SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  7
Tema : Pasurite natyrore ne trevat shqipetare


          Objektivat             Kanionet

  Pasuritë e shumta ujore (detet, liqenet, lumenjtë etj.)

      Bota e pasur bimore dhe shtazore

             Mineralet
                            Punoi: Merkur Sinani
Kanionet e Osumit


 Kanionet e Osumit, kanë një gjatësi prej 26 km dhe ndodhen 450 m mbi nivelin e detit. Mendohet se ato jane formuar 2-3
 milionë vite më parë nga erozioni i ujit që depërton thellë në tokë.Përgjatë gjithë grykës ka mjaft kalime nëntokësore dhe
 shpella të paeksploruara.Ka hamendje se kanionet kanë shërbyer kohë më parë si nënkalime mbi lumin e Corovodës, por
 me kalimin e shekujve, tavanet e nënkalimeve nënujore janë shembur duke nxjerrë dhe formëzuar një tjetër reliev, sot këtë
kanion.Ne gjirin e këtij kanioni , që përshkrohet nga lumi Osum, në të dy krahët e tij rrjedhin ujvara nga fshatra të ndryshme,
 të cilat kalojnë në një sistem shkëmbor .Kanioni si origjinë, më i madhi në Shqipëri, është ndër me fantastikët ne Europë, i
karakterizuar kështu dhe nga studiuesit europiane, gjeografë që kanë ardhur në zonë.Ky kanion ka bukurinë mahnitëse edhe
 për ekosistemin që ruan në vetvete, ku gjelberimi në të dy krahët gjatë shpateve të kanionit, është i përhershëm.Shkurre
 mesdhetare me bimësi si marja, shqopa etj me nje botë të pasur të gjallë dhe peshq të kategorive nga më të ndryshme të
 ruajtura në themelet e lumit Osum.Në shpatet e të dy krahëve të kanionit, veprimtaria erozive e faktorëve te jashtëm ka
            krijuar një sëre shkëmbinjsh, nga më të rrallët të gjendur në kanionet shqiptare.
Kanionet e Osumit

Për luginën e Osumit, banorët rrëfejnë shumë legjenda, të cilat vijnë nga shumë vite larg...duke filluar me Mullirin e Babait,
Vrima e Nuses dhe Shenjtori Abaz Aliu...shumë interesante për cdo vizitor.
Në Kanionet e lumit Osum, ndodhen 6 ngushtica, ku kanioni në shtratin e lumit merr nje ngushtësi deri në 1.5 m, ndërsa
hapësira lart në sipërfaqe shkon deri në 35 m.Përvecse tyre , te kanionet ndodhet Katedralja, Syri, Porta e Djallit...Gërryerjet
ndër vite i kanë dhënë formën e ngrehinës natyrore të kultit. Të ndërtuara për të qënë një bukuri dhe thesar i mbarë
njerëzimit, nëpërmjet mrekullisë krijuese të mjeshtrit më të madh të kohërave, natyrës, kanionet e Osumit bëhen
emocionuese në cdo moment, në cdo kohë dhe magjia të mbërthen që në sekondën e parë që i sheh,duke të bërë pre të
dashurisë së përjetshme.
është tepër e vështirë, herë e pamundur për të përshkruar ato emocione që përjeton duke i parë dhe prekur dhe ndoshta
është e pabesueshme por është e vërtetë që takimi me to të ndryshon jetën.
Pamja që të ofrojnë ato kur i sheh nga sipër është padiskutim marramendëse, por ajo cka ti prek kur futesh mes tyre dhe
shëtit, të bën të mendosh se je në një përrallë, në një vend-eëndrrash..
Pasuritë e shumta ujore (detet, liqenet, lumenjtë etj.)Pasuritë e shumta ujore të Shqipërisë përbëjnë një nga potencialet natyrore më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit.
Këto pasuri ujore shprehen si në ekzistencën e dy deteve ku Shqipëria ka dalje të gjërë, ashtu edhe nga ekzistenca e shumë
liqeneve, lumenjëve, burimeve natyrore etj. Të gjitha këto së bashku, kombinuar edhe me klimën tepër të favorëshme,
krijojnë peisazhe shumë të bukura dhe kushte tepër të përshtatëshme për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit ujor.
Në këtë kuadër paraqesin rëndësi të veçantë objektet ujore, si: liqeni i Shkodrës, Ohrit, Prespës, lumi i Drinit të Bardhë dhe
të Zi etj. Në këto objekte ujore mund të realizohen zhvillime të rëndësishme në fushën e turizmit.
Bota e pasur bimore dhe shtazore


