Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Môn: Phương pháp dạy học tin học 3
GVHD: TS. Lê Đức Long
SVTH: Hoàng Nhi
MSSV: K38.103.012
GIÁO ÁN – TIN HỌC 11
Bài 10: CẤ...
 Đọc trước bài cấu trúc lặp.
 Chuẩn bị sách giáo khoa tin học 11.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN
 Phương pháp diễn giả...
12p
_Trước khi vào bài mới, các nhóm (2
bàn 1 nhóm) sẽ thảo luận về cách giải
bài toán “In ra màn hình các số từ 1 đến
10 ...
 Lặp với số lần chưa
biết trước
23p
Hoạt động 3: Tìm hiểu về cấu
trúc lặp với số lần biết trước và
câu lệnh for-do
_Đặt c...
hãy tìm hiểu và cho cô biết cú pháp của
câu lệnh for-do dạng tiến và dạng lùi.
_Theo các em như thế nào thì được gọi
là đi...
_Đưa ra ví dụ đơn giản tính tổng từ 1
đến 10, yêu cầu học sinh thảo luận
nhóm tìm ý tưởng và lên bảng viết
chương trình cà...
B2: N‹–N-1;
B3: Nếu N<1 thì chuyển đến
B5;
B4: S‹–S+1/(a+N) rồi quay
lại bước 2;
B5: Đưa S ra màn hình, rồi
kết thúc.
Hoạt...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
“I Sistemi di gestione ISO 39001 per la riduzione del rischio stradale sul lavoro: opportunità, strategie e indicazioni operative”
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

