Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Събитието, което допринася за ново, споделено
знание в областта на Фасилити мeниджмънта
Международна
ФМ конференция
Реализ...
22 октомври / Зала София
8:30 РЕГИСТРАЦИЯ И КАФЕ ПАУЗА
9:00
Официално откриване
на конференцията
Горан Миланов, председате...
9.00 Ободряващо кафе и дискусия
ФМ в помощ на
строители/архитекти/инвеститори
модератор: Проф. Кунибер Ленъртс, ТУ Карлсру...
През м. октомври 2015 г. в София,
за 10-та поредна година, Фасили-
ти Мениджмънт Консултинг и сп.
Фасилитис ще съберат на ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Финална програма на 10-та Фасилити мениджмънт конференция

293 vues

Publié le

10-та юбилейна конференция "Фасилити мениджмънт: Реализация в България"
22-23 октомври 2015 г., Интерпред СТЦ, София
Организатори: списание Фасилитис, FMC, БГФМА
Повече информация: www.fmconference.bg

Publié dans : Business
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Финална програма на 10-та Фасилити мениджмънт конференция

  1. 1. Събитието, което допринася за ново, споделено знание в областта на Фасилити мeниджмънта Международна ФМ конференция Реализация в България, 2015 г. www.fmconference.bg програма 22–23 октомври, Интерпред СТЦ, София
  2. 2. 22 октомври / Зала София 8:30 РЕГИСТРАЦИЯ И КАФЕ ПАУЗА 9:00 Официално откриване на конференцията Горан Миланов, председател на УС на БГФМА, зам. председател на euroFM / управител Видако ФМ Петър Ташев, главен редактор на сп. Фасилитис 9:20 ФМ бизнесът през 2015 г. Дискусия Представители на БГФМА, EuroFM, MEFMA, АСБС, RICS 10:30 КАФЕ ПАУЗА Развитие на пазара на ФМ и НИ модератор: Никола Игнатов, зам. председател на БГФМА / мениджър управление на собствеността София Еърпорт Център 11:00 Развитие на пазара на ФМ в ЦИЕ Петър Пришл, изп. директор Reality Consult 11:30 Развитие на пазара на ФМ и НИ в България Ирена Перфанова, председател на УС на НСНИ 12:00 Тенденции във ФМ обучението в Европа Пека Матвейев, председател на работна група Образование EuroFM 12:30 Обяд / бизнес контакти Корпоративни стратегии за управление на недвижими имоти модератор: Петер Пришл, управител Reality Consult 13:30 Преструктуриране на технически ФМ в Дойче Бан Норберт Биербаум – Хилеян, директор Технически ФМ Deutsche Bahn – 1997 - 2002 14:00 Фасилити и пропърти мениджмънт – открийте разликите Деян Кавръков, FRICS, CIPS, член на борда на БГФМА, TCapital 14:30 Добри практики при управление на хетерогенни НИ Пека Матвейев, председател на работна група Образование EuroFM 15:00 КАФЕ ПАУЗА 15:30 Да повдигнем летвата Михаела Лашова, изп. директор Фортън, RICS посланик за България 16:00 Корпоративни стратегии за управление на недвижими имоти – Мисли и съображения Гордън МакМилън, workplace and facility manager съпътстващо събитие / зала G3 Договориране и тръжна документация семинар 13:30–15:00 Изготвяне и подготовка на документи за тръжна документация Проф. Куниберт Ленъртс, ТУ Карлсруе. Томас Хайделбергер, Sirius Facilities