Bukurisë së formave të relievit, klimës së përshtatëshme, pasurive të shumta ujore të Shqipërisë u shtohen edhe bota e
pasur bimore dhe shtatzore. Kjo pasuri bimore shprehet në disa kate bimore, duke filluar me atë të bimëve tipike
mesdhetare, e duke shkuar deri tek llojet e bimëve të viseve të larta dhe kullotat alpine. E gjithë kjo pasuri bimore krijon
peisazhe shumë të bukura dhe tërheq pasionantë të shumtë të natyrës. Ekzistojnë një sërë parqesh kombëtare, të cilët
përbëjnë potenciale të rëndësishme ekologjike që mund të shfrytëzohen mjaft mirë edhe në fushën e turizmit. Bazuar në
këtë pasuri natyrore me të drejtë Shqipëria cilësohet si vend që mund të bëhet model në zhvillimin e ekoturizmit. Në
brendësi të kësaj pasurie bimore, klimaterike dhe ujore rritet edhe një botë e pasur shtatzore e shprehur në lloje të
ndryshme kafshësh e shpendësh, të cilët përbëjnë gjithashtu një potencial të rëndësishëm natyror edhe për zhvillimin e
llojeve të veçanta të lëvizjes turistike siç është turizmi për gjueti
Mineralet
Kromi
Teorikisht, sasia e përgjithshme e rezervave të nxjerrshme të mineralit të kromit rezulton 10 milionë tonë. Me çmim prej
200 dollarësh për ton, kromi rezulton një pasuri me vlerë 2 miliardë dollarë. Por këto 2 miliardë dollarë krom gjenden
shumë thellë, në disa raste nën nivelin e detit. Kostoja e nxjerrjes së tij në sipërfaqe është tepër e lartë. Gjithsesi, kromi
është metali më me leverdi ekonomike sot për sot pas naftës në Shqipëri. Njëri nga burimet, ai i Bulqizës, është veçanërisht i
pasur. Qeveria ka dhënë rreth 250 licenca shfrytëzimi për burimet aktuale të kromit. Prodhimi aktual është rreth 200 mijë
tonë në vi
Bakri
Minerali i bakrit vlerësohet se është më i bollshëm, por edhe më i varfër. Rezervat e nxjerrshme gjeologjike llogariten në
rreth 50 milionë tonë me një përmbajtje të elementit të dobishëm Cu 1.3-2.5%, vërehet pak aktivitet shfrytëzimi dhe
aktivitet eksplorimi nga disa kompani të huaja. Rezervat gjeologjike në minierat aktualisht në shfrytëzim vlerësohen në 4.7
milionë tonë me 1.39% bakër të pastër.
Nikeli
Shqipëria vlerësohet se ka edhe 300 milionë tonë rezerva nikeli, por përmbajtja e metalit të vlefshëm në këtë masë varion
nga 0.85 në 1.15 për qind. Ka disa kompani të vogla shqiptare që nxjerrin nikel.

Qymyri
Në Shqipëri qymyri gjendet në pesë burime kryesore, të cilat konsiderohen si tepër të vogla për t’u vënë në shfrytëzim dhe
tepër të varfra për t’u shfrytëzuar me leverdi. Në Memaliaj, vlerësohet se mund të nxirret deri në 120 mijë tonë në vit dhe
fuqia kalorifike mesatare vlerësohet në 4300 kkal për kilogram. Në burimin Vërdovë-Dardhas mund të prodhohet deri në
140 mijë tonë, por këtu fuqia kalorifike është edhe më e ulët, rreth 2450 kkal/kg; vendburimi i Tiranës (Priskë-Mushqeta)
me prodhim vjetor rreth 90 mijë tonë, fuqi kalorifike mesatare rreth 3490 kkal/kg; vendburimi i Korçës (Babien-Krosnisht-
Qenskë), me prodhim vjetor rreth 51 mijë tonë, fuqi kalorifike mesatare rreth 2500 kkal/kg; vendburimi Mborje-Drenovë,
me prodhim vjetor rreth 20 mijë tonë, fuqi kalorifike mesatare rreth 2690 kkal/kg.
Strategjia minerare e Shqipërisë gjykon se shfrytëzimi i këtyre burimeve nuk është me leverdi, por ato mund të vihen në
punë në rast se qymyri përdoret për prodhimin e energjisë elektrike. Vetëm se burimet aktuale nuk janë në gjendje të
ushqejnë termocentrale të mëdha, për këtë arsye propozohen termocentrale deri në 5 MW.
Mineralet
Bitumi
Në Selenicë vlerësohet se gjenden aktualisht 520
mijë tonë bitum natyral, i cili po shfrytëzohet. Por
Shqipëria ka edhe 3-4 milionë tonë të tjera burime
bitumi pranë zonave naftëmbajtëse.

