Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ዕውቅና ያለው የMicrosoft የኤሌክትሮኒክ መማሪያ (E-Learning) ስልጠና - Computer Basics

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
ለህትመት የተዘጋጀ
ዕውቅና ያለው የMicrosoft የኤሌክትሮኒክ መማሪያ (E-Learning) ስልጠና
2695BE
መሰረታዊ ኮምፒውተር
ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር
2
© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።
ማውጫ
የስልጠናው አጭር መግለጫ
የስልጠናው መረጃ
ሞዱል 1፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር
ስለ ኮምፒ...
ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር
3
© 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው።
የክፍለ ትምህርቱ ይዘቶች
ስለ ኮምፒውተር መግቢያ
መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃላት
የኮምፒውተር ...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 56 Publicité

ዕውቅና ያለው የMicrosoft የኤሌክትሮኒክ መማሪያ (E-Learning) ስልጠና - Computer Basics

Télécharger pour lire hors ligne

ይህ ስልጠና የኮምፒውተር ሚናን እና መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃላትን ይገልፃል። ይህም የተለያዩ ክንዋኔዎችን ለመፈጸም ከሚያስችሉ ፕሮግራሞች ጋር እንድትላመድ ያደርጋል። በተጨማሪም ይህ ስልጠና ኮምፒውተሮች የሚያገለግሉባቸውን የተለያዩ ቦታዎች እና ኮምፒውተሮች ከፈጠሯቸው የተለያዩ የስራ እድሎች ያስተዋውቅሃል።

ይህ ስልጠና የኮምፒውተር ሚናን እና መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃላትን ይገልፃል። ይህም የተለያዩ ክንዋኔዎችን ለመፈጸም ከሚያስችሉ ፕሮግራሞች ጋር እንድትላመድ ያደርጋል። በተጨማሪም ይህ ስልጠና ኮምፒውተሮች የሚያገለግሉባቸውን የተለያዩ ቦታዎች እና ኮምፒውተሮች ከፈጠሯቸው የተለያዩ የስራ እድሎች ያስተዋውቅሃል።

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (13)

Publicité

ዕውቅና ያለው የMicrosoft የኤሌክትሮኒክ መማሪያ (E-Learning) ስልጠና - Computer Basics

 1. 1. ለህትመት የተዘጋጀ ዕውቅና ያለው የMicrosoft የኤሌክትሮኒክ መማሪያ (E-Learning) ስልጠና 2695BE መሰረታዊ ኮምፒውተር
 2. 2. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 2 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ማውጫ የስልጠናው አጭር መግለጫ የስልጠናው መረጃ ሞዱል 1፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር ስለ ኮምፒውተር መግቢያ መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃላት የኮምፒውተር ብቃት እና ባህሪያት የኮምፒውተር ስርዓተ ክወናዎች የስራ ዕድሎች ማጠቃለያ መፍትሄ ቃላት የስልጠናው መረጃ ይህ ስልጠና የኮምፒውተር ሚናን እና መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃላትን ይገልፃል። ይህም የተለያዩ ክንዋኔዎችን ለመፈጸም ከሚያስችሉ ፕሮግራሞች ጋር እንድትላመድ ያደርጋል። በተጨማሪም ይህ ስልጠና ኮምፒውተሮች የሚያገለግሉባቸውን የተለያዩ ቦታዎች እና ኮምፒውተሮች ከፈጠሯቸው የተለያዩ የስራ እድሎች ያስተዋውቅሃል። የስልጠናው ማብራሪያ መግለጫ የተሳታፊዎች መግለጫ ይህ ስልጠና ኮምፒውተር የመጠቀም ችሎታን ለማዳበር ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው የታለመ ነው። ቀዳመ አስፈላጊ ነገሮች ተማሪዎች ቢያንስ አንድ የሀገር ውስጥ ጋዜጣን ለማንበብ የሚያስችል መሰረታዊ የማንበብ እና የመረዳት ችሎታ ሊኖራቸው ይገባል። ተማሪዎች በቤታቸው ፣ በትምህርት ቤታቸው ወይም በተቋማቸው ኮምፒውተርን የመጠቀም ዕድል ሊኖራቸው ይገባል። የስልጠናው ዓላማዎች ይህ ስልጠና ካጠናቀቀ በኋላ ኮምፒውተር ምን እንደሆነ እና ምን እንደሚሰራ መግለጽ ትችላለህ። እንዲሁም መሰረታዊ የኮምፒውተር ተግባሮችን ማካሄድ ትችላለህ።
 3. 3. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 3 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። የክፍለ ትምህርቱ ይዘቶች ስለ ኮምፒውተር መግቢያ መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃላት የኮምፒውተር ብቃት እና ባህሪያት የኮምፒውተር ስርዓተ ክወናዎች የስራ ዕድሎች የሞዱሉ ማጠቃለያ የሞዱሉ መግቢያ ኮምፒውተሮች ድርጅቶች እና ግለሰቦች የስራ ሂደቶችን በብቃት እና በፍጥነት ማከናወን እንዲችሉ ይረዳሉ። በዛሬው አለም በስራ ቦታ ላይ የተሳካ ስራ ለመስራት ከሚያስፈልጉ ወሳኝ ችሎታዎች አንዱ ኮምፒውተርን እንዴት እንደምንጠቀም ማወቅ ነው። ኮምፒውተሮች በማንኛውም የስራ ዘርፎች ላይ ያገለግላሉ። የተሻሉ ስራዎችን ለማግኘት ኮምፒውተር እንዴት መጠቀም እንዳለብህ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ይህ ሞዱል የኮምፒውተር ሚና እና ስለ ኮምፒውተር ክፍሎች መሰረታዊ የሆኑ ሃሳቦችን ይገልፃል። ይህ ሞዱል በተጨማሪም በተለያዩ የህይወት ክፍሎች ውስጥ ኮምፒውተርን እንዴት እንደምንጠቀምበት ይገልፃል። የሞዱሉ ዓላማዎች ይህን ሞዱል ከጨረስክ በኋላ፦ • የኮምፒውተር ሚና ፣ ክፍሎቹን እና እንዴት በኮምፒውተር መስራት እንደምትችል ማብራራት ፤ • መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃላትን መፍታት ፤ • የኮምፒውተር ዓይነቶችን ፣ ፕሮግራሞችን እና የብቃት ጉዳዮችን መግለጽ ፤ • ከኮምፒውተር ስርዓተ ክወና ጋር በተያያዘ ዋና ዋና ጽንሰ ሃሳቦችን መግለጽ እና • ኮምፒውተርን መጠቀም በሚቻልበት ቦታ ላይ የሚገኙ የስራ ዕድሎችን መጠቆም ትችላለህ። ኮምፒውተሮች ሰዎች የስራ ሂደቶቻቸውን የሚያከናውኑበትን እና የየእለት ስራ ተግባራቸውን የሚፈጽሙበትን መንገድ ቀይረዋል። በኮምፒውተሮች ወርሃዊ ወጪዎችን መዝግቦ መያዝ ፣ የንግድ ሪፖርቶችን ማዘጋጀት ፣ የፕሮጀክት ስራዎችን መስራት ፣ ሙዚቃ ማዳመጥ ፣ ፊልሞችን ማየት እንዲሁም ስዕሎችን ልክ ወረቀት ላይ እንደምትሰራው አድርገህ መስራት ትችላለህ። ኮምፒውተር ላይ ለመስራት ብዙ ሙያዊ የሆኑ ጉዳዮችን ማወቅ አያስፈልግም። ማንኛውም ሰው አንድን ነገርን ለመጠቀም መማር ይቻላል። የሚያስፈልገው ትዕግስት እና ቁርጠኛ መሆን ብቻ ነው። ይህ ሞዱል ከኮምፒውተር ጋር የተያያዙ መሰረታዊ ሃሳቦችን በማብራራት አንተ ከኮምፒውተሩ ክፍሎች ጋር እንድትላመድ ያደርጋል። በተጨማሪም ይህ ሞዱል የየዕለት ተግባርህን ማከናወን እንድትችል ከሚረዱ የተለያዩ መገልገያዎች ጋር እንድትላመድ ያደርጋል። ሞዱል 1 መሠረታዊ ኮምፒውተር
 4. 4. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 4 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። የትምህርት ክፍሉ ይዘቶች የኮምፒውተሮች ሚና የኮምፒውተር ክፍሎች የኮምፒውተር አጠቃቀም የቁልፍ ሰሌዳ አጭር መግለጫ የመዳፊት አጠቃቀም የግቤት ፣ የውጤት እና የማከማቻ መሳሪያዎች ግለ ሙከራ የትምህርት ክፍሉ መግቢያ ኮምፒውተር መረጃ ለማከማቻና ለማካሄጃ የሚጠቅም የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ነው። ኮምፒውተሮች መልዕክቶችን ለመቀበያ እና ለመላኪያ (ለቤተሰብ እና ጓደኞች) ፣ አቀራረቦችን ለማዘጋጀት እንዲሁም መዝገቦችን ለመያዣነት ለመሳሰሉትን የተለያዩ ተግባሮች ለመፈጸም ያግዘናል። በተጨማሪም ኮምፒውተሮች ለትምህርት ፣ ለምርምር ፣ ዜናዎችን ለማሰራጨት ፣ የአየር ሁኔታን ለመተንበይ እና ለተለያዩ የመዝናኛ እና የንግድ እንቅስቃሴዎችን ለማከናወን ይጠቅማሉ። ኮምፒውተሮችን በመጠቀም ጊዜን ፣ ጉልበትን እና ገንዘብን መቆጠብ ይችላል። የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች ይህን የትምህርት ክፍል ከጨረስክ በኋላ፦ • በዛሬው ዓለም ላይ ኮምፒውተሮች ያላቸውን አስፈላጊነት ማብራራት ፤ • የኮምፒውተርን ዋና ዋና ክፍሎች መለየት ፤ • ኮምፒውተርን ለማስነሳት እና ለመዝጋት ያሉትን ደረጃዎች መጥቀስ ፤ • በቁልፍ ሰሌዳ ላይ ያሉትን የተለያዩ የቁልፍ ምድቦች መለየት እና • መዳፊትን በመጠቀም የተለያዩ ተግባሮችን ማከናወን ትችላለህ። ክፍለ ትምህርት1 ስለ ኮምፒውተር መግቢያ
