Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PEMASARAN SENIPensyarah:Tuan Haji Mohd Ghazali binAbdullah   SENI  TULISAN KHAT
Senarai nama ahli kumpulan   Norazimah Binti Drus(31852)  Hanizarina Binti Abdullah(30318) Anis Farhana Binti Mahamad...
Pengenalan Kesenian islam merupakan hasil karya ciptaan manusia yang berteraskan ciri-ciri islam. Perbezaan seni islam ...
 Seni khat berperanan mengabadikan al- quran dalam bentuk tulisan,dan juga untuk pembangunan dan sebagainya. Perkemban...
Khat riq’ah                    Khat     Khat                    tuluth    ...
Konsep seni menurut perspektif         Islam Tujuan seni islam adalah kerana Allah. Keindahan kesenian yang dici...
Prinsip-prinsip..   (Ciri-ciri )kesenian islam Mengangkat martabat islam dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanus...
Lima hukum seni wajib:memeriahkan suasana masjid Sunat: semangat penyatuan umat islam Makruh:membawa unsur yang sia-sia...
Matlamat Seni Tidak bertujuan hiburan,keuntungan,keduniaan atau keseronokan. Menggariskan kesenian sesuai mengikut nal...
Asal-Usul Tulisan Khat Terdapat beberapa pendapat (ensiklopedia kesenian dan warisan islam,jilid 7,2009)1. khat adalah a...
Pendapat (Noraini muhammad,2009) Tulisan khat dibawa melalui pedagang yang berniaga di Syam dan Iran, terutamanya pedag...
Asal usul khat islam zaman    Rasullullah S.A.W. Berlaku selepas penghijrahan nabi ke Madinah. Setelah Baginda mener...
Asal usul khat islam zaman    khulafa’ ar-rasyidin Semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar al- siddiq tulisan banyak d...
Sejarah perkembangan seni khat       arabMenurut pendapat: (Noraini 2009)-Lahir serentak dengan kelahiran islam ber...
Sejarah kemasukan seni khat   arab dan pengaruhnya di      Nusantara Khat arab mula bertapak di Kepulauan Jawa S...
Perkembangan khat di       Malaysia Pertemuan batu bersurat di Terengganu telah membuktikan bahawa khat Arab digu...
Tokoh-tokoh Khat  Syeikh Kamil Akdik  Syeikh Ismail Hakki  Syeikh Sami Afandi  Sheikh Abdul Aziz Affandi Al-Rifa’i...
Jenis-jenis khat Khat Kufi Fatimi: Ia tidak dibaris dan boleh dihias di ruang  kosong antara huruf dengan ragam hias ya...
Khat Kufi Fatimi
Khat Diwani Jali
Khat Ijazah
Khat Huruf Taj
Khat Nasakh
Khat Farisi
Peralatan yang digunakan dalam  penghasilan tulisan khat
Kesimpulan Kesimpulannya, kesenian merupakan satu perkara yang diharuskan di dalam Islam dan di antara kesenian yang di...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Seni tulisan khat

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Seni tulisan khat

 1. 1. PEMASARAN SENIPensyarah:Tuan Haji Mohd Ghazali binAbdullah SENI TULISAN KHAT
 2. 2. Senarai nama ahli kumpulan  Norazimah Binti Drus(31852)  Hanizarina Binti Abdullah(30318) Anis Farhana Binti Mahamad(25957)  Norfarhana Binti Suleiman(31869) Norsuaidah Binti Mohd Salleh(31955) Fatin Nooryana Binti Khalid (30194)
 3. 3. Pengenalan Kesenian islam merupakan hasil karya ciptaan manusia yang berteraskan ciri-ciri islam. Perbezaan seni islam dengan seni yang lain adalah niat pengukir keranan Allah. Islam membenarkan kesenian dengan pelbagai cara dan menggalakkan perkembangan seni tetapi mestilah berlandaskan syariat Allah. Seni khat merupakan khazanah dunia tertua yang dimiliki oleh umat islam. Seni kaligrafi islam dikaitkan dengan seni khat yang berkaitan dengan al-quran dan hadis.
 4. 4.  Seni khat berperanan mengabadikan al- quran dalam bentuk tulisan,dan juga untuk pembangunan dan sebagainya. Perkembangan seni khat seiring dengan kemajuan perkembangan dakwah islamiyyah dan ilmu islam.