Gipsi
Rreth zonës së Korabit si dhe në Dumre të
Elbasanit apo në Sarandë, gjenden disa burime
minerare që mund të përdoren për prodhimin e
gipsit dekorativ. Në pjesën maqedonase të Korabit,
një fabrikë gjermane prodhon prej vitesh gips për
të gjithë Ballkanin, ndërsa në anën shqiptare,
burimi nuk është vënë kurrë në shfrytëzim.

Kripa guri
Shërbimi gjeologjik shqiptar vlerëson se në Shqipëri
mund të ketë rreth 100 milionë tonë kripë guri, ku
pjesa më e madhe gjendet në Dumre, ndërsa burime
më të vogla gjenden në Dhrovjan, Kardhiq dhe
Kolonjë.

Contenu connexe

Tendances

Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareNdikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareExhitah Vasija
 
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Kristjana Duni
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
 
turizmi ne shqiperi
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi manomano46
 
Aparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitAparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitMatilda Gremi
 
Projekt histori
Projekt historiProjekt histori
Projekt historiAdi Hoxha
 
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiFlavioHabilaj
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.ronela hasanaj
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Darla Evangjeli
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
 
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
 
POLIMERET NE JETEN E PERDITSHME
POLIMERET NE JETEN E PERDITSHMEPOLIMERET NE JETEN E PERDITSHME
POLIMERET NE JETEN E PERDITSHMEKleaHaka
 
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshmeNdikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshmeSa Ide
 
Ndotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet16211903
 
Projekt historie
Projekt historieProjekt historie
Projekt historieS Gashi
 

Tendances (20)

Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareNdikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
 
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
 
turizmi ne shqiperi
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
 
Aparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitAparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimit
 
Projekt histori
Projekt historiProjekt histori
Projekt histori
 
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
 
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
 
Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
 
Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
 
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
 
POLIMERET NE JETEN E PERDITSHME
POLIMERET NE JETEN E PERDITSHMEPOLIMERET NE JETEN E PERDITSHME
POLIMERET NE JETEN E PERDITSHME
 
Iliret
IliretIliret
Iliret
 
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshmeNdikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
 
Ndotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet
 
Projekt historie
Projekt historieProjekt historie
Projekt historie
 

En vedette

Shqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seShqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seArlinda
 
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...Jetmira Sula
 
Shqiperia dhe Integrimi Evropian
Shqiperia dhe Integrimi EvropianShqiperia dhe Integrimi Evropian
Shqiperia dhe Integrimi EvropianAferdita Bicaku
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Liil Otr
 
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptareDarla Evangjeli
 
Projekt gjeografi
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografiUeda Rrukaj
 

En vedette (7)

Projekt gjeografie
Projekt gjeografieProjekt gjeografie
Projekt gjeografie
 
Shqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-seShqiperia drejt BE-se
Shqiperia drejt BE-se
 
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
Evropa e bashkuar dhe identiteti europian... Shqiperia drejt integrimit europ...
 