 5. 5. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 5 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ርዕስ፦ የኮምፒውተሮች ሚና ኮምፒውተሮች በዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። በኢንዱስትሪዎች ፣ በትምህርት ቤቶች ፣ በመንግስት ቢሮዎች ፣ በሱቆች እና በመሳሰሉት ቦታዎች ላይ ያገለግላሉ። ቀጥሎ ያለው ሰንጠረዥ ኮምፒውተሮች በተለያዩ ዘርፎች ላይ ያላቸውን ጥቅም ይገልፃል። ዘርፍ መግለጫ በትምህርት በትምህርት ዘርፍ አሠልጣኞች በድምጽ እና በምስል የታገዘ ስልጠና እንዲሠጡ ፣ የተማሪዎች የአፈፃጸም ሁኔታን ለመከታተል መዝገቦችን ለመያዝ ፣ በተለያዩ ርዕሶች ዙሪያ መረጃዎችን ለመፈለግ እና የቤት ስራዎችን ለማዘጋጀት ኮምፒውተር ይጠቅማል። በንግድ ስራ እና በግል ሂሳብ አያያዝ በንግድ እንቅስቃሴ ዘርፍ ውሰጥ የሂሳብ መዝገቦችን ለመያዝ ፣ የግል መዝገቦችን ለማዘጋጀት ፣ የንብረት አያያዝን ለመከታተል ፣ አቀራረቦችንና ሪፖርቶችን ለማዘጋጀት ፣ ፕሮጀክቶችን ለማስተዳደር እና በኢ-ሜይል ለመገናኘት ኮምፒውተሮችን መጠቀም ይቻላል። በባንክ የገንዘብ መዝገብ ያለን ዝርዝር ሁኔታ ለመመልከት ፣ በገበያ ላይ ስላሉ ሸቀጦች ፈጣን መረጃ ለማግኘት ፣ ዕቃዎችን ለመገበያየት እና የመዋዕለ ነዋይ ፍሰትን ለመቆጣጠር የኮምፒውተር ቴክኖሎጂን መጠቀም ይቻላል። በጤና ጥበቃ በጤና ጥበቃ ዘርፍ ኮምፒውተሮች የታማሚዎችን የህክምና ማህደር መመዝገብ የመሳሰሉትን የተለያዩ ተግባሮች ለመፈጸም ያገለግላሉ። ኮምፒውተሮችን በመጠቀም ዶክተሮች በሽታዎችን ለመከላከል የሚረዱ የቅርብ ጊዜ የመድሀኒቶችን መረጃ በቀላሉ መፈለግ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ዶክተሮች ስለ ተለያዩ በሽታዎች ለመወያየት እና መረጃ ለመለዋወጥ የኮምፒውተር ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ። በሳይንሳዊ ምርምሮች ሳይንቲስቶች ለምርምር ኮምፒውተሮችን ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ሳይንቲስቶች ኮምፒውተሮችን ከጠፈር ላይ ምስሎችን ለመመልከት እና ስለ ቅርብ ጊዜ የምርምር ውጤቶች መረጃ ለማሳተም ይጠቅሙባቸዋል። በመንግስታዊ ጉዳዮች በመንግስታዊ ድርጅቶች ኮምፒውተሮችን የተቀናጀ መረጃን ለማስቀመጥ እና መዝገቦችን ለመያዝ መጠቀም ይቻላል። ኮምፒውተሮች በተጨማሪም ለዜጎች አገልግሎቶችን ለመስጠት ይጠቅማሉ። ለምሳሌ ስለ ቅርብ ጊዜ ፖሊሲዎች እና የመንግስት ጉዳዮች የወጣ መረጃን በኮምፒውተር መመልከት ይቻላል።
 6. 6. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 6 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። በኪነ-ጥበብ እና መዝናኛ ኮምፒውተሮችን ስዕሎችን ለመስራት መጠቀም ይቻላል። የፎቶ ባለሙያዎች ፎቶዎችን ለማርተዕ እና ለማሻሻል ኮምፒውተርን ይጠቀማሉ። ፀኃፊዎች የመጽሐፋቸውን ይዘት ለመተየብ እና ምስሎችን ለመስራት ኮምፒውተርን ይጠቀማሉ። ኮምፒውተርን በመጠቀም ፀኃፊዎች በጽሁፍ ይዘታቸው ላይ በቀላሉ ለውጦችን ማድረግ እና ጊዜያቸውን መቆጠብ ይችላሉ። ኮምፒውተሮችን ለመዝናኛም መጠቀም ይችላል። ኮምፒውተርን በመጠቀም ሙዚቃን ማዳመጥ ፣ ፊልሞችን ማየት ፣ ምስሎችን ማስቀመጥ እና ማተም ፣ ሰላምታዎችን መላክ እና ጌሞችን መጫወት ይቻላል። በህትመት ስራ ኮምፒውተሮች ከቀላል መጣጥፎች እስከ የፋሽን መጽሔቶችን ፣ የገበያ ሁኔታዎችን ፣ መጽሐፎችን እንዲሁም ጋዜጦችን ጨምሮ ማንኛውም የህትመት ስራዎችን ለማጠናቀር ይጠቅማሉ። ርዕስ፦ የኮምፒውተር ክፍሎች ኮምፒውተር የተለያዩ ክፍሎች ያሉት ሲሆን እያንዳንዱ ክፍልም የራሱ የሆነ ጥቅም አለው። ቀጥሎ ያለው ሰንጠረዥ የኮምፒውተርን ክፍሎች ይገልፃል። ክፍል መግለጫ የግቤት መሳሪያዎች የግቤት መሳሪያዎችን የምትጠቀመው ፊደል በመጫን ወይም ለኮምፒውተር መረጃ በማቅረብ ተግባሮች እንዲፈጽሙ ትዕዛዞችን ለመስጠት ነው። ከታች የተዘረዘሩት የተወሰኑ የግቤት መሳሪያ ምሳሌዎች ናቸው። • መዳፊት፦ በኮምፒውተር ማያ ላይ ካሉት ንጥሎች ጋር ለመገናኘት የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው። መደበኛው መዳፊት የግራ እና የቀኝ አዝራሮች አሉት። የግራውን አዝራር የምንጠቀመው ንጥሎችን ለመምረጥ እና በስክሪን/በማያ ላይ ንቁ የሆነን አካባቢ ጠቅ በማድረግ ትዕዛዞችን ለማስጠት ነው። የቀኝ አዝራርን በብዛት የምንጠቀምበት የምናሌ ንጥሎችን በማያ ላይ እንዲታዩ ለማድረግ ነው። • የቁልፍ ሰሌዳ፦ ከታይፕራይተር የቁልፍ ሰሌዳ ጋር የሚመሳሰል የቁልፎች ስብስብ ነው። የቁልፍ ሰሌዳን የምትጠቀመው እንደ ፊደላት እና ቁጥሮች ያሉ ነገሮችን በመፃፍ ወደ ኮምፒውተር ለማስገባት ነው። • ማይክሮፎን፦ በተለያዩ የአለም ክፍሎች ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር ለመነጋገር የሚጠቅም መሳሪያ ነው። ማይክራፎንን በመጠቀም ድምጽን ወደ ኮምፒውተር መቅዳት ይቻላል። በተጨማሪም ንግግርን በመቅዳት ኮምፒውተሩ ወደ ጽሁፍ እንዲቀይረው ማድረግ ይችላል። • ስካነር፦ ከፎቶ ኮፒ ማሽን ጋር የሚመሳሰል መሳሪያ ነው። ይህን መሳሪያ የአንድን ፎቶግራፍ ወይም ሰነድ ትክክለኛ ቅጂ ወደ ኮምፒውተር ለማስተላለፍ መጠቀም ይችላል። ስካነር አንድን ገጽ ያነብና ኮምፒውተር ማንበብ ወደሚችለው ዲጂታል ቅርጸት የተረጉመዋል። ለምሳሌ የቤተሰብህን ፎቶግራፎች ስካነርን በመጠቀም ስካን ማድረግ ትችላለህ። • ዌብካም፦ ከቪዲዮ ካሜራ ጋር የሚመሳሰል መሳሪያ ነው። ቀጥተኛ
 7. 7. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 7 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ምስሎችን በመውሰድ ለሌላ ተጠቃሚዎች ለመላክ ያስችላል። ለምሳሌ ዌብካም ከጓደኞችህ እና ከቤተሰብህ ጋር በቀጥታ እየተያየህ እንድትነጋገር ያስችልሃል። • ስታይለስ፦ ከእስክሪብቶ ጋር የሚመሳሰል መጠቆሚያ መሳሪያ ሆኖ በመነካት የሚሰሩ ስፍራዎችን ለመምረጫ እና መረጃ ለማስገባት የምትጠቀምበት መሳሪያ ነው። ለምሳሌ በPersonal digital assistant (PDA) ላይ መረጃን ለማስገባት ስታይለስን ትጠቀማለህ። PDA በክብደቱ ቀላል የሆነ ፓልምቶፕ ኮምፒውተር ነው። • ትራክ ቦል፦ የመጠቆሚያ መሣሪያ ሆኖ ሌላኛው የመዳፊት አማራጭ ነው። ትራክቦል በኮምፒውተሩ ማሳያ መስኮት ላይ ያለውን መጠቆሚያ ለማንቀሳቀስ የሚጠቅም ኳስ መሰል ነገር የያዘ ነው። ትራክቦልን የጠበበ የማስቀመጫ ቦታ ሲኖርህ መጠቀም ትችላለህ። የውጤት መሳሪያዎች የውጤት መሳሪያዎች ኮምፒውተሩ አንድን ተግባር ከፈጸመ በኋላ መልስ ለማግኘት የምትጠቀምባቸው መሳሪያዎች ናቸው። ከታች የተዘረዘሩት የተወሰኑ የውጤት መሳሪያ ምሳሌዎች ናቸው። • ማሳያ መስኮት፦ ከቴሌቭዥን ጋር የሚመሳሰል መሳሪያ ነው። መረጃዎችን በጽሁፍ እና በስዕል መልክ በእይታ የሚያሳይ መሳሪያ ነው። • አታሚ፦ ጽሁፎችን እና ምስሎችን ከኮምፒውተሩ ወደ ወረቀት ወይም እንደ ትራንስፓረንሲ ፊልም ወዳሉ ሌሎች ነገሮች ለማስተላለፍ የምትጠቀምበት መሳሪያ ነው። አታሚ በኮምፒውተሩ ማሳያ መስኮት ላይ የምታያቸውን ማንኛውም ነገሮች ወደ ወረቀት ቅጂ ለመለወጥ ትጠቀምበታለህ። • የድምጽ ማጉያዎች/የጆሮ ማዳመጫዎች፦ ድምጽ ለመስማት የሚያስችል መሳሪያ ነው። የድምጽ ማጉያዎች በውጪ የሚገጠሙ ወይም ከኮምፒውተሩ ጋር አብረው የተሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ማዕከላዊ የማካሄጃ አካል (ሲፒዩ) እና ማህደረ ትውስታ (ሚሞሪ) ማዕከላዊ የማካሄጃ አካል (ሲፒዩ) ለኮምፒውተሩ የሚሰጡ ትዕዛዞችን የሚተረጉም እና የሚያሄድ መሳሪያ ነው። የኮምፒውተሩ የመቆጣጠሪያ አካል ነው። ሲፒዩ አካሂያጅ (ፕሮሰሰር) ተብሎም ይጠራል። ማህደረ ትውስታ መረጃዎች የሚቀመጣህበት እና በሲፒዩ እንደገና የሚታዩበት ቦታ ነው። ሦስት ዋና ዋና የማህደረ ትውስታ ዓይነቶች አሉ። • ጊዜያዊ መድረሻ ማኅደረ ትውስታ (ራም)፦ ዋናው ማህደረ ትውስታ ሲሆን ውሂብ እና ትዕዛዞችን በጊዜያዊነት ለማስቀመጥ ያስችላል። ሲፒዩ የተወሰኑ ተግባሮችን ለመፈጸም ውሂብና ትዕዛዞችን የሚያነበው ከራም ላይ ነው። ራም ተለዋዋጭ (ቮላታይል) ነው ፤ ይህም ማለት ራም ኮምፒውተሩ እስከበራ ድረስ ብቻ ውሂብ እና ትዕዛዞችን ይይዛል። የራምን ውሂብ ለማቆየት ከተፈለገ ይዘቶቹ በሙሉ ወደ ሌላ ማከማቻ ማሳሪያዎች መገልበጥ አለባቸው። • ተነባቢ ብቻ ማህደረ ትውስታ (ሮም)፦ ኮምፒውተሩ ቢጠፋም እንኳ ይዘቶቹን ይዞ የሚቆይ ማህደረ ትውስታ ነው። ሮም የማይለዋወጥ (ነን-ቮላታይል) ወይም ቋሚ ማህደረ ትውስታ ሲሆን በብዛት የኮምፒውተሩን ትዕዛዞች ለማስቀመጥ ይጠቅማል። ለምሳሌ ሁሉም የኮምፒውተሩ ስርዓት አካሎች በትክክል መስራት አለመስራታቸውን የሚያረጋግጡ ትዕዛዞችን ይይዛል። • ፍላሽ ማህደረ ትውስታ፦ ኮምፒውተሩ ከጠፋ በኋላም ቢሆን ውሂብን ይዞ የሚቆይ የማይለዋወጥ (ነን-ቮላታይል) ማህደረ ትውስታ ነው። ከሮም በተቃራኒ በፍላሽ ውስጡ የተቀመጣህ መረጃዎችን ማስወገድ ወይም መለወጥ ይችላል።
 8. 8. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 8 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ማዘርቦርድ በኮምፒውተር ውስጥ የሚገኝ ዋና የሰርኪዩት ቦርድ ነው። በውስጡ ጥቃቅን ሰርኪዩቶችን እና ሌሎች ክፍሎችን የያዘ ነው። ማዘርቦርድ የግቤት ፣ የውጤት እና የማካሄጃ መሳሪያዎችን አንድ ላይ የሚያገናኝ እና ለሲፒዩ እንዴት እንደሚሰሩ የሚነግር ነው። የቪዲዮ ካርድ ፣ የድምጽ ካርድ እና እንደ አታሚ ካሉ መሳሪያዎች ጋር ኮምፒውተሩ እንዲግባባ የሚያደርጉ ሰርኪዩቶች ማዘርቦርዱ ላይ ያሉ ሌሎች ክፍሎች ናቸው። እንዳንድ ጊዜ ማዘርቦርድ የስርዓት ቦርድ ተብሎ ይጠራል። የማስፋፊያ ካርዶች የማስፋፊያ ካርዶች እንደ ቪዲዮ ማሳያ እና የድምጽ ማስቻያ ያሉ ባህሪያትን ለኮምፒውተሩ ለማከል የሚያስችሉ ከማዘርቦርዱ ጋር የሚያያዙ የሰርኪዩት ሰሌዳዎች ናቸው። የማስፋፊያ ካርዶች የኮምፒውተርን ብቃት የሚያስድጉ እና ባህሪያቶቹን የሚያሻሽሉ ናቸው። የማስፋፊያ ካርዶች የማስፋፊያ ሰሌዳዎችም ተብለው ይጠራሉ። ከታች የተወሰኑ የማስፋፊያ ካርድ አይነቶች ተዘርዝረዋል። • ቪዲዮ ካርድ፦ ከኮምፒተሩ የማሳያ መሳሪያ (ሞኒተር) ጋር የሚገናኝ ሲሆን መረጃዎችን በማሳያ መሳሪያው ላይ የሚያሳይ ነው። • የአውታረመረብ በይነገጽ ካርድ፦ አንድ ኮምፒውተር ከሌሎች ኮምፒውተሮች ጋር እንዲገናኝ በማድረግ መረጃዎችን እርስ በርሳቸው እንዲለዋወጡ ያስችላል። • የድምጽ ካርድ፦ ከማይክሮፎን ፣ ከድምጽ ቴፕ ወይም ከሌላ ምንጮች የድምጽ መልዕክቶችን (ሲግናሎችን) በኮምፒውተር ውስጥ እንደ ድምጽ ፋይል እንዲቀመጣህ ወደ ዲጂታል መልዕክቶች (ሲግናሎች) ይቀይራል። የድምጽ ካርድ በተጨማሪም የኮምፒውተርን የድምጽ ፋይሎች ወደ ኤሌክትሪክ መልዕክቶች በመቀየር በድምጽ ማጉሊያ ወይም በጆሮ ማዳመጫ መሰማት እንዲችሉ ያደርጋል። ማይክሮፎን እና የድምጽ ማጉሊያዎች የሚገናኙት ከድምጽ ካርድ ጋር ነው። የማከማቻ መሳሪያዎች የማከማቻ መሳሪያዎችን የኮምፒውተር መረጃን ለማስቀመጥ ይጠቁሙበታል። የማከማቻ መሳሪያዎች በተለያዩ መንገዶች ይመጣሉ። ሃርድ ድራይቭ ወይም ዲስክ ፣ ሲዲ ሮም ፣ ፍሎፒ ዲስክ እና ዲቪዲ ሮም የተወሰኑት የማከማቻ መሳሪያ ምሳሌዎች ናቸው። የማከማቻ መሳሪያዎች ውስጣዊ የማከማቻ መሳሪያዎች እና ውጪያዊ የማከማቻ መሳሪያዎች ተብለው ለሁለት ይከፈላሉ። ዋና ዋናዎቹ የማከማቻ መሳሪያዎች እንደሚከተለው በዝርዝር ቀርበዋል። • ሃርድ ዲስክ፦ ማግኔጢሳዊ ዲስክ ሲሆን በአብዛኛው በብዙ ኮምፒውተሮች ላይ ዋና የማከማቻ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል። ሃርድ ዲስክ ውስጣዊ ወይም ውጪያዊ መሳሪያ ሊሆን ይችላል። • ፍሎፒ ዲስክ፦ አነስተኛ መጠን ያለው ውሂብ ለማስቀመጥ የሚያስችል ተንቀሳቃሽ የማከማቻ መሳሪያ ነው። የዚህ ዲስክ ጎጂ ጎኑ በሙቀት ፣ በአቧራ ወይም በማግኔቲክ ፊልድ በቀላሉ ሊበላሽ መቻሉ ነው። • ሲዲ ሮም፦ የፍሎፒ ዲስክን 400 እጥፍ መረጃ ማስቀመጥ የሚችል ተንቀሳቃሽ የማከማቻ መሳሪያ ነው። ከፍሎፒ ዲስክ ጋር ሲነፃፃር ለጉዳት የመጋለጡ አቅሙ ያነሰ ነው። • ዲቪዲ ሮም፦ ከሲዲ ሮም ጋር የሚመሳሰል የማከማቻ መሳሪያ ሲሆን ከፍሎፒ ዲስክ እና ከሲዲ ሮም የተሻለ ብዛት ያለው መረጃ መያዝ ይችላል። ዲቪዲ ሮም በአብዛኛው ፊልሞችን እና ቪዲዮችን ለማስቀመጥ ይጠቅማል።
