Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Sortokaudet

 1. Sortokaudet Kpl 29 - 30
 2. I Venäjän keisarit autonomian aikana 1809 - 1917
 3. Aleksanteri I (1801 – 1825)
 4. Nikolai I (1825 – 1855)
 5. Aleksanteri II (1855 – 1881)
 6. Aleksanteri II:n salamurha 13.3.1881 • Murhaaja oli liettualainen Ignats Griniwicki, joka heitti pommin Katariinankanavan sillalla Aleksanteri II:n vaunuja kohti. • Keisari kuoli saamiinsa vammoihin Talvipalatsissa neljä tuntia myöhemmin. • Aleksanteri II:n viimeiset sanat: ”Viekää minut kotiini kuolemaan ”. • Griniwicki kuului terroristijärjestö Narodnaja voljaan (= Kansan tahto). Verikirkko • Järjestö oli tehnyt tätä ennen jo seitsemän epäonnistunutta murhayritystä keisaria vastaan. • Murhapaikalle pystytettiin myöhemmin Verikirkkona tunnettu Kristuksen ylösnousemisen katedraali. Ignats Grinewicki kuoli räjähdyksessä.
 7. Aleksanteri III (1881 – 1894) • Aleksanteri III meni naimisiin Tanskan kuninkaan tyttären, prinsessa Dagmarin kanssa. • Dagmar otti Venäjällä käyttöön nimen Maria Fjodorovna. • Suomessa Dagmar oli todella rakastettu.
 8. Nikolai II (1894 – 1917) Nikolai Romanovin lapset: Olga s. 1895 Tatjana s. 1897 Maria s. 1899 Anastasia s. 1901 Aleksei s. 1904
 9. Kruunajaiset 1894 ” Tietäköön jokainen, että tulen säilyttämään itsevaltiuden periaatteet yhtä lujina ja järkähtämättöminä kuin unohtumaton isävainajani. ”
 10. Suomi kehittyi autonomian aikana • Suomen hallinto kehittyi: – Omat valtiopäivät, tulliraja Venäjän kanssa, oma postilaitos, oma armeija, suomalainen virkamiehistö • Suomen talous kehittyi: – Teollistuminen alkoi, oma raha, liikenneyhteyksiä rakennettiin (rautatiet, kanavat) • Suomalainen kulttuuri kehittyi : – Omat kielet, kieliasetus, kansakoulut…
 11. Suomalaiset olivat tyytyväisiä Venäjän valtaan ja uskollisia keisarille.
 12. II Ensimmäinen sortokausi 1899 - 1905
 13. Täydennä lauseet (s. 168 – 169) Suomen venäläistämisaikaa kutsutaan ______________. Suomen venäläistämisen aloitti kenraalikuvernööri ______________________ . Hän halusi liittää ________________ osaksi Venäjän armeijaa. Helmikuussa 1899 julkaistiin _________________ , jonka mukaan Venäjällä voitiin säätää _________ ___________ ______ . Suomalaiset järkyttyivät ja päättivät kerätä __________________ keisarille vietäväksi. Keisari ei kuitenkaan _____________ ____________ _____________.
 14. Taustoja • Venäläisen kiihkonationalismin nousu Vuonna 1896 Nikolai II • Maailmanpolitiikan määräsi valko-sini- punaisen lipun Venäjän kiristyminen ainoaksi viralliseksi valtiolipuksi.  Saksasta suurvalta Siihen asti sekaannusta oli  Kilpavarustelu aiheuttanut mm. keisariperheen  Sodan uhka kasvoi (Romanovien) oma lippu.
 15. Suomi Pietari ? ? 1? ? Saksa yhdistyi yhdeksi valtioksi vuonna 1871
 16. Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov ” Ainoassakaan virassa en ole tavannut venäläistä miestä. ” ” Kaikki osoitti, ettei Suomella ollut mitään yhteistä valtakunnan kanssa, ja minusta tuntui kuin matkustaisin ulkomailla. Ja kuitenkin alue muodostaa valtakunnan pääkaupungin lähimmän ja strategisesti erittäin tärkeän rajamaan. ”
 17. Bobrikovin päätelmä: • Suomi on liian erilainen kuin muu Venäjä. • Suomi on siis turvallisuusriski. • Jos Suomi venäläistetään, Suomesta tulee luotettavampi.
