Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

מדריך פייסבוק בחינם

4 475 vues

Publié le

מדריך פייסבוק להורדה בחינם. יעשה לכם סדר בפעילות ויאיר זרקור על הדברים החשובים בקיום יישות עסקית בפייסבוק. תהנו :)

Publié dans : Business
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

מדריך פייסבוק בחינם

 1. 1. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬20/04/2013‫גדולים‬ ‫עסקים‬ .‫ענפה‬ ‫פייסבוק‬ ‫מפעילות‬ ‫ליהנות‬ ‫כדי‬ ‫ענק‬ ‫תקציבי‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬,‫מלכ"ר‬ ‫ואירגוני‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬‫בפייסבוק‬ ‫הדברים‬ ‫שני‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫רוצים‬ ‫כולם‬–‫(איכותיים‬ ‫לייקים‬ ‫יותר‬‫המטרה‬ ‫לקהל‬ ‫המתאימים‬ ‫ורלוונטים‬.‫מייצר‬ ‫שהעמוד‬ ‫בתוכן‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫ולוקחת‬ ‫מגיבה‬ ‫וקהילה‬ )‫המוצהר‬‫רווח‬ ‫לכם‬ ‫שתניב‬ ‫כזו‬ ,‫פייסבוק‬ ‫יישות‬ ‫לנהל‬ ‫שבכדי‬ ‫תבינו‬ ,‫פייסבוק‬ ‫בפעילות‬ ‫סדר‬ ‫לכם‬ ‫נעשה‬ ‫אנו‬ ‫הבא‬ ‫במדריך‬,‫מתודית‬ ‫בצורה‬ ‫לעבוד‬ ‫עליכם‬ ,‫עסקי‬.‫ונכונה‬ ‫עקבית‬‫כללי‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להבהיר‬ ‫ננסה‬ ‫אנו‬‫היסוד‬-‫הניהול‬ ,‫פשוטה‬ ‫פעולה‬ ‫הינה‬ ‫פייסבוק‬ ‫יישות‬ ‫של‬ ‫הטכני‬ ‫התפעול‬ !‫זכרו‬‫אשר‬ "‫"הבעייתי‬ ‫החלק‬ ‫הינו‬ ‫השוטף‬‫ו‬ ‫ידע‬ ,‫זמן‬ ‫מכם‬ ‫דורש‬.‫משאבים‬‫בפניכם‬ ‫להציג‬ ‫נועד‬ ‫המדריך‬,‫שניתן‬ ‫כמה‬ ‫עד‬,‫א‬‫הנדרש‬ ‫הפעילות‬ ‫רוחב‬ ‫ת‬.‫בפייסבוק‬‫המדריך‬ ‫קריאת‬ ‫לאחר‬‫ספקטרום‬ ‫לכם‬ ‫יהיה‬‫הבנתי‬‫ל‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬‫גבי‬‫הד‬‫רישה‬‫יותר‬ ‫שקולה‬ ‫החלטה‬ ‫לקבל‬ ‫ותוכלו‬:‫לבדכם‬ ‫שלכם‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דף‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫להמשיך‬ ‫האם‬?‫או‬ )‫נכונה‬ ‫יותר‬ ‫בצורה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫תדעו‬ ‫כעת‬ ‫(אך‬)‫(כמונו‬ ‫מקצועי‬ ‫לצוות‬ ‫הטיפול‬ ‫את‬ ‫להעביר‬?‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫והשיווק‬ ‫השוטפת‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫אמון‬ ‫יהיה‬ ‫אשר‬.‫החברתית‬ ‫ברשת‬!‫לדרך‬ ‫נצא‬ ‫בואו‬ ‫קדימה‬ ‫אז‬‫*ק‬‫שעולם‬ ‫בחשבון‬ ‫חו‬‫דינאמי‬ ‫מאוד‬ ‫עולם‬ ‫הינו‬ ‫הפייסבוק‬‫כללי‬ .