Diseminare comenius turcia sept 2013

Activitate de diseminare
„EU-MAGIC Effective Use of Modern
Technologies and Games In Classrooms”
02-08 septembrie 2013, Istanbul, Turcia

Beneficiar - Prof. Înv. Cerchez Georgian Cosmin
Introducere
„EU-MAGIC Effective Use of Modern Technologies and Games In
Classrooms” este un proiect Comenius de mobilitate individuală la care am
participat în perioada 2 - 8 septembrie 2013 in Istanbul.
Instituţia organizatoare a proiectului este Facultatea de Educaţie a
Universităţii Charles din Praga, reprezentată prin Prof. Ersin Özseven and Prof.
Dr. Jarmila Novotna.

Durata : 25 ore
La curs au participat 24 de cadre didactice din 7 tari europene: Croatia,
Finlanda, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia si Romania (8 participanti).
Diseminare comenius turcia sept 2013
Diseminare comenius turcia sept 2013
Formare continuă pentru personalul
implicat în educaţia şcolară
Mobilitati individuale Comenius
Acţiunea se adresează cadrelor didactice din învaţământul preuniversitar
şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare prin participarea acestora la
stagii de formare continuă.
Aceste stagii trebuie să se desfăşoare în altă ţară europeană decât
aceea în care participantul îşi desfăşoară activitatea profesională. Astfel,
participantul este încurajat să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi competenţele de
predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează educaţia şcolară în
Europa. Durata stagiilor de formare poate fi de 5 zile efective - 6 săptămâni.

www.llp-ro.ro
Aşteptări
Am optat pentru acest curs de formare, deoarece am constatat că voi dobândi noi
cunoştinţe şi abilităţi, perfecţionându-mi în acelaşi timp limba engleză prin schimbul de
experienţă cu colegii din alte ţări. Nevoile mele de formare sunt în domeniul îmbunătăţirii
competenţelor de utilizare a tehnologiilor IT multimedia, potentialul pe care TIC le ofera in
procesul instructiv-educativ.

OBIECTIVELE CURSULUI au fost realizate , in special, prin activitati practice
in calculator, folosind metode activ-participative:
• Analiza experientelor de predare si abordari didactice in procesul de predare;
• Constientizarea profesorilor cu privire la avantajele utilizarii softwere-ului
educational si a tehnologiei informatiei si a comunicatiilor (TIC) in procesul de
predare;
• Familiarizarea participantilor cu softurile educationale si cu jocurile in procesul
de predare-invatare-evaluare;
• Prezentarea, analiza,studiul si discutii despre softuri educationale si TIC in
procesul de predare;
• Proiectarea activitatilor de la clasa cu ajutorul software-ului educational Activ
Inspire;
• Schimb de experienta de predare si abordare in procesul de invatamant.
Beneficii ale activităţii de formare
•

Posibilitatea de a participa la un curs de formare într-un cadru european, alături
de specialişti din alte ţări

•

Dezvoltarea pe plan profesional, prin îmbogăţirea cunoştinţelor despre utilizarea
noilor tehnologii în activitatea şcolară, necesare unui învăţământ de calitate, în
vederea integrării acestuia în cel european

•

Schimbul de idei şi de bune practici îmi îmbogăţesc şi diversifică metodele de
lucru, de organizare şi promovare a imaginii instituţiei din care fac parte

•

Cunoaşterea culturii şi sistemului de învăţământ al altor ţări

•
•

Familiarizarea cu noutăţi din domeniul de specialitate
Perfecţionarea unei limbi străine

•

Stabilirea de relaţii de prietenie şi de colaborare cu participanţi la curs

•

Stabilirea unor relaţii profesionale cu colegi din alte ţări europene, cu care am
realizat schimburi de experienţă pentru a promova toleranţa, diversitatea
lingvistică, multiculturalitatea ca valori educaţionale europeane

•

Dobândirea de cunoştinţe despre sistemele de educaţie din diverse ţări din
Europa, pregătirea mobilităţilor, diseminarea rezultatelelor către beneficiarii
indirecţi la nivel organizaţional şi comunitar

•

Identificarea de parteneri pentru derularea de proiecte cu finanţare europeană.
Ziua I
- Comunicare eficienta
- Adresarea întrebărilor
Ziua a II-a
-Active Inspire- familiarizare
Ziua a III-a
- Active Inspire- workshop
Ziua a IV-a
- Proiecte pe grupe, prezentare
Ziua a V-a
- Active Inspire- muncă individuală
Ziua a VI-a
- Proiect individual
Ziua a VII-a
- Evaluarea cursului
- Acordarea certificatelor

