Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à ילקוט כלים פיתוח הכנסות עצמאיות(20)

Publicité

ילקוט כלים פיתוח הכנסות עצמאיות

 1. ‫מורכבויות‬‫והזדמנויות‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫יולי‬2016|‫כלים‬ ‫ילקוט‬ ‫פרויקט‬"‫הכלים‬ ‫ילקוטי‬"‫הינו‬ ‫מגדל‬ ‫חברת‬ ‫במימון‬
 2. 2 ‫לפני‬‫שמתחילים‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫בפיתוח‬ ‫המעוניינים‬ ‫לארגונים‬ ‫בסיוע‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫נובה‬ ‫צברה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬. ‫לכם‬ ‫לסייע‬ ‫במטרה‬ ‫זה‬ ‫וידע‬ ‫ניסיון‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫זה‬ ‫ידע‬ ‫תיק‬,‫מנכ‬"‫בראש‬ ‫העומדים‬ ‫לים‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬,‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫מתעניינים‬ ‫אשר‬.‫בנושאים‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫יעסוק‬ ‫התיק‬: ‫חברתית‬ ‫להשפעה‬ ‫כלכלית‬ ‫עמידות‬ ‫בין‬ ‫עדין‬ ‫איזון‬ ‫עצמאיים‬ ‫הכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫לפתח‬ ‫בבואם‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫המעסיקות‬ ‫נפוצות‬ ‫סוגיות‬ ‫מציגה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬‫דוגמאות‬ ‫וכוללת‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מיזם‬ ‫בפיתוח‬ ‫המרכזיים‬ ‫השלבים‬ ‫את‬ ‫בתהליך‬ ‫להם‬ ‫שסייענו‬ ‫ארגונים‬ ‫מתוך‬ ‫להמחשה‬. 2 ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫נבנתה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬'‫כלים‬ ‫ילקוטי‬'‫השלישי‬ ‫למגזר‬ ‫ניהוליות‬ ‫ומתודולוגיות‬ ‫ידע‬ ‫לפיתוח‬. ‫מ‬ ‫מיותר‬ ‫נצבר‬ ‫ידע‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ניהוליות‬ ‫סוגיות‬ ‫במגוון‬ ‫ידע‬ ‫מפותח‬ ‫הפרויקט‬ ‫במסגרת‬-200‫ייעוץ‬ ‫פרויקטי‬ ‫ע‬ ‫בוצעו‬ ‫אשר‬ ‫בישראל‬ ‫לעמותות‬"‫נובה‬ ‫י‬.‫זה‬ ‫לפרויקט‬ ‫תמיכה‬ ‫נתנה‬ ‫אשר‬ ‫מגדל‬ ‫לחברת‬ ‫מודים‬ ‫אנו‬.
 3. 3 ‫הילקוט‬ ‫מבנה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫בפיתוח‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫בפיתוח‬ ‫נפוצות‬ ‫סוגיות‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫בתהליך‬ ‫שלבים‬
 4. ‫המרכזית‬ ‫הדילמה‬;‫השפעה‬ ‫מול‬ ‫שרידות‬ ‫המנכ‬ ‫תפקיד‬"‫לקיומו‬ ‫לדאוג‬ ‫ל‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫המתמשך‬,‫משאבים‬ ‫יצירת‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫לפעול‬ ‫לארגון‬ ‫שיאפשרו‬ ‫מצליח‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬ ‫שורד‬ ‫ארגון‬ ‫המנכ‬ ‫תפקיד‬"‫השפעה‬ ‫לייצר‬ ‫ל‬ ‫רחבה‬ ‫חברתית‬,‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫לארגון‬ ‫שמחוץ‬,‫מערכות‬ ‫על‬,‫על‬ ‫וכדו‬ ‫הציבור‬'. ‫מצליח‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬ ‫שמשפיע‬ ‫ארגון‬ ‫מנכ‬"‫לים‬‫עומדים‬‫מדי‬‫יום‬‫בפני‬‫דילמה‬‫מרכזית‬;‫שרידות‬‫הארגון‬‫מבחינה‬‫כלכלית‬,‫תוך‬‫הגדלת‬‫הכנסות‬ ‫מפעולות‬‫ושירותים‬,‫אל‬‫מול‬‫מיקוד‬‫בהגדלת‬‫היקף‬‫ההשפעה‬‫של‬‫הארגון‬.‫לדילמה‬‫זו‬‫משקל‬‫מהותי‬‫בעמידות‬ ‫הארגון‬.‫לעיתים‬,‫הרחבת‬‫מעגלי‬‫ההשפעה‬‫והשירותים‬‫שהארגון‬‫מעניק‬,‫יכולים‬‫לערער‬‫אותו‬‫מבחינה‬‫כלכלית‬.