 9. 9. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 9 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ፖርቶች እና መገናኛዎች ፖርት በግቤት/በውጤት መሳሪያዎች እና በአካሂያጅ (ፕሮሰሰር) መካከል ውሂብ ለማስተላለፍ የሚያገልግል መንገድ ነው። ኮምፒውተርን ከውጪያዊ መሳሪያዎች እና አውታረመረቦች ለማገናኘት የሚስችሉ በርካታ የፓርት ዓይነቶች አሉ። ከዚህ በታች የተወሰኑ የፖርት ዓይነቶች ዝርዝር ቀርቧል። • ዩኒርሳል ሲሪያል ባስ (ዩኤስቢ)፦ ተገጣሚ መሳሪያዎችን ለምሳሌ እንደ መዳፊት ፣ ሞደም ፣ የቁልፍ ሰሌዳ ወይም አታሚ ያሉትን ከኮምፒውተር ጋር ለማገናኘት ያገለግላሉ። • ፋየርዋየር፦ እንዲ ዲጂታል ካሜራ ያሉትን መሳሪያዎች ለማገናኘት ያገለግላል። ከዩኤስቢም የፈጠነ ነው። • የአውታረመረብ ፖርት፦ አንድን ኮምፒውተር ከሌሎች ኮምፒውተሮች ጋር በማገናኘት እርስ በርሳቸው መረጃ እንዲለዋወጡ ለማድረግ ያገለግላል። • ፓራራል ፖርት እና ሲሪያል ፖርት፦ እነዚህን ፖርቶች እንደ አታሚ ያሉ እና ሌሎች መሳሪያዎችን ከኮምፒውተር ጋር ለማገናኛት ይጠቅማል። ነገር ግን ዩኤስቢ ፈጣን እና ለመጠቀም ቀላል ስለሆነ በአሁን ጊዜ ተገጣሚ መሳሪያዎችን ለማገናኛት የተመረጠ ነው። • የማሳያ አስማሚ፦ ኮምፒውተር ከማሳያ መሳሪያው (ሞኒተር) ጋር የሚገናኘው በማሳያ አስማሚ ነው። የማሳያ አስማሚ ከኮምፒውተሩ የቪዲዮ ሲግናሎችን ይቀበልና በገመድ አማካኝነት ወደ ማሳያ መሳሪያው ይልከዋል። የማሳያ አስማሚ በማዘርቦርድ ላይ ወይም በማስፋፊያ ካርዶች ላይ ሊገኝ ይችላል። • ኃይል፦ ማዘርቦርድ እና ሌሎች በኮምፒውተር ውስጥ ያሉ ክፍሎች ቀጥተኛ የኤሌክትሪክ ፍሰት (DC) ይጠቀማሉ። ኃይል አቅራቢው ተዘዋዋሪ የኤሌክትሪክ ፍሰት (AC) ከቤት ውስጥ ቆጣሪ ይወስድና ወደ ቀጥተኛ የኤሌክትሪክ ፍሰት (DC) ይቀይረዋል።
 10. 10. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 10 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ርዕስ፦ የኮምፒውተር አጠቃቀም ከታች ያለው ሰንጠረዥ ከበይነመረብ ላይ የተወሰደ ስዕላዊ እንቅስቃሴን ያሳያል። ኮምፒውተርን ለማብራት በስርዓት አካሉ (ሲይሰተም ዩኒት) ላይ ያለውን የኤሌክትሪክ ኃይል መስጫ አዝራርን ተጫን። ኮምውተሩ ሲበራ በቁልፍ ሰሌዳው ላይ በግልፅ በርቶ የሚጠፋ ብርሃኖችን እንዲሁም ቀጭን ድምጽ ሊኖር ይችላል። ይህም ኃይል-ሲበራ የራስ-ሰር ፍተሻ (POST) መጀመሩን ማመላከቻ ነው። ኮምፒውተር ማዘርቦርድ ፣ ማህደረ ትውስታ ፣ ደረቅ አንፃፊ እና ሌሎች ክፍሎች መስራት አለመስራታቸውን ለማረጋገጥ በፍጥነት ተከታታይ ፍተሻዎችን ያካሂዳል። ተከታታይ የሆነ ቀጭን (ጢጥ) የሚል ድምጽ ከሰማህ ፣ የማሳያ መሳሪያው (ሞኒተሩ) አንድ አካል እየሰራ እንዳልሆነ የሚጠቁም መልዕክት ያሳያል። ለምሳሌ የቁልፍ ሰሌዳው ገመድ ካልተያያዘ የተያያዘ የቁልፍ ሰሌዳ እንደሌለ የሚያሳይ የስህተት መልዕክት ሊወጣ ይችላል። ከPOST በኃላ ኮምፒውተሩ ስርዓተ ክወናን ይጀምራል። ስርዓተ ክወናው የኮምፒውተሩን ሃርድዌር ይቆጣጠራል እንዲሁም እንደ መግባት ፣ መውጣት እና መዝጋት የመሳሰሉ የተለያዩ ተግባሮችን ያስተዳድራል። ኮምፒውተሩ Windows 7 ስርዓተ ክወናን ሲጀምር ፤ የእንኳን ደህና መጣህ ገጽ ማያ ይታያል። ይህ ገጽ ያሉትን የተጠቃሚዎች መለያ አገናኞች ያሳያል። ወደ Windows 7 ለመግባት የተጠቃሚ መለያ አገናኝን ጠቅ ማድረግ ፣ በሳጥኑ ውስጥ የይለፍ ቃላትን መፃፍና በመቀጠል ከሳጥኑ ቀጥሎ ያለውን አዝራር ጠቅ ማድረግ ያስፈልጋል። ወደ ኮምፒውተር ከገባህ በኋላ Windows 7 በጥቂት ሰኮንዶች ውስጥ ዲስክቶፕን ያዘጋጃል። ዲስክቶፑ ይታይና የእንኳን ደህና መጣህ ማዕከሉ ይከፈታል። የMicrosoft Windows የጎን አሞሌ በማያው (በስክሪኑ) ቀኝ ጎን ይታያል። የእንኳን ደህና መጣህ ማዕከሉ ስለ ኮምፒውተሩ እና ስለ Windows 7 አጠቃቀም መረጃ ይይዛል። ወደ ኮምፒውተሩ ከገባህ በኋላ አዲስ ፋይል መፍጠር ወይም በፊት የነበረን ፋይል ማሻሻል የመሳሰሉ የተለያዩ ተግባሮችን ልትፈጽም ትችላለህ። ፋይሉን ከመዝጋትህ በፊት በፋይሉ ላይ ያደረከውን ለውጥ ማስቀመጥ ይኖርብሃል። ከዚህ በኋላ ከWindows 7 መውጣት ትችላለህ። መውጣት ጠቃሚ የሚሆነው ኮምፒውተሩን ከሌሎች ሰዎች ጋር በጋራ የምትጠቀም ከሆነ ነው። ሌሎች ተጠቀሚዎች ቀድመው ከቆይታቸው ካልወጡ ከWindows 7 ጋር የነበርህን ቆይታ የሌሎቹን ተጠቃሚዎች ቆይታ በማይነካ መልኩ መጨረስ ትችላለህ። በተጨማሪም የቆይታህን ጊዜ የመዝጋት ትዕዛዝን በመጠቀም መጨረስ ትችላለህ። ሌሎች ተጠቃሚዎች ኮምፒውተሩ ላይ ገብተው እንዳለ ከዘጋሃው ያልተቀመጠ መረጃን ሊያጡ ይችላሉ። ኮምፒውተሩን በመጠቀም ላይ ሳለህ ችግር ከገጠመህ እንደገና የማስጀመሪያ አማራጭን በመጠቀም ኮምፒውተሩን እንደገና ማስጀመር ትችላለህ። በአብዛኞቹ ኮምፒውተሮች ላይ ኮምፒውተሩ መልስ መስጠት ካላቆመ በስተቀር በጭራሽ በስርዓት ክፍሉ ፊት ላይ ያለውን የኃይል መስጫ አዝራርን በመጠቀም ኮምፒውተሩን ማጥፋት የለብህም።
 11. 11. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 11 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ርዕስ፦ የቁልፍ ሰሌዳ አጭር መግለጫ የቁልፍ ሰሌዳ ትዕዛዞችን ወይም ጽሁፎችን ወደ ኮምፒውተር ለማስገባት የምንጠቀምበት የግቤት መሳሪያ ነው። የተለያዩ የቁልፍ ሰሌዳዎች የተለያዩ የቁልፎች አቀማመጥ አላቸው። በተጨማሪም አንዳንድ እንደ DELETE ፣ BACKSPACE ፣ PAGE UP ፣ እና PAGE DOWN ያሉ ቁልፎች በተለያየ ፕሮግራም ላይ የተለያየ ጥቅም ሊኖራቸው ይችላል። ይህ ስዕል በመደበኛው የቁልፍ ሰሌዳ ላይ የሚገኙ የተለያዩ የቁልፍ ቡድኖችን ይገልፃል። 1. ከF1 እስከ F12 የተሰየሙት ቁልፎች የተግባር ቁልፎች ናቸው። የተወሰኑ ስራዎችን ለመፈጸም ይጠቅማሉ። ጥቅማቸው ከፕሮግራም ወደ ፕሮግራም ይለያያል። በአብዛኞቹ ፕሮግራሞች ላይ F1 ቁልፍ ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘን የእገዛ ፋይልን ለማግኘት ይጠቅማል። አንዳንድ የቁልፍ ሰሌዳዎች አነስተኛ የተግባር ቁልፎች ሊኖራቸው ይችላል። 2. እንደ ኮንትሮል (CTRL)፣ ሺፍት (SHIFT) ፣ ስፔስ ባር (SPACEBAR) ፣ አልት (ALT) ፣ ካፕስሎክ (CAPS LOCK) እና ታብ (TAB) ያሉት ቁልፎች ልዩ ቁልፎች ናቸው። ልዩ ቁልፎች እንደምንጠቀምበት ጊዜ እና ቦታ ለልዩ ልዩ ስራዎች ሊጠቅሙ ይችላሉ። አብዛኞቹ የቁልፍ ሰሌዳዎች የWindows አርማ ቁልፍ የተባለ ልዩ ቁልፍ የያዙ ናቸው። ይህ ቁልፍ በኮንትሮል (CTRL) ቁልፍና እና በአልት (ALT) ቁልፍ መካከል ይገኛል። ይህ ቁልፍ ጀምር ምናሌን ለመክፈት ይጠቅማል ወይም ከሌላ ሁለተኛ ቁልፍ ጋር በመቀላቀል የተለመደ የWindows ተግባር ሊፈጽም ይችላል። 3. እነዚህ ቁልፎች ፊደላትን እና ቁጥሮችን ለማስገባት ይጠቅማሉ። 4. የስርዓተ ነጥብ ቁልፎች የቃለ አጋኖ ምልክቶችን ፣ ኮለን(፦) ፣ ሰሚኮለን (;) ፣ የጥያቄ ምልክት (?)፣ ነጠላ ትምህርተ ጥቅስ (‘ ’) እና ድርብ ትምህርት ጥቅስ ( “ ” ) ምልክቶችን ያካተቱ ናቸው። 5. የዚህ ቁልፍ ጽሁፍ እንደሚጠቀሙበት የኮምፒውተር ስሪት ኢንተር (ENTER) ወይም ሪተርን (RETURN) ሊሆን ይችላል። የኢንተር (ENTER) ወይም ሪተርን (RETURN) ቁልፍ ጠቋሚን ወደ አዲስ መስመር መጀመሪያ ላይ ለማንቀሳቀስ ይጠቅማል። በተወሰኑ ፕሮግራሞች ላይ ትዕዛዞችን ለመላክ እና አንድ ተግባርን በኮምፒውተር ላይ ለማሳወቅ ይጠቅማል። 6. እንደ ኢንሰርት (INSERT/INS) ፣ ዴሊት (DELETE/DEL) እና ባክስፔስ (BACKSPACE) ያሉ ቁልፎች የትዕዛዝ ቁልፎች ናቸው። የINSERT ቁልፍ በሚበራበት ጊዜ ከጠቋሚው በስተቀኝ ቁምፊዎችን እየተካን እንድናስገባ ይረዳናል። የINSERT ቁልፍ ሲጠፋ ከጠቋሚው በስተቀኝ ጽሁፍ ወይም ቁምፊዎችን ሳንተካ እንድናስገባ ይረዳናል። DELETE ቁልፍ እና BACKSPACE ቁልፍ የተፃፈ ጽሁፍን ፣ ቁምፊዎችን እና ሌሎች ነገሮችን እንደቅደም ተከተላቸው ከጠቋሚው በስተቀኝ እና በስተግራ ለማስወገድ ያገለግላሉ። 7. የቀስት ቁልፎች ፣ HOME ፣ END ፣ PAGE UP ፣ PAGE DOWN ያሉት ቁልፎች መዳሰሻ ቁልፎች ናቸው። የቀስት ቁልፎችን ጠቋሚዋን ወደ ላይ ፣ ወደታች ፣ ወደ ቀኝ ፣ ወደግራ ለማንቀሳቀስ ይጠቅማሉ። HOME ቁልፍ ጠቋሚውን ከአንድ መስመር ጽሁፍ ወደ ግራ መጨረሻ ይወስደዋል;። END ቁልፍ ጠቋሚውን ወደ መስመሩ መጨረሻ ያንቀሳቅሰዋል። አንድ ሰነድ በምናይበት ጊዜ PAGE UP ቁልፍ አንድ ገጽ ወደላይ ለማንቀሳቀስ እንዲሁም PAGE DOWN ቁልፍ አንድ ገጽ ወደታች ለማንቀሳቀስ ይጠቅመናል። 8. ሁሉም የቁልፍ ሰሌዳዎች የቁጥር የቁልፍ ሰሌዳ የላቸውም። ያለው ካለ ግን ለብቻው የተለየ የቁልፎች ስብስብ ሆኖ ከ0-9 ቁጥሮችን ፣ ነጥብን ልዩ ምልክቶችን እና የመዳሰሻ ምልክቶችን የያዘ ይሆናል። በዚህ ላይ የሚገኘው NUM LOCK ቁልፍ የቁጥር እና የመዳሰሻ ቁልፎችን ለመቀያየር የሚያስችል ቁልፍ ነው።