Desfășurarea
cursului
Promovarea ţării. Degustare de produse
româneşti
Participanţii din fiecare ţară au avut o şansă reală de a prezenta şi promova
valorile culturale şi spirituale proprii, precum şi particularităţile sistemului
educaţional. Împreună am stabilit asemănări şi deosebiri între sistemele
educaţionale ale ţările participante la curs şi am combinat cu succes aspectele
teoretice şi practice, organizate pe baza comunicării interpersonale şi a
prezentărilor PPT.
Ce abilități am dobândit…
- Abilitatea de a utiliza cunoştinţele IT dobândite în predare
- Abilitatea de a crea materiale necesare predării la clasă
- Abilitatea de a folosi metode, limbaje şi unelte pentru a crea animatii
- Abilitatea de furniza feedback asupra activităţii şi de a include
cunoştinţele în predarea la grupă
- Cunoştinţe tehnice de limbă engleză – limbaj IT
- Abilitate de a lucra în echipă
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare
ABSOLVIREA CURSULUI
ECHIPA ROMANIEI
DUPĂ MUNCĂ ŞI RĂSPLATĂ
Pe întreaga perioadă activităţile au fost deosebit de
interesante, fiind completate de vizitarea
Istanbulului care au evidenţiat bogăţia culturală
dar şi căldura poporului turc.

Turn Galata , Istanbul
Insula Printului (Buyukada Iskelesi)
Diseminare comenius turcia sept 2013
Diseminare comenius turcia sept 2013
Diseminare comenius turcia sept 2013
IMPORTANŢA
• Este important să promovăm imaginea şcolii, în
vederea deschiderii spre societate, spre
comunitatea din care scoala face parte.
Participarea mea la acest curs va genera beneficii
pentru scoala unde îmi desfăşor activitatea,
dându-i o dimensiune europeană. Scoala va fi
cunoscută de comunitatea locală ca un loc al
oamenilor care se perfecționează continuu, ca
factor al unei educații active.
• Scopul comun al acestora este de a ajuta scoala
să devină mai bună, mai eficientă pentru copii, să
îmbunătățească relația dintre părinți și școală,
dintre comunitatea locală și școală. Accentul este
pus pe îmbunățățirea atitudinii profesorilor și
educatorilor față de educație, de munca cu copiii,
de rolul lor în sistem ca un tot unitar.
Etapele obţinerii unei finanţări Pentru Programul Sectorial Comenius
– Mobilitati individuale de formare continuă
1. Accesarea site-ului: http://www.anpcdefp.ro; http://www.llp-ro.ro/?d=41 pentru
citirea informaţiilor cu privire la programul sectorial Comenius;
Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura, criteriile de
eligibilitate, selectie, excludere si criteriile de acordare a finantarii Apelul European
General pentru Propuneri de Proiecte 2013 si Apelul National pentru Propuneri de
proiecte 2013 se consulta la adresa: http://www.llp-ro.ro/userfiles/apel_SEE_2013.pdf
2. Selectarea din catalogul de cursuri Comenius a celor care prezintă interes pentru
candidat: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
3. Trimiterea unui mail persoanei de contact pentru cursul ales pentru a primi un
preaccept de la organizator.
4.Descărcarea formularelor de candidatură de pe adresa:
http://www.llp-ro.ro/userfiles/Apel_COM_2013.pdf
5.Pregatirea dosarului de candidatură, după precizările făcute în Apelul European
General pentru Propuneri de Proiecte 2013 si Apelul National pentru Propuneri de
proiecte 2013
6.Trimiterea dosarului prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa: Agenţia Naţională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale,
Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, etaj 3, sector 4, cod postal 040205
Conţinutul acestei prezentări reprezintă
responsabilitatea exclusivă a autorului
Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu
sunt responsabile pentru modul în care
acest material va fi folosit
Mulţumesc pentru atenţie!
1 sur 19