 5. ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצירת‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫על‬ ‫כסף‬ ‫גביית‬ ‫העמותה‬ ‫שירותי‬ ‫משאבים‬ ‫הגדלת‬ ‫במקורות‬ ‫גיוון‬ ‫יצירת‬ ‫הכנסה‬ ‫הסתמכות‬ ‫הפחתת‬ ‫תרומות‬ ‫על‬ ‫ממשלתיים‬ ‫ומקורות‬ ‫הגדלת‬‫מקורות‬ ‫לפעילות‬ ‫המימון‬ ‫חברתית‬ ‫למימוש‬ ‫כלי‬ ‫החברתיות‬ ‫המטרות‬ ‫העמותה‬ ‫לשיווק‬ ‫כלי‬ ‫החברתית‬ ‫והפעילות‬ ‫שלה‬ ‫או‬ ‫תעסוקתי‬ ‫שיקום‬ ‫של‬ ‫העסקה‬ ‫מודרות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫מכירת‬ ‫מוצרים‬/‫שירותים‬ ‫את‬ ‫המקדמים‬ ‫האג‬'‫של‬ ‫נדה‬ ‫העמותה‬ ‫המסר‬ ‫הפצת‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫העמותה‬ ‫קהלי‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫חדשים‬ ‫יעד‬ ‫מוצרים‬ ‫מכירת‬ ‫נראות‬ ‫יוצרי‬ ‫לעמותה‬
 6. ‫מניבה‬ ‫פעילות‬ ‫היקפי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫בעולם‬ ‫מישראל‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬** ‫נובע‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫מהמחזור‬ ‫כשליש‬ ‫עצמיות‬ ‫מהכנסות‬* ‫ממומש‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫הפוטנציאל‬ 16% 50% 32% 2% ‫ממשלה‬ ‫פילנתרופיה‬ ‫אחר‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ 71% 63% 62% 61% 58% 58% 57% 52% 45% 32% ‫קוריאה‬ ‫דרום‬ ‫אוסטרליה‬ ‫שוודיה‬ ‫איטליה‬ ‫נורבגיה‬ ‫פינלנד‬ ‫ארה‬"‫ב‬ ‫יפן‬ ‫בריטניה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫ניתוח‬ ‫מתוך‬ ‫מקורות‬2B Community *‫מלכ‬ ‫והוצאות‬ ‫הכנסות‬"‫רים‬2009-11,‫למ‬"‫ס‬ **The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies database ‫ישראל‬
 7. ‫הכנסות‬ ‫מניבת‬ ‫לפעילות‬ ‫עיקריים‬ ‫סוגים‬ ‫שני‬ ‫הגדלת‬‫מקורות‬ ‫המימון‬‫למימוש‬ ‫כלי‬ ‫המטרות‬ ‫החברתיות‬ ‫שיווקי‬ ‫כלי‬ ‫הגדלת‬ ‫מקורות‬ ‫המימון‬ ‫כלי‬ ‫למימוש‬ ‫המטרות‬ ‫החברתיות‬ ‫כלי‬ ‫שיווקי‬ ‫פעילות‬‫נפרדת‬‫מהפעילות‬ ‫החברתית‬;‫מיועדת‬‫להנבת‬ ‫הכנסות‬‫בלבד‬. ‫פעילות‬‫נפרדת‬‫נותנת‬‫דגש‬‫על‬‫הגדלת‬‫מקורות‬ ‫המימון‬,‫לעיתים‬‫על‬‫חשבון‬‫המטרות‬‫החברתיות‬ ‫ואסטרטגיית‬‫השיווק‬‫של‬‫הארגון‬.‫מנוהלת‬‫כחלק‬ ‫מהעמותה‬‫או‬‫בחברת‬‫בת‬‫נפרדת‬. ‫פעילות‬‫שזורה‬‫לפיתוח‬ ‫הכנסות‬;‫מיועדת‬‫להנבת‬ ‫הכנסות‬‫ולקידום‬‫המטרות‬ ‫החברתיות‬‫של‬‫הארגון‬‫בד‬ ‫בבד‬.
