Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

DK TUT

Ülevaade õppeainest

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

DK TUT

 1. 1. Digiajastu kirjaoskus Maht: 4eap Kontakttunde 28 h Eristav hindamine Eesmärk: * tutvustada digiajastu pädevusi ning * võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist * nende pädevuste rakendamisel erialases kontekstis
 2. 2. Õpiväljundid • loetleb erinevaid infoallikaid ja otsitehnikaid ning hindab infootsingu tulemusi ning kasutab korrektselt APA viitamissüsteemi; • demonstreerib erinevaid koostöö, sisuloome ja esitlustarkvara kasutamise võimalusi; • selgitab privaatsuse ja digitaalse identiteedi aspekte; • koostab efektiivse personaalse keskkonna vastavalt püstitatud eesmärkidele; • kasutab digivahendite analüütikat oma tegevuste parendamiseks.
 3. 3. Õppetöö vorm • Monoloogiline
 4. 4. Õppetöö vorm • Monoloogiline • Dialoogiline
 5. 5. Õppetöö vorm • Monoloogiline • Dialoogiline • Trialoogiline
 6. 6. Õppetöö vorm • Monoloogiline • Dialoogiline • Trialoogiline
 7. 7. Sisu Mõttekaart „Digiajastu kirjaoskus’e“ avamiseks
 8. 8. Sisu Mõttekaart „Digiajastu kirjaoskus’e“ avamiseks eneseanalüüs „Digipädevused“
 9. 9. Sisu Mõttekaart „Digiajastu kirjaoskus’e“ avamiseks eneseanalüüs „Digipädevused“
 10. 10. Sisu Mõttekaart „Digiajastu kirjaoskus’e“ avamiseks Eneseanalüüs „Digipädevused“
 11. 11. Sisu Mõttekaart „Digiajastu kirjaoskus’e“ avamiseks Eneseanalüüs „Digipädevused“ Õpiplaan
 12. 12. õpiplaan Millised antud teemadest vajavad läbitöötamist ja mil määral? Teema Eesmärgid Strateegia Vahendid Hindamine Refleksioon
 13. 13. Sisu Mõttekaart „Digiajastu kirjaoskus’e“ avamiseks Eneseanalüüs „Digipädevused“ Õpiplaan
 14. 14. Sisu Mõttekaart „Digiajastu kirjaoskus’e“ avamiseks Eneseanalüüs „Digipädevused“ Õpiplaan Teemad esinemisteks
 15. 15. Teemad, mida soovin teistele tutvustada Vali õpiplaanist välja 4 teemat, millega on Sul vaja rohkem tööd teha. esitlus – kaasõppijatele teema põhjalik tutvustamine koos eluliste näidetega diskussioon – kolme kaasõppija esitluse sisu analüüs ja täiendavate küsimuste esitamine
 16. 16. Sisu Mõttekaart „Digiajastu kirjaoskus’e“ avamiseks Eneseanalüüs „Digipädevused“ Õpiplaan Teemad esinemisteks
 17. 17. auditoorseid tegevusi toetav e-kursus
 18. 18. auditoorseid tegevusi toetav e-kursus • foorumid
 19. 19. auditoorseid tegevusi toetav e-kursus • foorumid
 20. 20. • Moodles Tagasiside
 21. 21. • Moodles • ÕIS-is Tagasiside
 22. 22. Mida muudaksin? • Õpiplaani olemuse selgitus ja täitmise jälgimine • Suurem toetus iseseisvate materjalide läbitöötamisel • Rohkem tähelepanu Moodle postitustele – individuaalsed ülevaated • mall • nõuded • kriteeriumid • Sügisel 2018 on osalejaid 35, seega peab teemade jagunemise põhjalikumalt läbi mõtlema
 23. 23. Tänan!

×