Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević

N
NašaŠkola.NetNašaŠkola.Net
Електромагнетни таласи    Прва нишка гимназија “Стеван Сремац”

          Софија Томић 3/4
Електомагнетни таласи

Зашто су важни?

Захваљујући уређајима који користе електромагнетне таласе:

остварује се и вербална и визуелна комуникација са људима


прате догађаји у свету


посматра се и изучава васиона


напредују технике у медицини
и још много тога....
Електомагнетни таласи


Велика имена великих људи који су заслужни за
развој електромагнетизма:
Ерстед
Ампер
Фарадеј
Максвел    Максвел    Херц     Тесла

Херц
Тесла
Пупин

                  Ампер
         Фарадеј
Електомагнетни таласи

 Постојање електромагнетних таласа предвидео је шкотски
 физичар Максвел, на основу своје теорије шездесетих
 година 19. века. Т је једна од ретких теорија науке која и
 данас важи.
Максвелова теорија:
 обједињује сва сазнања о електричним и
 магнетним појавама до тада
 излаже идеје које су утицале на даљи развој
 физике
 отвара врата за примену резултата у техници
Електомагнетни таласи

Фундаментално откриће:


Када се магнетно поље мења у току времена,
 оно узрокује постојање електричног поља.

При томе није неопходно да се у променљивом магнетном
 пољу налази проводник.

Проводник само омогућава манифестацију тог поља.
Електомагнетни таласи
Максвелова теорија
Око променљивог магнетног
 поља постоји вртложно
 електрично поље.
Линије силе овако створеног електричног
 поља не почињу и не завршавају се на
 наелектрисаним телима као што је случај
 са електростатичким пољем.
Оне су затворене линије, без почетка и
 краја, слично линијама силе магнетног
 поља проводника са струјом.
Овакво поље назива се вртложно поље.
Електомагнетни таласи
Максвелова теорија
На питање да ли је могућ и обрнут процес, одговор је
  потврдан.
У свим случајевима, када се електрично поље мења у току
  времена, оно изазива настајање променљивог магнетног
  поља.
Променљиво електрично поље индукује
 promenljivo магнетно поље.
Електомагнетни таласи
Електромагнетно поље
После открића узајамне везе између временски променљивог електричног и
 временски променљивог магнетног поља, јасно је да не постоје
 независно једно од другог.
Eлектрично поље без магнетног или магнетно без електричног поља могу
 да постоје само у односу на одређени систем референце.
Око наелектрисаних тела у стању релативног мировања постоји само
 електрично поље (али овде је наелектрисано тело у стању мировања
 само у односу на одређен систем референце). Аналогно овоме може се
 говорити о магнету и његовом пољу.
Електрично и магнетно поље испољавају се као
 јединствена целина у облику електромагнетног
 поља.
У зависности од тога у ком систему референце се посматрају
  електромагнетни процеси, може се догодити да се испољава само једна
  или друга страна јединствене целине.
Електомагнетни таласи

Узајамно индуковање временски и просторно променљивих
 електричних и магнетних поља је ланчани процес који се
 одвија у свим правцима.
То значи да временски променљиво магнетно поље у једној
 области простора ”производи” временски променљиво
 магнетно поље, а оно “производи” у околном простору
 променљиво електрично поље и тако даље...
Променљива вртложна електрична и магнетна
 поља са спрегнутим узајамним индуковањем
 која се простиру у простору представљају
 ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАС.
Електомагнетни таласи
Поремећај код електромагнетних таласа су промене
  електричног или магнетног поља. Код механичког таласа
  осцилују честице средине, а код електромагнетних таласа
  “осцилују “ електрично и магнетно поље.
У свакој тачки простора кроз коју пролази електромагнетни
  талас, постоји истовремено и електрично (вртложно) и
  магнетно поље,чији су вектори intenziteta Е и В узајамно
  нормални и оба су нормална на правац кретања
  електромагнетног таласа.
Из претходног јасно произлази да су
 електромагнетни таласи трансверзални.
Електомагнетни таласи
Електромагнетни таласи су трансверзални: вектори Е и В узајамно су нормални на
  вектор брзине простирања таласа.
Ови вектори увек у истој тачки простора осцилују у истој фази, истовремено
  достижу максимум, истовремено имају нулту вредност (види слику).
Промене електричног и магнетног поља у тачкама на различитим растојањима од
  извора нису у фази. Што је растојање тачке веће од наелектрисане честице то
  касније долази до побуђивања оба поља, тако да на разним растојањима постоји
  фазна разлика у осциловању вектора јачине електричног поља и магнетне
  индукције.
Електомагнетни таласи
Извори електромагнетних таласа