Shqiperia dhe Integrimi Evropian
Shqiperia dhe Integrimi EvropianShqiperia dhe Integrimi Evropian
Shqiperia dhe Integrimi Evropian
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
 
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
 
Projekt gjeografi
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
 

Similaire à Pasurite natyrore ne shqiperi

Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptarePasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptareArdit Nexhipi
 
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te KorcesStudim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te KorcesChriss Kocibelli
 
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik Fatjon Cane
 
Guide turistike kukes
Guide turistike kukesGuide turistike kukes
Guide turistike kukesGenti Germizi
 
Pasuritë natyrore të trevave shqiptare-Projekt në Gjeografi.pptx
Pasuritë natyrore të trevave shqiptare-Projekt në Gjeografi.pptxPasuritë natyrore të trevave shqiptare-Projekt në Gjeografi.pptx
Pasuritë natyrore të trevave shqiptare-Projekt në Gjeografi.pptxfixbios2016
 
Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9S Gashi
 
Ujerat e kripera dhe te embla
Ujerat e kripera dhe te emblaUjerat e kripera dhe te embla
Ujerat e kripera dhe te emblaSaimir Dine
 
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)Klea Medini
 
Natyra shqiptare
Natyra shqiptareNatyra shqiptare
Natyra shqiptareMegi Braka
 
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...EkloidaBengu
 
40 HANET E SHQIPERISE
40 HANET E SHQIPERISE40 HANET E SHQIPERISE
40 HANET E SHQIPERISEMarjan DODAJ
 
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointEniLikaj
 

Similaire à Pasurite natyrore ne shqiperi (20)

Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptarePasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare
 
Ingridi
IngridiIngridi
Ingridi
 
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te KorcesStudim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
 
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
 
Rrethi i korçës
Rrethi i korçësRrethi i korçës
Rrethi i korçës
 
Guide turistike kukes
Guide turistike kukesGuide turistike kukes
Guide turistike kukes
 
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/LiqenetUJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
 
Pasuritë natyrore të trevave shqiptare-Projekt në Gjeografi.pptx
Pasuritë natyrore të trevave shqiptare-Projekt në Gjeografi.pptxPasuritë natyrore të trevave shqiptare-Projekt në Gjeografi.pptx
Pasuritë natyrore të trevave shqiptare-Projekt në Gjeografi.pptx
 
Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
 
Ujerat e kripera dhe te embla
Ujerat e kripera dhe te emblaUjerat e kripera dhe te embla
Ujerat e kripera dhe te embla
 
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
Liqeni i Ohrit (Ohrid Lake)
 