 5. 5. Khat riq’ah Khat Khat tuluth nasakhKhat Khatta’liq Jenis-jenis muhaqqaq bentuk khat Khat Khat tauqiq’ nasta’liq Khat rihan Khat diwan Khat kufi
 6. 6. Konsep seni menurut perspektif Islam Tujuan seni islam adalah kerana Allah. Keindahan kesenian yang diciptakan oleh umat islam merupakan salah satu ciri keEsaan,kebesaran dan kesempurnaanNya. Kerangka dasar pembangunan seni mestilah menyeluruh dan meliputi aspek-aspek ahlak,iman,matlamat keagamaan dan falsafah kehidupan manusia.Daripada pandangan islam,seni mestilah satu proses pendidikan yang bersifat positif iaitu menggerakkan semangat,memimpin batin dan membangunkan ahlak. Seni islam juga bersifat “Al-Amar bil Ma’ruf dan An- Nahy’an Munkar”
 7. 7. Prinsip-prinsip.. (Ciri-ciri )kesenian islam Mengangkat martabat islam dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persekitaran serta sejagat. Alam sekitar sebagai galeri,manakala manusia pula sebagai seniman yang mengolahkan segala unsur kejadian untuk menunjukkan bukti cinta kepada Allah. Kesenian islam mementingkan tentang ahlak dan kebenaran yang menyentuh estetika,kemanusiaan,moral dan lain-lain. Bagi pandangan islam,kesenian yang mempunyai nilai tertinggi ialah seni yang mendorong ke arah ketaqwaan,kema’rufan,kesahihan dan budi yang mantap.
 8. 8. Lima hukum seni wajib:memeriahkan suasana masjid Sunat: semangat penyatuan umat islam Makruh:membawa unsur yang sia-sia Haram: berbentuk hiburan Harus: tiada nas yang mengharamkan
 9. 9. Matlamat Seni Tidak bertujuan hiburan,keuntungan,keduniaan atau keseronokan. Menggariskan kesenian sesuai mengikut naluri,dan fitrah semulajadi. Konsep seni islam dan pembawanya haruslah berkonsepkan tauhid dan pengabdian kepada Allah. Seni islam tidak bermatlamatkan seni,tetapi seni kerana Allah,untuk manusia,alam sekitar dan makhluk.
 10. 10. Asal-Usul Tulisan Khat Terdapat beberapa pendapat (ensiklopedia kesenian dan warisan islam,jilid 7,2009)1. khat adalah anugerah daripada Allah S.W.T. kepada manusia2. Ibnu khaldun menyatakan lukisan khat jenis masnad berasal dari yaman,heart dan akhirnya ke Hijjaz.3. berasal daripada finiqi yang diambil daripada huruf Mesir purba.4. Kebanyakan ahli ejarah bersetuju khat berasal daripada tulisan Nabati (Ramali).
 11. 11. Pendapat (Noraini muhammad,2009) Tulisan khat dibawa melalui pedagang yang berniaga di Syam dan Iran, terutamanya pedagang Quraisy. Proses perkembangan khat berlaku seiring dengan perkembanan pembelajaran al-quran.
 12. 12. Asal usul khat islam zaman Rasullullah S.A.W. Berlaku selepas penghijrahan nabi ke Madinah. Setelah Baginda menerima wahyu yang pertama iaitu surah al-alaq seni khat terus dimanifestasikan melalui perubahan agung yang mengatasi perkembangannya selama 3 abad.
 13. 13. Asal usul khat islam zaman khulafa’ ar-rasyidin Semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar al- siddiq tulisan banyak digunakan untuk urusan agama, pentadbiran, dan muamalat. Pada masa kekuasaan Khalifah Uthman bin Affan, penulisan mushaf masih lagi kaku kerana tidak mempunyai tanda baca, dan menyebabkan Abu al-Aswad bin Sufyan ad- Duali memasukkan tanda baca dengan titik di atas perintah Khalifah Ali bin Abi Talib untuk mengelak dari salah dalam membaca.