‫נכתב‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫לתאריך‬ ‫נכון‬ ‫המדריך‬ ‫לכן‬ ,‫תכופות‬ ‫לעיתים‬ ‫משתנה‬ ‫אשר‬‫ניהול‬‫הינם‬‫ורלוונטיים‬ ‫נכונים‬‫זמן‬ ‫ובכל‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬.‫ממשק‬ ‫שינוי‬ ‫עם‬ ‫להשתנות‬ ‫עלולים‬ ‫במדריך‬ ‫יוצגו‬ ‫אשר‬ ‫טכניים‬ ‫ופרטים‬ ‫מידות‬ ‫אך‬‫זכר‬ ‫בלשון‬ ‫נרשם‬ ‫*המדריך‬.‫המינים‬ ‫לשני‬ ‫כמובן‬ ‫ומיועד‬ ‫בלבד‬ ‫נוחות‬ ‫מטעמי‬
 2. 2. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫ראשון‬ ‫פרק‬–‫בסיסי‬ ‫פייסבוק‬‫פייסבוק‬ ‫בעולם‬ ‫כיום‬ .‫גבר‬ ‫רק‬ ‫ויזואל‬ ‫על‬ ‫הדגש‬ ‫הטיימליין‬ ‫ממשק‬ ‫את‬ ‫הציגה‬ ‫שפייסבוק‬ ‫מאז‬‫נכונה‬ ‫פעילות‬ ,‫לעולם‬ ‫בכניסתכם‬ ‫מהשיקולים‬ ‫חלק‬ ‫לכן‬ ,‫ומניע‬ ‫מושך‬ ‫גרפי‬ ‫עיצוב‬ ‫בחשבון‬ ‫לכלול‬ ‫חייבת‬ ‫ואפקטיבית‬‫הפייסבוק‬‫מעצב‬ ‫עם‬ ‫משותפת‬ ‫עבודה‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריכים‬ ‫המשאבים‬ ‫והפניית‬‫מאפשר‬ ‫הטיימליין‬ ‫עולם‬ .‫גרפי‬ ‫ת‬‫ועליכם‬ ‫ומשתנה‬ ‫דינאמית‬ ‫מאוד‬ ‫הינה‬ ‫הפייסבוק‬ ‫פלטפורמת‬ ‫וכאמור‬ ,‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬‫לקחת‬"‫הדופק‬ ‫על‬ ‫"יד‬ ‫עם‬ ‫ולהיות‬ ‫בחשבון‬ ‫זאת‬.‫מ‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫משקף‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬‫אומר‬ ‫וזה‬ ,‫תנהל‬‫חגים‬ ,‫אקטואליים‬ ‫אירועים‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬..‫ועוד‬‫ת‬ ‫למעולה‬ ‫מטוב‬ ‫שלכם‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דף‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬‫י‬:‫הללו‬ ‫הנקודות‬ ‫ששת‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫קחו‬‫קאבר‬ ‫תמונת‬–‫בו‬ ‫נתקל‬ ‫גולש‬ ‫שכל‬ ‫והראשי‬ ‫הראשון‬ ‫האימג‬ ‫זהו‬‫עסקי‬ ‫פייסבוק‬ ‫לדף‬ ‫בהגיעו‬‫נדל"ן‬ ‫זהו‬ .:‫(גודלו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫עסקי‬ ‫דף‬ ‫בכל‬ ‫שיש‬ ‫וחשוב‬ ‫גדול‬ ‫פרסומי‬851‫על‬ ‫פיקסלים‬315.)‫פיקסלים‬‫שינו‬ ‫שפייסבוק‬ ‫כעת‬:‫זו‬ ‫בתמונה‬ ‫לכלול‬ ‫אסור‬ ‫ומה‬ ‫מותר‬ ‫למה‬ ‫בנוגע‬ ‫הקאבר‬ ‫תמונת‬ ‫כללי‬ ‫את‬‫זה‬ ‫לינק‬ ‫ראו‬‫להני‬ ‫תוכלו‬‫לפעולה‬ ‫ע‬‫לגולשים‬ ‫שתגרום‬ ‫כזו‬ ,‫ובולטת‬ ‫איכותית‬ ‫תמונה‬ ‫תיצרו‬ .