Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

GROWTH HACKING İLE İLGİLİ HERKESİN OKUMASI GEREKEN 5 YAZI VE KISA ÖZETİ

GROWTH HACKING İLE İLGİLİ HERKESİN OKUMASI GEREKEN 5 YAZI VE KISA ÖZETİ

Télécharger pour lire hors ligne

Growth Hacking, internet ve girişim dünyasında her geçen gün popülerliği artarken, sahip olduğumuz bilgi aynı oranda artmamaktadır. Growth Hacking alanında önemli ve kritik isimlerin, girişim ve internet dünyasında growth hackingin tanımı ve işlevleri üzerine detaylı olarak yazdıkları yazılardan, çıkarmış olduğum kısa özetleri bu sunumda toparladım. Bu sunum ile bu yazılardaki önemli ve kritik noktalara kolay birşekilde ulaşabilirsiniz.

Growth Hacking, internet ve girişim dünyasında her geçen gün popülerliği artarken, sahip olduğumuz bilgi aynı oranda artmamaktadır. Growth Hacking alanında önemli ve kritik isimlerin, girişim ve internet dünyasında growth hackingin tanımı ve işlevleri üzerine detaylı olarak yazdıkları yazılardan, çıkarmış olduğum kısa özetleri bu sunumda toparladım. Bu sunum ile bu yazılardaki önemli ve kritik noktalara kolay birşekilde ulaşabilirsiniz.