PPDHTH3_HoangNhi

Télécharger pour lire hors ligne

Giáo án môn Tin học lớp 11 bài 10: cấu trúc lặp

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à aimer ceci

PPDHTH3_HoangNhi

  1. 1. Môn: Phương pháp dạy học tin học 3 GVHD: TS. Lê Đức Long SVTH: Hoàng Nhi MSSV: K38.103.012 GIÁO ÁN – TIN HỌC 11 Bài 10: CẤU TRÚC LẶP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU 1. Kiến Thức  Hiểu được nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán và ý nghĩa của cấu trúc lặp.  Hiểu được kiến thức chung của cấu trúc lặp với số lần biết trước.  Hiểu được cú pháp và cách hoạt động của câu lệnh for-do dạng tiến và dạng lùi. 2. Kĩ Năng  Viết đúng cú pháp của câu lệnh for-do dạng tiến và dạng lùi.  Áp dụng được câu lệnh for-fo vào một số bài toán đơn giản. 3. Thái Độ  Khơi gợi lòng ham thích giải toán bằng lặp trình trên máy tính.  Rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1) Giáo Viên  Nghiên cứu sách giáo khoa, sách bài tập và sách giáo viên tin học lớp 11.  Chuẩn bị giáo án, slide bài giảng khi dạy bằng máy chiếu (nếu có).  Minh họa cú pháp câu lệnh for-do dạng tiến và dạng lùi trên giấy khổ lớn.  Minh họa thuật toán Tổng_1a và Tổng_1b trên giấy khổ lớn. 2) Học Sinh
  2. 2.  Đọc trước bài cấu trúc lặp.  Chuẩn bị sách giáo khoa tin học 11. III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN  Phương pháp diễn giảng-thông báo, diễn giảng-nêu vấn đề, thảo luận nhóm kết hợp trình chiếu slide bài giảng bằng máy chiếu (nếu có), sử dụng các bảng ghi mẫu minh họa cho bài dạy. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài học 5p Hoạt động 1: Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ _Gọi 1 học sinh lên kiểm tra bài cũ, đặt câu hỏi:  Trò chơi ghép hình ảnh thành sơ đồ khối của câu lệnh if-then dạng thiếu và đủ  Nêu cú pháp và Vẽ sơ đồ và nêu của câu lệnh if-then dạng thiếu và dạng đủ. _Nhận xét và cho điểm phần trả lời của học sinh. _Trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra. Dạng thiếu: IF <điều_kiện> THEN<câu_lệnh>; Dạng đầy đủ: IF <điều_kiện> THEN <câu_lệnh_1> ELSE <câu_lệnh_2>; Hoạt động 2: Dẫn dắt học sinh vào bài mới, giới thiệu tổng quát về cấu trúc lặp. Bài 10:CẤU TRÚC LẶP Câu lệnh IF ĐK ĐSCâu lệnh Câu lệnh IF ĐK Đ S
  3. 3. 12p _Trước khi vào bài mới, các nhóm (2 bàn 1 nhóm) sẽ thảo luận về cách giải bài toán “In ra màn hình các số từ 1 đến 10 ( 1 đến 50)” (chỉ cần đưa ý tưởng). _Gọi 2 nhóm trình câu trả lời mà nhóm đã thảo luận. _Sau khi các nhóm đã trả lời thì giáo viên sẽ tổng kết lại, nếu chúng ta giải bài toán trên bằng các cách mà các em vừa đưa ra thì bài toán sẽ trở nên dài dòng, cồng kềnh, tốn rất nhiều thời gian khi viết chương trình, tốn bộ nhớ và có những bài toán phải khai báo rất nhiều biến, đôi khi các em sẽ không biết phải khai báo bao nhiêu biến. Và điểm giống nhau của bài toán trên là các câu lệnh writeln in ra màn hình cứ lặp di lặp lại. Một trong các đặt trưng của máy tính là giúp chúng ta có thể thực hiện hiệu quả các thao tác lặp đó, bằng cách sử dụng cấu trúc lặp. Bái toán trên sẽ được giải một cách hiệu quả và nhanh chóng bằng cách sử dụng cấu trúc lặp. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới đó là bài cấu trúc lặp. _ Vậy từ ví dụ trên thì các em hiểu như thế nào về cấu trúc lặp ? _Nêu ý nghĩa và các dạng của cấu trúc lặp. _Suy nghĩ và thảo luận nhóm. _Đứng tại chỗ trình bày ý tưởng mà nhóm dã thảo luận. _Chú ý lắng nghe và chép bài vào vở. _phát biểu trả lời câu hỏi. _Xét bài toán: “In ra màn hình các số từ 1 đến 10 ” 1.Lặp _Ý nghĩa: Cấu trúc lặp là điều khiển thực hiện công việc lặp đi lặp lại khi chưa đủ số lần lặp hoặc khi một điều kiện nào đó còn đúng. _Cấu trúc lặp có 2 dạng:  Lặp với số lần biết trước.