‫מבחינתכם‬ ‫הרצויה‬ ‫העסקית‬ ‫בדרך‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫ולהוביל‬‫שלכם‬ ‫בדף‬ ‫שניות‬ ‫כמה‬ ‫עוד‬ ‫להישאר‬–‫יבחין‬ ‫גולש‬ ‫שאותו‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫ויגדילו‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫יעשו‬ ‫הללו‬ ‫השניות‬.‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫יקח‬ ‫ומכאן‬ ‫בדף‬ ‫תכנים‬ ‫כמה‬ ‫בעוד‬‫ה‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫זכרו‬20%‫טקס‬‫ט‬–‫על‬ ‫ללחוץ‬ ‫תוכלו‬‫הזה‬ ‫הלינק‬‫לכם‬ ‫יעזור‬ ‫אשר‬ ‫טמפלייט‬ ‫לקבל‬ ‫בכדי‬‫מ‬ ‫יותר‬ ‫כוללת‬ ‫שלכם‬ ‫הקאבר‬ ‫תמונת‬ ‫האם‬ ‫להבין‬20%.‫לאו‬ ‫או‬ ‫טקסט‬‫פרופיל‬ ‫תמונת‬–‫התמונה‬ ‫(גודל‬180‫על‬ ‫פיקסלים‬180.)‫פיקסלים‬‫מקדי‬ ‫העמודים‬ ‫בעלי‬ ‫רוב‬‫הנדל"ן‬ ‫את‬ ‫שים‬‫לתמונ‬ ‫הזה‬‫הלוגו‬ ‫ת‬‫הקאבר‬ ‫תמונת‬ ‫בין‬ ‫סינרגיה‬ ‫לייצר‬ ‫דרכים‬ ‫המון‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫צודקים‬ ‫בעיקרון‬ ‫והם‬ ‫העסק‬ ‫של‬:‫דוגמאות‬ ‫ראו‬ .‫העין‬ ‫את‬ ‫ומושך‬ ‫קריאטיבי‬ ‫יותר‬ ‫מראה‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הפרופיל‬ ‫לתמונת‬
 3. 3. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫אפליקציות‬ ‫אייקונים‬–‫המשווקים‬ ‫שרוב‬ ‫האיזור‬ ‫זהו‬‫נוטים‬ ‫העסקים‬ ‫בעלי‬‫שורת‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ .‫וחבל‬ ‫לזנוח‬‫האייקו‬‫נים‬.‫הקאבר‬ ‫לתמונת‬ ‫מתחת‬ ‫הנמצאים‬‫בגודל‬ ‫הינו‬ ‫כזה‬ ‫אייקון‬ ‫כל‬111‫על‬ ‫פיקסלים‬74‫ניתן‬ .‫פיקסלים‬‫כחלק‬ ‫זה‬ ‫באיזור‬ ‫להיעזר‬.‫שלכם‬ ‫העסקי‬ ‫לדף‬ ‫יוצרים‬ ‫שאתם‬ ‫האישית‬ ‫מההתאמה‬‫ז‬ ‫אפליקציות‬ ‫(כאמור‬ ‫פרסים‬ ‫נושאת‬ ‫גולשים‬ ‫תחרות‬ ‫להקים‬ ‫החלטתם‬ ‫אם‬ :‫לדוגמה‬‫היחיד‬ ‫החוקי‬ ‫המקום‬ ‫ה‬‫ו‬ ‫תחרויות‬ ‫לניהול‬‫בפייסבוק‬ ‫פרסים‬ ‫נושאות‬ ‫הגרלות‬ ‫או‬‫או‬ )‫או‬ ‫שלכם‬ ‫הלקוחות‬ ‫גלריית‬ ‫את‬ ‫להציג‬‫לחלק‬ ‫למשל‬‫אותם‬ ‫ולהוביל‬ ‫לפעולה‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫להניע‬ ‫זה‬ ‫פרסומי‬ ‫בנדל"ן‬ ‫להיעזר‬ ‫תוכלו‬ ,‫עשינו‬ ‫שאנחנו‬ ‫כפי‬ ,‫חינם‬ ‫מדריך‬.‫מבחינתכם‬ ‫הרצויה‬ ‫התוכן‬ ‫לפיסת‬‫סטטוסים‬–‫חלק‬.‫מעלים‬ ‫שאתם‬ ‫התוכן‬ ‫הינו‬ ‫שלכם‬ ‫הדף‬ ‫מניהול‬ ‫אינטגרלי‬‫תמונה‬ + ‫שטקסט‬ ‫ספק‬ ‫אין‬‫יוצר‬‫ים‬‫תוכן‬ ‫לצד‬ ‫פוגע‬ ‫טקסטואלי‬ ‫בתוכן‬ ‫גם‬ ‫להשקיע‬ ‫עליכם‬ ‫ולכן‬ ‫הגולשים‬ ‫מצד‬ ‫ותגובה‬ ‫היענות‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬‫המטרה‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫אחיד‬ ‫קו‬ ‫בהם‬ ‫ושיהיה‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫לשקף‬ ‫צריכים‬ ‫בעמוד‬ ‫התכנים‬ .