Recommandé

Ppt diseminare istanbul eu magic 1 7.07.2013- stoica aniela par
Ppt diseminare istanbul eu magic 1 7.07.2013- stoica anielaPpt diseminare istanbul eu magic 1 7.07.2013- stoica aniela
Ppt diseminare istanbul eu magic 1 7.07.2013- stoica anielaHanciuc Aniela
376 vues16 diapositives
Diseminare par
DiseminareDiseminare
DiseminareMihaela Achim
297 vues3 diapositives
Articol diseminare comenius istanbul par
Articol diseminare comenius istanbulArticol diseminare comenius istanbul
Articol diseminare comenius istanbulHanciuc Aniela
259 vues3 diapositives
Articol diseminare comenius istanbul stoica aniela par
Articol diseminare comenius istanbul stoica anielaArticol diseminare comenius istanbul stoica aniela
Articol diseminare comenius istanbul stoica anielaHanciuc Aniela
192 vues4 diapositives
Curs Erasmus+ „ICT for Teaching and Learning” par
Curs Erasmus+ „ICT for Teaching and Learning”Curs Erasmus+ „ICT for Teaching and Learning”
Curs Erasmus+ „ICT for Teaching and Learning”Adriana Olaru
533 vues27 diapositives
Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu... par
Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu...Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu...
Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu...Adriana Olaru
339 vues38 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Curs Erasmus+ „Digital Classroom: Using ICT in Education” par
Curs Erasmus+ „Digital Classroom: Using ICT in Education”Curs Erasmus+ „Digital Classroom: Using ICT in Education”
Curs Erasmus+ „Digital Classroom: Using ICT in Education”Adriana Olaru
485 vues25 diapositives
PPT erasmus.general par
PPT erasmus.generalPPT erasmus.general
PPT erasmus.generalIoanaIoana40
1.1K vues34 diapositives
Curs Erasmus+ „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom” par
Curs Erasmus+ „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom”Curs Erasmus+ „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom”
Curs Erasmus+ „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom”Adriana Olaru
388 vues43 diapositives
Diseminare proiect Erasmus+ par
Diseminare proiect Erasmus+Diseminare proiect Erasmus+
Diseminare proiect Erasmus+Cristina Lăzărescu
2.7K vues21 diapositives
Creating e learning courses –diseminare dupa curs par
Creating e learning courses –diseminare dupa cursCreating e learning courses –diseminare dupa curs
Creating e learning courses –diseminare dupa cursIsabela
240 vues25 diapositives
Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno... par
Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno...Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno...
Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno...Adriana Olaru
393 vues42 diapositives

Tendances(20)

Curs Erasmus+ „Digital Classroom: Using ICT in Education” par Adriana Olaru
Curs Erasmus+ „Digital Classroom: Using ICT in Education”Curs Erasmus+ „Digital Classroom: Using ICT in Education”
Curs Erasmus+ „Digital Classroom: Using ICT in Education”
Adriana Olaru485 vues
Curs Erasmus+ „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom” par Adriana Olaru
Curs Erasmus+ „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom”Curs Erasmus+ „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom”
Curs Erasmus+ „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom”
Adriana Olaru388 vues
Creating e learning courses –diseminare dupa curs par Isabela
Creating e learning courses –diseminare dupa cursCreating e learning courses –diseminare dupa curs
Creating e learning courses –diseminare dupa curs
Isabela240 vues
Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno... par Adriana Olaru
Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno...Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno...
Curs Erasmus+ „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Techno...
Adriana Olaru393 vues
Modul 4 folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării (tic) în procesul... par Hincu Ionela
Modul 4  folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării (tic) în procesul...Modul 4  folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării (tic) în procesul...
Modul 4 folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării (tic) în procesul...
Hincu Ionela3.1K vues
Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1 par Marilena Jigaila
Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1 Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1
Diseminare curs ”European Project Management” Italia - Proiect Erasmus+ KA1
Marilena Jigaila779 vues
Copie curs1 intel-teach nov. 2010 par mastertulcea
Copie curs1 intel-teach nov. 2010Copie curs1 intel-teach nov. 2010
Copie curs1 intel-teach nov. 2010
mastertulcea420 vues
Diseminare mobilitate Praga, 20-31.10.2014, Teaching trough 21st century meth... par Adrian Chiorescu
Diseminare mobilitate Praga, 20-31.10.2014, Teaching trough 21st century meth...Diseminare mobilitate Praga, 20-31.10.2014, Teaching trough 21st century meth...
Diseminare mobilitate Praga, 20-31.10.2014, Teaching trough 21st century meth...
Adrian Chiorescu3.5K vues
“Empowerment in ict skills making use of media & communication technology to... par Tabacaru Nelia
 “Empowerment in ict skills making use of media & communication technology to... “Empowerment in ict skills making use of media & communication technology to...
“Empowerment in ict skills making use of media & communication technology to...
Tabacaru Nelia281 vues
Plan diseminare Stoica Aniela Erasmus+ par Hanciuc Aniela
Plan diseminare Stoica Aniela Erasmus+Plan diseminare Stoica Aniela Erasmus+
Plan diseminare Stoica Aniela Erasmus+
Hanciuc Aniela4.3K vues
Curs Erasmus+ „Structured educational visit to Schools/Institutes and trainin... par Adriana Olaru
Curs Erasmus+ „Structured educational visit to Schools/Institutes and trainin...Curs Erasmus+ „Structured educational visit to Schools/Institutes and trainin...
Curs Erasmus+ „Structured educational visit to Schools/Institutes and trainin...
Adriana Olaru553 vues
Diseminare vizita de studiu in Bulgaria par Tabacaru Nelia
Diseminare vizita de studiu in BulgariaDiseminare vizita de studiu in Bulgaria
Diseminare vizita de studiu in Bulgaria
Tabacaru Nelia602 vues
Plan de diseminare 2013 istanbul par Hanciuc Aniela
Plan de diseminare 2013 istanbulPlan de diseminare 2013 istanbul
Plan de diseminare 2013 istanbul
Hanciuc Aniela2.2K vues

