SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Ур о к з а н о в и з н а н и я з а 4 к л а с п о Ч о в е к ъ т и п р и р од ат а
Биоразнообразието е чудото, което наричаме
ЖИВОТ!
Това са и синигерите, които ни будят рано сутрин, кацнали на прозореца,
малкият гущер, който ни стряска, шмугвайки се в храсталака.
Биоразнообразието е това, което отличава нашата планета от милиардите
други подобни на нея във Вселената, то е това, което я прави жива и
неповторима.
Животните могат да се групират по различни признаци – според начина на
размножаване, според начина на хранене. Можем да ги групираме и по
устройството на телата им.
Безгръбначни животни. Насекоми
Медузата, дъждовният червей, ракът, паякът,
пчелата, мидата и охлювът са примери за
безгръбначни животни.
Безгръбначните животни се разделят на по-малки
групи. Най-многобройна е групата на насекомите.
Мравките, пчелите, мухите, пеперудите,
бръмбарите и други са насекоми.
Безгръбначни животни. Насекоми
Тялото на насекомите е съставено от три
части: глава, гърди и коремче. Те имат по
шест крака.
Насекоми се срещат навсякъде – във водата,
в почвата, на земната повърхност и във
въздуха.
Гръбначни животни
Подобно на човека гръбначните
животни имат вътре в тялото си
скелет, съставен от гръбначен
стълб и други кости. Той служи за
опора.
Гръбначните животни се разделят
на 5 групи: риби, земноводни,
влечуги, птици и бозайници.
Животните от всяка група имат
някои общи характеристики.
Характеристики на насекомите
Те са най-голямата и най-разнообразната група
безгръбначни животни, за които е характерно, че:
тялото им е съставено от три части – глава, гърди
и коремче;
на главата си имат очи, антени (сетивни органи) и
устни органи;
имат шест крака, които са захванати за гърдите
повечето имат 2 двойки крила;
са единствените летящи безгръбначни животни
всички се размножават с яйца.
Характеристики на рибите
Те са гръбначни животни, за които е характерно, че:
живеят във водна среда;
имат удължено тяло с гръбначен стълб;
кожата им е слузеста и при повечето риби е
покрита с люспи;
във водата се движат с помощта на перки;
дишат с хриле;
се размножават с голям брой дребни яйца,
наречени хайвер.
Характеристики на земноводни
Това са гръбначни животни, които:
живеят и на сушата, и във водата;
се срещат само в сладките води – реки, езера,
блата;
имат четири крайника, с помощта на които се
движат на сушата и плуват във водата;
имат влажна кожа, която подпомага дишането им
чрез слаборазвити бели дробове;
през зимата не са активни;
се размножават чрез яйца, които снасят във
водата.
Характеристики на влечуги
Гръбначни животни, които:
живеят главно на сушата, но някои от тях са се приспособили
да живеят и във водна среда, като морската костенурка и
крокодилът;
имат по две двойки крайници, които при змиите са изчезнали и
при движение те извиват тялото си зигзаговидно;
имат тяло, покрито с рогови люспи, които могат да „събличат“;
имат влажна кожа, която подпомага дишането им чрез
слаборазвити бели дробове;
дишат с бял дроб;
се размножават чрез яйца, които снасят на сушата;
не мътят, а заравят яйцата на топли места.
Характеристики на птици
Птиците са гръбначни животни, които:
имат предни крайници, превърнати в крила, с които
летят (при пингвините крилата са се превърнали в
плавници);
имат суха кожа, покрита с пера;
имат кухи кости, които правят тялото им леко;
се размножават, като снасят яйца, мътят и отглеждат
малките си;
имат човка или клюн, но нямат зъби.
Характеристики на бозайници
Бозайниците са гръбначни животни, които:
раждат малките си;
бозаят мляко от майката, оттук идва и името на тази
група животни;
имат тяло, покрито с козина;
дишат с бели дробове;
се движат с помощта на четири крака.
Има и бозайници, които живеят във водата. Това са
делфините и китовете.
Безгръбначни и гръбначни животни-статистика
97%
3% Безгръбначни и гръбначни животни
безгръбначни
гръбначни
26%
3%
5%
53%
13%
Гръбначни животни-видове в
България
риби
земноводни
влечуги
птици
бозайници
Групиране на животните - видео
Днес научих:
• Животните могат да се разделят на две големи групи гръбначни и
безгръбначни.
• Това групиране е направено според важна особеност по устройството на
тялото им, наличие или липса на гръбначен стълб.
• Могат да се разделят на шест големи групи: насекоми, риби,
земноводни, влечуги, птици и бозайници.
• Във всяка група животните имат общи белези, по които си приличат.
Групиране-на-животните.ppt

