Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentatie Ambtenaar v.d. Toekomst Hogeschool Den Haag

1 515 vues

Publié le

Marloes Pomp (minBZK) gaf een gastcollege aan studenten van de minor Het Nieuwe Werken, Haagse Hogeschool, Academie voor ICT en Media op 9 december 2008.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Presentatie Ambtenaar v.d. Toekomst Hogeschool Den Haag

 1. 1. Den Haag, 9 december 2008
 2. 2. Het projectteam
 3. 3. Organogram Project Overheid toekomst Project Ambtenaar toekomst Opdrachtgevers: SG LNV (voorzitter) pSG BZK SG VRD Projectmedewerkers: Gezamenlijk team: Gerbrand Haverkamp, Taco Temminck-Tuinstra, Anthon Klapwijk, ……. Opdrachtgevers: SG VRD (voorzitter) SG OCW Projectleider Marloes Pomp Projectleider Bert Kwast Stuurgroep
 4. 4. Inleiding <ul><li>Onderdeel Programma vernieuwing rijksdienst </li></ul><ul><li>Het doel van dit project is vormen van een gezamenlijke visie over de rijks ambtenaar voor de toekomst, welke een fundament zal zijn voor het moderniseren van het ambtenaarschap. </li></ul><ul><li>Het project bestaat uit: Denken én doen Structuur en chaos Analyse en creativiteit </li></ul>
 5. 5. Wie is de ambtenaar van de toekomst? <ul><li>Zou je zelf ambtenaar willen zijn? </li></ul><ul><li>Hoe wil je werken voor de overheid? </li></ul><ul><li>Zzp-ers, gecertificeerde professionals, basisoverheid, opdracht.nl,… </li></ul>
 6. 6. Afbakening Project <ul><li>Rijksambtenaar/ rijksoverheid </li></ul>
 7. 7. De toekomstverkenning nov 2008- juni 2009 Toekomstbeeld Huidige situatie Initiatief Initiatief Uitdaging
 8. 8. Toekomstverkenning Gericht op de grote vraagstukken die op de rijksdienst af komen Gericht op de werknemer en de manier van werken Werkconferentie 1 Werkconferentie 2 Gericht op de ambtenaar zelf en experts Website met beelden Prioriteitstelling en keuze Prioriteitstelling en keuze Initatief #1 Initiatief #2 Initiatief #N Ronde Tafel Ronde Tafel Ronde Tafel Van toekomstbeelden naar uitdagingen en realisatie Toekomstbeelden Initiatief #2 Van trends naar toekomstbeelden
 9. 9. Globale planning avdt en ovdt <ul><li>Deelstudies </li></ul><ul><li>Analyse rijksdienst </li></ul><ul><li>Trends en ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Internationale vergelijking </li></ul><ul><li>Benchmark bedrijfsleven </li></ul><ul><li>Analyse Life cyclus rijksambtenaar: basiskennis/ opleiding </li></ul><ul><li>Stage arbeidsproductiviteit </li></ul><ul><li>Stage veranderingsbereidheid/ in kaart brengen lopende initiatieven </li></ul><ul><li>Stage… </li></ul><ul><li>Toekomstverkenning </li></ul><ul><li>(projectteam sept 2008- jun 2009) </li></ul>
 10. 10. Producten <ul><li>Juni 2009 Visiedocument concept </li></ul><ul><li>September 2009 Brief met visie op ambtenaar van de toekomst naar de 2e kamer + tussenproduct overheid van de toekomst </li></ul><ul><li>Oktober 2009 Tijdschrift/ boek ambtenaar van de toekomst </li></ul><ul><li>December 2009 Uitvoeringsprogramma met de wat grotere voorstellen (icoonprojecten) in samenhang met het uitvoeringsprogramma van het project overheid van de toekomst. </li></ul><ul><li>Doorlopend Initiatieven die bijdragen aan de modernisering van het ambtenaarschap en Digitale marktplaats </li></ul>
 11. 11. De nieuwe werknemer…… <ul><ul><li>Wisselt snel tussen verschillende banen </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft vaak ook meerdere banen tegelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkt op verschillende locaties en tijden </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft geen negen tot vijf mentaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoekt een goede balans tussen werk en privé </li></ul></ul><ul><ul><li>Stelt zijn eigen persoonlijke loopbaanplan op </li></ul></ul><ul><ul><li>Wil een arbeidscontract op maat </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt afgerekend op resultaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Doet aan “personal branding”: Persoonlijke opleiding en training worden heel belangrijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft een groot netwerk van andere professionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft een internationale oriëntatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkt door tot na zijn 65ste </li></ul></ul><ul><ul><li>Is vaker vrouw en allochtoon </li></ul></ul>
 12. 12. Het nieuwe werken… <ul><ul><li>Wordt wat betreft inhoud meer en meer vanuit Europa bepaald. </li></ul></ul><ul><ul><li>Legt meer en meer verantwoordelijkheden bij de burger en bedrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Betekent dat de rol van de ambtenaar verandert. Van beleidsmaker naar beleidsregisseur? </li></ul></ul><ul><ul><li>Omvat complexe thema’s waarvoor samenwerken tussen verschillende experts vereist is, bijvoorbeeld duurzaamheid, energie en grondstoffen, wonen en integratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt gedaan in tijdelijke projectteams bestaande uit verschillende adviseurs met elk hun eigen expertise (ZZP’ers) </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft het resultaat als contractverplichting. Hierdoor wordt vertrouwen tussen werknemer en werkgever steeds belangrijker. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebeurt los van tijd en plaats; flexwerken, telewerken, thuiswerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Maakt gebruik van nieuwe technologieën om kennis te vergaren en vast te houden (bijv. Web 2.0) </li></ul></ul>
 13. 13. Vragen <ul><li>Wat is volgens jullie nieuw? </li></ul><ul><li>Hoe zou het imago van de rijksoverheid verbeterd kunnen worden? </li></ul><ul><li>Hoe ziet het diversiteitvraagstuk er in 2020 uit. Eerst digitale diversiteit? Is iedere burger straks ook een beetje ambtenaar? Zo ja hoe? </li></ul><ul><li>Hoe kan het werken bij de overheid aantrekkelijker gemaakt worden? </li></ul><ul><li>Hoe kan de arbeidsproductiviteit verhoogd worden? </li></ul>
 14. 14. Casus: Taxi’s <ul><li>Bedenk een oplossing voor het probleem. </li></ul><ul><li>Hoe zou je nieuwe media, het nieuwe werken kunnen inzetten bij de oplossing van dit vraagstuk? </li></ul>

×