 8. 8 ‫פעילות‬‫נפרדת‬‫קיימים‬ ‫נכסים‬ ‫של‬ ‫מיצוי‬ ‫מאפשרת‬ ‫הכנסות‬ ‫הנבת‬ ‫לצורך‬ ‫פיזיים‬ ‫נכסים‬‫השוטפת‬ ‫מהפעילות‬ ‫נכסים‬ ‫נדל‬"‫ן‬ ‫פיזיות‬ ‫תשתיות‬ ‫חניון‬ ‫הקמת‬ ‫לדוגמא‬ ‫בריכה‬ ‫השכרת‬ ‫לדוגמא‬ ‫טיפולית‬ ‫מומחיות‬ ‫על‬ ‫לעמותות‬ ‫ייעוץ‬ ‫לדוגמא‬ ‫שילוב‬ ‫מודל‬ ‫מימוש‬ ‫בתעסוקה‬ ‫היעד‬ ‫לקהל‬ ‫נגישות‬ ‫לדוגמא‬‫איסתא‬-‫שהוקמה‬ ‫לסטודנטים‬ ‫נסיעות‬ ‫כארגון‬ ‫וצעירים‬ ‫מידע‬ ‫מאגרי‬ ‫הגדלת‬‫מקורות‬ ‫המימון‬‫למימוש‬ ‫כלי‬ ‫המטרות‬ ‫החברתיות‬ ‫שיווקי‬ ‫כלי‬
 9. 9 ‫פעילות‬‫שזורה‬‫חברתית‬ ‫להשפעה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מהווה‬ ‫כלכלית‬ ‫לתשואה‬ ‫במקביל‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫של‬ ‫העסקה‬ ‫מודרות‬ ‫שיקומית‬ ‫תעסוקה‬ ‫מסגרת‬ ‫בתחום‬ ‫שירותים‬ ‫מכירת‬ ‫המומחיות‬ ‫נגישות‬ ‫ייעוץ‬ ‫לדוגמא‬ ‫עסקיות‬ ‫לחברות‬ ‫הגדלת‬ ‫מקורות‬ ‫המימון‬ ‫למימוש‬ ‫כלי‬ ‫המטרות‬ ‫החברתיות‬ ‫שיווקי‬ ‫כלי‬
 10. 10 ‫למונח‬ ‫מוסכמת‬ ‫הגדרה‬ ‫כיום‬ ‫בישראל‬ ‫אין‬"‫עסקים‬ ‫חברתיים‬" ‫הסכמות‬ ‫מספר‬ ‫קיימות‬,‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫חברתי‬ ‫עסק‬: * ‫בחברה‬ ‫או‬ ‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫בחברה‬ ‫או‬ ‫בעמותה‬ ‫עסקית‬ ‫פעילות‬ ‫חברה‬,‫חברתיות‬ ‫מטרות‬ ‫למימוש‬ ‫מכוונת‬ ‫שפעילותה‬.‫בתקנונה‬‫משיכת‬ ‫על‬ ‫מגבלה‬ ‫נקבעה‬ ‫ע‬ ‫רווחים‬"‫הפרטיים‬ ‫המשקיעים‬ ‫י‬,‫בחברה‬ ‫כאלה‬ ‫שיש‬ ‫ככל‬,‫על‬ ‫תעלה‬ ‫שלא‬%51‫מהרווחים‬ ‫לחלוקה‬ ‫הניתנים‬. ‫חברתית‬ ‫מטרה‬ ‫מהי‬ ‫של‬ ‫מההגדרה‬ ‫נובעת‬ ‫המורכבות‬ ‫עיקר‬? ‫בתחום‬ ‫עסק‬‫התרופות‬‫חברתי‬ ‫עסק‬ ‫הוא‬?‫עסק‬‫מודרת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫המעסיק‬? ‫למען‬ ‫פעילות‬‫חברתית‬ ‫מטרה‬,‫עסקי‬ ‫במודל‬ ‫או‬ ‫במתודולוגיה‬ ‫כפולה‬ ‫רווח‬ ‫לשורת‬ ‫מכוון‬ ‫חברתי‬ ‫עסק‬-‫וחברתית‬ ‫פיננסית‬‫סביבתית‬. *‫מקור‬:‫חברתיים‬ ‫עסקים‬ ‫בנושא‬ ‫מגזרי‬ ‫תלת‬ ‫עגול‬ ‫שולחן‬ ‫המלצות‬ ‫סיכום‬,2012
 11. 11 ‫המקדמים‬ ‫חברתיים‬ ‫בעסקים‬ ‫להשקיע‬ ‫החלה‬ ‫המדינה‬ ‫מוחלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫של‬ ‫והעסקה‬ ‫הכשרה‬ ‫שף‬ ‫מסעדת‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫אסיה‬ ‫בבית‬ ‫כשרה‬.‫פועל‬ ‫בה‬ ‫של‬ ‫לשיקומם‬ ‫חברתי‬ ‫מיזם‬‫בסיכון‬ ‫נוער‬ ‫בני‬,‫בשיתוף‬ ‫הלאומי‬ ‫והביטוח‬ ‫עלם‬ ‫עמותת‬ ‫עם‬.‫ליליות‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫ומעסיקה‬ ‫מכשירה‬15‫הכשרה‬ ‫רוכשים‬ ‫אשר‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫מקצועית‬,‫וחצי‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫ותעסוקה‬ ‫ליווי‬. ‫בעיקר‬ ‫המאוישים‬ ‫חוץ‬ ‫במיקור‬ ‫טלפוניים‬ ‫מוקדים‬ ‫ע‬"‫מוגבלויות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫י‬.