Contenu connexe

Tendances

33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестСкелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
Aneliya Shopova
 
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova
 
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
Veska Petrova
 
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova
 
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
лице на фигура
лице на фигуралице на фигура
лице на фигура
Dani Parvanova
 
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестГрупиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Veska Petrova
 
как да напишем писмо
как да напишем писмокак да напишем писмо
как да напишем писмо
Ani Petkova
 

Tendances (20)

33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестСкелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
 
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
 
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
 
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
 
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
 
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
 
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
 
лице на фигура
лице на фигуралице на фигура
лице на фигура
 
модели изречения
модели изречениямодели изречения
модели изречения
 
описание на пролетта
описание на пролеттаописание на пролетта
описание на пролетта
 
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестГрупиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
 
как да напишем писмо
как да напишем писмокак да напишем писмо
как да напишем писмо
 

Similaire à Групиране-на-животните.ppt

групиране на животните
групиране на животнитегрупиране на животните
групиране на животните
Aneliya Shopova
 
групиране на животните
групиране на животнитегрупиране на животните
групиране на животните
Dani Parvanova
 
Приспособяване на животните
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животните
rossitsazlankova
 
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 

Similaire à Групиране-на-животните.ppt (20)

групиране на животните
групиране на животнитегрупиране на животните
групиране на животните
 
групи животни(2)
групи животни(2)групи животни(2)
групи животни(2)
 
Jivotni ivan presentation
Jivotni ivan presentationJivotni ivan presentation
Jivotni ivan presentation
 
Групи животни 1.клас
Групи животни 1.класГрупи животни 1.клас
Групи животни 1.клас
 
Групи животни
Групи животниГрупи животни
Групи животни
 
ч е р в е и
ч е р в е ич е р в е и
ч е р в е и
 
групиране на животните
групиране на животнитегрупиране на животните
групиране на животните
 
Приспособяване на животните
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животните
 
прешленести червеи 2018 година
прешленести червеи 2018 годинапрешленести червеи 2018 година
прешленести червеи 2018 година
 
Многообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред ЛюспестиМногообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред Люспести
 
презентация биология.
презентация  биология.презентация  биология.
презентация биология.
 
групиране на животните 4 клас
групиране на животните 4 класгрупиране на животните 4 клас
групиране на животните 4 клас
 
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Презентация към урок "Групиране на животните"
Презентация към урок "Групиране на животните"Презентация към урок "Групиране на животните"
Презентация към урок "Групиране на животните"
 
осн.гр.животни
осн.гр.животниосн.гр.животни
осн.гр.животни
 
птици
птициптици
птици
 
плоски червеи 2018 година
плоски червеи 2018 годинаплоски червеи 2018 година
плоски червеи 2018 година
 
движение на животните
движение на животнитедвижение на животните
движение на животните
 
проект за птицечовка
проект за птицечовкапроект за птицечовка
проект за птицечовка
 

Plus de school "Hristo Botev" -Lesnovo

Дърворезба - урок от Детската академия, проект "Твоя час"
Дърворезба - урок от Детската академия, проект "Твоя час"Дърворезба - урок от Детската академия, проект "Твоя час"
Дърворезба - урок от Детската академия, проект "Твоя час"
school "Hristo Botev" -Lesnovo
 
МеждународEн ден за безопасен интернет - 7 февруари
МеждународEн ден за безопасен интернет - 7 февруариМеждународEн ден за безопасен интернет - 7 февруари
МеждународEн ден за безопасен интернет - 7 февруари
school "Hristo Botev" -Lesnovo
 

Plus de school "Hristo Botev" -Lesnovo (7)

Детска академия представя: Паметници на св.св.Кирил и Методий по света и у нас
Детска академия представя: Паметници на св.св.Кирил и Методий по света и у насДетска академия представя: Паметници на св.св.Кирил и Методий по света и у нас
Детска академия представя: Паметници на св.св.Кирил и Методий по света и у нас
 
Дърворезба - урок от Детската академия, проект "Твоя час"
Дърворезба - урок от Детската академия, проект "Твоя час"Дърворезба - урок от Детската академия, проект "Твоя час"
Дърворезба - урок от Детската академия, проект "Твоя час"
 
Благовещение
БлаговещениеБлаговещение
Благовещение
 
МеждународEн ден за безопасен интернет - 7 февруари
МеждународEн ден за безопасен интернет - 7 февруариМеждународEн ден за безопасен интернет - 7 февруари
МеждународEн ден за безопасен интернет - 7 февруари
 
Фестивали на цветята
Фестивали на цветятаФестивали на цветята
Фестивали на цветята
 
Детска академия представя - Спортната слава на България
Детска академия представя - Спортната слава на БългарияДетска академия представя - Спортната слава на България
Детска академия представя - Спортната слава на България
 
