Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
www.uib.cat
La LOMCE. El professional:
entre la tècnica i l’ètica !
Maó, 20 de març de 2015
Miquel F. Oliver!
la LOMCE
des de 3 nivells
de planificació
analitzant
10 aspectes clau
discernint els aspectes
tècnics i els ètics
Els nivells de la planificació
(legislativa)
Estratègia Política 3C
Tàctica Llei Orgànica 7C
Operativa
L’aplicació: profess...
segons Karl Clausewitz és el mitjà
d’obtenir (per la força) l’objectiu
polític d’un Estat. L’estratègia té,
com a part exe...
Estat de la qüestióC1
- Tendències actuals del coneixement pedagògic
- Recomanacions OCDE (2012) per prevenir el
fracàs es...
Guillem	
  Cifre	
  de	
  Colonya	
  
(1845-­‐1908)
Joan	
  Benejam	
  i	
  Vives	
  
(1846-­‐1922)
Mateu	
  Obrador	
  Be...
Joan	
  Capó	
  Valls	
  de	
  Padrines	
  
(1888-­‐1952)
Margalida	
  Comas	
  Camps	
  
(1892-­‐1973)
Joan	
  Comas	
  C...
Diagnòstic / Objectius / RecursosC2
- Interpretació esbiaxada dels indicadors educatius
- Millorar qualitat del sistema
- ...
Procediment: Participació / Experimentació /
Consens / Motivació
C3
“obtenir per la força l’objectiu polític d’un Estat"
NORMALITZACIÓ
Procediment: Participació / Experimentació /
Consens / Motivació
C3
Model de gestió empresarial
MOTIVACIÓ
Procediment: Participació / Experimentació /
Consens / Motivació
C3
Model de gestió empresarial
Experimentació
Debat
Consens
Avaluació
Millora
Durabilitat
ProfessionalsiComunitat
Procediment: Participació / Experimenta...
TÀCTICA
Recull les especificacions que li proporciona
l’estratègia (objectius generals, prioritats i
recursos) per dissenya...
Currículum
Involució curricularC4
Involució curricularC4
CURRICULUM
LOE
El conjunt d'objectius, competències
bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i
crit...
Currículum
Involució curricularC4
Competències
Involució curricularC4
COMPETÈNCIES
LOE
(Bàsiques) la capacitat d’utilitzar els
coneixements i les habilitats, de manera
t...
Currículum
Involució curricularC4
Competències
Continguts, criteris i estàndards
Currículum
Involució curricularC4
Competències
Assignatures
Continguts, criteris i estàndards
Currículum
Involució curricularC4
Competències
Assignatures
Avaluacions
Continguts, criteris i estàndards
Currículum
Involució curricularC4
Competències
Assignatures
Avaluacions
Avaluació director
Continguts, criteris i estàndar...
Atenció a la diversitat : més involucióC5
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
EDUCACIÓ
INCLUSIVA
- L’objectiu se centra en la cultura ...
Atenció a la diversitat : més involucióC5
1r#
AVALUACIÓ#FINAL##EP*##
1er#ESO##*##
ESO#
1r#Cicle##
ED.#
PRIMÀRIA#
4t#ESO###...
Equitat i qualitat: conceptes esbiaixatsC6
DARRERES TENDÈNCIES
QUALITAT
Excel·lència del procés educatiu a través de la
mi...
Organització i Gestió de centresC7
- Consell Escolar
- Elecció director
Oferta de centres a la societatC8
- Centre públic no garantit
- Segregació per sexes c.
concertats (ed. paral·lela)
Autonomia, diversificació de centres i
intervencionisme metodològicC9
- Escoles amb forta especialització (Magnet = imant)
...
Autonomia, diversificació de centres i
intervencionisme metodològicC9
- Intervencionisme motodològic
Reconeixement dels professors i de l’equip
directiu com a autoritat pública
C10
Actuacions a curt termini en àmbits
concrets, especificant-ne els detalls:
activitats, responsabilitats, espais,
temps, con...
ASSOCIACIÓ - CANVI GENERACIONAL
C Professorat
C Professorat
ASSOCIACIÓ - CANVI GENERACIONAL
ASSOCIACIÓ: CANVI GENERACIONAL
C Professorat
C Professorat
Àmbit d’actuació Reivindicatiu
C Professorat
Àmbit d’actuació Professional
C Professorat
Canvi de Cultura
Professional
Aula Centre Comunitat Xarxa
ASSOCIACIÓ
C Comunitat educativa
ASSOCIACIÓ
C Comunitat educativa
PACTE SOCIAL
C Societat
TOTA LA SOCIETAT
CIUTAT EDUCATIVA
Estratègia Política
Tàctica Llei Orgànica
Operativa
L’aplicació: professionals i
comunitat
Compromís ètic
i social
CAP A ON ANAM?
• Nivell estratègic: Política de COMPROMÍS SOCIAL
• Nivell tàctic: Llei educativa: PACTE SOCIAL
• Nivell op...
Professionalitat
Compromís
Col·laboració
Pacte
moltes gràcies
@oliver_miquelf
Lomce menorca
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Lomce menorca