‫מושך‬ ‫ויזואלי‬‫ה‬ ‫העסקית‬.‫לכם‬ ‫מקנה‬ ‫שפייסבוק‬ ‫הפרסומי‬ ‫הנדל"ן‬ ‫במירב‬ ‫שימוש‬ ‫עושות‬ ‫אשר‬ ‫תמונות‬ ‫העלו‬ .‫שלכם‬ ‫מוצהרת‬‫בגודל‬ ‫הינו‬ ‫פוסט‬404‫על‬ ‫פיקסלים‬404‫אייקון‬ ‫על‬ ‫לוחצים‬ ‫אתם‬ ‫כאשר‬ .‫פיקסלים‬‫הכוכב‬–HighLighted‫של‬ ‫אפשרי‬ ‫לגודל‬ ‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫מרחיבים‬ ‫אתם‬843‫על‬ ‫פיקסלים‬403.‫פיקסלים‬
 4. 4. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬–‫כיום‬ .‫ממומנת‬ ‫ופעילות‬ ‫אורגנית‬ ‫פעילות‬ ,‫רגליים‬ ‫שתי‬ ‫על‬ "‫"נשענת‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הפעילות‬‫למטרו‬ ‫להגיע‬ ‫בכדי‬ ,‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫והתוכן‬ ‫המידע‬ ‫עמוס‬ ‫בעולם‬‫בשתי‬ "‫"לצעוד‬ ‫עליכם‬ ‫הרצויות‬ ‫העסקיות‬ ‫ת‬.‫הללו‬ ‫הרגליים‬‫ז‬ .‫יכולותיה‬ ‫ואת‬ ‫אותה‬ ‫להכיר‬ ‫להתחיל‬ ‫מומלץ‬ ,‫הפרסום‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫ניסיתם‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫אם‬‫ו‬‫למערכת‬ ‫כניסה‬ .‫רמות‬ ‫בכמה‬ ‫בפייסבוק‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שתקפיץ‬ ‫אפשרויות‬ ‫ורבת‬ ‫מסועפת‬ ‫מערכת‬‫ה‬Ads Manager‫בנושא‬ ‫והרחבה‬.‫כאן‬ ‫לחצו‬"‫"קופונים‬ ‫פייסבוק‬Offers–‫א‬ ‫לצמצם‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫לצורך‬ ‫מודעת‬ ‫פייסבוק‬‫פעילות‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫ת‬‫ה‬Online‫ה‬ ‫בעולם‬ ‫מתרחשת‬ ‫אשר‬ ‫הפעילות‬ ‫לבין‬ ‫הדיגיטל‬ ‫בעולם‬ ‫המתרחשת‬ ‫הפעילות‬ ‫קרי‬ ,Offline‫קרי‬ ,.‫הזה‬ ‫הפיצר‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫מציעה‬ ‫היא‬ ‫לכן‬ .‫עצמו‬ ‫העסק‬ ‫בבית‬ ‫או‬ ‫בחנות‬‫להעלות‬ ‫תוכלו‬00‫כותרת‬ ‫של‬ ‫תווים‬000‫שימוש‬ ‫תנאי‬ ‫תיאור‬ ‫של‬ ‫תווים‬‫בגודל‬ ‫ותמונה‬90‫על‬ ‫פיקסלים‬90.‫פיקסלים‬‫מקום‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫תוכלו‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬‫מכירה‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫שלכם‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫האם‬ ?‫בלבד‬ ‫הפיזית‬ ‫בחנות‬ ‫הקופון‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ .‫הקופון‬ ‫מימוש‬.‫וגם‬ ‫גם‬ ‫או‬ ?‫המוצרים‬ ‫של‬