Свако електрично и магнетно поље потиче непосредно од
  наелектрисаних тела (честица). Када се наелектрисана
  честица креће сталном брзином она има и електрично и
  магнетно поље.
У случају да се наелектрисана честица креће променљивом
  брзином, онда постоји електромагнетно поље.
Извор електромагнетних таласа је сноп наелектрисаних
  честица (или једне честице) који се креће променљивом
  брзином у проводнику или изван њега.
Ако наелектрисане честице непрестано осцилују, настаје
  непрекидни електромагнетни талас.
Електомагнетни таласи
Затворено осцилаторно коло
Електромагнетне осциласије и одговарајући електромагнетни таласи могу се
 добити помоћу затвореног осцилаторног кола.
Код затвореног осцилаторног кола (види слику) скоро целокупно
 електрично поље концентрисано је међу плочама кондензатора, а
 магнетно поље унутар соленоида, а тиме и њихове одговарајуће енергије.
 Добијени електромагнетни таласи су сувише кратког домета да би се
 могли користити у практичне сврхе.
Електомагнетни таласи

Отворено осцилаторно коло
За добијање таласа већег домета користи се отворено осцилаторно коло.Оно се
  добија постепеним отварањем плоча кондензатора и исправљањем завојнице
  (види слику).
Хајнрих Херц је користио посебан уређај за добијање е-м таласа назван Херцов
  осцилатор.То је у ствари једно отворено осцилаторно коло, које се састоји од две
  металне шипке са металним куглицама на варничном растојању.
Херцови огледи били су полазиште у заснивању принципа рада и конструкције
  радио и телевизијских пријемника.
1 / ε 0 µ0
                 Електомагнетни таласи

       Брзина електромагнетних таласа
       Брзина електромагнетних таласа зависи од електричних и магнетних својстава
         средине кроз коју се шире. Формула брзине у вакууму има облик:
                      c0 = 1 / ε 0 µ 0

     εo =8,854 * 10 -12C²m-2N-1 - диелектрична константа за вакуум
   ε µ μo =4π10 TmA    - магнетна пермабилностµза вакуум
         -7   -1
1/  0  0                   1/ ε     0  0

       Заменом ових вредности добија се вредност брзине светлости у вакууму:
                         co = 10м m/s
       Вредност ове брзине подудара се се са раније измереном вредношћу брзине
         светлости у вакууму. То подударање Максвел је узео као главни аргумент да је
         светлост заправо једна врста електромагнетних таласа.
       Херц је то експериментално потврдио 1888. године.
       У супстанцијалној средини брзина е-м таласа је мања и зависи од својстава средине.
Електомагнетни таласи

Брзина електромагнетних таласа
Формула која повезује брзину простирања таласа, његову
 таласну дужину и фреквенцу, има (формално) исти облик
 који се користи и за механичке таласе;

             c= λ ∙ ν
Брзина електромагнетних таласа једнака је производу његове
 таласне дужине и фреквенце.
1 sur 16

Contenu connexe

Tendances(20)

Elektromagnetna indukcijaElektromagnetna indukcija
Elektromagnetna indukcija
Dragana Mihajlović218 vues
Amperova silaAmperova sila
Amperova sila
ZijadBegic15.3K vues
Celijski ciklusCelijski ciklus
Celijski ciklus
Ljubica Lalić Profesorski Profil17.6K vues
Citologija  uvod, hemijski sastav,dopunjena verzijaCitologija  uvod, hemijski sastav,dopunjena verzija
Citologija uvod, hemijski sastav,dopunjena verzija
Ljubica Lalić Profesorski Profil16.1K vues
NaelektrisanjeNaelektrisanje
Naelektrisanje
kosticdobrila19.5K vues
Elektricno poljeElektricno polje
Elektricno polje
Lidija Zavisic9.7K vues
Skeletni sistem čoveka Skeletni sistem čoveka
Skeletni sistem čoveka
Ena Horvat56.7K vues
Akcioni potencijalAkcioni potencijal
Akcioni potencijal
Ivana Damnjanović17.1K vues
Uvod u neurofiziologijuUvod u neurofiziologiju
Uvod u neurofiziologiju
Ljubica Lalić Profesorski Profil8.4K vues
SpermatogenezaSpermatogeneza
Spermatogeneza
Ivana Damnjanović18.6K vues
Ekstraembrionalne struktureEkstraembrionalne strukture
Ekstraembrionalne strukture
Suncica Markovic14.6K vues
Митоза и мејозаМитоза и мејоза
Митоза и мејоза
Violeta Djuric55.6K vues
Kovalentna vezaKovalentna veza
Kovalentna veza
Biljana Ristic13.2K vues
GametogenezaGametogeneza
Gametogeneza
Ivana Damnjanović26.7K vues
Fizika MagnetizamFizika Magnetizam
Fizika Magnetizam
doxikus6.5K vues

