Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kata ganti nama diri

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Kata ganti nama diri

  1. 1. KATA GANTI NAMA DIRIPilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat kosong dalam ayat di bawah ini.1“ mahu keluar bermain,” kata A Patik…dia Kamil dan abangnya kepada ayah mereka. B Hamba…baginda A Saya C Kami C Saya…tuanku B Awak D Kita D Beta…kamu2 Titah Sultan Mahmud kepada Bendahara Tun 7 Perompak-perompak itu telah ditangkap oleh Mamat, “ mahu penderhaka itu polis. Esok, akan didakwa di dipenjarakan.” mahkamah. A Aku C Beta A dia C mereka B Saya D Hamba B beliau D baginda3 Perdana Menteri tidak dapat hadir ke majlis 8 Tiga orang pemuda itu memberitahu Sarjan perasmian itu kerana berada di luar Hamid bahawa telah dirompak. negara. A dia C kami A dia C baginda B saya D mereka B beliau D engkau 9 Sekumpulan pengakap berkumpul di padang.4 “Tulis nama di ruang ini,” kata akan menjalani latihan kawad. kerani itu kepada Kamsiah. A Dia C Kami A dia C kita B Mereka D Kita B kamu D ia 10 Yang Di-Pertuan Agong berkenan untukSoalan 5 berdasarkan Gambar 1 menghadiri majlis itu. diiringi Raja Permaisuri Agong. A Beliau C Dia B Baginda D Beta 11 Adila pergi ke Seremban. menaiki KTM Komuter dari Stesen Komuter KL Sentral. A Kami C Mereka B Dia D Kalian 12 Saya dan Suzie berjiran. tinggal di Taman Jasmin. A Kita C Kami B Saya D Mereka 13 Sebelum emak pergi ke pasar, akan Gambar 1 membasuh pakaian terlebih dahulu.5 Razali menangis kerana terjatuh A anda C beliau dan kakinya luka. B kami D dia A saya C dia B mereka D awak 14 Sebagai Wakil Rakyat, prihatin tentang kebajikan penduduk di kawasannya.6“ tidak tahu bahawa A beliau C mereka gering, datuk,” kata Temenggung Dali kepada B baginda D dia Datuk Bendahara.
  2. 2. Soalan 15 berdasarkan Gambar 2 15 Murid-murid itu pandai berbahas. terpilih Gambar 2 untuk mewakili sekolah. A Dia C Mereka B Saya D Anda Gambar 2Jawapan:1 C 2 C 3 B 4 B 5 C 6 B 7 C 8 D9 B 10 B 11 B 12 C 13 D 14 A 15 C

×