 5. 5. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫אפליקציות‬ :‫שני‬ ‫פרק‬‫של‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫אצל‬ ‫הגלישה‬ ‫חווית‬ ‫את‬ ‫ולהעמיק‬ ‫להעשיר‬ ‫לכם‬ ‫יעזרו‬ ‫אפליקציות‬‫לתת‬ ‫מאפשרות‬ ‫אפליקציות‬ .‫כם‬.‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בחלקו‬ ‫תמיד‬ ‫ישארו‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫נחיתה‬ ‫עמודי‬ ,‫בעמוד‬ ‫שונים‬ ‫תוכן‬ ‫לעולמות‬ "‫"במה‬‫מנוע‬ ‫בעזרת‬ ‫ברשת‬ ‫המוצעות‬ ‫חינמיות‬ ‫אפליקציות‬ ‫לחפש‬ ‫ותוכלו‬ ‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫עולם‬ ‫הינו‬ ‫האפליקציות‬ ‫עולם‬‫לה‬ ‫ברצונכם‬ ‫אם‬ :‫לדוגמה‬ .‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפנימי‬ ‫החיפוש‬‫שלכם‬ ‫היוטיוב‬ ‫ערוץ‬ ‫את‬ ‫מזניקה‬ ‫אשר‬ ‫אפליקציה‬ ‫טמיע‬.)‫לפייסבוק‬ ‫מחוץ‬ ‫הגולשים‬ ‫של‬ "‫"זריקה‬ ‫למנוע‬ ‫(ובכך‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דף‬ ‫לתוך‬.‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫בנה‬ ‫אשר‬ ‫המפתח‬ ‫של‬ ‫רצונו‬ ‫תחת‬ "‫"שבויים‬ ‫שאתם‬ ‫אומר‬ ‫חינמיות‬ ‫באפליקציות‬ ‫השימוש‬‫(עיצוב‬ ‫המשחק‬ ‫אפשרויות‬‫שמו‬ ‫ותמיד‬ ‫מינימליות‬ ‫הינן‬ )‫הגדרות‬‫ו‬.‫באפליקציה‬ ‫יתנוסס‬ ‫החברה‬ ‫שם‬ ‫או‬‫כך‬ ‫לשם‬ ‫אך‬ ‫ת‬ ‫ועד‬ ‫א‬ ‫משלב‬ ‫איפיונן‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫לכם‬ ‫שיהיה‬ ‫כאלו‬ ,‫אישית‬ ‫תפורות‬ ‫אפליקציות‬ ‫להטמיע‬ ‫תוכלו‬‫גרפיקאי‬ ‫כמו‬ ‫מקצוע‬ ‫באנשי‬ ‫להיעזר‬ ‫תאלצו‬ ‫כמובן‬‫ומתכנ‬ ‫ת‬.‫ת‬
 6. 6. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫להיעזר‬ ,‫ואחרונה‬ ‫שלישית‬ ‫אופציה‬‫ייעודי‬ ‫אפליקציות‬ ‫בפיתוח‬ ‫המתמחה‬ ‫מקצועי‬ ‫בצוות‬‫פייסבוק‬ ‫לסביבת‬ ‫ות‬:‫כדוגמת‬Short StackNorth Social.‫מה‬‫ם‬:‫אפליקציה‬ ‫להטמעת‬ ‫בהגיעכם‬ ‫המומלצים‬ ‫השלבים‬.‫ייעודה‬ ‫ומה‬ ‫שלכם‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫להטמיע‬ ‫תרצו‬ ‫אפליקציה‬ ‫איזו‬ ‫החליטו‬.‫כישלון‬ ‫או‬ ‫כהצלחה‬ ‫ייחשב‬ ‫ומה‬ ‫והמטרות‬ ‫היעדים‬ ‫מה‬ ‫רשמו‬ .‫לאפליקציה‬ ‫ייעודית‬ ‫שיווקית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכינו‬.‫אותה‬ ‫תשווקו‬ ‫ואיך‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫תריצו‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬‫(חינמית‬ .‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫תבנו‬ ‫אופציה‬ ‫באיזו‬ ‫החליטו‬‫עצ‬ ‫בנייה‬‫מית‬.)‫ייעודי‬ ‫צוות‬.‫אותה‬ ‫והטמיעו‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫בנו‬.‫שלכם‬ ‫המטרה‬ ‫קהל‬ ‫בקרב‬ ‫אותה‬ ‫להפיץ‬ ‫החלו‬‫הנדרשות‬ ‫ההתאמות‬ ‫את‬ ‫עשו‬ .‫לכם‬ ‫יצרה‬ ‫האפליקציה‬ ‫אשר‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫והבינו‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫תנתחו‬.‫שתעלו‬ ‫הבאה‬ ‫באפליקציה‬ ‫שוב‬ ‫התהליך‬ ‫על‬ ‫וחזרו‬ )‫וצריך‬ ‫(במידה‬
 7. 7. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫רעיונות‬ ‫כמה‬‫לאפליקציות‬:.‫פרסים‬ ‫נושאת‬ ‫גולשים‬ ‫תחרות‬.‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫דף‬‫תמונות‬ ‫גלריית‬.‫מעוצבת‬ ‫מוצרים‬.‫תור‬ ‫הזמנת‬.‫מקיים‬ ‫שלכם‬ ‫שהעסק‬ ‫הקרוב‬ ‫לאירוע‬ ‫לאחור‬ ‫ספירה‬ ‫המציגה‬ ‫אפליקציה‬.‫מעוצבת‬ ‫וידיאו‬ ‫גלריית‬ ‫הצגת‬‫יצירת‬Fan Gate–‫מקדים‬ ‫דף‬ ‫להטמיע‬ ‫תוכלו‬ ‫אפליקציה‬ ‫עבורו‬ ‫ותפיקו‬ ‫שתאפיינו‬ ‫תוכן‬ ‫עולם‬ ‫כל‬‫ומאפשר‬ ‫שלכם‬ ‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫את‬ ‫אוהד‬ ‫שאינו‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫מוצג‬ ‫אשר‬‫ויאפשר‬ ‫חסם‬ ‫כמעיין‬ ‫יהווה‬ ‫וזה‬‫ה‬ ‫על‬ ‫בלחיצה‬ ‫רק‬ ‫הבא‬ ‫לתוכן‬ ‫הגעה‬LIKE.‫תוכן‬ ‫כתיבת‬ :‫שלישי‬ ‫פרק‬‫זא‬ ‫לבצע‬ ‫עליכם‬ .‫בפייסבוק‬ ‫העבודה‬ ‫ליבת‬ ‫הינו‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬‫המטרה‬ ‫לקהל‬ ‫וייעודית‬ ‫עקבית‬ ,‫תדירה‬ ‫בצורה‬ ‫ת‬‫להם‬ ‫שעשיתם‬ ‫דפים‬ ‫עשרות‬ ,‫חברים‬ ‫מאות‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫איך‬ ,‫פעם‬ ‫חשבתם‬ ‫האם‬ .‫שלכם‬LIKE‫ובפועל‬‫ב‬ ‫נחשפים‬ ‫אתם‬NewsFeed‫בפייסבוק‬ "‫הקלעים‬ ‫"מאחורי‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ?‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫מקורות‬ ‫מאותם‬ ‫תוכן‬ ‫לפיסות‬‫נקרא‬ ‫אשר‬ ‫אלגוריתם‬ ,‫סינון‬ ‫מערכת‬EdgeRank‫בחשבון‬ ‫לוקח‬ ‫אשר‬4.‫משתנים‬.‫שלילי‬ ‫פידבק‬ , ‫זמן‬ ,‫קרבה‬ ,‫פופולאריות‬‫אתם‬ ‫דפים‬ ‫כמנהלי‬‫מעוניינים‬‫את‬ ‫תגבירו‬ ‫וכך‬ ‫הנ"ל‬ ‫מהמשתנים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫גבוה‬ ‫ציון‬ ‫יקבלו‬ ‫שלכם‬ ‫התוכן‬ ‫שפיסות‬‫ב‬ ‫להיחשף‬ ‫סיכוייכם‬NewsFeed‫בנושא‬ ‫הקריאה‬ ‫להרחבת‬ .‫שלכם‬ ‫האוהדים‬ ‫של‬‫כאן‬ ‫לחצו‬.