Similaire à Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević

Petnica struktura atoma Petnica struktura atoma
Petnica struktura atoma dusan_v
1.7K vues100 diapositives
Nikola Tesla prezentacijaNikola Tesla prezentacija
Nikola Tesla prezentacijaSiraKK2
17K vues18 diapositives
Nikola Tesla-Nikola Tesla-
Nikola Tesla-Zdenka Đorđević
498 vues18 diapositives
Elektricna struktura atoma textElektricna struktura atoma text
Elektricna struktura atoma textnevuska
1.6K vues54 diapositives

Similaire à Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević(20)

Petnica struktura atoma Petnica struktura atoma
Petnica struktura atoma
dusan_v1.7K vues
Nikola Tesla prezentacijaNikola Tesla prezentacija
Nikola Tesla prezentacija
SiraKK217K vues
Nikola Tesla-Nikola Tesla-
Nikola Tesla-
Zdenka Đorđević498 vues
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈАЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
Anja Rudić 22 vues
Inst NMR .pdfInst NMR .pdf
Inst NMR .pdf
PetrovicNenad39 vues
Magnetno poljeMagnetno polje
Magnetno polje
Тања Давинић Михајловић328 vues
Frank Hercov eksperimentFrank Hercov eksperiment
Frank Hercov eksperiment
Nastavnik fizike9K vues
Vrste elektricnih-praznjenja-u-atmosferiVrste elektricnih-praznjenja-u-atmosferi
Vrste elektricnih-praznjenja-u-atmosferi
LjubisaMilosevic165 vues
спектарспектар
спектар
Зорица Ранђић506 vues
2. kol2. kol
2. kol
Nemanja Stefanović234 vues
Nikola tesla-Nikola tesla-
Nikola tesla-
Milan Jovanovic2.5K vues
Cas 51.SuperprovodljivostCas 51.Superprovodljivost
Cas 51.Superprovodljivost
savo preradovic59 vues
Cas 51.SupreprovodljivostCas 51.Supreprovodljivost
Cas 51.Supreprovodljivost
savo preradovic2K vues

Plus de NašaŠkola.Net

R3 t9 z73R3 t9 z73
R3 t9 z73NašaŠkola.Net
4.2K vues7 diapositives
R3 t9 z71R3 t9 z71
R3 t9 z71NašaŠkola.Net
4.2K vues5 diapositives
CV_Dragan_Ilic_160320CV_Dragan_Ilic_160320
CV_Dragan_Ilic_160320NašaŠkola.Net
552 vues3 diapositives

Plus de NašaŠkola.Net(20)

R3 t9 z73R3 t9 z73
R3 t9 z73
NašaŠkola.Net4.2K vues
R3 t9 z71R3 t9 z71
R3 t9 z71
NašaŠkola.Net4.2K vues
R3 T 8.2 Ciklusi sa uslovom - Zadatak 62R3 T 8.2 Ciklusi sa uslovom - Zadatak 62
R3 T 8.2 Ciklusi sa uslovom - Zadatak 62
NašaŠkola.Net4.2K vues
CV_Dragan_Ilic_160320CV_Dragan_Ilic_160320
CV_Dragan_Ilic_160320
NašaŠkola.Net552 vues
PDIS pismo podrske 2016-03-24PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24
NašaŠkola.Net365 vues
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica NisTakmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
Takmicenje Dabar 2016 - Satnica Nis
NašaŠkola.Net479 vues
Razvionica 2014 Bezbedan internetRazvionica 2014 Bezbedan internet
Razvionica 2014 Bezbedan internet
NašaŠkola.Net1.5K vues
Razvionica Bezbedan Internet 2014Razvionica Bezbedan Internet 2014
Razvionica Bezbedan Internet 2014
NašaŠkola.Net883 vues
R4 01 BP Access Unos podatakaR4 01 BP Access Unos podataka
R4 01 BP Access Unos podataka
NašaŠkola.Net1.3K vues
SolidarnostSolidarnost
Solidarnost
NašaŠkola.Net758 vues
Fv primena obrazovnih_standarda_130225Fv primena obrazovnih_standarda_130225
Fv primena obrazovnih_standarda_130225
NašaŠkola.Net609 vues