 14. 14. Sejarah perkembangan seni khat arabMenurut pendapat: (Noraini 2009)-Lahir serentak dengan kelahiran islam berserta wahyu yang diterima oleh Rasulullah-seni khat diperlukan untuk mengabadikan Al-Quran dalam bentuk penulisan.Menurut : (Ensiklopedia Islam untuk pelajar Jilid 5,2201)-seni khat terus berkembang setelah kewafatan Nabi Muhammad iaitu pada zaman khulafa Ar-rasyidin, Bani Umaiyah, Bani Abasiyyah, zaman islam di Mughal, Andalus dan seterusnya.-pada awal penubuhan kerajaan Umaiyah, tulisan kaligrafi digunakan untuk keperluan administrasi negara.-perkembangan seterusnya tulisan kaligrafi diabadikan di dinding- dinding banguanan istana, kubah-kubah masjid, mimbar- mimbar, serta peralatan peperangan dan juga barangan seramik
 15. 15. Sejarah kemasukan seni khat arab dan pengaruhnya di Nusantara Khat arab mula bertapak di Kepulauan Jawa Sebelum kedatangan khat arab dan khat jawi masyarakat nusantara bersifat jahil daripada segi pengetahuan. Namun begitu, sebaik sahaja kedatangan pedagang dan peniaga arab penduduk mula berminat untuk mempelajari tulisan arab yang dibawa oleh mereka bermula daripada penulisan. Penduduk nusantara mula menghafaz huruf-huruf arab sekaligus mempelajari al-quran dan hukum- hukum yang berkaitan dengan agama islam, maka penyebaran agama islam seiring dengan perkembangan seni tulisan khat di Nusantara.
 16. 16. Perkembangan khat di Malaysia Pertemuan batu bersurat di Terengganu telah membuktikan bahawa khat Arab diguna pakai di Alam Melayu sejak ratusan tahun lagi. Pada zaman keagungan kerajaan Melayu Islam di seluruh Alam Melayu seni khat diabdaikan diatas duit syiling iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Zaman pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah wang emas, cokmar, cop mohor, pingat, dan bintang kebesaran kerajaan negeri diukir dengan khat.Tenunan songket dan hiasan juga membuktikan keunikan penggunaan seni khat di Tanah Melayu dan seterusnya Malaysia. Pengaplikasian seni khat terus berkekalan sehingga ke hari ini dengan menggunakan ayat al-quran.
 17. 17. Tokoh-tokoh Khat Syeikh Kamil Akdik Syeikh Ismail Hakki Syeikh Sami Afandi Sheikh Abdul Aziz Affandi Al-Rifa’ie Sheikh Hamid Al-Amidi Sheikh Muhammad Badawi Derani Sheikh Sayyid Ibrahim Sheikh Hashim Muhammad Al-Baghdadi Sheikh Muhammad Abdul Qadir Sheikh Muhammad Haddad
 18. 18. Jenis-jenis khat Khat Kufi Fatimi: Ia tidak dibaris dan boleh dihias di ruang kosong antara huruf dengan ragam hias yang bercirian pokok dan batang pokok kacang sebagai latar belakang ayat. Khat Diwani Jali:Dinamakan Jali bererti jelas kerana terdapat kelainan yang jelas dari segi bentuk tulisannya. Khat Ijazah:Ijazah bermakna syahadah atau sijil yang dikurniakan kepada mereka yang betul-betul cemerlang dalam bidang khat. Khat Huruf Taj:Al-Taj bermaksud mahkota Khat Nasakh: Dinamakan Nasakh kerana tulisannya digunakan untuk menaskhahkan atau membukukan al- Quran serta pelbagai naskhah ilmiah yang lain Khat Faris:Dinamakan Farisi kerana dinisbahkan kepada bangsa Iran serta digunakan untuk menulis syair, dan kegunaan harian.
 19. 19. Khat Kufi Fatimi
 20. 20. Khat Diwani Jali
 21. 21. Khat Ijazah
 22. 22. Khat Huruf Taj
 23. 23. Khat Nasakh
 24. 24. Khat Farisi
 25. 25. Peralatan yang digunakan dalam penghasilan tulisan khat
 26. 26. Kesimpulan Kesimpulannya, kesenian merupakan satu perkara yang diharuskan di dalam Islam dan di antara kesenian yang digalak oleh Islam ialah Seni Khat Arab.Nabi s.a.w. telah memberi penekanan terhadap seni khat, sekalipun Baginda seorang Ummi. Khat Arab ini perlu dipelihara oleh semua lapisan masyarakat ia boleh dianggap sebagai eset yang sangat berharga bagi generasi Muslim akan datang. Sesungguhnya Khat adalah tinggalan khazanah yang berkait secara langsung dengan al-Quran.Minat yang dipupuk terhadap seni Khat adalah diharapkan menjadi satu langkah dalam mendekatkan seseorang dengan khazanah al-Quran. Seharusnya Umat Islam tidak mencari keindahan di luar Islam kerana ia adalah agama yang lengkap bahkan juga melengkapkan keperluan kehidupan umatnya.

×