 8. 8. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬?‫שלכם‬ ‫השיקולים‬ ‫בסל‬ ‫לבוא‬ ‫צריך‬ ‫עוד‬ ‫מה‬‫בין‬ ‫אשר‬ ‫שפוסטים‬ ‫מעידים‬ ‫המחקרים‬ ‫רוב‬ !‫וקולע‬ ‫קצר‬ ‫זאת‬ ‫השאירו‬100–250‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫מייצרים‬ ‫תווים‬‫הדיגיטל‬ ‫בעולם‬ ‫היום‬ ,‫זכרו‬ .‫תגובתיות‬‫ורמת‬ ‫מאוד‬ ‫קצר‬ ‫הינו‬ ‫הקשב‬ ‫זמן‬ ‫ופרסום‬ ‫בתכנים‬ ‫מופצצים‬ ‫שהצרכנים‬‫העמקה‬‫אינה‬.‫במהירות‬ ‫ליבם‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫עליכם‬ ‫ולכן‬ ‫גבוה‬‫בלבד‬ ‫טקסט‬ ‫מהעלאת‬ ‫הימנעו‬–‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫תגובה‬ ‫נתוני‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫וידיאו‬ + ‫טקסט‬ ‫או‬ ‫תמונה‬ + ‫טקסט‬.‫בלבד‬ ‫טקסט‬ ‫מאשר‬‫לפעולה‬ ‫להניע‬ ‫תפחדו‬ ‫אל‬–‫מה‬ ‫בקשו‬‫לחצו‬ ?‫"אהבתם‬ .‫רצויות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫שלכם‬ ‫אוהדים‬LIKE"‫"שתפו‬"‫לחברים‬.‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫לראות‬ ‫וכו...תתפלאו‬ "? ‫דעתכם‬ ‫"מה‬‫שונים‬ ‫וימים‬ ‫שעות‬ ‫נסו‬–‫שלכם‬ ‫המטרה‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫אמיתית‬ ‫מהיכרות‬ ‫וחלק‬ ‫שונים‬ ‫תגובה‬ ‫זמני‬ ‫יש‬ ‫קהילה‬ ‫לכל‬.‫בפייסבוק‬ ‫הימצאם‬ ‫זמן‬ ‫היכרות‬ ‫הינו‬‫פרק‬‫רביעי‬:‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫שעליכם‬ ‫שאלות‬‫העסקי‬ ‫בדף‬ "‫ה"אודות‬ ‫איזור‬–?‫כולו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫הלב‬ ‫ותשומת‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫השקעתם‬ ‫האם‬
 9. 9. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬Vanity Username-‫שלכם‬ ‫לדף‬ ‫הגדרתם‬ ‫האם‬URL?‫ייחודי‬‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫תוכלו‬‫בלינק‬‫הבא‬.‫הדף‬ ‫שם‬-‫מאונדקסים‬ ‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫ושם‬ ‫העסקי‬ ‫בדף‬ "‫ה"אודות‬ ‫איזור‬ ?‫הדף‬ ‫לשם‬ ‫מחשבה‬ ‫הקדשתם‬ ‫האם‬‫לגולשים‬ ‫יעזור‬ ‫הדף‬ ‫שם‬ ‫בנוסף‬ .‫בהם‬ ‫להשקיע‬ ‫ועליכם‬ ‫אלו‬ ‫לאזורים‬ ‫נוסף‬ ‫משקל‬ ‫שיש‬ ‫שאומר‬ ‫מה‬ ,‫גוגל‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫בתוך‬ ‫אתכם‬ ‫למצוא‬‫של‬ ‫הפנימי‬ ‫החיפוש‬ ‫מנוע‬‫מתחר‬ ‫מחקר‬ ‫לבצע‬ ‫מומלץ‬ .‫החברתית‬ ‫הרשת‬‫שם‬ ‫אחר‬ ‫קצר‬ ‫ים‬‫אתם‬ ‫מולם‬ ‫העסקיים‬ ‫הדפים‬ ‫גודל‬ ‫ואת‬ ‫העסקית‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫ולהבין‬ ‫מעניקים‬ ‫שאתם‬ ‫והשירות‬ ‫העסק‬‫בה‬ ‫עבורכם‬ ‫נישה‬ ‫וליצור‬ "‫שוק‬ ‫ב"ענקי‬ ‫להתחרות‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ‫אחר‬ ‫ביטוי‬ ‫למצוא‬ ‫מבחינתכם‬ ‫עדיף‬ ‫אולי‬ ,"‫"מתמודדים‬.‫לזרוח‬ ‫תוכלו‬‫הקאבר‬ ‫תמונת‬–?‫פייסבוק‬ ‫בתקנון‬ ‫עומדת‬ ‫היא‬ ‫האם‬‫תמונת‬‫פרופיל‬–?‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫משקפת‬ ‫הפרופיל‬ ‫תמונת‬ ‫האם‬‫אפליקציות‬–?