 18. ”Keisari antaa, keisari ottaa” Se, mikä oli Nikolai II:n mielestä valtakunnan yhtenäistämistä, tuntui suomalaisista epäoikeudenmukaiselta sorrolta.
 19. Tehtäviä: Lue kpl 29 ja vastaa: 1) Millä eri tavoin Suomea pyrittiin venäläistämään? 2) Millä eri tavoilla suomalaiset vastustivat venäläistämistä? 3) Millä eri tavoilla suomalaiset suhtautuivat venäläistämistoimiin?
 20. 1) Venäläistämistoimia
 21. Sortokausi alkaa • Helmikuun manifesti 1899 • Manifesti = keisarillinen julistus • Koko valtakuntaa koskevat lait säädetään Venäjällä. Suomen valtiopäivät saavat vain antaa kommentteja.
 22. Keskeisiä venäläistämistoimia 1/3 1899 • Helmikuun manifesti 1900 • Venäjän kieltä täytyi puhua virastoissa. Venäjän kieli pakolliseksi oppiaineeksi kouluihin. • Suomen postimerkit poistettiin käytöstä ja postin kieleksi venäjä. Suomen ensimmäinen postimerkki vuodelta 1856.
 23. Keskeisiä venäläistämistoimia 2/3 1901 • Sortoa vastustaneita vangittiin ja karkotettiin maasta. • Suomen armeija lakkautettiin. Uudenmaan tarkk'ampujapataljoona viimeisessä katselmuksessa paraatikentällä vuonna 1902. Vasemmalla kasarmin Maurinkadun puoleinen rakennus, oikealla Pohjoisrannassa pataljoonan huoltorakennuksia.
 24. Keskeisiä venäläistämistoimia 3/3 1903 • Bobrikoville diktaattorin oikeudet. • Sanomalehtiä lakkautettiin. Sananvapauteen rajoituksia. • Sortoa vastustaneita vangittiin ja karkotettiin maasta. • Tottelemattomia virkamiehiä erotettiin. • Venäjänkieliset katukyltit.
 25. 2) Suomalaisten vastarintaa
 26. Suuri adressi 1899 • Kansalaisadressi, jonka tarkoitus oli vedota keisariin , jotta hän peruuttaisi Helmikuun manifestin. • 522 931 allekirjoitusta • Kerättiin 11 päivän aikana. • Lukumäärä oli suuri, sillä tuolloin Suomen väkiluku oli noin 2.5 miljoonaa ja sen aikaisilla kulkuvälineillä ihmisten tavoittaminen harvaan asutussa maassa oli hankalaa ja hidasta.
 27. Suuri lähetystö Lähetystöön kuului 500 jäsentä, jotka oli valittu ympäri Suomea. Jäseniä oli kaikista 8 läänistä eri säätyjä edustavaa arvostettua ja ansioitunutta väkeä.
 28. Aleksanteri II:n patsaan kukittaminen Suomalaiset alkoivat mielenosoituksena tuoda kukkia Helsingin senaatintorilla seisovan Aleksanteri II:n patsaan juurelle.
 29. Mielenosoitukset ja tottelemattomuus Mielenosoitus Pietarsaaressa
 30. Kutsuntalakot • Suomen armeijan lakkauttamisen jälkeen, suomalaiset nuoret miehet yritettiin kutsua Venäjän armeijaan. • Suomalaiset miehet kuitenkin kieltäytyivät kutsunnoista. • Esim. Helsingissä v. 1902 oli 870 asevelvollista, ja heistä vain 57 ilmoittautui Venäjän armeijaan. • Useissa Pohjanmaan kunnissa ei kukaan saapunut paikalle. • Helsingissä v.1902 kutsunnat aiheuttivat mellakan.
 31. Surumerkit, postikortit
 32. Pilakuvat, pilkkarunot ja -laulut • Erilaiset pilkka ja häväistyskuvat ja –runot levisivät ympäri Suomea. • Erityisesti yliopisto- opiskelijat lauloivat keskenään pilkkalauluja Bobrikovista. • Venäläistämistoimet henkilöityivät Bobrikoviin.