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

GROWTH HACKING İLE İLGİLİ HERKESİN OKUMASI GEREKEN 5 YAZI VE KISA ÖZETİ

 1. 1. GROWTH HACKING İLE İLGİLİ HERKESİN OKUMASI GEREKEN 5 YAZI VE KISA ÖZETİ @mtufekyapan Sunday, September 8, 13
 2. 2. Andrew Chen - The rise of the Growth Hacker Sunday, September 8, 13
 3. 3. Andrew Chen - The rise of the Growth Hacker Geçtiğimiz  yıllar  içerisinde  şimdiye  kadar  ilk  defa  ürünlerin  sıfırdan  başlayıp,  10  milyonlarca   kullanıcıya  ulaşmasını  gördük.  Bu  ilk  defa  oldu  ve  iş  yapış  şeklimizi  değiştiren  bir  şey  oldu.   Facebook  ve  Apple  gibi  açık  platformlarla  10  milyonlarca  kullanıcıya  ulaşabilir  olduk.  Fakat   bu   10   milyonlarca   kullanıcıya   ulaşmak   için   ihtiyaç   duyduğumuz   pazarlama   bilgisi   radikal   olarak  değişti.  Önceden  10  milyonlarca  kişiye  ulaşmak  için  ihtiyaç  duyduğumuz  radyo  ve  tv   reklamları,   PR,   iş   geliştirme   gibi   konular   yerini   APİlere,   Open   Graph’a   ve   sosyal   medya   entegrasyonuna  bıraktı.   Kaynak Sunday, September 8, 13
 4. 4. Andrew Chen - The rise of the Growth Hacker Bu   pazarlama   için   bir   dönüşüm   oldu.   Artık   pazarlamacılar   daha   fazla   insanı   ürünümü   kullanması  için  nasıl  ikna  edebilirim  sorusuna  A/B  testleri,  landing  page  tasarımları,  emailing   ve  viral  faktör  ile  cevap  verir  hale  geldi. Girişim   ürünlerini   pazarlamada   meydana   gelen   bu   değişimin   girişim   ürünlerine   yansıması   Growth  Hacking  şeklinde  oldu.  Girişim  ürünlerinde  pazarlama  için  gereken  hem  pazarlama   düşüncesi   hem   de   bu   teknik   yaklaşımın   birleşimine   Growth   Hacking   diyebiliriz.   Growth   Hackerlar  teknik  ve  pazarlama  bilgisinin  karışım  noktasındadır.   Kaynak Sunday, September 8, 13
 5. 5. Sean Ellis Find a Growth Hacker For Your Startup Büyümek   için   hazır   bir   girişimde   en   büyük   zorluk   genellikle  büyümeyi  sağlayacak   kişiyi   bulmaktır.   Fakat   birçok   startup   birkaç   temel   yeteneğe   odaklanmak   yerine   yanlış   y e t e n e k   v e   t e c r ü b e l e r e   odaklanır.   Ü r ü n / P a z a r   u y u m u n u   sağladıktan  sonra  ki  kritik  adım   ölçeklenebilir,   tekrarlanabilir   ve   sürdürülebilir   yollarla   işin   büyümesini   sağlamaktır.   Eğer   işin   büyümesini   sağlayacka   bu   y o l l a r ı   b u l a m a z s a n ı z ,   yapacağınız   şeyler   gerçekten   birşeyi   etkilemeyecektir.   Bu   yüzden,   Pazarlama   yardımcısı   almak   yerine   Growth   Hacker   almanızı  öneririm. Kaynak Sunday, September 8, 13
 6. 6. Sean Ellis Find a Growth Hacker For Your Startup Growth  Hacker,  tüm  odak   noktası   büyümedir.   Yaptıkları   herşey   büyümeye   olan   katkılarına   göre   değerlendirilir.   Growth   hackerların   en   yaygın   k a r a k t e r l e r i   b ü y ü m e   i ç i n   sorumluluk  almaları  ve  girişimcilik   ruhlarıdır.   Doğru   growth   hacker   ürünün   doğru   pazarı   ile   ürünü   buluşturmak   için   yüksek   bir   tutkuya  sahiptir.  Growth  hackerlar   ürün   ile   pazarı   buluşturmak   için   kreatif  çözümler  düşünürken,  aynı   zamanda  diğer  şirketler  tarafından   yapılan   çalışmaları   ve   teknikleri   test  etmektedir. Ayrıca  etkili  bir  growth  hacker  için   kritik  diğer  bir  disiplin  ise,  Tikirleri   önceliklendirme,   test   etme   ve   Tikirlerden   hangisinin   büyümeyi   sürdüreceğini  kestirebilecek  kadar   analitik  düşünebilmektir. Kaynak Sunday, September 8, 13