  4. 4.  Lặp với số lần chưa biết trước 23p Hoạt động 3: Tìm hiểu về cấu trúc lặp với số lần biết trước và câu lệnh for-do _Đặt câu hỏi: Ở bài toán “In ra màn hình các số từ 1 đến 10” quá trình lặp để in ra màn hình diễn ra bao nhiêu lần. (diễn ra 10 lần). _Đây là dạng lặp mà ta đã biết trước số lần lặp và cũng là dạng 1 của cấu trúc lặp, chúng ta sẽ tìm hiểu về dạng lặp này. _Giải thích cho học sinh biết thế nào là lặp với số lần biết trước. _ Giới thiệu cho học sinh biết, trong bất kì ngôn ngữ lập trình nào cũng điều có cấu trúc lặp, và trong pascal để mô tả cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước ta dùng câu lênh lặp for-do với hai dạng là tiến và lùi. _Mỗi câu lệnh đều có một cú pháp riêng để thực thi câu lệnh, vậy các em _Phát biểu trả lời câu hỏi. _Chú ý lắng nghe phần giảng bài của giáo viên. _Đọc sách và phát biểu ý 2.Lặp với số lần biết trước và câu lệnh for-do. _Định nghĩa: Dạng lặp với số lần biết trước dùng để thực hiện câu lệnh một số lần xác định. Dạng này dùng biến điểu khiển để điều khiển vòng lặp, khi biến điều khiển đạt giá trị xác định thì vòng lặp kết thúc. _ Trong pascal để mô tả cấu trúc lặp với số lần biết trước ta dùng câu lênh lặp for-do với hai dạng là tiến và lùi. _Cú pháp câu lệnh for-do dạng lặp tiến (Minh họa trên giấy khổ lớn)
  5. 5. hãy tìm hiểu và cho cô biết cú pháp của câu lệnh for-do dạng tiến và dạng lùi. _Theo các em như thế nào thì được gọi là đi tiến, và như thế naò thì được gọi là đi lùi? _Trong vòng lặp for-do dạng tiến và lùi cũng được thể hiện như vậy, và các em hãy nhìn vào cú pháp của của 2 dạng lặp, cú pháp này cũng đã thể hiện được hoạt động của 2 dạng lặp. Giải thích hoạt động của vòng lặp. _Yêu cầu học sinh sử dụng cú pháp câu lệnh for-do dạng tiến và dạng lùi viết vòng lặp của bài toán phần đầu bài (không cần viết chương trình hoàn chỉnh). kiến, chép bài vào vở. _phát biểu ý kiến. _Lên bảng viết câu trả lời. For <biến điếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>. _ Cú pháp câu lệnh for-do dạng lặp lùi (Minh họa trên giấy khổ lớn) For <biến điếm> := <giá trị cuối> downto <giá trị đầu> do <câu lệnh>. _Hoạt động của câu lệnh for- do dạng tiến và dạng lùi  Ở dạng lặp tiến, câu lênh viết sau từ khóa do được thực hiện một cách tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận các giá trị liên tiếp tăng từ giá trị đầu đến giá trị cuối.  Ở dạng lặp lùi, câu lênh viết sau từ khóa do được thực hiện một cách tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận các giá trị liên tiếp giảm từ giá trị cuối đến giá trị đầu. Dạng tiến: _for i:= 1 to 10 do writeln (i); readln; Dạng lùi: _for i:= 10 dowto 1 do writeln (i);
  6. 6. _Đưa ra ví dụ đơn giản tính tổng từ 1 đến 10, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm tìm ý tưởng và lên bảng viết chương trình cài đặt thuật toán ? _Đưa ra bài toán 1 (SGK/42) giáo viên cùng với cả lớp xác định output và input, ý tưởng giải bài toán trên để học sinh có thê hiểu được cách giải bài toán trên. _Giải thích thuật toán của bài toán 1, để học sinh hiểu và có thể viết dduocj chương trình cài đặt hoàn chỉnh thuật toán đó. _Sau khi học sinh đã hiểu được các bước của thuật toán, thì yêu cầu học sinh về nhà viết chương trình cài đặt hoàn chỉnh thuật toán của bài toán 1 với 2 dạng tiến và lùi. _Thảo luận nhóm, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. readln; program tong; uses crt; var S, I : integer; begin clrscr; S:=0; for i:=1 to 10 do S:=S+i; writeln(S); readln; end. Bài toán 1: Tính và đưa kết quả ra màn hình tổng: S= 1 𝑎 + 1 𝑎+1 + 1 𝑎+2 +......+ 1 𝑎+𝑁 _Minh họa 2 thuật toán Tong_1a và Tong_1b trên giấy khổ lớn.  Thuật toán Tong_1a B1: S ‹–1/a ; N‹–0 ; (Khởi tạo S và N) B2: N‹–N+1; B3: Nếu N>100 thì chuyển đến B5; B4: S‹–S+1/(a+N) rồi quay lại bước 2; B5: Đưa S ra màn hình, rồi kết thúc.  Thuật toán Tong_1b B1: S ‹–1/a ; N‹–101 ; (Khởi tạo S và N)
  7. 7. B2: N‹–N-1; B3: Nếu N<1 thì chuyển đến B5; B4: S‹–S+1/(a+N) rồi quay lại bước 2; B5: Đưa S ra màn hình, rồi kết thúc. Hoạt động 4: Hệ thống lại nội dung trọng tâm của bài học _Bài học hôm nay các em phải biết và hiểu được các phần sau đây:  Ý nghĩa của cấu trúc lặp  Trong pascal, lặp với số lần biết trước thể hiện qua câu lệnh for-do và có 2 dạng đó là dạng tiến và dạng lùi.  Cú pháp và cách hoạt động của câu lệnh for-do, dạng tiến và dạng lùi. _Cho bài tập về nhà và dặn dò học sinh làm bài, học bài, đọc bài mới trước. _Viết chương trình cài đặt hoàn chỉnh bài toán 1 (SGK/42) dạng tiến và dạng lùi.

Giáo án môn Tin học lớp 11 bài 10: cấu trúc lặp

Vues

Nombre de vues

652

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

3

Actions

Téléchargements

8

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×