  3. 3. 9.00 Ободряващо кафе и дискусия ФМ в помощ на строители/архитекти/инвеститори модератор: Проф. Кунибер Ленъртс, ТУ Карлсруе 9.30 Международен ФМ Консултинг Ясен Михайлов, Проект мениджър Drees & Sommer 10.00 Превръщане на ФМ от разход към възможност за приходи Греъм Солтърс, Главен търговски директор, Urbanise Europe 10.30 Когато ПМ мисли за ФМ инж. Борислава Захариева, зам. председател на СД на Резиденшъл Парк София ФМ АД 11.00 Как BIM води до ефективен фасилити мениджмънт Веселка Данчева, управител, СентърМайн 11.30 Кафе пауза / бизнес контакти Добавената стойност на ФМ модератор: Иван Велков, член на УС на БГФМА 12.00 Добавената собственост на фасилити мениджмънта Мартин Воев, изп. директор Лендмарк Пропърти Мениджмънт 12.30 Анализ на мерките за оптимизиране на представянето на сградния фонд Горан Миланов, председател на УС на БГФМА, зам. председател на euroFM / управител Видако ФМ 13.00 ИТ решения, повишаващи ефективността на ФМ компаниите Светлин Савов, „Директор Бизнес развитие“ ФТС Русия 13.30 Обяд / бизнес контакти Етажна собственост модератор: Андриана Станчева, юрист Лендмарк Пропърти Мениджмънт АД, юрист БГФМА 14.30 Управление на ЕС в Германия – добри практики Михаел фон Хауф, Основател на BIM – Beratung für Immobilien Management 15.00 Управление на ЕС в България. Решения и предизвикателства Десислава Фераджиева, управител ХомКеър БГ 15.30 Законодателна рамка на ЗУЕС – настояще и бъдеще Гергана Благиева, директор дирекция Жилищна политика МРРБ 23 октомври / Зала София
  4. 4. През м. октомври 2015 г. в София, за 10-та поредна година, Фасили- ти Мениджмънт Консултинг и сп. Фасилитис ще съберат на едно място български и европейски професионалисти в сферата на фасилити мениджмънта. Тази година основните акценти на събитието ще бъдат • Развитие на пазара на ФМ в Цен- трална и Източна Европа • Корпоративни стратегии за управление на недвижими имоти • Добавената стойност на фаси- лити мениджмънта • ФМ в помощ на строители / инвеститори / архитекти • Етажна собственост Тази година конференцията ще допринесе за увеличаване на знанията във всички области на фасилити мениджмънта и, както през изминалите години, очакваме лектори и гости от цяла Европа. Участниците в конференцията ще имат възможност да присъст- ват и на галавечерята – коктейл, която по традиция ще се проведе в края на първия ден на конферен- цията. За тези, които искат да разширят бизнес контактите си, конференцията предлага платфор- ма за бизнес срещи с останалите делегати, лектори и др. За конференцията Списание „Фасилитис” е един- ственото B2B издание в България, обхващащо всички теми, свързани с фасилити мениджмънта – упра- влението на процесите и системи- те в сгради, съоръжения и автомо- билни паркове. www.facilities.bg „Пъблик сървисис“ ООД издава списанията „Ютилитис“ и „Фаси- литис“. Екипът на компанията е с опит в областта на медиите, организирането и провеждането на обучения и събития, изследова- телски и консултантски проекти и др. в секторите енергетика, ин- фраструктура и публични услуги. www.publics.bg Българска Фасилити Менидж- мънт Асоциация е традиционен партньор на конференцията, като през юбилейната 2015 г. асоциацията задълбочава сътруд- ничеството си с конференцията. По време на събитието ще имате възможност да чуете презентации на членове на асоциацията, както и да разберете повече за сама- та асоциация и възможностите, които тя предоставя на своите членове. www.bgfma.bg За организаторите: 1000участници 130лектори 70разисквани теми 90партньори Конференциите до момента в цифри: www.fmconference.bg организатори: БЪЛГАРСКА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ БГФМА партньори: официални спонсори: медийни партньори: ï ð à ê ò è ÷ å ñ ê è á è ç í å ñ è è í ò å ë è ã å í ò í î ó ï ð à â ë å í è å спонсори: LLV Technology Ltd.

×