 12. 12. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 12 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ርዕስ፦ የመዳፊት አጠቃቀም ከታች ያለው ሰንጠረዥ ከበይነመረብ ላይ የተወሰደ ስዕላዊ እንቅስቃሴን ያሳያል። መዳፊት በኮምፒውተሩ ገጽ ማያ ላይ ያሉ ንጥሎችን ለማንቀሳቀስ ፣ ለመምረጥ እና ለመክፈት የምንጠቀምበት አነስተኛ መሳሪያ ነው። አብዛኛውን ጊዜ መዳፊት ከቁልፍ ሰሌዳ ቀጥሎ በጠረጴዛ/ዴስክ ላይ ይቀመጣል። አብዛኞቹ የመዳፊት ዓይነቶች ቢያንስ የቀኝ እና የግራ የሚባል ሁለት አዝራር አላቸው። አብዛኛውን ክንውኖች የሚፈጸሙት የግራ አዝራርን ጠቅ በማድረግ ነው። የቀኝ አዝራር ለተወሰኑ አገልግሎቶች ይጠቅማል። አንዳንድ የተሻሻሉ የመዳፊት ዓይነቶች የተለመዱ ተግባሮችን ለማፋጠን እንደ ጽሁፍ መሸብለያ ያለ ተጨማሪ አዝራር አቅርበዋል። መዳፊትን በዴስክ ላይ ሲያንቀሳቅሱ በተመሣሣይ ጠቋሚው በገጽ ማያው ላይ ይንቀሳቀሳል። መዳፊት በገጽ ማያ ላይ ያሉ ንጥሎችን ለመምረጥ ይጠቅማል። ጠቋሚውን በማያው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስታንቀሳቅስ ንጥሎቹ ወይም ጠቋሚው ይለወጣል። ይህ ለውጥ የሚያመለክተው ንጥሉ ላይ ጠቅ በማድረግ መክፈት እንደሚቻል ወይም ተጨማሪ አማራጮቹን ማየት እንደሚቻል ነው። አንድን ንጥል ለመክፈት ጠቋሚውን ወደ ንጥሉ በማስጠጋት የግራ አዝራርን ሁለት ጊዜ በፍጥነት ጠቅ ማድረግ ይችላል። በአንድ ሰነድ ውስጥ ጽሁፉ የሚጀምርበትን ቦታ ለመምረጥ መዳፊትን መጠቀም ይቻላል። በሰነድ ውስጥ ጠቋሚን ቦታ አስይዝ ፣ ጽሁፍ ማስገባት የምትፈልግበት ቦታ ላይ ጠቅ አድርግና በመቀጠል የቁልፍ ሰሌዳውን በመጠቀም መፃፍ ጀምር። አንድን ንጥል ለማንቀሳቀስ በመጀመሪያ ላዩ ላይ ጠቅ አድርግና በመቀጠል የመዳፊት ግራ አዝራርን ጠቅ አድርጎ በመያዝ ንጥሉን ወደ ተለየ ቦታ አንቀሳቅስ። ንጥሉን ወደ አዲሱ ቦታ ካንቀሳቀስክ በኋላ የተጫንከውን አዝራር ልቀቅ። በመዳፊት ላይ ያለው የቀኝ አዝራር ምናሌ ለማሳየት ይጠቅማል። በዚህ ምናሌ ውስጥ ያሉ አማራጮች በብዛት የምንጥቀምባቸውን ተግባሮች አካተዋል። ለምሳሌ አንድን ጽሁፍ ከአንድ ቦታ ቀድቶ ወደ ሌላ ቦታ መለጠፍ። እነዚህ አገባብን ያገናዘቡ ምናሌዎች ይባላሉ። እነዚህ ምናሌዎች አንድን ተግባር በፍጥነት ለመጨረስ ያግዛሉ። አብዛኞቹ የመዳፊት ዓይነቶች ሰነዶችን እና ገፆችን ለማሸብለል የሚረዱ ተሽከርካሪ አላቸው። ለመሸብለል ጣትህን በተሽከርካሪው ላይ በማድረግ ወደኋላ እና ወደፊት አሽከርክር። ይህም ሰነዱን ወደ ላይ እና ወደ ታች ያንቀሳቅሰዋል። በገበያ ላይ የተለያዩ የመዳፊት ዓይነቶች አሉ። መደበኛው መዳፊት ከስሩ የጎማ ወይም የብረት ኳስ መሰል ነገር አለው።
 13. 13. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 13 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። በመዳፊት ላይ የምናካሂደው መካኒካል እንቅስቃሴ ኳሱን ያንቀሳቅሰዋል። የኳሱ መንቀሳቀስ ደግሞ በማያው (በስክሪኑ) ላይ ያለውን ጠቋሚ ያንቀሳቅሰዋል። ባለጨረር መዳፊት መደበኛው መዳፊት እንደሚሰራው ይሰራል። ነገር ግን ኳስ መሰል ነገር የለውም። እንቅስቃሴዎችን ለመለየት ሌዘርን/ጨረርን ይጠቀማል። ርዕስ፦ የግቤት ፣ የውጤት እና የማከማቻ መሳሪያዎች የሚከተሉትን የመሳሪያ ዓይነቶች በትክክለኛው የአማራጭ ሳጥን ምድብ ውስጥ የቃላቱን ቁጥር በመፃፍ ደርድራቸው። ቃላት 1 መዳፊት 2 ማይክሮፎን 3 የቁልፍ ሰሌዳ 4 ሲዲ ሮም 5 አታሚ 6 ስታይለስ 7 ፍሎፒ ዲስክ 8 የጆሮ ማዳመጫ 9 ስካነር 10 ሃርድ ዲስክ 11 ድምጽ ማጉሊያ 12 ማሳያ/ሞኒተር 13 ዲቪዲ ሮም ምርጫ 1 ምርጫ 2 ምርጫ 3 የግቤት መሳሪያ የውጤት መሳሪያ የማከማቻ መሳሪያ ማስታወሻ፦ ትክክለኛዎቹ መልሶች በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይገኛሉ።
 14. 14. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 14 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ምርጫ 1 ምርጫ 2 ምርጫ 3 የግቤት መሳሪያ የውጤት መሳሪያ የማከማቻ መሳሪያ 9, 6, 3, 2, 1 12, 11, 8, 5 13, 10, 7, 4 ርዕስ፦ ግለ ሙከራ ለትምህርት ክፍል፦ ስለ ኮምፒውተር መግቢያ እያንዳንዱ ጥንድ ዓረፍተ ነገር እውነት እና ሐሰት የሆኑ ዓረፍተ ነገሮችን ይዟል። እውነት የሆነውን ዓረፍተ ነገር በቀኝ በኩል በሚገኘውና እውነት በሚለው አምድ ስር ምልክት በማድረግ አመልክት። ዓረፍተ ነገር እውነት ሐሰት 1 ኮምፒውተርን ለማብራት የቁልፍ ሰሌዳ ቁልፎችን ተጠቀም። 2 ኮምፒውተርን ለማብራት የኃይል አዝራርን ተጠቀም። 3 የቁልፍ ሰሌዳው መብራቶች ኮምፒውተሩ በሚጀምርበት ጊዜ ብልጭ ይላሉ። 4 የቁልፍ ሰሌዳው መብራቶች ኮምፒውተሩ በሚዘጋበት ጊዜ ብልጭ ይላሉ። 5 ሮም ኮምፒውተሩ ከጠፋ በኋላም ቢሆን ዝርዝሮቹን ይዞ ይቆያል። 6 ራም ኮምፒውተሩ ከጠፋ በኋላም ቢሆን ዝርዝሮቹን ይዞ ይቆያል። 7 ዲጂታል ካሜራን ከኮምፒውተር ጋር ለማገናኘት ፈየርዋየር ተጠቀም። 8 ዲጂታል ካሜራን ከኮምፒውተር ጋር ለማገናኘት የአውታረመረብ ፖርት ተጠቀም። 9 ጀምር ምናሌን ለመክፈት WINDOWS ቁልፍን ተጠቀም። 10 ጀምር ምናሌን ለመክፈት TAB ቁልፍን ተጠቀም። 11 ኮምፒውተር ምላሽ መስጠት ሲያቆም የዘግተህ ውጣ ትዕዛዝን ተጠቀም። 12 ኮምፒውተር ምላሽ መስጠት ሲያቆም የኃይል አዝራርን ተጠቀም። 13 መዳፊት ላይ ያለው የቀኝ አዝራር ምናሌ ለማሳየት ይጠቅማል። 14 መዳፊት ላይ ያለው የግራ አዝራር ምናሌ ለማሳየት ይጠቅማል። 15 ራም ላይ የተቀመጠ መረጃን ማጥፋት ይቻላል። 16 ፍላሽ ማህደረ ትውስታ ላይ የተቀመጠ መረጃን ማጥፋት ይቻላል። 17 የእገዛ ፋይልን ለማግኘት የቁጥር ቁልፍን ተጠቀም። 18 የእገዛ ፋይልን ለማግኘት የተግባር ቁልፍን ተጠቀም። ማስታወሻ፦ ትክክለኛዎቹ መልሶችን በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይገኛሉ።
 15. 15. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 15 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ዓረፍተ ነገር True False 1 ኮምፒውተርን ለማብራት የቁልፍ ሰሌዳ ቁልፎችን ተጠቀም። 2 ኮምፒውተርን ለማብራት የኃይል አዝራርን ተጠቀም። 3 የቁልፍ ሰሌዳው መብራቶች ኮምፒውተሩ በሚጀምርበት ጊዜ ብልጭ ይላሉ። 4 የቁልፍ ሰሌዳው መብራቶች ኮምፒውተሩ በሚዘጋበት ጊዜ ብልጭ ይላሉ። 5 ሮም ኮምፒውተሩ ከጠፋ በኋላም ቢሆን ዝርዝሮቹን ይዞ ይቆያል። 6 ራም ኮምፒውተሩ ከጠፋ በኋላም ቢሆን ዝርዝሮቹን ይዞ ይቆያል። 7 ዲጂታል ካሜራን ከኮምፒውተር ጋር ለማገናኘት ፈየርዋየር ተጠቀም። 8 ዲጂታል ካሜራን ከኮምፒውተር ጋር ለማገናኘት የአውታረመረብ ፖርት ተጠቀም። 9 ጀምር ምናሌን ለመክፈት WINDOWS ቁልፍን ተጠቀም። 10 ጀምር ምናሌን ለመክፈት TAB ቁልፍን ተጠቀም። 11 ኮምፒውተር ምላሽ መስጠት ሲያቆም የዘግተህ ውጣ ትዕዛዝን ተጠቀም። 12 ኮምፒውተር ምላሽ መስጠት ሲያቆም የኃይል አዝራርን ተጠቀም። 13 መዳፊት ላይ ያለው የቀኝ አዝራር ምናሌ ለማሳየት ይጠቅማል። 14 መዳፊት ላይ ያለው የግራ አዝራር ምናሌ ለማሳየት ይጠቅማል። 15 ራም ላይ የተቀመጠ መረጃን ማጥፋት ይቻላል። 16 ፍላሽ ማህደረ ትውስታ ላይ የተቀመጠ መረጃን ማጥፋት ይቻላል። 17 የእገዛ ፋይልን ለማግኘት የቁጥር ቁልፍን ተጠቀም። 18 የእገዛ ፋይልን ለማግኘት የተግባር ቁልፍን ተጠቀም።
 16. 16. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 16 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። የትምህርት ክፍሉ ይዘቶች ስለ ሃርድዌር መግቢያ ስርዓተ ክወና ምንድን ነው? የፕሮግራሞች እና ውሂብ አጭር እይታ ስለ አውታረመረቦች መግቢያ የበይነመረብ አጠቃቀም ግለ ሙከራ የትምህርት ክፍሉ መግቢያ እንደ መኪና ያሉ ተሸከርካሪዎች በተለያየ ዓይነት እና መልክ ይገኛሉ ፤ ነገር ግን አስፈላጊ የሆኑ ክፍሎቻቸው ግን አንድ አይነት ናቸው። ሁሉም ተሽከርካሪዎች ሞተር ፣ አካል እና ጎማዎች አላቸው። በተመሳሳይ ኮምፒውተሮች በተለያየ መጠን እና ቅርጽ ይገኛሉ ነገር ግን ሁሉም መልክ የሚሰሩ የጋራ ክፍሎች አሏቸው። ሃርድዌር እና ሶፍትዌር የኮምፒውተር ዋና ክፍሎች ናቸው። በዚህ የትምህርት ክፍል ስለ ኮምፒውተር መሰረታዊ ቃላት ለምሳሌ ስለ ሃርድዌር፣ ሶፍትዌር ፣ ውሂብ እና አውታረመረብ ትማራለህ። የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች ይህን የትምህርት ክፍል ከጨረስክ በኋላ • የኮምፒውተርን ዋና ዋና የሃርድዌር ክፍሎችን መለየት ፤ • ስርዓተ ክወናን መግለጽ ፤ • ፕሮግራም እና ውሂብን መግለጽ ፤ • አውታረመረብን እና የአውታረመረብ አይነቶችን መግለጽ እና • በይነመረብ፣ አለምአቀፍ ድር አሳሽ እና ውስጠመረብ የሚሉትን ቃላት መግለጽ ትችላለህ። ክፍለ ትምህርት 2 መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃላት
