Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Konverteringsoptimering pres-maj2013

Slides on Conversion Optimization from my presentation on UX Agile Evening at Crisp. Also joing us was Jeff Gothelf and Martin Cristensen. http://www.crisp.se/kurser/agile-evening-on-the-topic-user-experience-may-20

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Konverteringsoptimering pres-maj2013

 1. 1. KonverteringsoptimeringMia Kolmodin 2013
 2. 2. Lite om Crisp•30 agila och seniora konsulter.•Vi snittar på 18 år i branschen.•Paraplyorganisation – alla har eget AB.
 3. 3. Konverteringsoptimeringär det….
 4. 4. …hemligt hokuspokus?
 5. 5. Nej, det är vetenskap.
 6. 6. Vad är en konvertering?En konvertering är något vi VI VILLatt användaren ska GÖRA.
 7. 7. Ändrade prioriteringarBorrowed from Chris Goward at http://www.widerfunnel.com/
 8. 8. GenomsnittligkonverteringsförbättringE-handel 23,1 %Lead gen. 49,0 %
 9. 9. Best Praciticesare DeadDu kan inte uppnå maximaltresultat med best practices.Du måste testa!
 10. 10. Best PracticesTrygghetssymboler ökarkonverteringenBorrowed from Chris Goward at http://www.widerfunnel.com/
 11. 11. Best PracticesTrygghetssymboler ökarkonverteringenBorrowed from Chris Goward at http://www.widerfunnel.com/
 12. 12. Best PracticesBorrowed from Chris Goward at http://www.widerfunnel.com/Trygghetssymboler ökarkonverteringen
 13. 13. Vart vill du helst shoppa?Best PracticesBorrowed from Chris Goward at http://www.widerfunnel.com/
 14. 14. Vart vill du helst shoppa?Best PracticesBorrowed from Chris Goward at http://www.widerfunnel.com/
 15. 15. KarusellenDesign Best PracticeBorrowed from Chris Goward at http://www.widerfunnel.com/
 16. 16. KarusellenDesign Best PracticeBorrowed from Chris Goward at http://www.widerfunnel.com/
 17. 17. KarusellenDesign Best PracticeBorrowed from Chris Goward at http://www.widerfunnel.com/
 18. 18. I stället för karusellen
 19. 19. Läs mer-länkenNågot helt obetydligt?20 MUSDBorrowed from Chris Goward at http://www.widerfunnel.com/
 20. 20. FormulärNågot helt obetydligt?+20 %
 21. 21. A/B-testerEtt strukturerat och vetenskapligt sätt att:skapa insikterocheffekter.
 22. 22. Avgörande förkonvertering1. Relevans2. Tydlighet i erbjudandet3. Tydlig Call to Action
 23. 23. 40/40/20Marknadsföringsregeln40% - rätt målgruppOm du får ett lyckat resultat beror på:40% - rätt erbjudande20% - på det kreativa utförandet
 24. 24. Crisp.se - A/B-test #1
 25. 25. HypotesBesökaren som kommer in på Crisp.se och är intresserad av våra kurser ellerkonsulttjänster har svårt att förstå vad vi gör– ”har jag kommit rätt?”.Det skapar otrygghet och minskar konverteringen.Mål1. Öka antal besökare som besöker konsultsidorna2. Öka antal besökare som besöker kurslistan3. Öka anmälningarna till kurserna.TestaFörtydliga vad vi gör med en value proposition. Förtydliga rubrik till kurser,många tror att det är alla kurser. Flytta upp kurser och konsulter ihögermeny.
 26. 26. Control - A
 27. 27. Testversion - B
 28. 28. Testversion - B
 29. 29. A BVilken version vann?
 30. 30. Vilken version vann?A – 2.27% B – 2.36%1. Besöker konsultlistan - version B ger +17%2. Besöker kurslistan – version B ger +18%3. Kursanmälan – version B ger +4.13%
 31. 31. 4% ökning motsvarar ökade intäktermed ca 800.000 – 1.2 miljoner per år.Woho!!
 32. 32. Men, vänta!Hur många konverteringar hade vi?
 33. 33. 250 konverteringar krävs minst.Vi hade endast 12 per version… 
 34. 34. 54% chance to beat the original
 35. 35. Men ett misslyckat test är INTEett misslyckandeAnalysera,varför blevresultatet somdet blev?Skapa nyhypotes.Testa igen.Det är det bästa sättet att skapa insikt ochlyckade insatser över tid 
 36. 36. Nytt test -Crisp.seHypotesBesökaren som kommer in på Crisp.se och är intresserad av våra kurser serlistan med urval av kommande och tror att dessa är alla våra kurser.De hittar inget de är intresserade av bland de 5 kurserna och lämnar sajten.Mål1. Öka antal besökare som besöker kurslistan2. Öka anmälningarna till kurserna.TestaTa bort den begränsade kurslistan. Visa i stället vilka ämnen vi har kurserinom. Visa också citat från tidigare kursdeltagare, samt beskriv att vi kanhålla företagsinterna kurser. Visa också konsulter på ett annorlunda sätt somtar mindre av den värdefulla ytan i toppen av sidan. Visa ocksåkundreferenser på startsidan.
 37. 37. PoskodLotteriet.seA/B-test