 33. Bobrikovin murha 1904 Eugen Schauman (1875 – 1904) Sankari vai terroristi? ” On hirveää ottaa toinen ihminen hengiltä. Omalla elämälläni olen minä sovittava rikokseni. Tehtyäni tämän päätöksen olen minä saanut rauhan; tyynenä ja iloisena menen nyt kuolemaan.”
 34. Taiteen keinoin: Isto • Isto maalasi taulun v. 1899 Berliinissä. • Helsingissä taulu oli esillä eräässä huvilassa Kaivopuistossa. • Santarmit tekivät huvilaan ratsian, mutta Isto onnistui pakenemaan taulun kanssa. • Hyökkäys levisi painokuvina kaikkialle Suomeen. Eetu Isto: Hyökkäys (1899)
 35. Taiteen keinoin: Gallen-Kallela Akseli Gallen-Kallela: Sammon puolustus Gallen-Kallela: Ilmarinen kyntää kyisen pellon
 36. Taiteen keinoin: Sibelius JEAN SIBELIUS: FINLANDIA (1899) - Finlandia kuvaa sortokautta. - Sibelius ei säveltänyt Finlandiaa laulettavaksi. http://www.youtube.com/watch?v=yJWNLIQhYH0
 37. 3) Sortotoimien vastustaminen Myöntyväisyyslinja Passiivinen vastarinta - Vanhasuomalaiset - Tuli kieltäytyä niistä, jotka - ei ”ärsytetä” Venäjää loukkasivat Suomen perustuslakia - Tietyistä oikeuksista voidaan - väkivaltaa vastaan luopua väliaikaisesti - esim. virkamiehet, asevelv. -> saadaan myöhemmin takaisin (= perustuslailliset) Venäläistämistoimet (sortotoimet) Aktiivinen vastarinta Muut keinot - väkivalta ratkaisu -rauhanomaiset keinot - aseiden ym. salakuljetus -kulttuuri - terroritekojen suunnittelu -> taide, musiikki, kirjallisuus -”surumerkki”
 38. Pietarin verisunnuntai tammikuussa 1905 Venäjän ongelmia: • Keisarin itsevaltius • Eriarvoisuus • Kansan köyhyys • Venäjän ja Japanin sodan tappio Verisunnuntai: • Pappi Gabonin johtama mielenosoitus • Sotilaat ampuivat aseettomia mielenosoittajia • Satoja mielenosoittajia kuoli: verilöyly! • Seurauksena yleislakko Venäjällä
 39. Pietarin verisunnuntai tammikuussa 1905
 40. Suurlakko 1905 • Venäjän yleislakko Helsinki levisi myös Suomeen. • Suomessa ei väkivaltaisuuksia. • Suomessa tavoiteltiin sortotoimien lopettamista. • Työväestö ajoi oman asemansa parantamista.
 41. Suurlakko 1905 Tampere
 42. Marraskuun manifesti 1905 päätti sortokauden • Venäläistämistoimet lopetettiin. • Sääty-yhteiskunta lakkautettiin. • Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus – Yleinen = jokainen yli 24 v. sai äänestää – Yhtäläinen = jokaisella yksi, samanarvoinen ääni • Naisille äänioikeus ja oikeus osallistua vaaleihin ehdokkaana. • Suomi sai eduskunnan.
 43. Eduskuntauudistus 1906 Ennen vuotta 1906: Vuoden 1906 jälkeen: Säätyvaltiopäivät Eduskunta • Neljän säädyn edustajat • Koko kansan edustajat. • Äänioikeus 24-vuotiailla • 200 kansanedustajaa. miehillä, joilla tietty • Äänioikeus 24-vuotiailla. määrä varallisuutta. • Suomi on jaettu • Äänestettiin oman säädyn vaalipiireihin, ja vain ehdokasta oman vaalipiirin • n. 10 %:a väestöstä. ehdokasta saa äänestää. • Vaalit aluksi viiden, sitten • 100 %:a väestöstä. kolmen vuoden välein. • Vaalit neljän vuoden välein.