‫ב‬2015‫הועסקו‬120 ‫מוגבלויות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬.‫כוללת‬ ‫לקוחותיה‬ ‫רשימת‬: ‫פלאפון‬,‫מים‬ ‫שטראוס‬,‫ביטוח‬ ‫הראל‬,‫בינלאומי‬ ‫בזק‬, ‫קארד‬ ‫לאומי‬,‫ועוד‬. ‫בשנת‬2015‫חברתיים‬ ‫בעסקים‬ ‫לתמיכה‬ ‫השקעה‬ ‫קרנות‬ ‫שתי‬ ‫הוקמו‬.‫הקרנות‬ ‫הקמת‬ ‫במסגרת‬ ‫מוחלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫המעסיק‬ ‫חברתי‬ ‫עסק‬ ‫של‬ ‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫הממסדות‬ ‫החלטות‬ ‫התקבלו‬
 12. 12 ‫הילקוט‬ ‫מבנה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫בפיתוח‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫בפיתוח‬ ‫נפוצות‬ ‫סוגיות‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫בתהליך‬ ‫שלבים‬
 13. 13 ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫בפיתוח‬ ‫נפוצות‬ ‫סוגיות‬ 1#‫ראשונית‬ ‫השקעה‬ ‫מימון‬ ‫גיוס‬ 2#‫המיזם‬ ‫התאגדות‬ ‫אופן‬ 3#‫החברתיים‬ ‫לערכים‬ ‫העסקיים‬ ‫השיקולים‬ ‫בין‬ ‫מתח‬ 4#‫סיכונים‬ ‫גם‬ ‫בחובו‬ ‫וטומן‬ ‫רבים‬ ‫משאבים‬ ‫דורש‬ ‫הכנסות‬ ‫מניב‬ ‫מיזם‬ 5#‫חברתי‬ ‫שירות‬ ‫או‬ ‫מוצר‬ ‫מיתוג‬ 6#‫חברתיים‬ ‫משיקולים‬ ‫שנובעות‬ ‫עודפות‬ ‫הוצאות‬ 7#‫רגולטוריים‬ ‫היבטים‬
 14. 14 1#‫להקמה‬ ‫ראשונית‬ ‫השקעה‬ ‫לעיתים‬ ‫דורש‬ ‫עסקי‬ ‫מיזם‬ ‫העסקי‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫נידרש‬ ‫בעמותה‬‫ואיתו‬‫גובה‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫הראשונית‬ ‫ההשקעה‬ ‫משאבים‬ ‫והשקעת‬ ‫הדרגתית‬ ‫צמיחה‬ ‫עם‬ ‫עסקי‬ ‫מודל‬ ‫לבנות‬ ‫מומלץ‬ ‫בהתאם‬ ‫גדלה‬ ‫ייעודיים‬ ‫גופים‬ ‫באמצעות‬ ‫לפעילות‬ ‫ייעודי‬ ‫מימון‬ ‫בגיוס‬ ‫להיעזר‬ ‫ניתן‬
 15. ‫מהלך‬ ‫קרן‬ ‫מתוך‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫בפיתוח‬ ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫העשייה‬ ‫ליבת‬ ‫קרן‬‫דואליס‬ ‫הקמה‬,‫חברתיים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫וליווי‬ ‫השקעה‬ ‫המודרות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫ומעסיקים‬ ‫המכשירים‬ ‫בישראל‬ ‫העבודה‬ ‫ממעגל‬ ‫הכנסה‬ ‫מניבי‬ ‫מיזמים‬ ‫בפיתוח‬ ‫תומכים‬ ‫גופים‬ ‫מספר‬ ‫בעמותות‬ 2BCommunity ‫עם‬ ‫עסקיים‬ ‫במיזמים‬ ‫המשקיעה‬ ‫אימפקט‬ ‫קרן‬ ‫חברתית‬ ‫מטרה‬.‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫מחפשים‬ ‫לשיתוף‬ ‫שלהן‬ ‫מהנכסים‬ ‫חלק‬ ‫לרתום‬ ‫שיכולים‬ ‫עסקי‬ ‫פעולה‬ ‫קרן‬IVN ‫בתחום‬ ‫חברתיים‬ ‫עסקים‬ ‫וליווי‬ ‫השקעה‬ ‫מוחלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫של‬ ‫ותעסוקה‬ ‫הכשרה‬
