Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kata Ganti Nama Diri

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Kata Ganti Nama Diri

 1. 1. KATA GANTI NAMA DIRI ORANG Pelajaran Bahasa Melayu
 2. 2. Kata Ganti Nama Diri Orang• digunakan untuk menggantikan nama diri orang• selalu digunakan dalam perbualan seharian Kata Ganti Nama Diri Orang Pertama Kedua Ketiga
 3. 3. Kata Ganti Nama Diri Orang Pertama• digunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap aku kami kita saya beta patik hamba
 4. 4. Aku suka Aku digunakan semasa makan di bercakap dengan rakan. restoran ini. Hari ini saya akan memberi ceramah tentang kehidupan sihat.Saya digunakan semasabercakap dalam majlisrasmi atau dengan orangyang baru dikenali.
 5. 5. Kami gembira Encik Lim dapat menyertai kelas ini. Kami digunakan untuk mewakili pihak yang ramai apabila bercakap dengan orang lain.Ayah, ibu, mari kita pergi beli aiskrim. Kita digunakan kepada diri sendiri dan orang yang diajak bercakap.
 6. 6. Kata Ganti Nama Diri Orang Kedua• digunakan untuk merujuk orang yang diajak bercakap anda awak kalian kamu engkau tuanku
 7. 7. Awak faham soalan ini? ATAU Kamu faham soalan ini? Beta murka dengan kelakuan tuan hambaBeta digunakan sewaktu raja atau sultanbertitah kepada rakyat.Awak dan Kamu digunakan ketika bercakap denganorang dalam situasi yang formal.
 8. 8. Awak faham soalan ini? ATAU Kamu faham soalan ini? Ampun Tuanku, sembah patik diharap diampun Patik digunakan sewaktu golongan bawahan bercakap dengan Raja.Awak dan Kamu digunakan ketika bercakap denganorang dalam situasi yang formal.
 9. 9. Engkau boleh beri surat ini kepada Lina?Engkau digunakan ketika bercakap dengan orangyang rapat dengan kita. Contoh: rakan, ahlikeluarga
 10. 10. Kalian mesti menghantar tugasan ini pada hari ini juga.Kalian digunakan ketika bercakap dengan sekumpulan orang.
 11. 11. Terima kasih atas kehadiran anda di mesyuarat hari ini. Anda digunakan ketika bercakap dengan orang yangtidak dikhususkan percakapan atau dalam satu kumpulan.
 12. 12. Kata Ganti Nama Diri Orang Ketiga• digunakan untuk merujuk orang yang diperkatakan mereka dia ia beliau baginda
 13. 13. Ini kucing kegemaran saya. Ia mempunyai bulu berwarna putih.Ia digunakan untuk merujuk benda yang bernyawa.
 14. 14. Puan Amirah akanbekerja di sini. Dia berasal dari Australia. Dia digunakan untuk merujuk seseorang yang diperkatakan.
 15. 15. Predisen John F. Kennedymerupakan presiden yang ke-35 negara Amerika Syarikat.Beliau berkhidmat sebagaipresiden negara itu selamatiga tahun. Beliau digunakan untuk merujuk seseorang yang terhormat atau berkedudukan.
 16. 16. Kanak-kanak itu kelihatan gembira. Mereka sedang bermain bola. Mereka digunakan untuk merujuksekumpulan orang yang diperkatakan.
 17. 17. SekianTerima Kasih

×