDUKCJI NACISKU PUNKTOWEGO P P’ Grubośd posadzki ZALEŻNOŚD REDUKCJI NACISKU PUNKTOWEGO NA BETON OD GRUBOŚCI POSADZKI MEGAdur 45,0 Posadzka MEGAdur gr. 1mm Nacisk wypadkowy na beton [(Mpa] 40,0 Posadzka MEGAdur gr. 2mm 35,0 Posadzka MEGAdur gr. 3mm 30,0 Posadzka MEGAdur gr. 4mm 25,0 Posadzka MEGAdur gr. 6mm 20,0 15,0 10,0 5,0 P’ 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 www.megachemie.com P Nacisk punktowy na posadzkę [(Mpa]
 25. 25. Zastosowanie w przemyśle PRZEMYSŁ CHEMICZNY PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY INNE POMIESZCZENIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I PUBLICZNYCH FABRYKI I INNE ZAKŁADY PRODUKCYJNE www.megachemie.com
 26. 26. Serwis Techniczny Systemy posadzek przemysłowych MEGAdur • pełna informacja techniczna • pomoc w doborze odpowiedniego systemu • szkolenia techniczne • nadzór w trakcie realizacji • serwis powykonawczy www.megachemie.com
 27. 27. Megachemie Research & Technologies SA ul. Królowej Jadwigi 192 30-212 Kraków E-mail: biuro@megachemie.com Tel: +48 12 296 06 12 Fax: +48 12 2960613, 123983932 www.megachemie.com

×