Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jadual Berkala (1)

678 vues

Publié le

Jadual berkala dalam kimia organik dan tak organik

Publié dans : Sciences
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Jadual Berkala (1)

  1. 1. SKG 3033 Pengenalan Kimia Organik dan Tak Organik Tutorial Unit 7 Jadual Berkala (1) Nama: Norazlin binti Mohd Rusdin SILA JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH 1. Terangkan apa anda faham mengenai jadual berkala. Jadual berkala ialah satu jadual di mana unsur-unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton di barisan mendatar. Wujud suatu ulangan atau kekalaan di dalam sifat kimia dan sifat fizik bagi unsur-unsur. 2. Terangakan apa maksud istilah berikut yang terdapat dalam jadual berkala: (i) Kumpulan Turus menegak yang menandakan unsur-unsur dalam lajur yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. (ii) Kala Baris mendatar di mana unsur-unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton dari kiri ke kanan. Semua unsur dalam kala yang sama mempunyai bilangan petala yang sama. 3. Takrifkan tenaga pengionan(TP) sesuatu unsur. Terangkan maksud TP pertama dan TP kedua. Berikan pemerhatian mengenai perkara berikut: Unsur TP pertama (kJmol-1 ) TP kedua (kJmol-1 ) TP ketiga (kJmol-1 ) Na 496 4560 6912 Mg 738 1450 7730 Kongfigurasi elektron: Na : IS2 2S2 2P6 3S1 Mg: 1S2 2S2 2P6 3S2 TP ialah tenaga minimum untuk menyingkirkan 1 mol elektron daripada 1 mol atom neutral dalam keadaan bergas untuk membentuk 1 mol ion positif dalam keadaan gas. Na mempunyai TP pertama 496 kJmol-1 , TP kedua 4560 kJmol-1 dan TP ketiga 6912 kJmol-1 . TP pertama paling rendah kerana jumlah tenaga yang kecil diperlukan untuk menyingkirkan elektron yang paling luar. Ini adalah kerana elektron yang paling luar
  2. 2. mengalami daya tarikan mukleus yang paling lemah disebabkan jarak di antaranya dengan nukleus yang paling jauh.TP kedua dan TP ketiga lebih tinggi kerana lebih banyak tenaga diperlukan untuk menyingkirkan elektron yang berada di petala dalam disebabkan elektron ini mengalami daya tarikan nukleus yang lebih kuat. Na dan Mg berada dalam baris yang sama jadual berkala iaitu kala 3. TP pertama bagi Mg lebih tinggi daripada TP pertama Na kerana orbital 3S Mg terisi penuh manakala orbital 3S bagi Na pula terisi separuh. 4. Takrifkan afiniti elektron (EA). Berikut adalah maklumat mengenai EA untuk beberapa unsur. Berikan ulasan mengenai EA pada data berikut. Unsur Be B C F EA(kJMol-1 ) 238 -27 -122 -328 EA ialah perubahan tenaga yang terlibat apabila 1 mol elektron ditambah kepada 1 atom dalam keadaan gas untuk membentuk ion negatif. Ia merupakan suatu ukuran kecenderungan satu atom unsur untuk menarik elektron bagi membentuk ion negatif. Berdasarkan jadual di atas, apabila merentasi dari B ke C dan F, nilai EA semakin bertambah. Hanya nilai EA bagi Be sahaja yang berbeza ia cenderung melepaskan elektron untuk membentuk ion positif dan bukan untuk menerima elektron. Apabila merentasi suatu kala, EA unsur bertambah kerana apabila merentasi kala, saiz atom berkurang, cas nukleus berkesan bertambah dan kesan tarikan nukleus ke atas elektron mendatang semakin kuat, maka semakin banyak tenaga dibebaskan apabila elektron diterima. 5. Takrifkan keelekronegatifan sesuatu unsur. Apa maksud keelekronegatifan unsur A lebih tinggi daripada B. Antara Cl2 dan HF mana satu lebih berkutub?. Terangkan. Takrifan bagi keelektronegatifan ialah ukuran kebolehan suatu atom untuk menarik elektron pengikatan.
  3. 3. Maksud keelektronegatifan unsur A lebih tinggi daripada keelektronegatifan unsur B ialah unsur A lebih cenderung untuk menarik elektron kepadanya berbanding dengan unsur B. Unsur B kurang cenderung untuk menarik elektron kepadanya. HF lebih berkutub berbanding HF. Semakin besar perbezaan keelektronegatifan antara atom-atom yang terlibat dalam pengikatan, semakin berkutub ikatan kovalen yang terbentuk. H daripada kumpulan 1 dan F daripada kumpulan 7 yang membentuk HF mempunyai perbezaan keelektronegatifan yang yang besar. Ini menjadikan HF berkutub. Atom-atom klorin yang membentuk molekul klorin pula mempunyai keelektronegatifan yang sama menyebabkan molekul Cl2 tidak berkutub.

×