Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
-Računarstvo i informatika-    Struktura hardvera   računarskog sistema            Darko Stevanović I4 ...
Računarski sistemi   Računarski sistem,odnosno,računar je elektronska mašina koja obradjuje unutrašnje   podatke i d...
Centralna memorija  Svaki računar obrađuje podatke koji su dati nekim programom,a svi od tih programa  se nalaze na ce...
Kapacitet memorije i podela  Kapacitet memorije se izražava brojem    Centralna Memorija je uredjaj koji  bajtova k...
RAM Memorija  To je memorija sa nasumičnim pristupom,ona omogćava čitanje i pisanje podataka,za  razliku od ROM memori...
ROM Memorija  Najvažnija osobina ove memorije je da svoj sadržaj čuva i po isključenju  računara.Zahvaljujći ovoj osob...
  Ona se sastoji iz registara i elektronskih kola koja su potrebna za izvođenja  aritmetičkih operacija - sabiranja,od...
Kontrolna jedinica  Ona kontroliše celopkupni rad računara.  Sastoji se od skupa čipova koji kotrolišu  izvršavanje ...
Jedinice spoljne memorija  One služe za čuvanje podataka kada računar nije u upotrebi i dele se na:    Memorije sa ...
  Izlazne jediniceUlazne                     Najčešća izlazna jedinica je monitor,za        ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Struktura hardvera računarskog sistema - Darko Stevanović - Nebojša Lazarević

5 101 vues

Publié le

Takmičenje na portalu www.nasaskola.net
"biramo najbolju lekciju"
februar 2012. godine,
Struktura hardvera računarskog sistema,
Računarstvo i informatika,
Darko Stevanović,
Nebojša Lazarević,
Gimnazija Aleksinac

Publié dans : Formation
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Struktura hardvera računarskog sistema - Darko Stevanović - Nebojša Lazarević