Нашите изяви в "Твоя час" - Детска академия
Нашите изяви в "Твоя час" - Детска академияНашите изяви в "Твоя час" - Детска академия
Нашите изяви в "Твоя час" - Детска академия
 

Групиране-на-животните.ppt

 • 1. Ур о к з а н о в и з н а н и я з а 4 к л а с п о Ч о в е к ъ т и п р и р од ат а
 • 2. Биоразнообразието е чудото, което наричаме ЖИВОТ! Това са и синигерите, които ни будят рано сутрин, кацнали на прозореца, малкият гущер, който ни стряска, шмугвайки се в храсталака. Биоразнообразието е това, което отличава нашата планета от милиардите други подобни на нея във Вселената, то е това, което я прави жива и неповторима. Животните могат да се групират по различни признаци – според начина на размножаване, според начина на хранене. Можем да ги групираме и по устройството на телата им.
 • 3. Безгръбначни животни. Насекоми Медузата, дъждовният червей, ракът, паякът, пчелата, мидата и охлювът са примери за безгръбначни животни. Безгръбначните животни се разделят на по-малки групи. Най-многобройна е групата на насекомите. Мравките, пчелите, мухите, пеперудите, бръмбарите и други са насекоми.
 • 4. Безгръбначни животни. Насекоми Тялото на насекомите е съставено от три части: глава, гърди и коремче. Те имат по шест крака. Насекоми се срещат навсякъде – във водата, в почвата, на земната повърхност и във въздуха.
 • 5. Гръбначни животни Подобно на човека гръбначните животни имат вътре в тялото си скелет, съставен от гръбначен стълб и други кости. Той служи за опора. Гръбначните животни се разделят на 5 групи: риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Животните от всяка група имат някои общи характеристики.
 • 6. Характеристики на насекомите Те са най-голямата и най-разнообразната група безгръбначни животни, за които е характерно, че: тялото им е съставено от три части – глава, гърди и коремче; на главата си имат очи, антени (сетивни органи) и устни органи; имат шест крака, които са захванати за гърдите повечето имат 2 двойки крила; са единствените летящи безгръбначни животни всички се размножават с яйца.
 • 7. Характеристики на рибите Те са гръбначни животни, за които е характерно, че: живеят във водна среда; имат удължено тяло с гръбначен стълб; кожата им е слузеста и при повечето риби е покрита с люспи; във водата се движат с помощта на перки; дишат с хриле; се размножават с голям брой дребни яйца, наречени хайвер.
 • 8. Характеристики на земноводни Това са гръбначни животни, които: живеят и на сушата, и във водата; се срещат само в сладките води – реки, езера, блата; имат четири крайника, с помощта на които се движат на сушата и плуват във водата; имат влажна кожа, която подпомага дишането им чрез слаборазвити бели дробове; през зимата не са активни; се размножават чрез яйца, които снасят във водата.
 • 9. Характеристики на влечуги Гръбначни животни, които: живеят главно на сушата, но някои от тях са се приспособили да живеят и във водна среда, като морската костенурка и крокодилът; имат по две двойки крайници, които при змиите са изчезнали и при движение те извиват тялото си зигзаговидно; имат тяло, покрито с рогови люспи, които могат да „събличат“; имат влажна кожа, която подпомага дишането им чрез слаборазвити бели дробове; дишат с бял дроб; се размножават чрез яйца, които снасят на сушата; не мътят, а заравят яйцата на топли места.
 • 10. Характеристики на птици Птиците са гръбначни животни, които: имат предни крайници, превърнати в крила, с които летят (при пингвините крилата са се превърнали в плавници); имат суха кожа, покрита с пера; имат кухи кости, които правят тялото им леко; се размножават, като снасят яйца, мътят и отглеждат малките си; имат човка или клюн, но нямат зъби.
 • 11. Характеристики на бозайници Бозайниците са гръбначни животни, които: раждат малките си; бозаят мляко от майката, оттук идва и името на тази група животни; имат тяло, покрито с козина; дишат с бели дробове; се движат с помощта на четири крака. Има и бозайници, които живеят във водата. Това са делфините и китовете.
 • 12. Безгръбначни и гръбначни животни-статистика 97% 3% Безгръбначни и гръбначни животни безгръбначни гръбначни 26% 3% 5% 53% 13% Гръбначни животни-видове в България риби земноводни влечуги птици бозайници
 • 14. Днес научих: • Животните могат да се разделят на две големи групи гръбначни и безгръбначни. • Това групиране е направено според важна особеност по устройството на тялото им, наличие или липса на гръбначен стълб. • Могат да се разделят на шест големи групи: насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. • Във всяка група животните имат общи белези, по които си приличат.