‫לפעולה‬ ‫קוראים‬ ‫אשר‬ ‫באייקונים‬ ‫אישית‬ ‫התאמה‬ ‫ביצעתם‬ ‫והאם‬ ‫אפליקציות‬ ‫הטמעתם‬ ‫האם‬"‫זה‬ ‫על‬ ‫"מדברים‬–‫לפחות‬ ‫שלכם‬ ‫בדף‬ ‫המעורבות‬ ‫מדד‬ ‫האם‬5%?‫זאת‬ ‫מודדים‬ ‫איך‬ ?‫קהל‬ ‫הבנת‬ ‫(לאחר‬ ?‫תוכן‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬‫המטרה‬‫האם‬ ,‫כזו‬ ,‫ייעודית‬ ‫תוכן‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫בניתם‬‫ה‬ ‫עבור‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ,‫עניין‬ ‫המטרה‬ ‫לקהל‬ ‫שתקנה‬LIKE‫ה‬ "‫"בחוק‬ ‫עומדים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ .‫לכם‬ ‫נתנו‬ ‫שהם‬0020?(00%‫ומעורבות‬ ‫גולשים‬ ‫פעילות‬ ‫לייצר‬ ‫הנועד‬ ‫קליל‬ ‫תוכן‬20%‫לעסק‬ ‫הקשור‬ ‫מכירתי‬ ‫תוכן‬.)‫שלכם‬ ‫שירות‬
 10. 10. ‫חולי‬ ‫לניר‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫ייחודי‬ ‫תוכן‬-?‫מקום‬ ‫בשום‬ ‫להשיג‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫כזה‬ ?‫מיוחד‬ ‫תוכן‬ ‫שלכם‬ ‫לגולשים‬ ‫מקנים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬..‫ועוד‬ ‫פייסבוק‬ ‫לגולשי‬ ‫רק‬ ‫שונות‬ ‫והנחות‬ ‫שונות‬ ‫מתנות‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫רק‬ ‫חושפים‬ ‫שאתם‬ ‫הקלעים‬ ‫מאחורי‬ ‫תמונות‬‫בשיחה‬ ‫שמדובר‬ ‫זוכרים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬?–.‫העיניים‬ ‫בגובה‬ ‫שיחה‬ ‫הינה‬ ‫פייסבוק‬ ‫פלטפורמת‬‫תוכן‬ ‫יצרני‬ ‫אתם‬,‫דיאלוג‬ ‫לנהל‬ ‫תשכחו‬ ‫אל‬ .)‫חיובית‬ ‫תהיה‬ ‫שזו‬ ‫(בשאיפה‬ ‫המטרה‬ ‫מקהל‬ ‫והתייחסות‬ ‫לתגובה‬ ‫להניע‬ ‫ומטרתכם‬‫בצורת‬ "‫השכם‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫ו"לטפוח‬ ‫למגיבים‬ ‫בחזרה‬ ‫להגיב‬LIKE.‫של‬ ‫ייעודו‬ .‫ולהעמיק‬ ‫בהן‬ ‫לדון‬ ‫שאפשר‬ ‫נקודות‬ ‫הרבה‬ ‫עוד‬ ‫כמובן‬ ‫יש‬ ,‫ומסועפת‬ ‫רחבה‬ ‫הינה‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬‫מדרי‬.‫בשיקלול‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ‫ומה‬ ‫בפייסבוק‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫הבסיסית‬ ‫ברמה‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ‫זה‬ ‫ך‬‫כוח‬ !‫זכרו‬‫ה‬‫המייצרת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫זוהי‬ ‫אך‬ ‫גדול‬ ‫הינו‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬Revenue‫שימוש‬ ‫בה‬ ‫לעשות‬ ‫היודעים‬ ‫לאלה‬‫מוש‬.‫ונכון‬ ‫כל‬‫ל‬ ‫מעבר‬ ,‫זמן‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫דורשת‬ ‫בפייסבוק‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬‫המתמשך‬ ‫לימוד‬,‫שהקהילה‬ ‫ככל‬‫שלכם‬.‫הוא‬ ‫אף‬ ‫יגדל‬ ‫בדף‬ ‫להשקיע‬ ‫שתאלצו‬ ‫הזמן‬ ‫כך‬ ‫תגדל‬‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫מרגישים‬ ‫ואתם‬ ‫ובמידה‬ ‫בעולמנו‬ ‫להכרחי‬ ‫הפך‬ ‫זה‬ ‫שיווק‬ ‫שערוץ‬ ‫זכרו‬ ‫אך‬ , ‫להתנסות‬ ‫תחששו‬ ‫אל‬.‫מקצוע‬ ‫באנשי‬ ‫היעזרו‬ ‫המקסימום‬ ‫את‬ ‫ממנו‬ ‫מוציאים‬.‫לשירותכם‬ ‫לעמוד‬ ‫נשמח‬ ‫אנחנו‬

×