En vedette

Gravestone project part one par
Gravestone project part oneGravestone project part one
Gravestone project part oneKendra Vandervelde
223 vues19 diapositives
Pt nomura indonesia audit report-march 2011 par
Pt nomura indonesia audit report-march 2011Pt nomura indonesia audit report-march 2011
Pt nomura indonesia audit report-march 2011Idham Syam
639 vues43 diapositives
Riesgo Físico par
Riesgo FísicoRiesgo Físico
Riesgo FísicoPaula Ávila
166 vues13 diapositives
Etika bagi seorang akuntan par
Etika bagi seorang akuntanEtika bagi seorang akuntan
Etika bagi seorang akuntanIdham Syam
1.4K vues9 diapositives
Etika bisnis par
Etika bisnisEtika bisnis
Etika bisnisIdham Syam
4.2K vues19 diapositives
Leader and leadership par
Leader and leadershipLeader and leadership
Leader and leadershipIdham Syam
1.5K vues16 diapositives

En vedette(17)

Pt nomura indonesia audit report-march 2011 par Idham Syam
Pt nomura indonesia audit report-march 2011Pt nomura indonesia audit report-march 2011
Pt nomura indonesia audit report-march 2011
Idham Syam639 vues
Etika bagi seorang akuntan par Idham Syam
Etika bagi seorang akuntanEtika bagi seorang akuntan
Etika bagi seorang akuntan
Idham Syam1.4K vues
Leader and leadership par Idham Syam
Leader and leadershipLeader and leadership
Leader and leadership
Idham Syam1.5K vues
Successful Digital Strategies and Business Plans for Digital Radio par jvosburgh
Successful Digital Strategies andBusiness Plans for Digital RadioSuccessful Digital Strategies andBusiness Plans for Digital Radio
Successful Digital Strategies and Business Plans for Digital Radio
jvosburgh447 vues
Etika profesi konsultan pajak par Idham Syam
Etika profesi konsultan pajakEtika profesi konsultan pajak
Etika profesi konsultan pajak
Idham Syam2.3K vues
Final english idham syam (461 10 021) par Idham Syam
Final english idham syam (461 10 021)Final english idham syam (461 10 021)
Final english idham syam (461 10 021)
Idham Syam379 vues
Power, politic, conflict, and negotiation par Idham Syam
Power, politic, conflict, and negotiationPower, politic, conflict, and negotiation
Power, politic, conflict, and negotiation
Idham Syam858 vues
Dampak masif korupsi par Idham Syam
Dampak masif korupsiDampak masif korupsi
Dampak masif korupsi
Idham Syam14.8K vues
Educacion y religion en el virreinato edu par Blanka Adrian
Educacion y religion en el virreinato eduEducacion y religion en el virreinato edu
Educacion y religion en el virreinato edu
Blanka Adrian24.1K vues