 17. 17. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 17 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ርዕስ፦ ስለ ሃርድዌር መግቢያ ሃርድዌር የኮምፒውተርን አካላዊ ክፍሎች በሙሉ ያመለክታል። ይህም ሁሉንም የግቤት መሳሪያዎች ፣ የአካሂያጅ መሳሪያዎች ፣ የማከማቻ መሳሪያዎች እና የውጤት መሳሪያዎችን ያጠቃልላል። የቁልፍ ሰሌዳ ፣ መዳፊት ፣ ማዘርቦርድ ፣ የማሳያ መሳሪያ ፣ ሃርድ ዲስክ ፣ ማስተላለፊያ ገመዶች እንዲሁም አታሚ የሃርድዌር ምሳሌዎች ናቸው። ሃርድዌርን ለኮምፒውተር ግቤት ለማቅረብ እና የሚፈለገውን ውጤት ለማግኘት እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ እንደ ፒያኖ ያለ የሙዚቃ መሳሪያን ስንጫወት ቁልፎቹን በመጫን ግቤት የምነሰጠው ሲሆን ተፈላጊውን ውጤት የምናገኘው በሙዚቃ መልክ ነው። በተመሳሳይ ኮምፒውተሮችም የግቤት እና የውጤት መሳሪያዎች ተግባሮችን ለማከናወን ያስፈልጓቸዋል። ከግቤት እና ከውጤት መሳሪያዎች በተለየ ሁኔታ ኮምፒውተር በገባው ውሂብ ላይ ለመስራት እና የሚፈለገውን ውጤት ለማውጣት የአካሂያጅ መሳሪያዎችን ይጠቀማል። በጣም አስፈላጊው የአካሂያጅ መሳሪያ ሲፒዩ ነው። ሲፒዩ የኮምፒውተር አእምሮ ሲሆን ሂሳባዊ ስሌቶችን ለመተግበርና ውጤቱን ለመስራት ግቤትን ያሄዳል። ማዘርቦርድ የግቤት ፣ የውጤት እና የአካሂያጅ መሳሪያዎችን የሚያገናኝ ትልቅ የሰርኪውት ሰሌዳ ነው። የማዘርቦርድ ሰርኪውቶች በእነዚህ የተለያዩ ክፍሎች በኩል ውሂብ እንዲያልፍ የሚያስችሉ ማስተላለፊያ መንገዶችን የሚያቀርቡ ናቸው። በተጨማሪም ማዘርቦርድ በኮምፒውተር ውስጥ ውሂብ እንዴት ፣ መቼ እና የት እንደሚሄድ የሚወስኑ ቺፖች የያዘ ነው። ኮምፒውተሩ ሊፈጽምልን በምንፈልገው ተግባር መሰረት ተገቢ የሆነውን ሃርድዌር መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ የአውታረመረብ በይነገጽ ካርድን ኮምፒውተራችንን ከሌሎች ኮምፒውተሮች ጋር ለማገናኘት እንጠቀምበታለን። በተጨማሪም እንደ ቪዲዮ ካርድ ያሉ የማስፋፊያ ካርዶችን ለኮምፒውተራችን አዲስ ባህሪያትን ለመጨመር ወይም አቅሙን ለማሳደግ እንጠቀምባቸዋለን። እነዚህ ሁሉ መሳሪያዎች በማዘርቦርድ ላይ የሚገጠሙ ናቸው። ርዕስ፦ ስርዓተ ክወና ምንድነው? ኮምፒውተር ከሃርድዌር በተጨማሪ ስራን ለመስራት ሶፍትዌር ያስፈልገዋል። አስፈላጊ ተግባሮችን ለመፈጸም ሶፍትዌር ለሃርድዌር ትዕዛዞችን ይልካል። ከኮምፒውተር ጋር የተያያዘ ሃርድዌርን የሚቆጣጠር እና የሚያቀናብር የኮምፒውተር በጣም አስፈላጊው ሶፍትዌር ስርዓተ ክወና ነው። ስርዓተ ክወና ከኮምፒውተር ጋር እንድንግባባ የሚረዳ በይነገጽ ያቀርባል። በጣም ቅርብ የሆነው ስርዓተ ክወና Windows 7 ነው። የተጠቃሚ በይነገጽ ጽሁፍ ላይ የተመሰረተ ወይም ስዕላዊ ሊሆን ይችላል። አብዛኞቹ ስርዓተ ክወናዎች ምስሎችን እና ስዕሎችን በማሳየት ከኮምፒውተር ጋር በቀላሉ እንድንግባባ የሚረዳ ስዕላዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) ያቀርባሉ። GUI የሆነው ስርዓተ ክወና ሃርድዌር እና ሶፍትዌር እንድንጭን የሚረዳ ለአጠቃቀም ቀላል የሆነ በይነገጽ ያቀርባል። ለምሳሌ Windows 7 ሃርድዌር ወይም ሶፍትዌር መጫን የመሳሰሉ የተወሰኑ ተግባሮችን ለመፈጸም የሚረዱ ለእያንዳንዱ ሂደት ተጠቃሚውን የሚመራ አዋቂ ያቀርባል።
 18. 18. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 18 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ስርዓተ ክወና ኮምፒውተር በትክክል እየሰራ መሆኑን ያረጋግጣል። ስርዓተ ክወና ከማንኛውም ከምንጭነው አዲስ ሃርድዌር ጋር የሚሄድ መሆኑን ለማረጋገጥ በየጊዜው ማዛመን አለብን። ርዕስ፦ የፕሮግራሞች እና ውሂብ አጭር እይታ ሃርድዌር እና ስርዓተ ክወናው በአንድላይ የመሳሪያ ሥርዓት ተብለው ይጠራሉ። ፕሮግራሞች መተግበሪያዎች ተብለው የሚጠሩ ሲሆን ፤ ይህን የመሳሪያ ሥርዓት ተግባሮችን ለመፈጸም እንጠቀምበታለን። ብዙ የፕሮግራም ዓይነቶች አሉ። አንዳንድ ፕሮግራሞች ደብዳቤዎችን መፃፍ፣ ሂሳባዊ ስሌቶችን መስራት ወይም የኢ-ሜይል መልዕክቶችን መላክ የመሳሰሉ ተግባሮችን ለመፈጸም ያስችሉናል። ለምሳሌ ጽሁፍ አካሂያጅ - እንደ Microsoft office 2007 ያለ ፕሮግራም ጽሁፎችን ለማዘጋጀት ይረዳናል። ሌሎች ፕሮግራሞች ምስሎችን እንድንፈጥር ፣ ጨዋታዎችን/ጌሞችን እንድንጫወት ፣ ፊልሞችን እንድንመለከት ወይም ከሌላ የኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ጋር እንድንገናኝ ያስችሉናል። ፕሮግራሞች ለኮምፒውተሩ እንደ ግቤት የሰጠነውን ውሂብ ያሄዳሉ። ይህ ውሂብ እንደ ፕሮግራሙ ዓይነት የጽሁፍ ፣ የምስል ፣ የድምጽ ወይም የቪዲዮ ቅርጸት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ማስሊያ/ካልኩሌተር የቁጥር ቅርጸት ያላቸውን ግቤቶች የሚፈልግ ፕሮግራም ነው። በተመሳሳይ ድምጽ ቀጂ የድምጽ ቅርጸት ያለውን ግቤት የሚፈልግ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራም ውሂቡን ተቀብሎ ያሄድና ውጤቱን በማያው/ስክሪኑ ላይ ያሳያል። ይህን ውጤት በፋይል መልክ ማስቀመጥ እንችላለን። አንድ ፋይል በያዘው የውሂብ ዓይነት መሰረት ፋይሉ የጽሁፍ ፋይል ፣ ድምጽ ፋይል ፣ ስዕላዊ ፋይል ወይም የቪዲዮ ፋይል ተብሎ ይከፋፈላል። ርዕስ፦ ስለ አውታረመረቦች መግቢያ አስር ሰራተኞች ያሉትን አንድ ድርጅት እንመለከት። እነዚህ ሰራተኞች የየዕለት ተግባሮችን ለመፈጸም ኮምፒውተር ይጠቀማሉ። በተጨማሪም ውሂብን በየጊዜው ማተም ይፈልጋሉ። ለእያንዳንዱ ሰራተኛ አታሚ መስጠት ውድ ስለሚሆን በምትኩ ሁሉንም ኮምፒውተሮች ከአንድ አታሚ ጋር በማገናኘት መጠቀም ይችላሉ። ኮምፒውተርን ከሌላ ኮምፒውተር ጋር በማገናኘት መረጃን እና የሃርድዌር ክፍሎችን መጋራት ይቻላል። የመረጃ መጋራትን ለማካሄድ እርስ በርሳቸው የተገናኙ ኮምፒውተሮች እና ተጓዳኝ መሳሪያዎች ስብስብ አውታረመረብ ይባላል። አውታረመረብ በተጨማሪ መረጃ እና እንደ አታሚ ያሉ መሳሪያዎችን በጋራ እንድንጠቀም ያስችለናል። በተጨማሪም አውታረመረብ ላይ በመሆን ከሌላ ኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ጋር መገናኘት እንችላለን። አንድ ተጠቃሽ አውታረመረብ የሚከተሉት ሶስት ክፍሎች አሉት፦ አገልጋይ፦ በአውታረመረብ ውስጥ ላሉ ሌሎች ኮምፒውተሮች አገልግሎቶችን የሚያቀርብ ዋና ኮምፒውተር ነው። አገልጋዩ በአውታረመረብ ውስጥ የትኞቹ ኮምፒውተሮች ሃርድዌር እና ሶፍትዌር መዳረስ እንደሚችሉ ይወስናል። የተናጠል ኮምፒውተር፦ በአንድ አውታረመረብ ላይ ያለ ኮምፒውተር ሲሆን በአውታረመረብ ላይ ያለን ሃርድዌር ወይም ሶፍትዌር ለመዳረስ እንጠቀምበታለን።
 19. 19. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 19 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። የመገናኛ መስመሮች፦ መረጃን ለማስተላለፍ እንደ አታሚ እና ዲስክ አንፃፊዎች ያሉ ተገጣሚ መሳሪያዎችን ወይም ኮምፒውተርን የሚያይዝ መንገድ ወይም አገናኝ ነው። በአውታረመረብ ውስጥ እንደ መገናኛ መስመር በብዛት የምንጠቀመው ገመድን ቢሆንም አውታረመረቦች መረጃን ለማተላለፍ በገመድ አልባ ግንኙነቶችም ይጠቀማሉ። በሚሸፍኑት ስፋት መሰረት አውታረመረቦች የአካባቢ አውታረ መረብ (LAN) ወይም የረጅም ርቀት አውታረመረብ (WAN) ተብለው ሊመደቡ ይችላሉ። የአውታረመረብ ዓይነቶች ባህሪ LAN LAN የቤት ወይም አነስተኛ የቢሮዎች ቡድን ውስጥ በተወሰነ ስፋት ያሉ መሳሪያዎችን ያገናኛል። በአብዛኛው እንደ ኮምፒውተር ፣ አታሚ እና ስካነር ያሉ የተጋሩ ንብረቶችን ያካትታል። WAN WAN በተለያዩ አካባቢያዊ ርቀቶች ያሉ መሳሪያዎችን የሚያገናኝ አውታረመረብ ነው። ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆነ LANን ለማገናኘት ረጅም ገመዶችን ፣ የጨረር ገመዶችን እና ሳተላይቶችን በመጠቀም የWANን ንብረቶች መጠቀም እንችላለን።ብዙ ድርጅቶች አውታረመረባቸውን የተለያዩ ሀገሮችን አልፎ እንዲገናኝ WANን ይጠቀማሉ። በይነመረብ አንዱ የWAN ምሳሌ ነው። ርዕስ፦ የበይነመረብ አጠቃቀም ቀጥሎ ያለው ሰንጠረዥ የመስመር ላይ ስዕላዊ ማስረጃ ይዟል። በይነመረብ መረጃን ለመለዋወጥ እርስበርሳቸው የተገናኙ አለምአቀፋዊ የህዝብ አውታረመረቦች ስብስብ ነው። በይነመረብ እንደ አንድ አውታረመረብ የተጀመረው በአሜሪካ በሚገኙ የመንግስት እና የትምህርት ክፍሎች መካከል ግንኙነትን ለማካሄድ ነበር። ሌሎች አውታረመረቦች ከዚህ አውታረመረብ ጋር በተገናኙበት ወቅት መረጃን እና ሀሳቦችን ለመለዋወጥ ሰፊ የማስተላለፊያ መንገድ ሆኖ ነበር። ዛሬ በይነመረብ መረጃን የሚጋሩ በርካታ የንግድ ፣ የመንግስት እና የትምህርታዊ አውታረመረቦችን እንዲሁም የግለሰብ ኮምፒውተሮችን
 20. 20. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 20 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። አገናኝቷል። በይነመረብ ስፋት ያላቸውን አገልግሎቶች (ለምሳሌ በበይነመረብ ተጠቃሚዎች መካከል ፋይልን የማስተላለፍ እና ኤሌክትሮኒክ መልዕክቶችን የመላክ አገልግሎቶችን) ለተጠቃሚዎቹ አቅርቧል። ዓለም አቀፍ ድር (WWW) ወይም ድር የምንለው ሌላው በይነመረብ የሚሰጠው አገልግሎት ነው። ዓለም አቀፍ ድር አሳሽ (WWW) እርስ በራሳቸው የተያያዙ እና በአለም ዙሪያ ባሉ አገልጋዮች ላይ የተቀመጡና በልዩ መልክ የተዘጋጁ ሰነዶችን ያካትታል። ለሌሎች በይነመረብ ተጠቃሚዎች መልዕክት ለመላክ ፣ ስራን ለመፈለግ እና ለማመልከት ፣ ፊልሞችን ለማየት እና ምርቶችን ለመግዛት እና ለመሸጥ በይነመረብን እና አገልግሎቶቹን መጠቀም እንችላለን። ብዙ ድርጅቶች በድርጅታቸው ውስጥ ግንኙነት ለመፍጠር እና መረጃን ለመጋራት ልዩ የሆነ የአውታረመረብ ዓይነት ይጠቀማሉ። እንዲህ ዓይነቱ አውታረመረብ ውስጠመረብ ተብሎ ይጠራል። ውስጠመረብ ከWWW ጋር የሚመሳሰል ቢሆንም መዳረስ የሚችሉት በድርጅት ውስጥ ፍቃድ ያላቸው ተጠቃሚዎች ብቻ ናቸው። ውስጠመረብ ከበይነመረብ በጣም ያነሰ ሲሆን ሰነዶችን የማሰራጨት ፣ ሶፍትዌርን የማሰራጨት ፣ የውሂብ ጎታን የመዳረስ እና ስልጠናን የመሳሰሉ አገልግሎቶችን ያቀርባል። ርዕስ፦ ግለ ሙከራ ለትምህርት ክፍል፦ መሰረታዊ የኮምፒውተር ቃላት የሚከተሉትን ዓረፍተ ነገሮች በትክክለኛው የአማራጭ ሳጥን ምድብ ውስጥ የዓረፍተ ነገሩን ቁጥር በመፃፍ ደርድሯቸው። ዓረፍተ ነገር 1 የኮምፒውተር መሳሪያዎችን ያካትታል 2 አካላዊ ክፍሎችን ለመቆጣጠር ይረዳል 3 ጨዋታዎችን እንድንጫወት ወይም ፊልሞችን እንድናይ ያስችላል 4 ለኮምፒውተር ግቤት እንድናቀርብ ያግዛል 5 የኮምፒውተርን አስተማማኝ ክወናን ያረጋግጣል 6 ተግባሮችን ለመፈጸም የመሳሪያ ሥርዓትን ይጠቀማል 7 የኮምፒውተርን ውጤት እንድናይ ይረዳል ምርጫ 1 ምርጫ 2 ምርጫ 3 ሃርድዌር ሥርዓተ ክወና መተግበሪያ ማስታወሻ፦ ትክክለኛዎቹ መልሶችን በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይገኛሉ።