 7. 7. Paul Graham - Startup = Growth Paul   Graham   bu   yazısında   en   dikkatimi   çeken   kısım   girişim   ve   büyüme   arasındaki   ilişkiyi   anlatırken   öncelikle   internet   g i r i ş i m i n i n   t a n ı m ı n ı   sorgulamakla   başlaması   oldu.   Paul  Graham  internet  girişimini   diğer   işlerden   ayıran   şeyin   ne   olduğunu  sorgulayarak  yazısına   başlıyor.   Girişimi  girişim  yapan   şeyin   “hızlı   bir   şekilde”   büyüyebilme  yeteneği  olduğunu   söylüyor.   İnternet   üzerinde   çalışması,  yeni  kurulmuş  olması   yada  yazılım  işi  yapması  bir  işin   girişim   olmasını   sağlamıyor.   Eğer   bir   iş   hızlı   ve   karlı   bir   şekilde  büyüyebiliyorsa,  bu  şart   bir  şirketi  girişim  yapıyor. Kaynak Sunday, September 8, 13
 8. 8. Paul Graham - Startup = Growth Girişimlerin   hızlı   bir   şekilde   büyüyebilmesi   için   en   temelde   ihtiyaç  duydukları  iki   şey:  Birçok   insanın  istedikleri  şeyi  yapmak  ve   yaptıkları   şeyi   birçok   insana   u l a ş t ı r a b i l m e k   v e   o n l a r a   istedikleri   bu   şeyin   hizmetini   s u n a b i l m e k .   B u r a d a   P a u l   Graham’ın   başarılı   bir   şekilde   yaptığı   karşılaştırma   bir   berber   dükkanı  ile  oluyor.  Yeni  açılan  bir   berber   dükkanı   ile   bir   arama   motorunu   karşılaştırdığımızda,   insanlar   saçlarını   kestirmek   i s t i y o r   v e   a y n ı   z a m a n d a   internetten   aradıklarınıda   bulmak   istiyorlar.   Arama   motoru   bir   girişim   olurken   berber   dükkanı   bir   girişim   olamaz.   Çünkü  berber  dükkanı  lokaldir  ve   tüm   insanlara   bu   hizmeti   ulaştıramaz. Kaynak Sunday, September 8, 13
 9. 9. Paul Graham - Startup = Growth Yazılım  işi  yapıyor  olmak,  insanlara   ulaşabilmek  ve  hepsinin   problemini  çözebiliyor  olmak  için   ideal  fakat  yazılım  ile  birlikte   insanların  istedikleri  ve  ihtiyaçları   olan  problemi  çözebiliyor  olmak   düşünüldüğü  kadar  kolay  değil. Eğer  yeni  bir  şirket  başlatıyorsanız,   bir  girşim  başlatmak  normal  bir   şirket  başlatmaya  göre  çok  daha   mantıklı  görünür.  Buradaki  kritik   nokta  üzerinde  çalıştığınız   pazardır.  Eğer  Tibetlilere  Macarca   öğrenmesini  sağlayacak  bir  yazılım   geliştiriyorsanız  büyük  bir  rekabet   sizi  beklemeyecektir.  Eğer   Çinlilerin  İngilizce  öğrenmesini   sağlayacak  bir  yazılım  yapıyorsanız   pazar  ve  ödül  büyük  olduğu  için   sizi  büyük  bir  pazarda  çetin  bir   rekabet  bekleyecektir.   Kaynak Sunday, September 8, 13
 10. 10. Paul Graham - Startup = Growth Şirketleri   sınırlayan   şeyler   aslında  onları  koruyan  şeyler.   Eğer   bir   berber   dükkanı   açarsanız,   rekabet   etmek   zorunda   olduğunuz   şey   yakınınızda   bulunan   diğer   berber   dükkanıdır.   Eğer   bir   arama   motoru   yaparsanız,   tüm   dünya   ile   rekabet   edeceksiniz.   Bir   girişimin   yapmak   zorunda   olduğu   şey   büyük  bir  pazar  için  birşeyler   sunmaktır   ve   bu   şekildeki   Tikirler   daha   önce   yapılmış   tüm   Tikirlerden   çok   daha   değerlidir. Kaynak Sunday, September 8, 13
 11. 11. Mattan Griffel - Is Growth Hacking = Lean Marketing? Mattan   Griffel   growth   hacking   dünyası  ile  ilgili  en  etkili  insanlardan   bir   tanesi.   Sunumları   ve   yaptığı   paylaşımlar   ile   Growth   Hacking   kavramı   hakkında   birçok   faydalı   paylaşımda   bulunuyor.   Mattan   Griffel,   Charlie   O’Donnell   ile   yaptığı   bir   görüşmede,   Growth   Hacking   üzerine   görüşmeleri   üzerine,   bu   konu  ile  ilgili  bir  yazı  hazırlamış.   Growth   Hacking   ile   ilgili   olarak   Charlie   O’Donnell,   herkesin   growth   hackingi   konuştuğunu   fakat   kendisinin  Growth  Hacking’e  ile  ilgili   olarak   incelediğinde,   yeni   birşey   görmediğini,   Growth   Hacking’in   Product   Manager’ın   yaptığı   şeylere   benzer  olduğunu  söylemiş. Kaynak Sunday, September 8, 13