 38. 38. HypotesVi har sett ett beteende på postkodlotteriet.se/lotten där många scrollarhela vägen ner på sidan och klickar på mer info om välgörenheten längstner. Det innebär att de är intresserade men att dom känner sig lite osäkraoch inte redo att köpa. Om vi ger dom mer information, skapar tydligareincitament och trygghet på landningssidan så tror vi att dom blir merbenägna att köpa.MålÖka försäljningen av lotter.TestaSkapa en landningssida med moduler som innehåller trygghetsskapandeinnehåll, innehåll som ökar incitamentet, innehåll som behovasr att detfinns många vinnare samt en tydlig väg ut till köp i varje stycke av sidan.
 39. 39. Control - A
 40. 40. Control - A
 41. 41. Testversion - B
 42. 42. Testversion - B
 43. 43. Testversion - B
 44. 44. Testversion - B
 45. 45. Testversion - B
 46. 46. Testversion - B
 47. 47. Testversion - B
 48. 48. Testversion - B
 49. 49. Testversion - B
 50. 50. A BVilken version vann?1. Köper lott - B – ger en ökning med ca 15%
 51. 51. 15% ökning motsvarade ökade intäktermed ca 10 miljoner per månad.Woho!!
 52. 52. MotivationWIFM - Tydligterbjudande ovanförfolden i linje medanvändarensmotivation.Vad gjorde skillnad? TrygghetKontaktmöjlighetskapar trygghet.Call to ActionEn tydlig väg vidare.TrygghetTydligt hur detfungerar och vad somkommer att hända sen.Incitament + CTAMer information &incitament för desom vill veta merlängre ner, samtkonverterings-möjlighet helavägen ner.IncitamentÖkar viljan till attagera nu.ScannabiliyLuftig layout, lätt attscanna av. Tydligasegment. Färgerkopplade till grafiskprofil skapar igenkänning& trygghet.
 53. 53. Optimering av hela flödetBorrowed from John Ekman at http://www.conversionista.se
 54. 54. Ramverk förkonverteringsanalys
 55. 55. The L.I.F.T modelhttp://www.widerfunnel.com/conversion-rate-optimization/the-six-landing-page-conversion-rate-factors
 56. 56. 6 steg till att testa en hypotes1. Vilka konverteringsmål har du?Så nära syftet med verksamheten som möjligt, ofta att säljanågot. Det finns micro-mål och huvudmål.2. Vilka besökare har du och vad vill de göra?3. Analysera med the lift model & använbarhetstesterVart finns det flest besökare och störst problem i dag?4. Skapa hypotes för förbättring5. Implementera ett isolerat test med rätt verktyg6. Utvärdera
 57. 57. 1. Är innehåll och budskap relevant för besökaren?• Lägg till tydlig value proposition.• Tydliga rubriker + tydlig grafik i linje med budskapet.• Är ert erbjudande relevant för besökaren?• Syns dessa budskap tydligt direkt när besökarenkommer in på sidan?Relevance & Value Proposition
 58. 58. 2. Är det tydligt vad ni erbjuder & vad man ska göra?• Är det visuellt tydligt på alla devices?• Är kontraster och storlekar tillräkligt bra på texterna?• Förstår man era texter på kort tid?• Förstår man vad man ska göra för att ta sig vidare?• Finns det tydlig CTA?• Förstår man vad som kommer att hända sen?Clarity
 59. 59. 3. Finns det något som skapar Urgency?Innehåll som skapar urgency kan vara:• Att ett erbjudande är tidbegränsat…• Att alla platser snart kan vara slut…• Att jag vill vara först med det senaste…• Att en högtid närmar sig…Urgency
 60. 60. 4. Finns det något som skapar distraktion?• Finns det grafiska element tex. bilder som drar ögat till sigoch skapar distraktion från det besökaren vill/ska se?• Är det saker som rör sig som besökaren tittar på i ställetför det som är viktigt?• Finns det grafiska element som leder blicken åt ”fel” håll?Distraction
 61. 61. 5. Finns det något som gör besökaren orolig?• Har besökaren en inre oro som är kopplad till din typ avprodukt eller tjänst? Kan tex vara att man inte känner tillvarumärket, man tycker att onlinebetalningar kännsotryggt eller att man inte tror att bandvidden räcker till?• Finns det några yttre faktorer på er web som skapar oro?Kan tex vara dålig grafisk gestaltning, dålig användbarhet,många fält i ett formulär, feedback i systemet som äroroande och saker som flyttar sig när man ska klicka.Anxiety
 62. 62. Motverkar anxietyExperter Social ProofVisar hur lång en process ärSäkerhetKontaktmöjlighet
 63. 63. De bör användas medförsiktighet, kom ihåg…Du måste testa!
 64. 64. Boktipset förkonverteringsoptimeringYou Should Test ThatThe art and Science of improving WebsitesChris Goward @ Wider Funnelhttp://www.widerfunnel.com/
 65. 65. Boktipset förformuläroptimeringWeb Form DesignFilling in the blanksLuke Wroblewskihttp://static.lukew.com/webforms_lukew.pdf

×