336เบญจศีล

niralai
9
8
7
6
5
4
3
2
1
สะ ภะคะวะโต อะระ
มาสัมพุทธัสสะ
ระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์
มจร.นคร
เสนอ
เบญจศีล
ศีล ๕
เบญจศีล
ศีล ๕
336เบญจศีล
ศีลข้อที่
๑ปาณาติปาตา
เวรมณี สิกขา ปะทัง
สะมาทิยามิ
คือ เว้นจากการฆ่า
มีองค์ประกอบ ๕
อย่าง
สัตว์นั้นมี
ชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมี
ชีวิต
มีเจตนา
จะฆ่า
พยายามฆ่า
ลงมือ , ใช้ , จ้าง
สัตว์นั้นตายลงด้วย
ความพยายาม
การฆ่านั้นจะมีโทษ
มากหรือน้อยอยู่กับ
เจตนา
พยายาม
สัตว์นั้นมีคุณมาก
หรือน้อย
สัตว์ใหญ่ หรือ
เล็ก
5
4
3
2
1
336เบญจศีล
336เบญจศีล
ศีลข้อที่
๒อทินนาทานา
เวรมณี สิกขา ปะทังสะ
มาทิยามิ
คือ เว้นจากถือเอาสิ่งของ
ที่เจ้าของไม่ได้ให้
มีองค์ประกอบ ๕
อย่าง
ของที่เขาหวง
รู้ว่าเขาหวง มีเจตนา
จะลัก
ลงมือลัก ลักได้สำาเร็จ
เกิดมา
ยากจน
โทษมากน้อย อยู่ที่วัตถุ
มีค่ามาก/น้อย
ผลของ
อทินนาท
าน
เกิดในอบายภูมิ
ถูกพราก
ของรัก
หวาด
กลัวภัยทรัพย์พินาศ
5
4
3
2
1
336เบญจศีล
336เบญจศีล
ศีลข้อที่
๓กาเมสุมิจฉาจารา
เวรมณี สิกขา ปะทังสะ
มาทิยามิ
คือ เว้นจากประพฤติผิด
ในกามทั้งหลาย
มีองค์
ประกอบ ๔
อย่างหญิงหรือชายนั้นเป็น
บุคคลต้องห้าม
ประกอบกาม
กิจ
เจตนาจะเสพกาม
อวัยวะเพศถึงกัน
๒. มีผู้ปอง
ร้ายมาก
๑. คน
๔.ร่างกายไม่สม
ประกอบ
๓. ยากจน
๖. พลัดพรากจากคนที่ตน
รัก
๕.วิตกกังวล
๘.ได้รับ
ความ
อับอาย
๗.ถูกกดขี่
ทางเพศ
๙.เกิด
เป็นกระ
เทย
ผลของ
กาเมสุมิจฉาจาร
5
4
3
2
1
336เบญจศีล
336เบญจศีล
ศีลข้อที่
๔มุสาวาทา
เวรมณี สิกขา ปะทังสะ
มาทิยามิ
คือ เว้นจากการพูดเท็จ
พูดบด ฯลฯ
มีองค์
ประกอบ ๔
อย่างเรื่องไม่จริง
พูดหรือ
แสดงออกไป
เจตนาพูดให้ผิด
คนฟังเข้าใจตาม
ความเท็จนั้น
336เบญจศีล
ศีลข้อที่
๕สุราเมรย มัชช
ปมาทัฏฐานา
เวรมณี สิกขา ปะทังสะ
มาทิยามิ
คือ เว้นจากดื่มนำ้าเมา คือ
มีองค์
ประกอบ ๔
อย่างสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
มึนเมา
เริ่มเสพสิ่ง
มึนเมา
มีเจตนาจะเสพสิ่งมึนเมา
สิ่งมึนเมาล่วงลำาคอ
ลงไป
ปาก
เหม็น
โทษของ
สุรา เช่
น
พูดไม่
ชัด
ทำาสิ่งน่า
อาย
เสีย
ทรัพย์เสียชื่อเสียง
5
4
3
2
1
336เบญจศีล
เบญจธรรม
เมตาตากับกรุณา
สัมมาอาชีวะ
ความสำารวมในกาม
ความมีสัตย์
ความมีสติรอบคอบ
ตรีไม่มีศีล ก็สิ้นสวย
ุษด้วยไม่มีศีล ก็สิ้นศ
ระภิกษุ-สามเณรไม่มีศีล ก็สิ้นด
กทุกคนไม่มีศีล ก็สิ้นง
ฝากบทกลอน
เตือนใจ
ทรงพระ
1 sur 59

Recommandé

โครงงานรื่องผีเปรตและตำนานความเชื่อ par
โครงงานรื่องผีเปรตและตำนานความเชื่อโครงงานรื่องผีเปรตและตำนานความเชื่อ
โครงงานรื่องผีเปรตและตำนานความเชื่อKey Heart
2.9K vues18 diapositives
โครงงานผีเปรต par
โครงงานผีเปรตโครงงานผีเปรต
โครงงานผีเปรตKey Heart
2.2K vues8 diapositives
Nc ds in adolescents sampi, sept 3, 2014 par
Nc ds in adolescents sampi, sept 3, 2014Nc ds in adolescents sampi, sept 3, 2014
Nc ds in adolescents sampi, sept 3, 2014Ted Herbosa
1.2K vues41 diapositives
Examen Ginecologico par
Examen GinecologicoExamen Ginecologico
Examen GinecologicoMario Mendoza
9K vues17 diapositives
Examen ginecológico integral 2 par
Examen ginecológico integral 2Examen ginecológico integral 2
Examen ginecológico integral 2cristian francisco Cristian Guillermo Francisco
6.8K vues52 diapositives
EXAMEN GINECOLOGICO par
EXAMEN GINECOLOGICOEXAMEN GINECOLOGICO
EXAMEN GINECOLOGICOMAX MICHELE REMON TORRES
38.1K vues17 diapositives

Contenu connexe

Plus de niralai

332วันอาสาฬหบูชา par
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K vues13 diapositives
331วันเข้าพรรษา par
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 vues7 diapositives
338มารยาทไทย par
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K vues76 diapositives
337ประวัติพระพุทธศาสนา par
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K vues36 diapositives
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) par
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K vues21 diapositives
340วัฒนธรรมชาวพุทธ par
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
436 vues13 diapositives

Plus de niralai(20)

332วันอาสาฬหบูชา par niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K vues
331วันเข้าพรรษา par niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 vues
338มารยาทไทย par niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K vues
337ประวัติพระพุทธศาสนา par niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K vues
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) par niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K vues
340วัฒนธรรมชาวพุทธ par niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 vues
339ระวังอย่าให้อาย! par niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 vues
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย par niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 vues
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ par niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 vues
343ศิลปการพูด par niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 vues
342วิธีสร้างสุข5 par niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 vues
341วันออกพรรษา par niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 vues
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา par niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 vues
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี par niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 vues
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 par niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 vues
350สารานิยธรรม6 par niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 vues
349สังคหวัตถุ4 par niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 vues
351หน้าที่ชาวพุทธ3 par niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K vues
098ชีวิตวัยรุ่น par niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 vues
097คุณค่าของชีวิต par niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K vues

336เบญจศีล