Similaire à Diseminare comenius turcia sept 2013

PPT DISEMINARE EU-MAGIC, ISTANBUL, 1-7.07.2013, STOICA ANIELA par
PPT DISEMINARE EU-MAGIC, ISTANBUL, 1-7.07.2013, STOICA ANIELAPPT DISEMINARE EU-MAGIC, ISTANBUL, 1-7.07.2013, STOICA ANIELA
PPT DISEMINARE EU-MAGIC, ISTANBUL, 1-7.07.2013, STOICA ANIELAHanciuc Aniela
408 vues16 diapositives
Activitate de diseminare ca urmare a participarii la cursul de for... par
      Activitate de diseminareca urmare a participarii la cursul de for...      Activitate de diseminareca urmare a participarii la cursul de for...
Activitate de diseminare ca urmare a participarii la cursul de for...Anca Grunca
423 vues15 diapositives
Prezentare invatare distanta modul 1 par
Prezentare invatare distanta modul 1Prezentare invatare distanta modul 1
Prezentare invatare distanta modul 1SIMONA GABRIELA LUCA
537 vues22 diapositives
Eurodidaweb 10-14 mai 2010-diseminare by Prof.Viorica Raicu par
Eurodidaweb 10-14 mai 2010-diseminare by Prof.Viorica RaicuEurodidaweb 10-14 mai 2010-diseminare by Prof.Viorica Raicu
Eurodidaweb 10-14 mai 2010-diseminare by Prof.Viorica RaicuRaicu Viorica
381 vues9 diapositives
Diseminare EURODIDAWEB (6-10 mai 2013)- Cirstoiu Luminita par
Diseminare EURODIDAWEB (6-10 mai 2013)- Cirstoiu LuminitaDiseminare EURODIDAWEB (6-10 mai 2013)- Cirstoiu Luminita
Diseminare EURODIDAWEB (6-10 mai 2013)- Cirstoiu LuminitaLuminita Cirstoiu
317 vues16 diapositives
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ... par
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...NicoleBejinariu
21 vues5 diapositives

Similaire à Diseminare comenius turcia sept 2013(20)

PPT DISEMINARE EU-MAGIC, ISTANBUL, 1-7.07.2013, STOICA ANIELA par Hanciuc Aniela
PPT DISEMINARE EU-MAGIC, ISTANBUL, 1-7.07.2013, STOICA ANIELAPPT DISEMINARE EU-MAGIC, ISTANBUL, 1-7.07.2013, STOICA ANIELA
PPT DISEMINARE EU-MAGIC, ISTANBUL, 1-7.07.2013, STOICA ANIELA
Hanciuc Aniela408 vues
Activitate de diseminare ca urmare a participarii la cursul de for... par Anca Grunca
      Activitate de diseminareca urmare a participarii la cursul de for...      Activitate de diseminareca urmare a participarii la cursul de for...
Activitate de diseminare ca urmare a participarii la cursul de for...
Anca Grunca423 vues
Eurodidaweb 10-14 mai 2010-diseminare by Prof.Viorica Raicu par Raicu Viorica
Eurodidaweb 10-14 mai 2010-diseminare by Prof.Viorica RaicuEurodidaweb 10-14 mai 2010-diseminare by Prof.Viorica Raicu
Eurodidaweb 10-14 mai 2010-diseminare by Prof.Viorica Raicu
Raicu Viorica381 vues
Diseminare EURODIDAWEB (6-10 mai 2013)- Cirstoiu Luminita par Luminita Cirstoiu
Diseminare EURODIDAWEB (6-10 mai 2013)- Cirstoiu LuminitaDiseminare EURODIDAWEB (6-10 mai 2013)- Cirstoiu Luminita
Diseminare EURODIDAWEB (6-10 mai 2013)- Cirstoiu Luminita
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ... par NicoleBejinariu
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
Învățarea prin acțiune-o poartă deschisă către viitor” Proiect de mobilitate ...
NicoleBejinariu21 vues
Articol diseminare Stoica Aniela Erasmus+ Riga, Letonia par Hanciuc Aniela
Articol diseminare Stoica Aniela Erasmus+ Riga, LetoniaArticol diseminare Stoica Aniela Erasmus+ Riga, Letonia
Articol diseminare Stoica Aniela Erasmus+ Riga, Letonia
Hanciuc Aniela378 vues
Liceul tehnologic auto diseminare erasmus e-teacher-flux3 par tehnologicd
Liceul tehnologic auto diseminare erasmus   e-teacher-flux3Liceul tehnologic auto diseminare erasmus   e-teacher-flux3
Liceul tehnologic auto diseminare erasmus e-teacher-flux3
tehnologicd562 vues
Diseminare curs EDIPED par School
Diseminare curs EDIPEDDiseminare curs EDIPED
Diseminare curs EDIPED
School214 vues
Diseminare curs ediped par School
Diseminare curs edipedDiseminare curs ediped
Diseminare curs ediped
School200 vues
Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b... par -
Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...
Diseminare "Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools" b...
-431 vues
Scoala%20 europeana%20refacut[1] par hobita
Scoala%20 europeana%20refacut[1]Scoala%20 europeana%20refacut[1]
Scoala%20 europeana%20refacut[1]
hobita3K vues
Diseminare curs Comenius - Paris, martie 2014 par costy_tr
Diseminare curs Comenius - Paris, martie 2014Diseminare curs Comenius - Paris, martie 2014
Diseminare curs Comenius - Paris, martie 2014
costy_tr416 vues
Ziua 1 test par msorin
Ziua 1 testZiua 1 test
Ziua 1 test
msorin433 vues