Presentació de la conferència de Miquel F. Oliver, realitzada a Maó (Menorca) el dia 20 de març de 2015, amb el títol “La LOMCE. El professional entre la tècnica i l’ètica” organitzada per la Coordinadora de la Comunitat Educativa de Menorca. S’analitza la LOMCE discernint els aspectes tècnics i els ètics des del tres nivells de Planificació (estratègic: política; tàctic: la pròpia llei; i operatiu: l’aplicació per part dels professionals i la comunitat educativa) i aprofundint en deu aspectes clau de la llei.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Lomce menorca

 1. 1. www.uib.cat La LOMCE. El professional: entre la tècnica i l’ètica ! Maó, 20 de març de 2015 Miquel F. Oliver!
 2. 2. la LOMCE
 3. 3. des de 3 nivells de planificació
 4. 4. analitzant 10 aspectes clau
 5. 5. discernint els aspectes tècnics i els ètics
 6. 6. Els nivells de la planificació (legislativa) Estratègia Política 3C Tàctica Llei Orgànica 7C Operativa L’aplicació: professionals i comunitat C
 7. 7. segons Karl Clausewitz és el mitjà d’obtenir (per la força) l’objectiu polític d’un Estat. L’estratègia té, com a part executiva la tàctica. Gran Enciclopèdia Catalana ESTRATÈGIA 3C
 8. 8. Estat de la qüestióC1 - Tendències actuals del coneixement pedagògic - Recomanacions OCDE (2012) per prevenir el fracàs escolar - Eliminar la repetició de curs - Evitar la separació primerenca de l’alumnat a secundària - Dissenyar trajectòries equivalents d’educació secundària superior
 9. 9. Guillem  Cifre  de  Colonya   (1845-­‐1908) Joan  Benejam  i  Vives   (1846-­‐1922) Mateu  Obrador  Bennasar   (1852-­‐1909) Alexandre  Rosselló  i  Pastors   (1853-­‐1923) Gabriel  Comas  Ribas   (1864-­‐1942) Miquel  Porcel  Riera   (1869-­‐1933)
 10. 10. Joan  Capó  Valls  de  Padrines   (1888-­‐1952) Margalida  Comas  Camps   (1892-­‐1973) Joan  Comas  Camps   (1900-­‐1979) Llorenç  Maria  Duran  i  Coli     (1903-­‐1986) Miquel  Deyà  i  Palerm   (1908-­‐1993) Melcior  Rosselló  i  Simonet   (1916-­‐2010)
 11. 11. Diagnòstic / Objectius / RecursosC2 - Interpretació esbiaxada dels indicadors educatius - Millorar qualitat del sistema - Reduir la taxa d’abandonament - Millorar els resultats educatius - Augmentar les taxes d’ocupabilitat - Estimular l’esperit emprenedor
 12. 12. Procediment: Participació / Experimentació / Consens / Motivació C3 “obtenir per la força l’objectiu polític d’un Estat"
 13. 13. NORMALITZACIÓ Procediment: Participació / Experimentació / Consens / Motivació C3 Model de gestió empresarial
 14. 14. MOTIVACIÓ Procediment: Participació / Experimentació / Consens / Motivació C3 Model de gestió empresarial
 15. 15. Experimentació Debat Consens Avaluació Millora Durabilitat ProfessionalsiComunitat Procediment: Participació / Experimentació / Consens / Motivació C3
 16. 16. TÀCTICA Recull les especificacions que li proporciona l’estratègia (objectius generals, prioritats i recursos) per dissenyar-ne l’execució i les polítiques. 7C
 17. 17. Currículum Involució curricularC4
 18. 18. Involució curricularC4 CURRICULUM LOE El conjunt d'objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació de cadascun dels ensenyaments regulats LOMCE Regulació dels elements que determinen els processos d'ensenyament i aprenentatge per a cada un dels ensenyaments i etapes educatives
 19. 19. Currículum Involució curricularC4 Competències
 20. 20. Involució curricularC4 COMPETÈNCIES LOE (Bàsiques) la capacitat d’utilitzar els coneixements i les habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers. LOMCE capacitats per aplicar de forma integrada els continguts propis de l’etapa per aconseguir dur a terme activitats adequadament i resoldre problemes complexos eficaçment
 21. 21. Currículum Involució curricularC4 Competències Continguts, criteris i estàndards
 22. 22. Currículum Involució curricularC4 Competències Assignatures Continguts, criteris i estàndards
 23. 23. Currículum Involució curricularC4 Competències Assignatures Avaluacions Continguts, criteris i estàndards
 24. 24. Currículum Involució curricularC4 Competències Assignatures Avaluacions Avaluació director Continguts, criteris i estàndards
