Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Zmena filozofie vo výstavbe dialnic a ciest

801 vues

Publié le

Prezentacia ministra dopravy na Medzinarodnom klube v októbri 2010.

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

Zmena filozofie vo výstavbe dialnic a ciest

 1. 1. Výstavba diaľnic a ciest na Slovensku Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 2. 2. <ul><li>Zmena filozofie </li></ul><ul><li>vo výstavbe diaľnic a ciest </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 3. 3. <ul><li>1. Zodpovedne voči budúcim generáciám </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 4. 4. Platba za dostupnosť I., II. a III. balík PPP Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Základná ročná platba za dostupnosť na 30 rokov I. balík (75 km D1) 289 - 317 mil. eur II. balík (51 km R1) 125,3 mil. eur III. balík (29 km D1) 277,3 mil. eur SPOLU 697 – 719 mil. eur + DPH
 5. 5. Nový prístup <ul><li>Zodpovednosť pri vyjednávaní </li></ul><ul><li>Súťaž na kratšie úseky </li></ul><ul><ul><li>Väčšia konkurencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparentnosť </li></ul></ul><ul><li>Na diaľnice majú prispievať tí, ktorí ich využívajú </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 6. 6. Rokovania o I. balíku PPP D1 medzi Martinom a Prešovom <ul><li>Štát šesťkrát predĺžil termín finančného uzavretia </li></ul><ul><li>Intenzívne rokovania od nástupu vlády </li></ul><ul><li>Zodpovedné posúdenie ponuky </li></ul><ul><li>Záujem stavať a stavať za výhodných podmienok pre štát </li></ul><ul><li>Rozhodnutie ďalej nepredlžovať termín </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 7. 7. Menšie úseky = skutočná súťaž Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Úsek Dĺžka Súťaž Začiatok prác Jánovce – Levoča 9 km November 2010 Apríl 2011 Levoča – Jablonov 9,5 km November 2010 Apríl 2011 Hubová – Ivachnová 15,25 km Január 2011 Máj 2011 Fričovce – Svinia 11,2 km Február 2011 Jún 2011
 8. 8. Menšie úseky = skutočná súťaž Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Výdavky na 45 kilometrov D1 Cena za Fica 1,33 mld. EUR 40 mld. SKK Cena za Figeľa 1 mld. EUR 30 mld. SKK Úspora 330 mil. EUR 10 mld. SKK
 9. 9. Rokovania o III. balíku PPP D1 pod Žilinou <ul><li>Intenzívne rokovania </li></ul><ul><li>Spoločné hľadanie riešenia </li></ul><ul><li>Záujem oboch strán dohodnúť sa </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 10. 10. <ul><li>2. Zodpovedne k zdrojom </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 11. 11. Využiť jedinečné zdroje <ul><li>Stavať možno len toľko, na koľko máme </li></ul><ul><li>Nie gréckej ceste </li></ul><ul><li>Eurofondy – jedinečné, neopakovateľné a nenávratné </li></ul><ul><li>Čerpanie Operačného programu doprava bolo doteraz najhoršie </li></ul><ul><li>Spoločný cieľ: Vyčerpať OPD na diaľnice a RC a získať ďalšie euro zdroje v rámci realokácie </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 12. 12. PPP majú budúcnosť <ul><li>Zdroje eurofondov a štátneho rozpočtu obmedzené </li></ul><ul><li>Verejno-súkromné partnerstvo má budúcnosť </li></ul><ul><li>Win – win podmienka : výhodné aj pre štát </li></ul><ul><li>Realizuje sa 2. balík PPP na R1, 3. balík PPP v rokovaní </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 13. 13. <ul><li>3. Zodpovedne na všetkých cestách </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 14. 14. Zodpovedne na všetkých cestách <ul><li>Cesty majú slúžiť ľuďom, kvalitu musí byť </li></ul><ul><li>Slovensko nie sú len diaľnice </li></ul><ul><li>Dlhodobo sa neinvestovalo do ciest I. triedy </li></ul><ul><li>Nedostatočná obnova </li></ul><ul><li>Uvoľnené investície už pre rok 2010 </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 15. 15. <ul><li>4. Zodpovedne voči ľudským životom </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 16. 16. Zodpovedne voči ľudským životom <ul><li>Cesty majú slúžiť ľuďom </li></ul><ul><li>Identifikácia nebezpečných miest </li></ul><ul><li>Opatrenia na D1 Bratislava – Trnava </li></ul><ul><ul><li>Odstavné zálivy </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontakt na SOS </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyznačenie bezpečných vzdialeností medzi vozmi </li></ul></ul><ul><ul><li>Obmedzenie rýchlosti </li></ul></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 17. 17. <ul><li>5. Myslieť globálne, konať lokálne </li></ul>Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 18. 18. Priorita – celkový rozvoj a obnova infraštruktúry... Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 19. 19. ...a vidieť cesty v európskom kontexte Ján Figeľ 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

×