Publicité

Групиране-на-животните.ppt

educator at school "Hristo Botev" -Lesnovo à school "Hristo Botev" -Lesnovo
18 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Групиране-на-животните.ppt(20)

Publicité

Групиране-на-животните.ppt

 1. Ур о к з а н о в и з н а н и я з а 4 к л а с п о Ч о в е к ъ т и п р и р од ат а
 2. Биоразнообразието е чудото, което наричаме ЖИВОТ! Това са и синигерите, които ни будят рано сутрин, кацнали на прозореца, малкият гущер, който ни стряска, шмугвайки се в храсталака. Биоразнообразието е това, което отличава нашата планета от милиардите други подобни на нея във Вселената, то е това, което я прави жива и неповторима. Животните могат да се групират по различни признаци – според начина на размножаване, според начина на хранене. Можем да ги групираме и по устройството на телата им.
 3. Безгръбначни животни. Насекоми Медузата, дъждовният червей, ракът, паякът, пчелата, мидата и охлювът са примери за безгръбначни животни. Безгръбначните животни се разделят на по-малки групи. Най-многобройна е групата на насекомите. Мравките, пчелите, мухите, пеперудите, бръмбарите и други са насекоми.
 4. Безгръбначни животни. Насекоми Тялото на насекомите е съставено от три части: глава, гърди и коремче. Те имат по шест крака. Насекоми се срещат навсякъде – във водата, в почвата, на земната повърхност и във въздуха.
 5. Гръбначни животни Подобно на човека гръбначните животни имат вътре в тялото си скелет, съставен от гръбначен стълб и други кости. Той служи за опора. Гръбначните животни се разделят на 5 групи: риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Животните от всяка група имат някои общи характеристики.
 6. Характеристики на насекомите Те са най-голямата и най-разнообразната група безгръбначни животни, за които е характерно, че: тялото им е съставено от три части – глава, гърди и коремче; на главата си имат очи, антени (сетивни органи) и устни органи; имат шест крака, които са захванати за гърдите повечето имат 2 двойки крила; са единствените летящи безгръбначни животни всички се размножават с яйца.
 7. Характеристики на рибите Те са гръбначни животни, за които е характерно, че: живеят във водна среда; имат удължено тяло с гръбначен стълб; кожата им е слузеста и при повечето риби е покрита с люспи; във водата се движат с помощта на перки; дишат с хриле; се размножават с голям брой дребни яйца, наречени хайвер.
 8. Характеристики на земноводни Това са гръбначни животни, които: живеят и на сушата, и във водата; се срещат само в сладките води – реки, езера, блата; имат четири крайника, с помощта на които се движат на сушата и плуват във водата; имат влажна кожа, която подпомага дишането им чрез слаборазвити бели дробове; през зимата не са активни; се размножават чрез яйца, които снасят във водата.
 9. Характеристики на влечуги Гръбначни животни, които: живеят главно на сушата, но някои от тях са се приспособили да живеят и във водна среда, като морската костенурка и крокодилът; имат по две двойки крайници, които при змиите са изчезнали и при движение те извиват тялото си зигзаговидно; имат тяло, покрито с рогови люспи, които могат да „събличат“; имат влажна кожа, която подпомага дишането им чрез слаборазвити бели дробове; дишат с бял дроб; се размножават чрез яйца, които снасят на сушата; не мътят, а заравят яйцата на топли места.
 10. Характеристики на птици Птиците са гръбначни животни, които: имат предни крайници, превърнати в крила, с които летят (при пингвините крилата са се превърнали в плавници); имат суха кожа, покрита с пера; имат кухи кости, които правят тялото им леко; се размножават, като снасят яйца, мътят и отглеждат малките си; имат човка или клюн, но нямат зъби.
 11. Характеристики на бозайници Бозайниците са гръбначни животни, които: раждат малките си; бозаят мляко от майката, оттук идва и името на тази група животни; имат тяло, покрито с козина; дишат с бели дробове; се движат с помощта на четири крака. Има и бозайници, които живеят във водата. Това са делфините и китовете.
 12. Безгръбначни и гръбначни животни-статистика 97% 3% Безгръбначни и гръбначни животни безгръбначни гръбначни 26% 3% 5% 53% 13% Гръбначни животни-видове в България риби земноводни влечуги птици бозайници
 13. Групиране на животните - видео
 14. Днес научих: • Животните могат да се разделят на две големи групи гръбначни и безгръбначни. • Това групиране е направено според важна особеност по устройството на тялото им, наличие или липса на гръбначен стълб. • Могат да се разделят на шест големи групи: насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. • Във всяка група животните имат общи белези, по които си приличат.
Publicité