 16. 16 ‫בשנת‬2015‫הוקמו‬2‫חברתיים‬ ‫בעסקים‬ ‫להשקעה‬ ‫קרנות‬ ‫ממשלתית‬ ‫החלטה‬ ‫בעקבות‬ ‫בשנת‬2012‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫דיוני‬ ‫במסגרת‬‫הממשקי‬,‫להקים‬ ‫החלטה‬ ‫התקבלה‬ ‫בישראל‬ ‫חברתיים‬ ‫בעסקים‬ ‫להשקעה‬ ‫קרן‬ ‫ארגונים‬ ‫שני‬ ‫זכו‬ ‫הקרן‬ ‫להקמת‬ ‫הממשלתי‬ ‫במכרז‬-IVN‫וקרן‬‫דואליס‬‫את‬ ‫שהקימו‬ ‫קרן‬IVN‫בגובה‬ ‫יוזמה‬23.5‫מיליון‬₪‫ודואליס‬‫בגובה‬ ‫יוזמה‬26‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬ ‫מקצועית‬ ‫בהכשרה‬ ‫המתמקדים‬ ‫חברתיים‬ ‫עסקים‬ ‫ומלוות‬ ‫משקיעות‬ ‫הקרנות‬ ‫ל‬ ‫ובתעסוקה‬: ‫בסיכון‬ ‫וצעירים‬ ‫נוער‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫לשעבר‬ ‫מכורים‬ ‫משוחררים‬ ‫אסירים‬ ‫כרוניים‬ ‫מובטלים‬ ‫קשישים‬ ‫הוריות‬ ‫חד‬ ‫משפחות‬
 17. 17 2#‫משאבים‬ ‫השקעת‬ ‫מאפשר‬ ‫המיזם‬ ‫התאגדות‬ ‫אופן‬ ‫ניהולית‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫ומיקוד‬ ‫שונה‬ ‫מנוהל‬‫בארגון‬ ‫כמחלקה‬‫בבעלות‬ ‫בת‬ ‫חברת‬ ‫הארגון‬ ‫שת‬"‫עסקי‬ ‫ארגון‬ ‫עם‬ ‫פ‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫הפעילות‬ ‫גבוהה‬ ‫ניהול‬‫מוטת‬ ‫במסגרת‬ ‫מלא‬ ‫הארגונית‬ ‫השליטה‬ ‫בינוני‬ ‫נפרד‬ ‫אך‬ ‫מלא‬ ‫ניהול‬ ‫הארגונית‬ ‫מהתרבות‬ ‫השוטפת‬ ‫נמוך‬ ‫ניהול‬‫דורש‬ ‫משותף‬ ‫פשרות‬ ‫של‬ ‫הסטה‬ ‫הארגוני‬ ‫הפוקוס‬ ‫גבוה‬ ‫סיכון‬ ‫דורש‬‫ועלול‬ ‫ניהולי‬ ‫פוקוס‬ ‫בארגון‬ ‫השיח‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫נמוך‬ ‫סיכון‬ ‫מעורבות‬‫המנכ‬ ‫של‬"‫אך‬ ‫ל‬ ‫במעורבות‬ ‫הארגון‬ ‫שאר‬ ‫נמוכה‬ ‫נמוך‬ ‫סיכון‬ ‫המנכ‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬"‫אך‬ ‫ל‬ ‫במעורבות‬ ‫הארגון‬ ‫שאר‬ ‫נמוכה‬ ‫משאבים‬ ‫השקעת‬‫ראשונית‬ ‫השקעה‬ ‫נמוכה‬ ‫בדרך‬‫של‬ ‫מיצוי‬ ‫כלל‬ ‫קיימים‬ ‫משאבים‬ ‫ראשונית‬ ‫השקעה‬ ‫גבוהה‬ ‫בהקמת‬ ‫השקעה‬ ‫נדרשת‬ ‫ארגוניות‬ ‫תשתיות‬ ‫ראשונית‬ ‫השקעה‬ ‫בינונית‬ ‫בהקמת‬ ‫השקעה‬ ‫נדרשת‬ ‫אך‬ ‫ארגוניות‬ ‫תשתיות‬ ‫משותף‬ ‫המימון‬ ‫מיזמים‬ ‫ובין‬ ‫ארגונים‬ ‫בין‬ ‫משתנה‬ ‫המיזם‬ ‫הקמת‬ ‫באופן‬ ‫בחירה‬
 18. 18 ‫תעסוקתי‬ ‫מיזם‬ ‫להקמת‬ ‫אפשרות‬ ‫נבחנה‬ ‫עמי‬ ‫בת‬ ‫בארגון‬ ‫עסקים‬ ‫עם‬ ‫בשותפות‬ ‫ובחרו‬ ‫בסיכון‬ ‫במצבי‬ ‫שהיו‬ ‫לצעירים‬ "‫ידיד‬ ‫מעסיק‬" •‫שותפות‬‫מעסיקים‬ ‫עם‬ ‫להתאים‬ ‫המתבקשים‬ ‫הקבלה‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫התעסוקה‬ ‫ומסגרת‬, ‫לכ‬ ‫גישה‬ ‫ומקבלים‬"‫א‬ ‫וליווי‬. ‫קבועים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיזמים‬ "(‫חברתי‬ ‫עסק‬)" •‫למטרת‬ ‫מיזם‬ ‫הקמת‬ ‫תעסוקה‬ ‫מתן‬ ‫הרלוונטית‬ ‫לאוכלוסיה‬, ‫בכלים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫עסקיות‬ ‫ניהול‬ ‫ושיטות‬. ‫מיזמים‬ ‫זמניים‬ ‫עסקיים‬ •‫העמותה‬ ‫בין‬ ‫שותפות‬, ‫ושותף‬ ‫טיפולית‬ ‫יחידה‬ ‫עסקי‬,‫ניצול‬ ‫תוך‬ ‫עסקית‬ ‫הזדמנות‬ ‫מוגדרת‬,‫מתן‬ ‫למטרת‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫תעסוקה‬ ‫הרלוונטית‬. ‫שנבחר‬ ‫המודל‬ ‫של‬ ‫יחסיים‬ ‫יתרונות‬: ‫בהשמה‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫ניצול‬‫גדולים‬ ‫ארגונים‬ ‫אצל‬ ‫נמוך‬ ‫עסקי‬ ‫סיכון‬‫לרבות‬‫נמוכות‬ ‫והקמה‬ ‫תפעול‬ ‫עלויות‬‫יחסית‬ ‫יתרון‬ ‫לעמותה‬‫ל‬ ‫בגישתה‬‫בתעסוקה‬ ‫המעוניינות‬ ‫בסיכון‬ ‫צעירות‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫רחב‬ ‫מודל‬:‫ל‬ ‫פונה‬‫רחב‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬‫ב‬‫רחבה‬ ‫גיאוגרפית‬ ‫פריסה‬ ‫בסיכון‬ ‫במצבי‬ ‫שהיו‬ ‫צעירים‬ ‫העסקת‬ ‫בתחום‬ ‫הציבורי‬ ‫בסקטור‬ ‫קיימות‬ ‫להזדמנויות‬ ‫פוטנציאל‬"(‫עובדים‬ ‫ביחד‬)" ‫עמי‬ ‫לבת‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫מתוך‬,2015
 19. 19 ‫צ‬ ‫בעמותת‬'‫לפיתוח‬ ‫חלופות‬ ‫מספר‬ ‫נשקלו‬ ‫יימס‬ ‫הכנסה‬ ‫מניבת‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬‫עצמאית‬ ‫עסקי‬ ‫שותף‬ ‫שותף‬‫מנהל‬ ‫התקשרות‬ ‫אין‬ ‫לשותף‬ ‫אחראי‬‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫שיווק‬,‫הפצה‬ ‫ומכירה‬ *‫השותף‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫פרטני‬ ‫באופן‬ ‫ייקבע‬ ‫השותף‬ ‫זהות‬ ‫תלוי‬ ‫פעילות‬ ‫כלל‬ ‫ניהול‬ ‫מתהליך‬ ‫פרויקט‬ ‫תהליך‬ ‫עד‬ ‫הייצור‬ ‫המכירה‬ ‫תפקיד‬ ‫השותף‬ ‫ניהול‬‫והוצאה‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫לפועל‬ ‫באופן‬ ‫התהליך‬ ‫עצמאי‬ ‫המוצרים‬ ‫ייצור‬ *‫העמותה‬ ‫תפקיד‬ ‫כתלוי‬ ‫דינאמי‬ ‫יהא‬ ‫השותף‬ ‫בזהות‬ ‫משתקמי‬‫העמותה‬ ‫ייקחו‬‫בתהליך‬ ‫חלק‬ ‫המוצרים‬ ‫ייצור‬ ‫תפקיד‬ ‫העמותה‬ ‫עמותת‬"‫אנוש‬" "‫שלובים‬ ‫כלים‬" "‫אופק‬‫לבן‬"–‫עידו‬ ‫גוטמן‬ ‫מקרה‬‫בוחן‬ ‫מנהל‬ ‫שותף‬‫עסקי‬ ‫שותף‬‫עצמאית‬ ‫פעילות‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫מתוך‬‫לצ‬'‫יימס‬‫עוזר‬ ‫זר‬,2015
 20. 20 ‫השונות‬ ‫החלופות‬ ‫של‬ ‫וחסרונות‬ ‫יתרונות‬ ‫עצמאית‬ ‫פעילות‬ ‫עסקי‬ ‫שותף‬ ‫מנהל‬ ‫שותף‬ ‫יתרונות‬: ‫החברתית‬ ‫הזהות‬ ‫שימור‬ ‫מול‬ ‫שיווקית‬ ‫מבחינה‬ ‫להצליח‬ ‫קושי‬ ‫המתחרים‬ ‫גבוהות‬ ‫כספיות‬ ‫בהוצאות‬ ‫כרוך‬(‫כוח‬ ‫אדם‬) ‫חסרונות‬: ‫התפעולית‬ ‫ברמה‬ ‫שיקומי‬ ‫הליך‬ ‫באופן‬ ‫הפרויקט‬ ‫זהות‬ ‫שמירת‬ ‫מוחלט‬ ‫היעדר‬"‫סיכון‬ ‫חלוקת‬" ‫גבוהה‬ ‫עובדים‬ ‫עלות‬ ‫יתרונות‬: ‫החברתית‬ ‫המטרה‬ ‫מימוש‬ ‫מאפשר‬ ‫המודל‬ ‫השיווק‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫את‬ ‫מעביר‬ ‫אך‬, ‫העסקי‬ ‫השותף‬ ‫אל‬ ‫והפצה‬ ‫מכירה‬ ‫ממקרים‬ ‫ללמוד‬ ‫וניתן‬ ‫נפוץ‬ ‫מאוד‬ ‫המודל‬ ‫בשוק‬ ‫הקיימים‬ ‫רבים‬ ‫הלקוח‬ ‫בעיני‬ ‫איכותית‬ ‫מוצר‬ ‫תפיסת‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫לקוחות‬ ‫לקהל‬ ‫הגעה‬ ‫התפעול‬ ‫עלויות‬ ‫צמצום‬(‫שיווק‬,‫מכירה‬) ‫חסרונות‬ ‫תלוי‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫והאריזה‬ ‫הייצור‬ ‫היקף‬ ‫העסקי‬ ‫השותף‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫בכמות‬ ‫יתרונות‬: ‫וקשרים‬ ‫ניסיון‬ ‫ומיומן‬ ‫אורגני‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫שיווק‬ ‫יכולות‬ ‫תשתיות‬ ‫עקב‬ ‫התפעול‬ ‫עלויות‬ ‫צמצום‬ ‫קיימות‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫לקהל‬ ‫גישה‬ ‫הלקוחות‬ ‫בעיניי‬ ‫איכותית‬ ‫מוצר‬ ‫תפיסת‬ ‫חסרונות‬ ‫נמוך‬ ‫רווח‬ ‫פוטנציאל‬ ‫עוזר‬ ‫זר‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫עצמאות‬ ‫אבדן‬ ‫בכמות‬ ‫תלוי‬ ‫והאריזה‬ ‫היצור‬ ‫היקף‬ ‫העסקי‬ ‫השותף‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫יותר‬ ‫עצמאי‬ ‫יהיה‬ ‫הפעילות‬ ‫שמודל‬ ‫ככל‬,‫התפעול‬ ‫ועלויות‬ ‫לסיכון‬ ‫החשיפה‬ ‫כך‬ ‫יותר‬ ‫בעייתית‬ ‫תהיה‬ ‫המוצר‬ ‫ותפיסת‬ ‫יותר‬ ‫גדולות‬ ‫תהיינה‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫מתוך‬‫לצ‬'‫יימס‬‫עוזר‬ ‫זר‬,2015
 21. ‫העסקי‬ ‫למודל‬ ‫בהתאם‬ ‫תהיה‬ ‫המנהל‬ ‫תפקיד‬ ‫הגדרת‬ ‫מהמנהל‬ ‫התפקיד‬ ‫דרישות‬ ‫יגדלו‬ ‫כך‬ ‫יותר‬ ‫עצמאי‬ ‫למודל‬ ‫שנפנה‬ ‫ככל‬ ‫עצמאי‬ ‫עסקי‬ ‫שותף‬ ‫מנהל‬ ‫שותף‬ ‫ניהולי‬ ‫ניסיון‬ ‫ומכירות‬ ‫בשיווק‬ ‫ניסיון‬ ‫עסקי‬ ‫בפיתוח‬ ‫ניסיון‬ ‫בייצור‬ ‫תפעולי‬ ‫ניסיון‬ ‫מערכות‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ ‫ניסיון‬ ‫ממוחשבות‬ ‫מידע‬ ‫עם‬ ‫ניסיון‬ ‫לבעלי‬ ‫יתרון‬ ‫מיוחדות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫טיפולית‬ ‫בעבודה‬ ‫ניסיון‬ (‫סוציאלי‬ ‫עובד‬,‫מיוחד‬ ‫חינוך‬) ‫מוצר‬ ‫ועיצוב‬ ‫בייצור‬ ‫תפעולי‬ ‫ניסיון‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫עם‬ ‫ניסיון‬ ‫לבעלי‬ ‫יתרון‬ ‫מיוחדות‬ ‫ניהול‬‫כו‬"‫א‬ ‫עצמאי‬ ‫עסקי‬ ‫שותף‬ ‫מנהל‬ ‫שותף‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫מתוך‬‫לצ‬'‫יימס‬‫עוזר‬ ‫זר‬,2015
 22. 22 3#‫המטרות‬ ‫מימוש‬ ‫בין‬ ‫במתח‬ ‫דילמות‬ ‫מעלה‬ ‫מניב‬ ‫מיזם‬ ‫החברתיות‬‫למיקסום‬‫הכלכלי‬ ‫הרווח‬ ‫הפעילות‬ ‫תכנון‬ ‫בעת‬ ‫והסיכונים‬ ‫הדילמות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫הפעילות‬ ‫ערכי‬ ‫של‬ ‫שוטפת‬ ‫ובחינה‬ ‫לניהול‬ ‫ארגוניים‬ ‫מנגנונים‬ ‫ולהקים‬ ‫שיווקיות‬ ‫דילמות‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫המוניטין‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫מקצועיות‬ ‫דילמות‬ ‫או‬ ‫שיקומיים‬ ‫לתהליכים‬ ‫הפרעה‬ ‫בעמותה‬ ‫טיפוליים‬ ‫ארגוניות‬ ‫דילמות‬ ‫על‬ ‫משאבים‬ ‫מהסטת‬ ‫חשש‬ ‫הליבה‬ ‫פעילות‬ ‫חשבון‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫באגף‬ ‫לדוגמא‬‫ב‬‫ויצו‬,‫פותחה‬ ‫תוכנית‬'‫ועוד‬ ‫מעון‬'‫שירותים‬ ‫המציעה‬ ‫שעות‬ ‫במהלך‬ ‫להורים‬ ‫בתשלום‬ ‫נוספים‬ ‫בעיקר‬ ‫הפעילות‬.‫ספגה‬ ‫התוכנית‬ ‫נוספת‬ ‫גבייה‬ ‫על‬ ‫בתקשורת‬ ‫ביקורת‬ ‫נזקקים‬ ‫מהורים‬. ‫הפתרון‬:‫שיתוף‬ ‫למנגנוני‬ ‫דאג‬ ‫הארגון‬, ‫בהסכמת‬ ‫רק‬ ‫בוצעו‬ ‫והשירותים‬ ‫ההורים‬.