Natyra shqiptare
Natyra shqiptareNatyra shqiptare
Natyra shqiptare
 
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
 
Veriu i shqiperise
Veriu i shqiperiseVeriu i shqiperise
Veriu i shqiperise
 
40 HANET E SHQIPERISE
40 HANET E SHQIPERISE40 HANET E SHQIPERISE
40 HANET E SHQIPERISE
 
Liqenet
LiqenetLiqenet
Liqenet
 
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
 
Toka
TokaToka
Toka
 
Gjeo
GjeoGjeo
Gjeo
 
Vithkuqi123
Vithkuqi123Vithkuqi123
Vithkuqi123
 

Pasurite natyrore ne shqiperi

 • 1. Tema : Pasurite natyrore ne trevat shqipetare Objektivat Kanionet Pasuritë e shumta ujore (detet, liqenet, lumenjtë etj.) Bota e pasur bimore dhe shtazore Mineralet Punoi: Merkur Sinani
 • 2. Kanionet e Osumit Kanionet e Osumit, kanë një gjatësi prej 26 km dhe ndodhen 450 m mbi nivelin e detit. Mendohet se ato jane formuar 2-3 milionë vite më parë nga erozioni i ujit që depërton thellë në tokë.Përgjatë gjithë grykës ka mjaft kalime nëntokësore dhe shpella të paeksploruara.Ka hamendje se kanionet kanë shërbyer kohë më parë si nënkalime mbi lumin e Corovodës, por me kalimin e shekujve, tavanet e nënkalimeve nënujore janë shembur duke nxjerrë dhe formëzuar një tjetër reliev, sot këtë kanion.Ne gjirin e këtij kanioni , që përshkrohet nga lumi Osum, në të dy krahët e tij rrjedhin ujvara nga fshatra të ndryshme, të cilat kalojnë në një sistem shkëmbor .Kanioni si origjinë, më i madhi në Shqipëri, është ndër me fantastikët ne Europë, i karakterizuar kështu dhe nga studiuesit europiane, gjeografë që kanë ardhur në zonë.Ky kanion ka bukurinë mahnitëse edhe për ekosistemin që ruan në vetvete, ku gjelberimi në të dy krahët gjatë shpateve të kanionit, është i përhershëm.Shkurre mesdhetare me bimësi si marja, shqopa etj me nje botë të pasur të gjallë dhe peshq të kategorive nga më të ndryshme të ruajtura në themelet e lumit Osum.Në shpatet e të dy krahëve të kanionit, veprimtaria erozive e faktorëve te jashtëm ka krijuar një sëre shkëmbinjsh, nga më të rrallët të gjendur në kanionet shqiptare.
 • 3. Kanionet e Osumit Për luginën e Osumit, banorët rrëfejnë shumë legjenda, të cilat vijnë nga shumë vite larg...duke filluar me Mullirin e Babait, Vrima e Nuses dhe Shenjtori Abaz Aliu...shumë interesante për cdo vizitor. Në Kanionet e lumit Osum, ndodhen 6 ngushtica, ku kanioni në shtratin e lumit merr nje ngushtësi deri në 1.5 m, ndërsa hapësira lart në sipërfaqe shkon deri në 35 m.Përvecse tyre , te kanionet ndodhet Katedralja, Syri, Porta e Djallit...Gërryerjet ndër vite i kanë dhënë formën e ngrehinës natyrore të kultit. Të ndërtuara për të qënë një bukuri dhe thesar i mbarë njerëzimit, nëpërmjet mrekullisë krijuese të mjeshtrit më të madh të kohërave, natyrës, kanionet e Osumit bëhen emocionuese në cdo moment, në cdo kohë dhe magjia të mbërthen që në sekondën e parë që i sheh,duke të bërë pre të dashurisë së përjetshme. është tepër e vështirë, herë e pamundur për të përshkruar ato emocione që përjeton duke i parë dhe prekur dhe ndoshta është e pabesueshme por është e vërtetë që takimi me to të ndryshon jetën. Pamja që të ofrojnë ato kur i sheh nga sipër është padiskutim marramendëse, por ajo cka ti prek kur futesh mes tyre dhe shëtit, të bën të mendosh se je në një përrallë, në një vend-eëndrrash..
 • 4. Pasuritë e shumta ujore (detet, liqenet, lumenjtë etj.) Pasuritë e shumta ujore të Shqipërisë përbëjnë një nga potencialet natyrore më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit. Këto pasuri ujore shprehen si në ekzistencën e dy deteve ku Shqipëria ka dalje të gjërë, ashtu edhe nga ekzistenca e shumë liqeneve, lumenjëve, burimeve natyrore etj. Të gjitha këto së bashku, kombinuar edhe me klimën tepër të favorëshme, krijojnë peisazhe shumë të bukura dhe kushte tepër të përshtatëshme për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit ujor. Në këtë kuadër paraqesin rëndësi të veçantë objektet ujore, si: liqeni i Shkodrës, Ohrit, Prespës, lumi i Drinit të Bardhë dhe të Zi etj. Në këto objekte ujore mund të realizohen zhvillime të rëndësishme në fushën e turizmit.
