Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

фізичне здоров'я

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 58 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Publicité

Similaire à фізичне здоров'я (20)

Plus par Школа №7 Миргород (20)

Publicité

Plus récents (20)

фізичне здоров'я

 1. 1. Здоров’яЗдоров’я – це стан– це стан нормального, гармонічногонормального, гармонічного функціонування всіхфункціонування всіх неушкоджених органів інеушкоджених органів і систем не тільки засистем не тільки за звичайних умов, але й підзвичайних умов, але й під час фізичних і психічнихчас фізичних і психічних навантажень.навантажень.
 2. 2. З дитячих років необхідноЗ дитячих років необхідно піклуватися про своєпіклуватися про своє здоров’я, розвиватиздоров’я, розвивати навички здоровогонавички здорового способу життя, матиспособу життя, мати уявлення про особистууявлення про особисту гігієну й правила наданнягігієну й правила надання першої медичноїпершої медичної допомоги.допомоги.
 3. 3. Що таке фізичне здоров’я?Що таке фізичне здоров’я?
 4. 4. Для нас фізичне здоров'я –Для нас фізичне здоров'я – це і стан, і здатність, іце і стан, і здатність, і енергія займатися тим, щоенергія займатися тим, що нам необхідне, отримуватинам необхідне, отримувати при цьому задоволення, іпри цьому задоволення, і видужувати без ввидужувати без вссілякоїілякої допомогидопомоги..
 5. 5. НавНавіщоіщо займатисязайматися спортом?спортом?
 6. 6. Помірні фізичні навантаженняПомірні фізичні навантаження сприяють виділенню особливихсприяють виділенню особливих речовин – ендорфінів, якіречовин – ендорфінів, які називають гормонами щастя”.називають гормонами щастя”. Через це люди, які займаютьсяЧерез це люди, які займаються фізичними вправами, частішефізичними вправами, частіше почуваються задоволеними,почуваються задоволеними, вони емоційно врівноважені.вони емоційно врівноважені.
 7. 7. Спортивні досягненняСпортивні досягнення додають підліткамдодають підліткам впевненості у собі йвпевненості у собі й авторитету в очахавторитету в очах дорослих та однолітків.дорослих та однолітків.
 8. 8. Фізичні вправи збільшуютьФізичні вправи збільшують щільність кісток тащільність кісток та еластичність зв’язок.еластичність зв’язок. Під час фізичних вправПід час фізичних вправ розвиваються усі м’язи, врозвиваються усі м’язи, в тому числі й серце. Завдякитому числі й серце. Завдяки цьому відбувається кращецьому відбувається краще живлення усіх органів.живлення усіх органів. Тому ті, хто займаєтьсяТому ті, хто займається спортом, менше хворіють.спортом, менше хворіють.
 9. 9. Заняття спортом гартуютьЗаняття спортом гартують волю, вчать досягати успіху,волю, вчать досягати успіху, гідно переживати перемогигідно переживати перемоги і поразки, працювати ві поразки, працювати в команді. Ці уміннякоманді. Ці уміння допомагають людинідопомагають людині домогтися результатів недомогтися результатів не лише в спорті.лише в спорті.
 10. 10. Фізичні вправи допомагаютьФізичні вправи допомагають підтримувати ідеальну вагу іпідтримувати ідеальну вагу і сприяють формуваннюсприяють формуванню красивої статури. Тому ті,красивої статури. Тому ті, хто займається спортом,хто займається спортом, менше переживають черезменше переживають через свою зовнішність.свою зовнішність.
 11. 11. ЗдоровеЗдорове харчуванняхарчування
 12. 12. Особливості харчування підлітківОсобливості харчування підлітків У підлітковому віці ти можеш мати особливий апетит. Іноді батьки жартомаУ підлітковому віці ти можеш мати особливий апетит. Іноді батьки жартома кажуть: «Наша дитина скоро і нас з'їсть». І це не дивно, адже за рік ти можешкажуть: «Наша дитина скоро і нас з'їсть». І це не дивно, адже за рік ти можеш вирости на 8—10 см, і твій організм потребує щоразу більше їжі. Тому відвирости на 8—10 см, і твій організм потребує щоразу більше їжі. Тому від калорійності, а головне — від поживності харчування найбільше залежать твоєкалорійності, а головне — від поживності харчування найбільше залежать твоє самопочуття і зовнішній вигляд.самопочуття і зовнішній вигляд. Наприклад, захоплення гамбургерами, чіпсами, колою або слабоалкогольнимиНаприклад, захоплення гамбургерами, чіпсами, колою або слабоалкогольними напоями може спричинити зайву вагу, прищі, лупу й багато інших проблем. Ненапоями може спричинити зайву вагу, прищі, лупу й багато інших проблем. Не думай, що це дрібниці. У дея­ких країнах саме через масове захоплення такоюдумай, що це дрібниці. У дея­ких країнах саме через масове захоплення такою їжею і напоями ожиріння підлітків стало національною проблемою, що загрожуєїжею і напоями ожиріння підлітків стало національною проблемою, що загрожує здоров'ю майбутніх поколінь. Так, у Нью­Йорку (США) з 2003 року ці продуктиздоров'ю майбутніх поколінь. Так, у Нью­Йорку (США) з 2003 року ці продукти вилучили з меню всіх шкільних їдалень.