Dernier

ICKV3-L2.pptxICKV3-L2.pptx
ICKV3-L2.pptxAleksandarSpasic5
9 vues1 diapositive
ICKV1-L2.pptxICKV1-L2.pptx
ICKV1-L2.pptxAleksandarSpasic5
12 vues10 diapositives
ICKV1-L3.pptxICKV1-L3.pptx
ICKV1-L3.pptxAleksandarSpasic5
7 vues2 diapositives
ICKV1-L1.pptxICKV1-L1.pptx
ICKV1-L1.pptxAleksandarSpasic5
6 vues3 diapositives
ICKV2-L2.pptxICKV2-L2.pptx
ICKV2-L2.pptxAleksandarSpasic5
5 vues1 diapositive

Dernier(13)

ICKV3-L2.pptxICKV3-L2.pptx
ICKV3-L2.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICKV1-L2.pptxICKV1-L2.pptx
ICKV1-L2.pptx
AleksandarSpasic512 vues
ICKV1-L3.pptxICKV1-L3.pptx
ICKV1-L3.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICKV1-L1.pptxICKV1-L1.pptx
ICKV1-L1.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV2-L2.pptxICKV2-L2.pptx
ICKV2-L2.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICKV3-L1.pptxICKV3-L1.pptx
ICKV3-L1.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICKV2-L4.pptxICKV2-L4.pptx
ICKV2-L4.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV2-L3.pptxICKV2-L3.pptx
ICKV2-L3.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICKV3-L4.pptxICKV3-L4.pptx
ICKV3-L4.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV4-L1.pptxICKV4-L1.pptx
ICKV4-L1.pptx
AleksandarSpasic58 vues
ICKV2-L1.pptxICKV2-L1.pptx
ICKV2-L1.pptx
AleksandarSpasic58 vues
ICKV1-L4.pptxICKV1-L4.pptx
ICKV1-L4.pptx
AleksandarSpasic56 vues

Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević

 • 1. Електромагнетни таласи Прва нишка гимназија “Стеван Сремац” Софија Томић 3/4
 • 2. Електомагнетни таласи Зашто су важни? Захваљујући уређајима који користе електромагнетне таласе: остварује се и вербална и визуелна комуникација са људима прате догађаји у свету посматра се и изучава васиона напредују технике у медицини и још много тога....
 • 3. Електомагнетни таласи Велика имена великих људи који су заслужни за развој електромагнетизма: Ерстед Ампер Фарадеј Максвел Максвел Херц Тесла Херц Тесла Пупин Ампер Фарадеј
 • 4. Електомагнетни таласи Постојање електромагнетних таласа предвидео је шкотски физичар Максвел, на основу своје теорије шездесетих година 19. века. Т је једна од ретких теорија науке која и данас важи. Максвелова теорија:  обједињује сва сазнања о електричним и магнетним појавама до тада  излаже идеје које су утицале на даљи развој физике  отвара врата за примену резултата у техници
 • 5. Електомагнетни таласи Фундаментално откриће: Када се магнетно поље мења у току времена, оно узрокује постојање електричног поља. При томе није неопходно да се у променљивом магнетном пољу налази проводник. Проводник само омогућава манифестацију тог поља.
 • 6. Електомагнетни таласи Максвелова теорија Око променљивог магнетног поља постоји вртложно електрично поље. Линије силе овако створеног електричног поља не почињу и не завршавају се на наелектрисаним телима као што је случај са електростатичким пољем. Оне су затворене линије, без почетка и краја, слично линијама силе магнетног поља проводника са струјом. Овакво поље назива се вртложно поље.
 • 7. Електомагнетни таласи Максвелова теорија На питање да ли је могућ и обрнут процес, одговор је потврдан. У свим случајевима, када се електрично поље мења у току времена, оно изазива настајање променљивог магнетног поља. Променљиво електрично поље индукује promenljivo магнетно поље.
 • 8. Електомагнетни таласи Електромагнетно поље После открића узајамне везе између временски променљивог електричног и временски променљивог магнетног поља, јасно је да не постоје независно једно од другог. Eлектрично поље без магнетног или магнетно без електричног поља могу да постоје само у односу на одређени систем референце. Око наелектрисаних тела у стању релативног мировања постоји само електрично поље (али овде је наелектрисано тело у стању мировања само у односу на одређен систем референце). Аналогно овоме може се говорити о магнету и његовом пољу. Електрично и магнетно поље испољавају се као јединствена целина у облику електромагнетног поља. У зависности од тога у ком систему референце се посматрају електромагнетни процеси, може се догодити да се испољава само једна или друга страна јединствене целине.
 • 9. Електомагнетни таласи Узајамно индуковање временски и просторно променљивих електричних и магнетних поља је ланчани процес који се одвија у свим правцима. То значи да временски променљиво магнетно поље у једној области простора ”производи” временски променљиво магнетно поље, а оно “производи” у околном простору променљиво електрично поље и тако даље... Променљива вртложна електрична и магнетна поља са спрегнутим узајамним индуковањем која се простиру у простору представљају ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАС.
 • 10. Електомагнетни таласи Поремећај код електромагнетних таласа су промене електричног или магнетног поља. Код механичког таласа осцилују честице средине, а код електромагнетних таласа “осцилују “ електрично и магнетно поље. У свакој тачки простора кроз коју пролази електромагнетни талас, постоји истовремено и електрично (вртложно) и магнетно поље,чији су вектори intenziteta Е и В узајамно нормални и оба су нормална на правац кретања електромагнетног таласа. Из претходног јасно произлази да су електромагнетни таласи трансверзални.
 • 11. Електомагнетни таласи Електромагнетни таласи су трансверзални: вектори Е и В узајамно су нормални на вектор брзине простирања таласа. Ови вектори увек у истој тачки простора осцилују у истој фази, истовремено достижу максимум, истовремено имају нулту вредност (види слику). Промене електричног и магнетног поља у тачкама на различитим растојањима од извора нису у фази. Што је растојање тачке веће од наелектрисане честице то касније долази до побуђивања оба поља, тако да на разним растојањима постоји фазна разлика у осциловању вектора јачине електричног поља и магнетне индукције.
 • 12. Електомагнетни таласи Извори електромагнетних таласа Свако електрично и магнетно поље потиче непосредно од наелектрисаних тела (честица). Када се наелектрисана честица креће сталном брзином она има и електрично и магнетно поље. У случају да се наелектрисана честица креће променљивом брзином, онда постоји електромагнетно поље. Извор електромагнетних таласа је сноп наелектрисаних честица (или једне честице) који се креће променљивом брзином у проводнику или изван њега. Ако наелектрисане честице непрестано осцилују, настаје непрекидни електромагнетни талас.
 • 13. Електомагнетни таласи Затворено осцилаторно коло Електромагнетне осциласије и одговарајући електромагнетни таласи могу се добити помоћу затвореног осцилаторног кола. Код затвореног осцилаторног кола (види слику) скоро целокупно електрично поље концентрисано је међу плочама кондензатора, а магнетно поље унутар соленоида, а тиме и њихове одговарајуће енергије. Добијени електромагнетни таласи су сувише кратког домета да би се могли користити у практичне сврхе.
 • 14. Електомагнетни таласи Отворено осцилаторно коло За добијање таласа већег домета користи се отворено осцилаторно коло.Оно се добија постепеним отварањем плоча кондензатора и исправљањем завојнице (види слику). Хајнрих Херц је користио посебан уређај за добијање е-м таласа назван Херцов осцилатор.То је у ствари једно отворено осцилаторно коло, које се састоји од две металне шипке са металним куглицама на варничном растојању. Херцови огледи били су полазиште у заснивању принципа рада и конструкције радио и телевизијских пријемника.
 • 15. 1 / ε 0 µ0 Електомагнетни таласи Брзина електромагнетних таласа Брзина електромагнетних таласа зависи од електричних и магнетних својстава средине кроз коју се шире. Формула брзине у вакууму има облик: c0 = 1 / ε 0 µ 0 εo =8,854 * 10 -12C²m-2N-1 - диелектрична константа за вакуум ε µ μo =4π10 TmA - магнетна пермабилностµза вакуум -7 -1 1/ 0 0 1/ ε 0 0 Заменом ових вредности добија се вредност брзине светлости у вакууму: co = 10м m/s Вредност ове брзине подудара се се са раније измереном вредношћу брзине светлости у вакууму. То подударање Максвел је узео као главни аргумент да је светлост заправо једна врста електромагнетних таласа. Херц је то експериментално потврдио 1888. године. У супстанцијалној средини брзина е-м таласа је мања и зависи од својстава средине.
 • 16. Електомагнетни таласи Брзина електромагнетних таласа Формула која повезује брзину простирања таласа, његову таласну дужину и фреквенцу, има (формално) исти облик који се користи и за механичке таласе; c= λ ∙ ν Брзина електромагнетних таласа једнака је производу његове таласне дужине и фреквенце.