Diseminare comenius turcia sept 2013

 • 1. Activitate de diseminare „EU-MAGIC Effective Use of Modern Technologies and Games In Classrooms” 02-08 septembrie 2013, Istanbul, Turcia Beneficiar - Prof. Înv. Cerchez Georgian Cosmin
 • 2. Introducere „EU-MAGIC Effective Use of Modern Technologies and Games In Classrooms” este un proiect Comenius de mobilitate individuală la care am participat în perioada 2 - 8 septembrie 2013 in Istanbul. Instituţia organizatoare a proiectului este Facultatea de Educaţie a Universităţii Charles din Praga, reprezentată prin Prof. Ersin Özseven and Prof. Dr. Jarmila Novotna. Durata : 25 ore La curs au participat 24 de cadre didactice din 7 tari europene: Croatia, Finlanda, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia si Romania (8 participanti).
 • 5. Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară Mobilitati individuale Comenius Acţiunea se adresează cadrelor didactice din învaţământul preuniversitar şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare prin participarea acestora la stagii de formare continuă. Aceste stagii trebuie să se desfăşoare în altă ţară europeană decât aceea în care participantul îşi desfăşoară activitatea profesională. Astfel, participantul este încurajat să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi competenţele de predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează educaţia şcolară în Europa. Durata stagiilor de formare poate fi de 5 zile efective - 6 săptămâni. www.llp-ro.ro
 • 6. Aşteptări Am optat pentru acest curs de formare, deoarece am constatat că voi dobândi noi cunoştinţe şi abilităţi, perfecţionându-mi în acelaşi timp limba engleză prin schimbul de experienţă cu colegii din alte ţări. Nevoile mele de formare sunt în domeniul îmbunătăţirii competenţelor de utilizare a tehnologiilor IT multimedia, potentialul pe care TIC le ofera in procesul instructiv-educativ. OBIECTIVELE CURSULUI au fost realizate , in special, prin activitati practice in calculator, folosind metode activ-participative: • Analiza experientelor de predare si abordari didactice in procesul de predare; • Constientizarea profesorilor cu privire la avantajele utilizarii softwere-ului educational si a tehnologiei informatiei si a comunicatiilor (TIC) in procesul de predare; • Familiarizarea participantilor cu softurile educationale si cu jocurile in procesul de predare-invatare-evaluare; • Prezentarea, analiza,studiul si discutii despre softuri educationale si TIC in procesul de predare; • Proiectarea activitatilor de la clasa cu ajutorul software-ului educational Activ Inspire; • Schimb de experienta de predare si abordare in procesul de invatamant.
 • 7. Beneficii ale activităţii de formare • Posibilitatea de a participa la un curs de formare într-un cadru european, alături de specialişti din alte ţări • Dezvoltarea pe plan profesional, prin îmbogăţirea cunoştinţelor despre utilizarea noilor tehnologii în activitatea şcolară, necesare unui învăţământ de calitate, în vederea integrării acestuia în cel european • Schimbul de idei şi de bune practici îmi îmbogăţesc şi diversifică metodele de lucru, de organizare şi promovare a imaginii instituţiei din care fac parte • Cunoaşterea culturii şi sistemului de învăţământ al altor ţări • • Familiarizarea cu noutăţi din domeniul de specialitate Perfecţionarea unei limbi străine • Stabilirea de relaţii de prietenie şi de colaborare cu participanţi la curs • Stabilirea unor relaţii profesionale cu colegi din alte ţări europene, cu care am realizat schimburi de experienţă pentru a promova toleranţa, diversitatea lingvistică, multiculturalitatea ca valori educaţionale europeane • Dobândirea de cunoştinţe despre sistemele de educaţie din diverse ţări din Europa, pregătirea mobilităţilor, diseminarea rezultatelelor către beneficiarii indirecţi la nivel organizaţional şi comunitar • Identificarea de parteneri pentru derularea de proiecte cu finanţare europeană.