 1. 1. -Računarstvo i informatika- Struktura hardvera računarskog sistema Darko Stevanović I4 Aleksinačka gimnazija Aleksinac Profesor: Nebojša Lazarević 1
 2. 2. Računarski sistemi Računarski sistem,odnosno,računar je elektronska mašina koja obradjuje unutrašnje podatke i daje izlazne informacije zapisane na taj način da budu razumljive korisniku.Njihova najčešća podela je prema: broju korisnika,nameni i prema broju instrukcija. Svaki od njih se sastoji iz hardverskog dela (fizičke komponente) i softverskog dela (imaginarni deo - programi). U narednoj lekciji ce biti opisana struktura hardvera računara koja se sastoji iz *: Centralne (unutrašnje) memorije Aritmetičko-logičke jedinice Kontrolne jedinice Jedinica spoljne memorije Ulaznih jedinica Izlaznih jednica*Da bi se računar mogao uopšte koristiti,pored hardverskih uređaja mora imati i i osnovni program koji upravlja radom računara –operativni sistem,kao i skup drugih programa različite namene i omogućavaju korisniku da nešto radi s računarom. 2
 3. 3. Centralna memorija Svaki računar obrađuje podatke koji su dati nekim programom,a svi od tih programa se nalaze na centralnoj memoriji. Ona je izgrađena od elektronskih kola,koja mogu imati dva stanja 0 i 1 (0 – stanje ima struje; 1 – kada u kolu ima struje),iz tog razloga ta kola se nazivaju bitovima ( skraćenica od binary digit). Kako elektronsko kolo ima samo ta dva stanja,ono može upamtiti samo dva odgovara da i ne,zbog toga se bitovi ujedinjuju i čine bajtove (skup od 8 bita).Svaki od njih može imati 256 kombinacija (28) nula i jedinica,tj. 256 različitih kombinacija u zavisnosti od redosleda brojeva. Značenje tih kombinacija je zapisano u kodu. Najčešći u upotrebi je ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Svaki bajt je zapisan negde na memoriji i ima svoju adresu, ona se koristi prilikom skladištenja podataka i njihovog očitavanja. 3
 4. 4. Kapacitet memorije i podela Kapacitet memorije se izražava brojem  Centralna Memorija je uredjaj koji bajtova koje poseduje računar,pa tako mogućava čuvanje, pisanje, čitanje i postoje : brisanje podataka, pa je samim tim možemo podeliti na : Kilobajt - 1024 (28)bajta kB  RAM (Random Access Memory) Megabajt - 1024 (28)kilobajta MB  ROM (Read Only Memory) Gigabajt - 1024 (28)megabajta GB Tetrabajt - 1024 (28)gigabajta TB 4
 5. 5. RAM Memorija To je memorija sa nasumičnim pristupom,ona omogćava čitanje i pisanje podataka,za razliku od ROM memorije koja omogućava samo čitanje. Jedna od važnijih osobina ove memorije je da se svakoj memorijskoj lokaciji može pristupiti,nezavisno od poslednjeg pristupa memoriji; i svakim upisom podatka u neku lokaciju, njen prethodni sadržaj se automatski gubi. Pored ove osobine veoma je važno i da kod RAM memorije se podaci čuvaju samo dok ona ima napajanje,onog trenutka kada se računar isključi,svi podaci nestaju. 5
 6. 6. ROM Memorija Najvažnija osobina ove memorije je da svoj sadržaj čuva i po isključenju računara.Zahvaljujći ovoj osobini,moguće je startovanje računara po uključenju napajanja. U njoj se čuvaju delovi sistemskog softvera i konkretno sam BIOS (sistem na najnižem nivou koji provera pre uključenja računara da li su sve komponente hardvera dobro povezane i učitava operativni sistem u ram memoriju). Ona se deli na : Masked ROM – ona nastaje pri samoj proizvodnji matične ploče i u njoj je smešten BIOS,to je “prava” ROM memorija. PROM - PROGRAMABLE ROM – to su čipovi gde određeni proizvođači instalirtaju svoje softvere. EPROM – ERASEBLE PROM – memorija koja se može brisati. EEPROM – ELECTRONIC EPROM – omogućuje elektronsko brisanje,programirajne i reporgramiranje. 6
 7. 7.  Ona se sastoji iz registara i elektronskih kola koja su potrebna za izvođenja aritmetičkih operacija - sabiranja,oduzimanja, množenja i deljenja; kao i logičkih operacija – određivanja veće od 2 ponuđene vrednosti,ili određivanja tačnosti izraza. U samom početku aritmetičko-logička jedinica je mogla samo da radi sa celim brojevima,dok je rad sa realnim brojevima bio prepušten softverskom delu,međutim danas je ovoj jedinici pridodat poseban čip koji radi sa realnim brojevima,kao i trigonometrijskim funkcijama. Pre su ove dve funkcije bile podeljene u 2 čipa,ali danas se obe nalaze na jednom. Aritmetičko-Logička jedinica 7
 8. 8. Kontrolna jedinica Ona kontroliše celopkupni rad računara. Sastoji se od skupa čipova koji kotrolišu izvršavanje programa,uzimanja instrukcija iz memorije i njihovo prepoznavanje, dekodiranje,kao i to da naređuje odgovarajuće tipove akcija drugim jedinicama. Započinje operacije ulazno – izlaznih jedinica i prenosi podatke iz centralne memorije. 8
 9. 9. Jedinice spoljne memorija One služe za čuvanje podataka kada računar nije u upotrebi i dele se na: Memorije sa direktnim pristupom i Sekvencijalnim pristupomSa direktnim pristupom je magnetni disk,tu spadaju floppy i hard disk. Pošto se kopiranje podataka vrši bajt po bajt,kapacitet spoljne memorije se izražava u istim jedinicama kao i kapacitet unutrašnje memorije.Disk je ploča koja je premazana magnetnim slojem i podeljena je na staze,a one su podeljene na sektore, sa dužinom od 512 bajtova. Da bi se sadržaj odeređenog sektora očitao upisno-čitajuća glava mora da se nadje tačno iznad njega,upisno- čitajuća glava se pomera u koracima,pa se zato motor koji je pokreće naziva koračni motor. 9
 10. 10.  Izlazne jediniceUlazne  Najčešća izlazna jedinica je monitor,za štampanje se najčešće koriste serijski jedinice štampaci,koji štampaju znak po znak,ili laserski štampači. Dok za štampanje Da bi se podaci uneli u većeg broja dokumenata se koriste višekorisničke računare najčešće linijski štampači koji štampaju ceo red odjednom. Njihova brzina iznosi se koriste tastatura i monitor,dok 300-5000 redova u minutu. kod personalnih se koriste i miš,digitajzer,skener,digitalni foto- aparat… 10

×