 • 5. Bota e pasur bimore dhe shtazore Bukurisë së formave të relievit, klimës së përshtatëshme, pasurive të shumta ujore të Shqipërisë u shtohen edhe bota e pasur bimore dhe shtatzore. Kjo pasuri bimore shprehet në disa kate bimore, duke filluar me atë të bimëve tipike mesdhetare, e duke shkuar deri tek llojet e bimëve të viseve të larta dhe kullotat alpine. E gjithë kjo pasuri bimore krijon peisazhe shumë të bukura dhe tërheq pasionantë të shumtë të natyrës. Ekzistojnë një sërë parqesh kombëtare, të cilët përbëjnë potenciale të rëndësishme ekologjike që mund të shfrytëzohen mjaft mirë edhe në fushën e turizmit. Bazuar në këtë pasuri natyrore me të drejtë Shqipëria cilësohet si vend që mund të bëhet model në zhvillimin e ekoturizmit. Në brendësi të kësaj pasurie bimore, klimaterike dhe ujore rritet edhe një botë e pasur shtatzore e shprehur në lloje të ndryshme kafshësh e shpendësh, të cilët përbëjnë gjithashtu një potencial të rëndësishëm natyror edhe për zhvillimin e llojeve të veçanta të lëvizjes turistike siç është turizmi për gjueti
 • 6. Mineralet Kromi Teorikisht, sasia e përgjithshme e rezervave të nxjerrshme të mineralit të kromit rezulton 10 milionë tonë. Me çmim prej 200 dollarësh për ton, kromi rezulton një pasuri me vlerë 2 miliardë dollarë. Por këto 2 miliardë dollarë krom gjenden shumë thellë, në disa raste nën nivelin e detit. Kostoja e nxjerrjes së tij në sipërfaqe është tepër e lartë. Gjithsesi, kromi është metali më me leverdi ekonomike sot për sot pas naftës në Shqipëri. Njëri nga burimet, ai i Bulqizës, është veçanërisht i pasur. Qeveria ka dhënë rreth 250 licenca shfrytëzimi për burimet aktuale të kromit. Prodhimi aktual është rreth 200 mijë tonë në vi Bakri Minerali i bakrit vlerësohet se është më i bollshëm, por edhe më i varfër. Rezervat e nxjerrshme gjeologjike llogariten në rreth 50 milionë tonë me një përmbajtje të elementit të dobishëm Cu 1.3-2.5%, vërehet pak aktivitet shfrytëzimi dhe aktivitet eksplorimi nga disa kompani të huaja. Rezervat gjeologjike në minierat aktualisht në shfrytëzim vlerësohen në 4.7 milionë tonë me 1.39% bakër të pastër. Nikeli Shqipëria vlerësohet se ka edhe 300 milionë tonë rezerva nikeli, por përmbajtja e metalit të vlefshëm në këtë masë varion nga 0.85 në 1.15 për qind. Ka disa kompani të vogla shqiptare që nxjerrin nikel. Qymyri Në Shqipëri qymyri gjendet në pesë burime kryesore, të cilat konsiderohen si tepër të vogla për t’u vënë në shfrytëzim dhe tepër të varfra për t’u shfrytëzuar me leverdi. Në Memaliaj, vlerësohet se mund të nxirret deri në 120 mijë tonë në vit dhe fuqia kalorifike mesatare vlerësohet në 4300 kkal për kilogram. Në burimin Vërdovë-Dardhas mund të prodhohet deri në 140 mijë tonë, por këtu fuqia kalorifike është edhe më e ulët, rreth 2450 kkal/kg; vendburimi i Tiranës (Priskë-Mushqeta) me prodhim vjetor rreth 90 mijë tonë, fuqi kalorifike mesatare rreth 3490 kkal/kg; vendburimi i Korçës (Babien-Krosnisht- Qenskë), me prodhim vjetor rreth 51 mijë tonë, fuqi kalorifike mesatare rreth 2500 kkal/kg; vendburimi Mborje-Drenovë, me prodhim vjetor rreth 20 mijë tonë, fuqi kalorifike mesatare rreth 2690 kkal/kg. Strategjia minerare e Shqipërisë gjykon se shfrytëzimi i këtyre burimeve nuk është me leverdi, por ato mund të vihen në punë në rast se qymyri përdoret për prodhimin e energjisë elektrike. Vetëm se burimet aktuale nuk janë në gjendje të ushqejnë termocentrale të mëdha, për këtë arsye propozohen termocentrale deri në 5 MW.
 • 7. Mineralet Bitumi Në Selenicë vlerësohet se gjenden aktualisht 520 mijë tonë bitum natyral, i cili po shfrytëzohet. Por Shqipëria ka edhe 3-4 milionë tonë të tjera burime bitumi pranë zonave naftëmbajtëse. Gipsi Rreth zonës së Korabit si dhe në Dumre të Elbasanit apo në Sarandë, gjenden disa burime minerare që mund të përdoren për prodhimin e gipsit dekorativ. Në pjesën maqedonase të Korabit, një fabrikë gjermane prodhon prej vitesh gips për të gjithë Ballkanin, ndërsa në anën shqiptare, burimi nuk është vënë kurrë në shfrytëzim. Kripa guri Shërbimi gjeologjik shqiptar vlerëson se në Shqipëri mund të ketë rreth 100 milionë tonë kripë guri, ku pjesa më e madhe gjendet në Dumre, ndërsa burime më të vogla gjenden në Dhrovjan, Kardhiq dhe Kolonjë.