 25. 25. Atenció a la diversitat : més involucióC5 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EDUCACIÓ INCLUSIVA - L’objectiu se centra en la cultura d’escola i amb un currículum únic. - Els espais educatius són compartits, oberts i flexibles: tots aprenem junts amb les ajudes que calguin. EDUCACIÓ DIFERENCIADA - L’objectiu se centra en les característiques de l’alumne. - Proporciona ensenyaments diferents en contextos diferenciats per a cada tipus d’alumnat
 26. 26. Atenció a la diversitat : més involucióC5 1r# AVALUACIÓ#FINAL##EP*## 1er#ESO##*## ESO# 1r#Cicle## ED.# PRIMÀRIA# 4t#ESO### Programa#de#millora# 4t#_E.#acadèmiques**# 2n#ESO#**# Programa!de!millora#3r#ESO###*## 4t#_E.#Aplicades**# AVALUACIÓ#FINAL# E.#ACADEMIQUES# AVALUACIÓ#FINAL# E.#APLICADES# Formació# Prof.#Bàsica# (abans#PQPI)# 1r# 2n# FP#GRAU#MITJÀ# 1r##*# 2n#**# BATXILLERAT# 1r#BATX.#*# 2n#BATX.**# UNIVERSITAT# FP#GRAU#SUPERIOR# ! LOMCE! ! AVALUACIÓ#FINAL# Admissió!segons!oferta! !Admissió!segons!oferta! *Inici!curs!2015=16! **!Inici!curs!2016=17! ED.#INFANTIL# 2n*# 3r# 4t*# 6è*#5è#AV.#DIAG.#3r#
 27. 27. Equitat i qualitat: conceptes esbiaixatsC6 DARRERES TENDÈNCIES QUALITAT Excel·lència del procés educatiu a través de la millora contínua de la pràctica amb la confiança i la satisfacció de tota la comunitat educativa envers el servei educatiu proporcionat EQUITAT Proporcionar a cada persona les ajudes i els recursos que necessita per poder estar en igualtat de condicions per aprofitar les oportunitats educatives i per aprendre a nivells d’excel·lència (Blanco, 2008)
 28. 28. Organització i Gestió de centresC7 - Consell Escolar - Elecció director
 29. 29. Oferta de centres a la societatC8 - Centre públic no garantit - Segregació per sexes c. concertats (ed. paral·lela)
 30. 30. Autonomia, diversificació de centres i intervencionisme metodològicC9 - Escoles amb forta especialització (Magnet = imant) Maite Darceles www.hobest.es
 31. 31. Autonomia, diversificació de centres i intervencionisme metodològicC9 - Intervencionisme motodològic
 32. 32. Reconeixement dels professors i de l’equip directiu com a autoritat pública C10
 33. 33. Actuacions a curt termini en àmbits concrets, especificant-ne els detalls: activitats, responsabilitats, espais, temps, condicions, restriccions… per tal d’assolir els objectius concrets. OPERATIVA C
 34. 34. ASSOCIACIÓ - CANVI GENERACIONAL C Professorat
 35. 35. C Professorat ASSOCIACIÓ - CANVI GENERACIONAL
 36. 36. ASSOCIACIÓ: CANVI GENERACIONAL C Professorat
 37. 37. C Professorat Àmbit d’actuació Reivindicatiu
 38. 38. C Professorat Àmbit d’actuació Professional
 39. 39. C Professorat Canvi de Cultura Professional Aula Centre Comunitat Xarxa
 40. 40. ASSOCIACIÓ C Comunitat educativa
 41. 41. ASSOCIACIÓ C Comunitat educativa
 42. 42. PACTE SOCIAL C Societat
 43. 43. TOTA LA SOCIETAT CIUTAT EDUCATIVA
 44. 44. Estratègia Política Tàctica Llei Orgànica Operativa L’aplicació: professionals i comunitat Compromís ètic i social
 45. 45. CAP A ON ANAM? • Nivell estratègic: Política de COMPROMÍS SOCIAL • Nivell tàctic: Llei educativa: PACTE SOCIAL • Nivell operatiu: • professionals: PROFESSIONALITAT ASSOCIADA / COL·LEGIADA • comunitat: COL·LABORACIÓ
 46. 46. Professionalitat Compromís Col·laboració Pacte
 47. 47. moltes gràcies @oliver_miquelf

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • illesperunpacte

  Mar. 21, 2015
 • guidaallespons

  Mar. 25, 2015
 • acortesalegre

  Mar. 25, 2015
 • ximoberna

  Mar. 25, 2015
 • AnaBasterra

  Mar. 26, 2015
 • ElsaCastroMonje

  Mar. 26, 2015
 • carlosgutierrezdelacruz3

  Mar. 26, 2015
 • ramonchu

  Mar. 26, 2015

Presentació de la conferència de Miquel F. Oliver, realitzada a Maó (Menorca) el dia 20 de març de 2015, amb el títol “La LOMCE. El professional entre la tècnica i l’ètica” organitzada per la Coordinadora de la Comunitat Educativa de Menorca. S’analitza la LOMCE discernint els aspectes tècnics i els ètics des del tres nivells de Planificació (estratègic: política; tàctic: la pròpia llei; i operatiu: l’aplicació per part dels professionals i la comunitat educativa) i aprofundint en deu aspectes clau de la llei.

Vues

Nombre de vues

2 313

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1 089

Actions

Téléchargements

9

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

8

×