 21. 21. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 21 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ምርጫ 1 ምርጫ 2 ምርጫ 3 ሃርድዌር ሥርዓተ ክወና መተግበሪያ 1, 4, 7 2, 5 3, 6
 22. 22. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 22 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። የትምህርት ክፍሉ ይዘት የኮምፒውተር ዓይነቶች የማህደረ ትውስታ ሚና የኮምፒውተር አቅም የምርት ፕሮግራሞች የመገናኛ ፕሮግራሞች የትምህርታዊ እና መዝናኛ ፕሮግራሞች ግለ ሙከራ የትምህርት ክፍሉ መግቢያ ቴሌቭዥን ልንገዛ የምንፈልግበትን ሁኔታ እንውሰድ። በገበያ ላይ የሚገኙ በርካታ አርማዎች ያሏቸው ስሪቶች አሉ። በምንፈልገው ባህሪ እና በምርቱ ዋጋ ላይ መሰረት በማድረግ መወሰን ያስፈልገናል። በተመሳሳይ በገበያ ላይ የሚገኙ የተለያዩ ዓይነት ኮምፒውተሮች አሉ። የልዩነታቸው መሠረትም እንደ ዋጋ ፣ መጠን እና ፍጥነት ያሉት ባህሪያት ናቸው። በተጨማሪም እነዚህ ነገሮች የኮምፒውተሩ አጠቃላይ አቅም ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ቴሌቭዥን ከገዛን በኋላ ሊገኙ ከሚችሉት የተለያዩ አይነት ጣቢያዎች ውስጥ መምረጥ ያስፈልገናል። እነዚህ ጣቢያዎች መዝናኛን ፣ ስፖርትን ወይም ዜናዎችን ሊያቀርቡ ይችላሉ። በእኛ የምርጫ ቅደም ተከተል መሠረትም የምናየውን ጣቢያ መምረጥ እንችላለን። በተመሳሳይ መንገድ ኮምፒውተርን መጠቀም ከጀመርን በኋላ የተለያዩ ተግባሮችን ለመፈጸም የሚረዱ የተለያዩ ዓይነት ፕሮግራሞች ይገኛሉ። የጽሁፍ ማቀናበሪያዎች ሰነዶችን ለማዘጋጀት ወይም የቀመርሉህን የሂሳብ ስራዎችን ለመፈጸም መጠቀም እንችላለን። የመገናኛ ፕሮግራሞች በርቀት ቦታዎች ካሉ ሰዎች ጋር እንድናወራ ይረዱናል። በመዝናኛ ፕሮግራሞች ደግሞ ፊልሞችን ማየት ፣ ሙዚቃ ማዳመጥ ፣ ወይም ጨዋታዎችን/ጌሞችን መጫወት እንችላለን። የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች ይህን የትምህርት ክፍል ከጠናቀቅህ በኋላ፦ • የተለያዩ የኮምፒውተር ዓይነቶችን ባህሪያት ማወዳደር ፤ • የማህደረ ትውስታን ሚና ማብራራት ፤ • የኮምፒውተር አቅም መሰረቶችን ማብራራት ፤ • የምርት ፕግራሞችን እና ጥቅማቸውን መግለጽ ፤ • የመገናኛ ፕሮግራሞችን ዓይነት እና ጥቅማቸውን መግለጽ እና • የትምህርታዊ እና መዝናኛ ፕሮግራሞችን ጥቅም መግለጽ ትችላለህ። ከፍለ ትምህርት 3 የኮምፒውተር አቅም እና ባህሪያት
 23. 23. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 23 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ርዕስ፦ የኮምፒውተር ዓይነቶች በአሁኑ ጊዜ በገበያ ላይ የተለያዩ የኮምፒውተር አይነቶች አሉ። የግል ኮምፒውተር (ፒሲ) በብዛት የተለመደ የኮምፒውተር አይነት ሲሆን አብዛኞቹ ግለሰቦች እንዲሁም አነስተኛ የንግድ ድርጅቶች ይገለገሉበታል። ፒሲ በአንድ ጊዜ አንድ ሰው እንዲጠቀምበት ተብሎ የተሰራ ኮምፒውተር ነው። ፒሲ በስራ ቦታዎች ላይ ሰነዶችን ለማዘጋጀት፣ የንግድ ድርጅቶች መዝገቦችን ለመቆጣጠር እና ከሌሎች ጋር ለማገናኘት ይጠቅማል። በትምሀርት ቤት ውስጥ የትምህርት ክፍሎችን ለማስተማር ፣ በበይን መረብ በመጠቀም ምርምር ለመስራት እና መልመጃዎችን ለመስራት ይጠቅማል። በተጨማሪም ጨዋታዎችን/ጌሞችን ለመጫወት፣ ቪዲዮችን ለማየት እና ሙዚቃ ለማዳመጥ ልንጠቀምበት እንችላለን። በመጠኑ እና በጥቅሙ መሰረት ፒሲን በአራት የተለያዩ ክፍሎች መመደብ ይችላል። እነሱም ዴስክቶፕ፣ ላፕቶፕ፣ በእጅ የሚያዝ ወይም ታብሌት ናቸው። ኮምፒውተርን ልትፈጽማቸው በምትፈለገው ተግባሮች መሰረት ትመርጣለህ። ለምሳሌ ኮምፒወተርን የምትጠቀመው ፎቶዎችን ለማርተዕ ወይም ውስብስብ ጨዋታዎችን/ጌሞችን ለመጫወት ከሆነ ፤ ፈጣን ሲፒዩ እና ጥሩ የማሳያ አስማሚ ያለው ኮምፒውተር ያስፈልግሃል። ቀጥሎ ያለው ሰንጠረዥ የተለያዩ የኮምፒውተር ዓይነቶችን በዝርዝር ይገልፃል። የኮምፒውተር አይነት ባህሪ ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች እንደ ሞኒተር፣ የቁልፍ ሰሌዳ የስርዓት ክፍል እና አታሚ ባሉ ነጠላ አካላት የተሰሩ ናቸው። ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች ተንቀሳቃሽ ሳይሆኑ በዴስክ ወይም በጠረጴዛ ላይ የሚቀመጡ ናቸው። የዴስክቶፕ ኮምፒውተር አካሎች በቀላሉ የሚተኩ እና የሚሻሻሉ ናቸው። ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች በአብዛኛው ከላፕቶፕ እና ከሌሎች ተንቀሳቃሽ ኮምፒውተሮች የተሻለ ማህደረ ትውስታ ፣ ትልቅ ደረቅ አንፃፊ ፣ ተጨማሪ ፖርቶች እና የተለቀ ማሳያ አላቸው። ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች ያለ ማቋረጥ ለረጅም ጊዜ መስራት ይችላሉ። ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ቀለል ያለ ክብደት ያላቸው ኮምፒውተሮች ናቸው። ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ከዴስክቶፕ ኮምፒውተር ያነሰ መጠንና ለጉዞ ተብለው የተዘጋጁ ናቸው። ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች የማሰታወሻ ደብተር ኮምፒውተር ተብለውም ይጠራሉ። ዋናው የላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ባህሪ ትንሽ እና ተንቀሳቃሽ መሆናቸው ነው። ስሙ እንደሚያመለክተው ላፕቶፕ ኮምፒውተር በቀላሉ የተጠቃሚው ጭን ላይ መቀመጥ የሚችል ነው። ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች ሊሰሩ የሚችሉት በኤሌክትሪክ ብቻ ሲሆን ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ግን በኤሌክትሪክ ወይም እንደገና ሊሞላ በሚችል ባትሪ ሊሰሩ ይችላሉ። ነገር ግን ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች በተመሳሳይ የሃርድዌር ውቅር ከዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች የበለጠ ኃይል ይፈጃሉ። ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች የሚፈጽሟቸውን ተግባሮች በተመሳሳይ ይሰራሉ ፤ ነገር ግን ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ባጠቃላይ ከዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች የሚበልጥ ዋጋ አላቸው። በእጅ የሚያዙ ኮምፒውተሮች በእጅ የሚያዙ ኮምፒውተሮች የግል ውሂብን ማቀናጀት የመሳሰሉ የዕለት ውስን ተግባሮችን ለመፈጸም የሚጠቅሙ መሳሪያዎች ናቸው። እነዚህ ኮምፒውተሮች ከላፕቶፕ ያነሱ ሲሆኑ ከዴስክቶፕ እና ላፕቶፕ ጋር ሲወዳደሩ ጥቂት የሆነ ባህሪያትን የሚያቀርቡ ናቸው። እነዚህ መሰረታዊ የጽሁፍ ማቀናበሪያ ትግበራዎችን ለመፈጸም እንዲሁም በይነመረብን ለመዳረስ ያግዛሉ። በእጅ የሚያዙ ኮምፒውተሮችን በመጠቀምም የኢ- ሜይል መልዕክቶችን መቀበል እና መላክ ይቻላል። አብዛኞቹ በእጅ የሚያዙ ኮምፒውተሮች ስሪቶች የሞባይል ስልክ ወይም የዲጂታል ካሜራ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። ታብሌት ኮምፒውተሮች ታብሌት ኮምፒውተሮች ታብሌት እስክሪቢቶን በመጠቀም በቀጥታ ስክሪን ላይ መፃፍ የሚያስችሉ ሙሉ ለሙሉ የሚሰሩ ኮምፒውተሮች ናቸው። ታብሌት እስክሪብቶዎችን በተጨማሪ የመዳፊትን ስራ ለመፈጸም መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ ታብሌት ኮምፒውተሮች የቁልፍ ሰሌዳ እንዲሁም መዳፊት አያስፈልጋቸውም።