вилучили з меню всіх шкільних їдалень. Особливості харчування залежать і від способу життя. Ті, хто у вільний часОсобливості харчування залежать і від способу життя. Ті, хто у вільний час читає, займається музикою або малюванням, витрачають менше енергії ічитає, займається музикою або малюванням, витрачають менше енергії і потребують менше їжі, ніж ті, хто полюбляє активний відпочинок — спорт, танціпотребують менше їжі, ніж ті, хто полюбляє активний відпочинок — спорт, танці або рухливі ігри. Займаючись спортом, слід пам'ятати, що треба випивати більшуабо рухливі ігри. Займаючись спортом, слід пам'ятати, що треба випивати більшу кількість води.кількість води. ПідсумкиПідсумки Потреби в їжі та воді належать до базових людських потреб. ХарчуванняПотреби в їжі та воді належать до базових людських потреб. Харчування впливає на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя людини.впливає на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя людини. Щоб рости, розвиватися, добре вчитись і почуватися здо­ровим, ти потребуєшЩоб рости, розвиватися, добре вчитись і почуватися здо­ровим, ти потребуєш продуктів, які забезпечують організм вуглеводами, білками, жирами, вітамінами іпродуктів, які забезпечують організм вуглеводами, білками, жирами, вітамінами і мінеральними речовинами.мінеральними речовинами. Спортивні тренування та інші фізичні навантаження вима­гають підвищенняСпортивні тренування та інші фізичні навантаження вима­гають підвищення калорійності харчового раціону та вживан­ня більшої кількості води.калорійності харчового раціону та вживан­ня більшої кількості води.
 13. 13. Основи гігієниОснови гігієни підлітківпідлітків
 14. 14. ГігієнаГігієна – наука, що сприяє захисту організму від негативного впливу– наука, що сприяє захисту організму від негативного впливу навколишнього середовища.навколишнього середовища. Для дотримання гігієни душ слід приймати 2 рази на день: вранці таДля дотримання гігієни душ слід приймати 2 рази на день: вранці та ввечері. Ввечері обов’язковою є чистота статевих органів. Для дівчатввечері. Ввечері обов’язковою є чистота статевих органів. Для дівчат гігієнічні процедури статевих органів проводяться теплою проточноюгігієнічні процедури статевих органів проводяться теплою проточною водою з використанням спеціальних засобів для інтимної гігієни абоводою з використанням спеціальних засобів для інтимної гігієни або звичайного дитячого мила.звичайного дитячого мила. Рушники та інші засоби гігієни мають бути особистими, це запобігаєРушники та інші засоби гігієни мають бути особистими, це запобігає передачі грибка та ін. захворювань, що передаються через предметипередачі грибка та ін. захворювань, що передаються через предмети побуту (у тому числі деяких інфекцій, які передаються статевимпобуту (у тому числі деяких інфекцій, які передаються статевим шляхом).шляхом). Зуби слід чистити 2 рази на день. Бажано мати 2 зубні щітки, щобЗуби слід чистити 2 рази на день. Бажано мати 2 зубні щітки, щоб користуватися тільки сухою, адже особливо швидке розмноженнякористуватися тільки сухою, адже особливо швидке розмноження бактерій відбувається у вологому середовищі.бактерій відбувається у вологому середовищі. Будь які предмети, якими можна пошкодити шкіру (зубні щітки, ножиці,Будь які предмети, якими можна пошкодити шкіру (зубні щітки, ножиці, бритви для гоління) мають бути особистими. Інакше існує доситьбритви для гоління) мають бути особистими. Інакше існує досить високий ризик проникнення до організму ВІЛ або вірусу гепатиту.високий ризик проникнення до організму ВІЛ або вірусу гепатиту. Білизну слід міняти кожного дня. Найкраща білизна з натуральнихБілизну слід міняти кожного дня. Найкраща білизна з натуральних тканин, особливо влітку, при високих температурах повітря.тканин, особливо влітку, при високих температурах повітря. Перед виходом на сонце відкриті частини тіла не можна мити з милом,Перед виходом на сонце відкриті частини тіла не можна мити з милом, оскільки мило змиває захисний жировий шар зі шкіри і вона стаєоскільки мило змиває захисний жировий шар зі шкіри і вона стає незахищеною від дії шкідливого ультрафіолетового випромінювання.незахищеною від дії шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

×