 • 8. Ziua I - Comunicare eficienta - Adresarea întrebărilor Ziua a II-a -Active Inspire- familiarizare Ziua a III-a - Active Inspire- workshop Ziua a IV-a - Proiecte pe grupe, prezentare Ziua a V-a - Active Inspire- muncă individuală Ziua a VI-a - Proiect individual Ziua a VII-a - Evaluarea cursului - Acordarea certificatelor Desfășurarea cursului
 • 9. Promovarea ţării. Degustare de produse româneşti Participanţii din fiecare ţară au avut o şansă reală de a prezenta şi promova valorile culturale şi spirituale proprii, precum şi particularităţile sistemului educaţional. Împreună am stabilit asemănări şi deosebiri între sistemele educaţionale ale ţările participante la curs şi am combinat cu succes aspectele teoretice şi practice, organizate pe baza comunicării interpersonale şi a prezentărilor PPT.
 • 10. Ce abilități am dobândit… - Abilitatea de a utiliza cunoştinţele IT dobândite în predare - Abilitatea de a crea materiale necesare predării la clasă - Abilitatea de a folosi metode, limbaje şi unelte pentru a crea animatii - Abilitatea de furniza feedback asupra activităţii şi de a include cunoştinţele în predarea la grupă - Cunoştinţe tehnice de limbă engleză – limbaj IT - Abilitate de a lucra în echipă - Abilităţi de comunicare şi relaţionare
 • 12. DUPĂ MUNCĂ ŞI RĂSPLATĂ Pe întreaga perioadă activităţile au fost deosebit de interesante, fiind completate de vizitarea Istanbulului care au evidenţiat bogăţia culturală dar şi căldura poporului turc. Turn Galata , Istanbul
 • 17. IMPORTANŢA • Este important să promovăm imaginea şcolii, în vederea deschiderii spre societate, spre comunitatea din care scoala face parte. Participarea mea la acest curs va genera beneficii pentru scoala unde îmi desfăşor activitatea, dându-i o dimensiune europeană. Scoala va fi cunoscută de comunitatea locală ca un loc al oamenilor care se perfecționează continuu, ca factor al unei educații active. • Scopul comun al acestora este de a ajuta scoala să devină mai bună, mai eficientă pentru copii, să îmbunătățească relația dintre părinți și școală, dintre comunitatea locală și școală. Accentul este pus pe îmbunățățirea atitudinii profesorilor și educatorilor față de educație, de munca cu copiii, de rolul lor în sistem ca un tot unitar.
 • 18. Etapele obţinerii unei finanţări Pentru Programul Sectorial Comenius – Mobilitati individuale de formare continuă 1. Accesarea site-ului: http://www.anpcdefp.ro; http://www.llp-ro.ro/?d=41 pentru citirea informaţiilor cu privire la programul sectorial Comenius; Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura, criteriile de eligibilitate, selectie, excludere si criteriile de acordare a finantarii Apelul European General pentru Propuneri de Proiecte 2013 si Apelul National pentru Propuneri de proiecte 2013 se consulta la adresa: http://www.llp-ro.ro/userfiles/apel_SEE_2013.pdf 2. Selectarea din catalogul de cursuri Comenius a celor care prezintă interes pentru candidat: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase 3. Trimiterea unui mail persoanei de contact pentru cursul ales pentru a primi un preaccept de la organizator. 4.Descărcarea formularelor de candidatură de pe adresa: http://www.llp-ro.ro/userfiles/Apel_COM_2013.pdf 5.Pregatirea dosarului de candidatură, după precizările făcute în Apelul European General pentru Propuneri de Proiecte 2013 si Apelul National pentru Propuneri de proiecte 2013 6.Trimiterea dosarului prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, etaj 3, sector 4, cod postal 040205
 • 19. Conţinutul acestei prezentări reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care acest material va fi folosit Mulţumesc pentru atenţie!