 44. Eduskuntavaalit 1907 Maailman ensimmäiset naiskansanedustajat
 45. Tehtävä PARITYÖ: Suomen suurlakko 1905 Tehkää sanomalehtiartikkeli ja lööppi suurlakosta ja suurlakon päättymisestä.
 46. Eduskunta kokoontui vapaapalokunnan talon juhlasalissa Helsingissä
 47. Äänioikeusikäraja Eduskuntatalo on rakennettu v. 1931 Äänioikeusikärajaa on muutettu kolme kertaa: – V. 1906 ikäraja oli 24 v. – V. 1944 ikäraja oli 21 v. – V. 1969 ikäraja oli 20 v. – V. 1972 ikäraja oli 18 v.
 48. III Toinen sortokausi 1908 - 1917
 49. Venäläistäminen alkaa uudestaan 1908 – Suomen autonomiaa alettiin taas rajoittaa. 1910 – Koko valtakuntaa koskevat lait alettiin säätää Venäjällä. Suomen eduskunta sai vain antaa lausuntoja. 1912 – Venäläisille pääsy suomalaisiin virkoihin ja samat kansalaisoikeudet. 1914 – Täydellinen venäläistämisohjelma.
 50. Nyt suomalaiset olivat yhtenäisiä: itsenäistyminen on ainoa vaihtoehto.
 51. Tukholman olympiakisat 1912 • Ruotsalaiset tukivat Suomea. • Suomi sai esiintyä kisoissa omana joukkueena !
 52. Hannes Kolehmainen • ”Hymyilevä Hannes” • Voitti Tukholmassa: – Kultaa 5000 m / ME – Kultaa 10 000 m / ME – Kultaa maastojuoksu / ME – Hopeaa maastojuoksun joukkuekisa • Ikimuistoisin kisa 5000 m. – ME parani yli puoli min. – Loppukiritaistelu ranskalaisen Jean Bouin’n kanssa.
 53. Ensimmäinen maailmansota syttyy 1914 • Keskusvallat: – Saksa, Itävalta-Unkari, Turkki • Ympärysvallat: – Iso-Britannia, Ranska, Venäjä • Suomeenkin julistettiin sotatila. • Suomeen sijoitettiin paljon venäläistä sotaväkeä • v. 1917 Suomessa oli n. 100000 venäläistä sotilasta.
 54. Jääkärit • Osa suomalaisista oli valmiita itsenäistämään Suomen vaikka asein. • Saksa halusi aiheuttaa hajaannusta vihollismaassa. • Lupasi kouluttaa suomalaisia miehiä omassa armeijassaan. • Saksaan lähteneitä miehiä kutsuttiin jääkäreiksi. • Monet olivat ylioppilaita.
 55. Maanpettureita vai sankareita? • Saksaan mentiin salaa Ruotsin kautta. • Suomessa toimi salainen värväys- ja etappiverkosto. • Kiinnijääneet vangittiin ja laitettiin Spalernajan vankilaan. • Koulutus Lockstedtissa, rintamapalv elus Latviassa. • Palasivat Suomeen vasta itsenäistymisen jälkeen v. 1918.
 56. Jääkärimarssi (1917, Sävellys: Jean Sibelius, sanat: Jääkäri Heikki Nurmio) 1. Syvä iskumme on, viha voittamaton, 3. Häme, Karjala, Vienan rannat ja maa, meil' armoa ei kotimaata. yks' suuri on Suomen valta. Koko onnemme kalpamme kärjessä on, Sen aatetta ei väkivoimat saa ei rintamme heltyä saata. pois Pohjolan taivaan alta. Sotahuutomme hurmaten maalle soi, Sen leijonalippua jääkärien mi katkovi kahleitansa. käsivarret jäntevät kantaa, Ei ennen uhmamme uupua voi, yli pauhun kenttien hurmeisten kuin vapaa on Suomen kansa. päin nousevan Suomen rantaa. Ei ennen uhmamme uupua voi, yli pauhun kenttien hurmeisten kuin vapaa on Suomen kansa. päin nousevan Suomen rantaa. 2. Kun painuvi päät muun kansan, maan, http://www.youtube.com/watch?v=hURmOm me jääkärit uskoimme yhä. TrNYA Oli rinnassa yö, tuhat tuskaa, vaan yks' aatos ylpeä, pyhä: Me nousemme kostona Kullervon, soma on sodan kohtalot koittaa. Satu uusi nyt Suomesta syntyvä on, se kasvaa, se ryntää, se voittaa. Satu uusi nyt Suomesta syntyvä on, se kasvaa, se ryntää, se voittaa.
Publicité