 24. 24. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 24 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ርዕስ፦ የማህደረ ትውስታ ሚና ኮምፒውተር አንድ ተግባር በሚፈጽምበት ጊዜ ውሂብን በማህደረ ትውስታ ላይ ያከማቻል። በማህደረ ትውስታ ላይ የሚቀመጠው ውሂብ በውስጣዊ የሚወከለው በዜሮዎች (0) እና በአንዶች (1) መልክ ነው። እያንዳንዱ 0 ወይም 1 ቢት ይባላል። የስምንት ቢቶች ጥምረት ባይት ይባላል። ቀጥሎ ያለው ሰንጠረዥ የማህደረ ትውሰታ ወይም የማከማቻ መጠንን ለመለካት የሚጠቅሙ የተለያዩ ቃላትን ይገልፃል። ቃል መግለጫ ቢት ቢት ኮምፒውተር ከሚይዘው መረጃ ትንሹ አሃድ ነው። አንድ ቢት ከሁለቱ እሴቶች አንዱን ብቻ ይይዛል 0 ወይም 1 ። ከእነዚህ ሁለት እሴቶች አንዱ ሁልጊዜ ይገኛል። አንድ ቢት ትርጉም ያለው ጥቂት መረጃን ይገልፃል። ነገር ግን የበለጠ ትርጉም ያለው መረጃ ለማገኘት ተከታታይ ቢቶችን በማገናኘት ትልቅ አሃዶች እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል። ባይት ባይት በተወሰነ ቅደም ተከተል የተደረደረ የስምንት ቢቶች ጥምረት ነው። እያንዳንዱ ቅደም ተከተል አንድ ቁምፊ ፣ ምልከት ፣ ቁጥር ወይም ፊደልን ይወክላል። ባይት የማከማቻ መሳሪያዎችን የማከማቸት አቅም ለመለካት የሚጠቅም ዋና አሃድ ይመሰርታል። ኪሎባይት አንድ ኪሎባይት (ኪባ) ከ1024 ባይቶች ጋር እኩል ነው። ቀላል የሆኑ የኢ-ሜይል መልዕክቶች ወይም የጽሁፍ ፋይል የመሳሰሉ አብዛኞቹ የተጠቃሚ መረጃን በኮምፒውተር ውስጥ ለማከማቸት የጥቂተ ኪሎባይቶችን የማከማቻ ቦታ ይወስዳሉ። ሜጋባይት እንድ ሜጋባይት (ሜባ) ከ1024 ኪባ ጋር እኩል ነው። በ1 ሜባ ውስጥ የሚያዝ የመረጃ መጠን በተቀራራቢ ከአንድ ሙሉ መማሪያ መጽሐፍ ጋር እኩል ነው። ጊጋባይት አንድ ጊጋባይት (ጊባ) ከ1024 ሜባ ጋር እኩል ነው። ይህም ከአንድ ቢሊዮን ባይቶች ጋር ይቀራረባል። ዛሬ አብዛኞቹ ኮምፒውተሮች በጊጋ ባይት የሚለካ ትልቅ መጠን ያላው ሃርድ ዲሰክ አላቸው። ጊጋ ባይት በጣም ትልቅ የማከማቸት መጠንን ያመለክታል። ለምሳሌ በኮምፒውተር ላይ የተከማቸ አንድ የቪዲዮ ፊልም ከ1 ጊባ የሚበልጥ ቦታን ሊወስድ ይችላል። ቴራባይት አንድ ቴራባይት ከ1024 ጊባ ጋር እኩል ነው። ይህም ከአንድ ትሪሊዮን ባይቶች ጋር ይቅራረባል። በቴራባይት የሚጠቀሱ የማከማቻ መሰሪያዎች ባጠቃላይ ትልቅ የውሂብ ክምሮችን ማከማቸት ለሚያስፈልጋቸው ድርጅቶች ይጠቅማሉ። አንድ ቴራባይት በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ጥቂት ቴራባይት የማከማቻ ቦታ ብዛት ያላቸውን መጽሐፍት ሙሉ ጽሁፍ ሊይዝ ይችላል። ርዕስ፦ የኮምፒውተር አቅም ኮምፒውተርህን ለንግድ ሥራ ወይም ለግል ጥቅም ብትጠቅምበትም ኮምፒውተርህ በብቃት መተግበር መቻሉ በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ብቃት በአንድ ነገር ብቻ የሚወሰን አይደለም። ከታቸ ያለው ሰንጠረዥ የኮምፒውተር አጠቃላይ ብቃት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የተወሰኑ መንስኤዎችን ይዘረዝራል። መንስኤ መግለጫ የሲፒዩ ፍጥነት ሲፒዩ የኮምፒውተር አእምሮ በመሆኑ ፍጥነቱ የኮምፒውተሩ አጠቃላይ ብቃት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል አስፈላጊ መንስኤ ነው። የሲፒዩ ፍጥነት ሲፒዩ ውሂብን ከራም ላይ እና ወደ ራም የማንቀሳቀስ ሂደትን ወይም አኃዛዊ ስሌቶችን እንደ መተግበር ያሉ ተግባሮችን የሚፈጽምበት ትመና ነው። ከሲፒዩ ፍጥነት በስተቀር አንድ አይነት የሆኑ ሁለት ኮምፒውተሮች ካሉህ ፤ የፈጠነ የሲፒዩ ፍጥነት ያለው ኮምፒውተር ተግባሩን በተሻለ ፍጥነት ይጨርሳል። የሃርድ ዲስክ መንስኤ ሃርድ ዲስኮች በማከማቸት አቅማቸው እንዲሁም ደግሞ ውሂብ በማከማቸት እና ፈልጎ በማግኘት ፍጥነታቸው ይለያሉ። ውሂብን ፈልጎ በማግኘት ፈጣን ከሆነ ኮምፒውተሩ ፕሮግራሞችን ለመጀመርና ለመጫን ያነሰ ጊዜ ይወስድበታል። በተጨማሪም አንድ ፕሮግራም ብዛት ያለው ውሂብ ማካሄድ በሚያስፈልገው ጊዜ የሃርድ ዲሰኩ ፍጥነት እና መጠን ዋና ሚና ይጫወታል። ራም ራም ላይ የተከማቸን ውሂብ ፈልጎ የማግኘት ፍጥነት በጣም ፈጣን ነው። በዚህ ምክንያትም ኮምፒውተሩ አሁን በጥቅም ላይ ያሉ መረጃዎችን ለማከማቸት ይጠቀምበታል። የራሙ መጠን አሁን በጥቅም ላይ ያሉትን ሁሉንም መረጃዎች ለመያዝ በቂ ከሆነ የኮምፒውተሩን ፈጣን የሆነ አቅም ያሳያል። የራም ፍጥነት እና የራም መጠን የኮምፒውተር አቅም ዋና መስኤዎች ናቸው። ኮምፒውተር ላይ በቂ ራም ከሌለ ኮምፒውተሩ ፍጥነቱ ይቀንሳል ወይም በአግባቡ መስራት ያቅተዋል።
 25. 25. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 25 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ርዕስ፦ የምርት ፕሮግራሞች ተግባሮችን ለመተግበር የተለያዩ የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን መጠቀም ትችላለህ። የኮምፒውተር ፕሮግራሞች ቁጥሮችን ለማቀናጀት ፣ ደብዳቤዎችን ወይም መነሻ ሃሳቦችን ለመፃፍ ፣ መዝገቦችን ለመያዝ ፣ ምስሎችን ለመስራት ወይም ለማሻሻል ፣ ጽሁፍን ወደ ዕይታ ለመለወጥ እና መጽሄቶችን እና በራሪ ወረቀቶችን ለማዘጋጀት ትጠቀምባቸዋለህ። ቀጥሎ ያለው ሰንጠረዥ የተለያዩ የፕሮግራም ዓይነቶችን ዝርዝር እና ጥቅማቸውን ይገልፃል። ፕሮግራም መግለጫ የጽሁፍ አቀናባሪ እና የህትመት ስራ ፕሮግራሞች የጽሁፍ አቀናባሪ ፕሮግራሞች ጽሁፍ ላይ የተመሰረቱ ሰነዶችን ለማዘጋጀት እና ለማስተካከል ትጠቀምባቸዋለህ። ጽሁፍ ማስገባት ፣ ማስተካከል ፣ ፊደል አራሚን እና መዝገበ ተመተቃላትን መጠቀም እንዲሁም ሰነዱን መቅረጽ ትችላለህ። በተጨማሪም እነዚህን ፕሮግራሞች በመጠቀም የግል እና ሙያዊ ሰነዶችን ማዘጋጀት ትችላለህ። Microsoft Office Word 2007 በብዛት የምንጠቀምበት የጽሁፍ አቀናባሪ ፕሮግራም ነው። የህትመት ስራ ፕሮግራሞች ጽሁፍን እና ስዕሎችን በማቀናጀት እንደ በራሪ ወረቀቶች ፣ የሰላምታ ካርዶች ፣ አመታዊ ሪፖርቶች ፣ መጽሐፍት እና መጽሄቶች ያሉ ሰነዶችን ለማዘጋጀት ይጠቅማሉ። እነዚህ ፕሮግራሞች በተጨማሪ የሰነዱን ክፍሎች ለማሻሻል የሚያስችሉህ የጽሁፍ አቀናባሪ እና ስዕላዊ ባህሪያትን ይካትታሉ። የአቀራረብ ፕሮግሞች የአቀራረብ ፕሮግሞችን መረጃን በስላይድ መልክ ለማቅረብ ትጠቀምባቸዋለህ። ሰላይዶችን የበለጠ የሚስቡ እና መረጃ ሰጪ እንዲሆኑ ድምጽ እና ምስሎችን መጨመር ትችላለህ። Microsoft Office PowerPoint 2007 በብዛት የምንጠቀምበት የአቀራረብ ፕሮግራም ነው። የቀመርሉህ ፕሮግራሞች የቀመርሉህ ፕሮግራሞችን በጀት ለመስራት ፣ ተቀማጭ ሂሳብን ለመቆጣጠር ፣ ሂሳባዊ ስሌቶችን ለመተግበር እና አኃዛዊ ወሂብን ወደ ገበታዎች እና ግራፎች ለመለወጥ ትጠቀምባቸዋለህ። የቀመርሉሆች እሴት በያዙ አግድም ዓምዶች እና አቀባዊ ረድፎች ባለው ሰንጠረዥ ውስጥ መረጃን ያከማቻሉ። እያንዳንዱ እሴት ሕዋስ ውስጥ ይቀመጣል። ሕዋስ የአምድ እና የረድፍ መገናኛ ነው። Microsoft Office Excel 2007 የቀመርሉህ ፕሮግራም አንዱ ምሳሌ ነው። የውሂብ ጎታ (ዳታቤዝ) ፕሮግራሞች የውሂብ ጎታ ፕሮግራሞችን ውሂብን በተቀናጀ መልኩ ለማስቀመጥ እና ለመቆጣጠር ትጠቀምባቸዋለህ። እነዚህን ፕሮግራሞች በመጠቀም በውሂብ ጎታ ውስጥ የተቀመጠን መረጃ ተራ ማስያዝ እንዲሁም መፈለግ ትችላለህ። በተጨማሪም ካከማቸኸው ውሂብ በመነሳት ቀላል ሪፖርቶችን ማዘጋጀት ትችላለህ። ለምሳሌ የውሂብ ጎታ ፕሮግራምን የደንበኞችን ዝርዝር ለማስቀመጥ ፣ የንብረት ስርዓት ለማዘጋጀት እና ለመቆጣጠር እንዲሁም ሽያጮችን ለመከታተል ትችላለህ። ከዚህም በኃላ ሽያጮችን ለማጣራት ወይም የደንበኞችን አገልግሎቶች ለማቀድ ሪፖርቶችን መፍጠር ትችላለህ። Microsoft Office Access 2007 የውሂብ ጎታ ፕሮግራም አንዱ ምሳሌ ነው።
 26. 26. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 26 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። የግራፊክስ ፕሮግራሞች የግራፊክስ ፕሮግራሞችን ስዕሎችን ለመፍጠር እና ለማርተዕ ትጠቀምበታለህ። በተጨማሪም እነዚህን ፕሮግራሞች ፎቶግራፎችን ለማሻሻል ትጠቀምባቸዋለህ። በWindows 7 ላይ ያለው ፔይንት ፕሮግራም ስዕሎችን ለመስራት የሚያስችልህ አንዱ የግራፊክስ ፕሮግራም ምሳሌ ነው። ርዕስ፦ የመገናኛ ፕሮግራሞች ስልክን እና የፖስታ መልዕክትን ከጓደኞችህ እና ከቤተሰቦችህ ጋር ለመገናኘት እንደምትጠቀምበት ሁሉ ኮምፒውተርንም ከሰዎች ጋር ለመገናኘት ልትጠቀመበት ትችላለህ። ኮምፒውተሮች በዲጂታል ቅርጸት መልዕክቶችን ከሌሎች ሰዎች ጋር ለመላላክ እና ለመቀባበል የሚያስችሉ የመገናኛ ፕሮግራሞች የሚባሉ ልዩ ፕሮግራሞች አሏቸው። ከታች ያለው ሰንጠረዥ የተለያዩ የመገናኛ ፕሮግራም ዓይነቶችን እና ጥቅማቸውን ይገልፃል። የሚከተለው ሰንጠረዥ የመስመር ላይ ተንቀሳቃሽ ማስረጃን ይዟል። የኢ-ሜይል መልዕክቶችን ለመላክ የሚጠቅሙ ፕሮግራሞች የኢ-ሜይል መልዕክቶችን መላክ በአንድ ኮምፒውተር ላይ ካለ ተጠቃሚ እና በሌላ ኮምፒውተር ላይ ከሚገኝ ተጠቃሚ ጋር ያለ የመልዕክት ልውውጥ ነው። ይህ ልውውጥ በአንድ አካባቢ ውስጥ ወይም ከአንድ የሃገር ክፍል ወደ ሌላ ሊሆን ይችላል። በቀን ውስጥ በማንኛውም ጊዜ በርካታ የኢ-ሜይል መልዕክቶች መላክ ወይም የኢ-ሜይል መልዕክቶችን ከአንድ ወይም ከብዙ ሰዎች መቀበል ትችላለህ። የኢ-ሜይል መልዕክቶችን ለመላክ የበየነመረብ ግንኙነት እና የኢ-ሜይል መለያ ያስፈልግሃል። ይህ የበይነመረብ ግንኙነት የሚቀርበው በበይነመረብ አገልግሎት አቅራቢ (ISP) ነው። የኢ-ሜይል መለያ ለመፍጠር እንደ Windows ሜይል ያሉ ፕሮግራሞችን መጠቀም ትችላለህ። የኢ-ሜይል መለያ ካለህ ፤ ይህ አካውንት የተጠቃሚስም@example.com (username@example.com) ጋር ይመሳሰላል። የተጠቃሚ ስም (username) የሚለው ያንተ ስም ፣ @ የሚለው የአት ምልክት ሲሆን ፣ ምሳሌ.ኮም (example.com) የሚለው ደግሞ የጎራ ስም ነው። የጎራ ስም የኢ-ሜይል መለያህ ያለበትን የድርጅት ስም እና የድርጅቱን ዓይነት ይገልፃል። የኢ-ሜይል መለያ ከያዝክ በኋላ ኢ-ሜይል ልትልክለት የፈለከውን ሰው የኢ-ሜይል መለያ ማወቅ ያስፈልግሃል። በኢ-ሜይል ጽሁፍም ሆነ ስዕሎችን መላክ ትችላለህ ፤ ነገር ግን ይህ በሚኖርህ የአገልግሎት ዓይነት እና በምትልከው የምስል ዓይነት በመሳሰሉት ሌሎች ምክንያቶች ይወሰናል። ኢ-ሜይል መልዕከቶችን መላክ እና መቀበል ከሌላ ከማንኛውም ሰው ጋር በቅጽበት የሚደረግ ግንኙነት ነው። ኢ-ሜይል ለመላክ እና ለመቀበል ጥቂት ሰኮንዶችን ብቻ ይፈጃል። ይህም በበይነ መረቡ ግንኙነት ፍጥነትላይ የተመሰረተ ነው።
