Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng

225 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Đà Nẵng

  1. 1. Website: supercleandn.com Hotline : 0942 192 892
  2. 2. Công ty Super Clean cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho rằng, một không gian sạch sẽ, trong lành, thoáng đãng đảm bảo sức khỏe cho toàn thể công nhân viên Đ đáp ng l i nhu c u đó, chúng tôi chuyênể ứ ạ ầ cung c p d ch v v sinh công nghi p, giúp cácấ ị ụ ệ ệ b n d n v sinh m t cách hoàn ch nh và chuyênạ ọ ệ ộ ỉ nghi p nh tệ ấ
  3. 3. Chúng tôi cung c p nh ng d ch v c n thi t nh :ấ ữ ị ụ ầ ế ư D ch v v sinh công nghi pị ụ ệ ệ D ch v v sinh nhà máyị ụ ệ D ch v v sinh gia đìnhị ụ ệ D ch v v sinh nhà máyị ụ ệ D ch v v sinh nhà tr ngị ụ ệ ườ D ch v v sinh b nh vi nị ụ ệ ệ ệ
  4. 4.  D ch v lau kính tòa nhàị ụ  D ch v v sinh tòa nhàị ụ ệ  D ch v v sinh theo yêu c uị ụ ệ ầ  D ch v v sinh nhà sau xây d ngị ụ ệ ự
  5. 5. Ngoài s n ph m d ch v chính là dich vu ve sinhả ẩ ị ụ cong nghiep, chúng tôi còn cung c p m t s d chấ ộ ố ị v công nghi p khác nh :ụ ệ ư D ch v v n chuy nị ụ ậ ể D ch v cây xanhị ụ D ch v gi t th m, gh sofaị ụ ặ ả ế D ch v mài và đánh bóng đá mài, đá Granitị ụ
  6. 6. V i đ i ngũ nhân viên lành ngh và có tinh th nớ ộ ề ầ trách nhi m cao, chúng tôi cam k t s mang l iệ ế ẽ ạ cho quý khách m t s n ph m d ch v t t nh t vàộ ả ẩ ị ụ ố ấ đ m b o s làm hài lòng quý khách hàngả ả ẽ
  7. 7.  Đ a ch :ị ỉ 79 Trần Qúy Hai, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng  Hotline: 0942 192 892  CSKH: 0974 240 359  Email: superclean79@gmail.com  Website: http://supercleandn.com/

×