 12. 12. Mattan Griffel - Is Growth Hacking = Lean Marketing? M a t t a n   G r i f f e l ;   G r o w t h   Hacking’i  şu  şekilde   tanımlıyor.   Growth   Hacking,   startuplarda   pazarlamanın   nasıl   yapılması   gerektiğinin   felsefesi   kısmına   daha   çok   takılıp,   ve   sonuç   olarak   growth   hacking   ürün   yönetimi,   pazarlama,   marka   ve   mühendislik   gibi   birçok   yeteneği  içeriyor. B u n u n   ü z e r i n e   C h a r l i e   O’Donneli   Growth   Hacking   üzerine   güzel   bir   tanımlama   yapıyor.   Growth   Hacking,   Lean   Marketing  mi? Kaynak Sunday, September 8, 13
 13. 13. Mattan Griffel - Is Growth Hacking = Lean Marketing? Lean   Startup;   Ürün/Pazar   uyumu,  müşteri  geliştirme  ve   hızlı   geliştirme   gibi   kritik   konuları  temel  alarak  gelişen   bir  çatı.  Ölçümle  ve  teorize  et,   test   et,   öğren   üçgeni   aslında   growth  hackingin  temellerini   oluşturan  bir  yapı.   Kaynak Sunday, September 8, 13
 14. 14. Aaron Ginn Defining A Growth Hacker: 3 Common Characterisrics Aaron  Ginn  Growth  Hacking   konusunda  araştırma  yaptığınızda,   en  sık  karşılaşacağınız  isimlerden   bir  tanesi.  Kendi  blogu  ve  popüler   teknoloji  bloglarında  yazdığı   yazılarla  sürekli  olarak  bu   konudaki  bilgisini  ve  içeriğini   ortaya  çıkarıyor.  Benim  bu  sunum   için  aldığım  yazısı,  TechCrunch   için  yazmış  olduğu  “DeTining  A   Growth  Hacker”  serisindeki  Three   Common  Characteristics   yazısından.   Aaron  Ginn’e  göre  Growth   Hackerlar  için  yaygın  olarak  3   karakter  özelliği  Veri,  Yaratıcılık   ve  Merak Kaynak Sunday, September 8, 13
 15. 15. Aaron Ginn Defining A Growth Hacker: 3 Common Characterisrics Veri:  Growth  Hackerlar  için  metrikler  kritik   derecede  önemlidir.  Metrikleri  izlemek  ve   metriklerle  oynama  konusunda  derin  bir   heyecan  hisseder.  Veri  ve  metrikler   büyümeye  giden  yolu  keşfetmede  olağanüstü   bir  bilimsel  yoldur.  Metrikleri  inceleyip,   raporlamanın  ötesinde  Growth  Hackerlar   teorileştirme  ve  test  ederek,  daha  iyi  bir   ürüne  gitme  konusunda  metiklerden   yararlanır.   Yaratıcılık:  Micheal  Birch,  Growth  Hacking’in   hem  sanat  hemde  bir  bilim  olduğunu   söylemiş.  Verileri  ve  metrikleri  inceleyip,   veriler  ve  metrikler  üzerinde  analizler   yaparken,  aynı  zamanda  growth  hackerlar   yaratıcı  problem  çözücüler  olması  gerekiyor.   Yeni  kullanıcı  kazanımı  için  yeni  yolları   düşünürken  dinamik  olarak  yeni  yolları   düşünmesi  gerekiyor. Merak:  Bir  growth  hacker  için  en  sihirli   sorular  ziyaretçiler  neden  üye  olmayı  tercih   ediyorlar?  Üründe  kullanıcıları  mutlu  eden   ve  onların  tekrar  gelmelerini,  arkadaşlarını   davet  etmelerini  sağlayacak  konular  neler? Kaynak Sunday, September 8, 13
 16. 16. 500,000 Kullanıcıya Ulaşmanızı Sağlayacak 10 Growth Hacking Stratejisini İncelediniz mi? Sunday, September 8, 13
 17. 17. TEŞEKKÜRLER Sunumu Paylaşmak İster misiniz? Sunday, September 8, 13
 18. 18. TEŞEKKÜRLER İletişime Geçmek İçin; @mtufekyapan mtufekyapan@gmail.com Sunday, September 8, 13

×