 27. 27. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 27 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። የሚከተለው ሰንጠረዥ የመስመር ላይ ስዕላዊ ማስረጃን ይዟል። ቻት ለማድረግ የሚያስፈልጉ ፕሮግራሞች ሌላው የመገናኛ ዓይነት ወዲያውኑ መልዕክቶችን መላክ እና መቀበል የሚያስችልህ የቻት ፕሮግራም ነው። ከብዙ ሰዎች ጋር በተመሳሳይ ሰዓት ለመገናኘት ቻት ፕሮግራምን መጠቀም ትችላለህ። ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት የመገናኛ ፕሮግራም Windows Live Messenger ነው። ከአንድ ሰው ጋር ቻት በምታደርግበት ጊዜ ቤላኛው ጫፍ ያለው ይህ ሰው መልዕክትህን ወዲያውኑ ይቀበላል። በቻት ውስጥ ቻት ከምታደርገው ሰው ጋር ማውራትም ትችላለህ ፤ ይህ የድምጽ ቻት ይባላል። ሌላው የቻት አይነት ደግሞ እያወራኸው ያለውን ሰው እንድታይ ያስችልሃል። ይህን ለማድረግ ዌብካም የሚባል መሳሪያ ያስፈልግሃል። በተጨማሪም Windows Live Messengerን በመጠቀም ስዕሎችን እና ሌሎች ፋይሎችን መጋራት ትችላለህ። ርዕስ፦ የትምህርታዊ እና መዝናኛ ፕሮግራሞች አዲስ ቋንቋ ልትማር የምትፈልግበትን አንድ ሁኔታ ተመልከት። ነገር ግን በአቅራቢያህ ቋንቋውን ሊያስተመር የሚችል ምንም ትምህርት ቤት የለም። ትምህርታዊ ሶፍትዌር ፕሮግራምን በመጠቀም ኮምፒውተር አዲሱን ቋንቋ እንድትማር ሊረዳህ ይችላል። የትምህርት ሶፍትዌር ፕሮግራሞች ትምህርቱን የሚስብ ለማደረግ ብዙ ጊዜ የድምጽና ምስል ቅንብርን እና ጨዋታዎችን/ጌሞችን ይጠቀማሉ። ትምህርታዊ ሶፍትዌር በመማሪያ ክፍሎች ፣ በቢሮዎች እና በቤት ውስጥ አገልግሎት ይሰጣሉ። ትምህርታዊ ሶፍትዌር በልዩ ልዩ ርዕሶች በተለያየ የዕድሜ ክልል ውስጥ ላሉ ሰዎች አንዲጠቅም ተደርጎ ተዘጋጅቶ ይገኛል። ለምሳሌ Microsoft Encarta በሲዲ-ሮም እና በዲቪዲ-ሮም የሚኝ በሰፊው ጥቅም ላይ የዋለ ዲጂታል ኢንሳይክሎፒዲያ ነው። ኮምፒውተሮችን እንደ መዝናኛ ምንጭም ልትጠቀምባቸው ትችላለህ። የመዝናኛ ሶፍትዌርን ጌሞችን ለመጫወት ፣ ሙዚቃ ለማዳመጥ ፣ ሙዚቃ ለመቅዳት ፣ ስዕል ለመሳል እና ፊልሞችን በኮምፒውተር ላይ ለማየት መጠቀም ትችላለህ። ሙዚቃን ለማዳመጥ ፣ ፊልሞችን እና የሙዚቃ ቪዲዮዎችን ለማየት የሚያስችሉትን የቪዲዮ ሲዲዎች እና ዲቪዲዎች በሙሉ ለመዝናናት የምንጠቀምባቸው የመዝናኛ ሶፍትዌር ፕሮግራሞች ናቸው።
 28. 28. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 28 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ርዕስ፦ ግለ ሙከራ ለትምህርት ክፍል፦ የኮምፒውተር አቅም እና ባህሪያት ጥያቄ 1 ከሚከተሉት ውስጥ ከዲስክቶፕ ኮምፒውተሮች ጋር ሲወዳደር ለላፕቶፕ ኮምፒውተሮች እውነት የሆነው የቱ ነው? ሊሆኑ የሚችሉትን ሁሉ ምረጥ። ባጠቃላይ ለተመሳሳይ ሃርድዌር ተጨማሪ ያስከፍላሉ። ያነሰ ኃይል ይጠቀማሉ። ጥሩ የጉዞ አጋዦች ናቸው። ለማሻሻል ይቀላሉ። ጥያቄ 2 ከሚከተሉተ ውስጥ ስለ ራም ትክክለኛ የሆነ ዓረፍተ ነገር የቱ ነው? ሊሆኑ የሚችሉትን ሁሉ ምረጥ። መጠኑ የኮምፒውተሩ አቅም ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል። ይዘቶቹ የማይጠፉ ወይም ቋሚ ናቸው። ከማከማቻ ማህደረ ትውስታዎች ጋር ሲወዳደር ያነሰ ፈልጎ የማግኘት ፍጥነት አለው። ንቁ የሆነ ውሂብን እና ፕሮግራምን ያከማቻል። ጥያቄ 3 ከሚከተሉት ፕሮግራሞች ውስጥ የግል እና ሙያዊ ስነዶችን ለማዘጋጀት ልትጠቀምበት የሚገባው የቱ ነው? ሊሆኑ የሚችሉትን ሁሉ ምረጥ። Word 2007 Paint PowerPoint 2007 Excel 2007 ማስታወሻ፦ ትክክለኛዎቹ መልሶች በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይገኛሉ።
 29. 29. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 29 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። መልስ 1 ከሚከተሉት ውስጥ ከዲስክቶፕ ኮምፒውተሮች ጋር ሲወዳደር ለላፕቶፕ ኮምፒውተሮች እውነት የሆነው የቱ ነው? ሊሆኑ የሚችሉትን ሁሉ ምረጥ። ባጠቃላይ ለተመሳሳይ ሃርድዌር ተጨማሪ ያስከፍላሉ። ያነሰ ኃይል ይጠቀማሉ። ጥሩ የጉዞ አጋዦች ናቸው። ለማሻሻል ይቀላሉ። መልስ 2 ከሚከተሉተ ውስጥ ስለ ራም ትክክለኛ የሆነ ዓረፍተ ነገር የቱ ነው? ሊሆኑ የሚችሉትን ሁሉ ምረጥ። መጠኑ የኮምፒውተሩ አቅም ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል። ይዘቶቹ የማይጠፉ ወይም ቋሚ ናቸው። ከማከማቻ ማህደረ ትውስታዎች ጋር ሲወዳደር ያነሰ ፈልጎ የማግኘት ፍጥነት አለው። ንቁ የሆነ ውሂብን እና ፕሮግራምን ያከማቻል። መልስ 3 ከሚከተሉት ፕሮግራሞች ውስጥ የግል እና ሙያዊ ስነዶችን ለማዘጋጀት ልትጠቀምበት የሚገባው የቱ ነው? ሊሆኑ የሚችሉትን ሁሉ ምረጥ። Word 2007 Paint PowerPoint 2007 Excel 2007
 30. 30. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 30 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። የትምህርት ክፍሉ ይዘቶች የስራዓተ ክወና ጥቅሞች የWindows 7 ስዕላዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) መግቢያ የጀምር ምናሌ አማራጮች Windowsን መሰረት ካደረጉ ፕሮግራሞች ጋር መስራት ፋይሎች እና አቃፊዎችን ማደራጀት መሰረታዊ የፋይል ክንውኖችን መተግበር ግለ ሙከራ የትምህርት ክፍሉ መግቢያ ስርዓተ ክወና አራት ዋና ዋና ጥቅሞችን ይሰጣል። ስርዓተ ክወና ከኮምፒውተሩ ጋር የተገናኘ ሃርድዌርን ይቆጣጠራል እንዲሁም ያስተዳድራል ፤ ኮምፒውተሩ ላይ እየሰሩ ያሉ ፕሮግራሞች ሃርድዌር መጠቀም እንዲችሉ ይረዳል ፤ ፋይል እና አቃፊ በኮምፒውተር ላይ ለማቀናበር እና ለመቆጣጠር ይረዳል፤ ከሃርድዌር፣ ከራሱ ከስርዓተ ክወናው እና ከሌላ ፕሮግራሞች ጋር ለመገናኘት የሚያስችልህ የተጠቃሚ በይነ ገጽም ያቀርባል። የትምህርት ክፍሉ ዓላማዎች ይህን የትምህርት ክፍል ከጨረስክ በኋላ፦ • ስርዓተ ክወናን ዋና ዋና ጥቅሞች ማብራራት ፤ • የWindows 7ን ስዕላዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) ክፍሎችን መለየት ፤ • በWindows 7 ጀምር ምናሌ ላይ የሚገኙ አማራጮችን ማብራራት ፤ • በፕሮግራሞች ውስጥ ከWindows 7 ስዕላዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) ጋር መስራት ፤ • በWindows Explorer ላይ ፋይሎችን እና አቃፊዎችን መቆጣጠር እና • መሰረታዊ የፋይል ክንውኖችን መተግበር ትችላለህ። ክፍለ ትምህርት 4 የኮምፒውተር ሥርዓተ ክወና
 31. 31. ስልጠና፦ መሰረታዊ ኮምፒውተር 31 © 2007 Microsoft ኮርፖሬሽን ፣ መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ርዕስ፦ የስራዓተ ክወና ጥቅሞች ስርዓተ ክወና ፕሮግራሞች እርስ በርሳቸው እንዴት እንደሚሰሩ እና ከኮምፒውተሩ ሃርድዌር ጋር እንዴት እንደሚግባቡ የሚቆጣጠር ነው። በተጨማሪም በማከማቻ መሳሪያዎች ላይ ውሂብህ እንዴት እንደሚከማች የሚወስነውን የፋይል ስርዓት የሚፈጥር ነው። የስርዓተ ክወና ብቃት የሚወሰነው በአንድ ጊዜ ማስተላለፍ በሚችለው የቢት ብዛት ላይ ነው። ቀድሞ የነበሩ ስርዓተ ክወናዎች በአንድ ጊዜ 8 ቢቶችን ማስተላለፍ ይችሉ ስለነበር የ8 ቢት ስርዓተ ክወናዎች ተብለው ይጠሩ ነበር። ነገር ግን በስዕላዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) መምጣት ምክንያት ባለ 16 ቢት ስርዓተ ክወናዎች ተፈጠሩ። እንደ Windows 7 ያሉ ስርዓተ ክወናዎች ስርዓቱ ባለው ሃርድዌር መሰረት በአንድ ጊዜ ከ32 ቢት እሰከ 64 ቢት ውሂብ ማስተላለፍ ይችላሉ። እንደ Windows 7 ያሉ ስርዓተ ክወናዎች በቀላሉ ለኮምፒውተሩ ትዕዛዝ መስጠት የሚያስችልህ ስዕላዊ የተጠቃሚ በይነገጽ (GUI) አቅርበዋል። ቀጥሎ ያለው ሰንጠረዥ የስርዓተ ክወና ጥቅሞችን ይገልፃል። ጥቅም መግለጫ የተጠቃሚ በይነገጽ ያቀርባሉ አብዛኞቹ ስርዓተ ክወናዎች ከኮምፒውተሩ ጋር መግባባት የሚያስችሉህን እንደ አዶ እና ምናሌ ያሉ የሚታዩ ክፍሎችን አቅርበዋል። መዳፊትን በመጠቀም አዶን መምረጥ እና ትዕዛዝ መስጠት ትችላለህ። ለምሳሌ ሁለት ጊዜ ጠቅ በማድረግ አንድን ፋይል አግባብ ባለው ፕሮግራም እንዲከፈት ማድረግ ትችላለህ። ስርዓትን ለማወቀር መገልገያዎችን ያቀርባል GUI ስርዓተ ክወና ኮምፒውተርህን ለማዋቀር የሚረዱ ለአጠቃቀም ቀላል የሆኑ መገልገያዎችን ያቀርባል። እነዚህ መገልገያዎች ትናንሽ ፕሮግራሞች ሲሆኑ ከአውታረመረብ ጋር መያያዝ ፣ ንብረቶችን መቆጣጠር እና አዳዲስ ፕሮግራሞችን ኮምፒውተርህ ላይ ማከል የመሳሰሉትን ውስን ተግባሮች ለመፈጸም ይረዱሃል። ለምሳሌ Windows 7 አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችህን እንድታስቀምጥ የምትኬ መያዣ ፕሮግራም አቅርቧል። የኮምፒውተር ንብረቶችን ለመቆጣጠር ይረዳል ስርዓተ ክወና ሃርድዌርን ለመቆጣጠር ይረዳል። ፕሮግራሞች ከስርዓተ ክወና ጋር የሚገናኙት እንደ ሲፒዩ ካለ አስፈላጊ ሃርድዌር ጋር የሚፈለግ ተግባርን ለመፈጸም አብሮ ለመስራት ነው። የተጠቃሚን ወደ ኮምፒውተር መዳረስ በመቆጣጠር የውሂብን ደህንነት ለመጠበቅ ይረዳል ሥርዓተ ክውና የውሂብን ደህንነት ለመጠበቅ ያስችልሃል። ኮምፒውተርህን እና በኮምፒውተሩ ያሉ ንብረቶችን መዳረስን የመቆጣጠር መብቶችን ማረጋገጫ እና ፍቃድ እንድትለይ ያግዝሃል። ማረጋገጫ የኮምፒውተሩ ሰርዓት የተጠቃሚን የመግቢያ መረጃ ትክክለኛነት የሚያረጋግጥበት ሂደት ነው። ስርዓተ ክወናው የተጠቃሚ ስም እና የይለፍ ቃል እንድትፈጥር ያግዝሃል በዚህም የፈጠርከውን የተጠቃሚ ስም እና የይለፍ ቃል የሚያውቁ ተጠቃሚዎች ብቻ የኮምፒውተርህን ንብረቶች መዳረስ እንዲችሉ ይሆናል። በተጨማሪም ከእያንዳንዱ ተጠቃሚ ጋር የተወሰኑ ፍቃዶችን ማቆራኘት ትችላለህ። ይህ ፍቃድ ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ ተጠቃሚዎች ካንተ ኮምፒውተር ላይ ሰነዶችን እንዳያትሙ መከልከል ትችላለህ።

×