‫לתקשורת‬ ‫היציאה‬ ‫בעת‬ ‫הארגוני‬ ‫המנגנון‬ ‫את‬ ‫הציג‬ ‫הארגון‬ ‫גורמי‬ ‫אישורי‬ ‫וכן‬ ‫להורים‬ ‫והערך‬ ‫הרגולציה‬. ‫אפשרות‬ ‫שבחנה‬ ‫בעמותה‬ ‫לדוגמא‬ ‫הטיפוליים‬ ‫המתקנים‬ ‫להשכרת‬ ‫הפעילות‬ ‫שעות‬ ‫לאחר‬ ‫נוספים‬ ‫לקהלים‬ ‫עקב‬ ‫ההנהלה‬ ‫בקרב‬ ‫התנגדות‬ ‫עלתה‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫מהסטה‬ ‫חשש‬. ‫הפתרון‬:‫שבנתה‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ ‫הוקמה‬ ‫המיזם‬ ‫להקמת‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬.‫הועדה‬ ‫בממשקים‬ ‫התפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫כללה‬ ‫בחשבון‬ ‫נלקחו‬ ‫וכך‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫בשטח‬ ‫לשימוש‬ ‫הנדרשים‬ ‫השיקולים‬. ‫כן‬ ‫כמו‬,‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫בקרה‬ ‫מדדי‬ ‫הוגדרו‬ ‫נאות‬ ‫ושימוש‬ ‫גזרה‬ ‫גבולות‬ ‫להגדרת‬. ‫בעמותת‬ ‫לדוגמא‬‫אנוש‬‫דילמה‬ ‫עלתה‬ ‫המוצרים‬ ‫בפורטפוליו‬ ‫לשלוט‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ההכשרה‬ ‫במרכזי‬ ‫שמיוצר‬ ‫הארצי‬ ‫לתעסוקה‬(‫מוצרים‬ ‫כמות‬/‫איכות‬)‫אל‬ ‫בקביעת‬ ‫לסניפים‬ ‫גמישות‬ ‫מתן‬ ‫מול‬ ‫למוטבים‬ ‫והתאמתו‬ ‫המוצר‬. ‫מוביל‬ ‫מוצרים‬ ‫סל‬ ‫נבחר‬ :‫הפתרון‬ ‫הארצית‬ ‫ברמה‬ ‫למכירה‬.‫ברמת‬ ‫להתאים‬ ‫הגמישות‬ ‫נשמרה‬ ‫הסניפים‬ ‫לצרכי‬ ‫השיקומית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫המוטבים‬.
 23. 4#‫הכנסות‬ ‫מניב‬ ‫מיזם‬ ‫סיכונים‬ ‫גם‬ ‫בחובו‬ ‫וטומן‬ ‫רבים‬ ‫משאבים‬ ‫דורש‬ ‫החברתית‬ ‫מהעשייה‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫הסטת‬ "‫משליחותו‬ ‫ותסיט‬ ‫תישחק‬ ‫החברתית‬ ‫שמהותו‬ ‫עד‬ ‫הארגון‬ ‫על‬ ‫עסקית‬ ‫חשיבה‬ ‫של‬ ‫השתלטותה‬" ‫הפרויקט‬ ‫בתקצוב‬ ‫צורך‬ "‫מורכבת‬ ‫היא‬ ‫עסקי‬ ‫מיזם‬ ‫של‬ ‫הקמה‬.....‫וזמן‬ ‫כסף‬ ‫דורשת‬".... ‫המיזם‬ ‫להובלת‬ ‫חדש‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫גיוס‬ ‫או‬ ‫קיים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫הפניית‬ "‫לעתים‬,‫מתאימים‬ ‫אנשים‬ ‫נמצאים‬ ‫הארגון‬ ‫בתוך‬,‫לרוב‬ ‫אך‬,‫מחוץ‬ ‫אדם‬ ‫למינוי‬ ‫דווקא‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ‫לארגון‬,‫מקצועי‬ ‫רקע‬ ‫ובעל‬ ‫מתאים‬ ‫ידע‬ ‫בעל‬" ‫כלכלי‬ ‫סיכון‬ "‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫הוא‬ ‫רווח‬ ‫למטרות‬ ‫קטנים‬ ‫ועסקים‬ ‫חדשים‬ ‫מיזמים‬ ‫של‬ ‫הכישלונות‬ ‫שיעור‬" ‫וניהולי‬ ‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬ "‫תחייב‬ ‫המיזם‬ ‫הקמת‬,‫רבים‬ ‫במקרים‬,‫הקיימים‬ ‫הניהול‬ ‫בדפוסי‬ ‫מהותיים‬ ‫שינויים‬" ‫ודניאלי‬ ‫פורטוגלי‬-‫מילר‬,2007" .‫למלכ‬ ‫עצמיים‬ ‫הכנסה‬ ‫מקורות‬"‫רים‬:‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫באמצעות‬ ‫החברתי‬ ‫הייעוד‬ ‫מימוש‬." ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫מתוך‬‫ליחדיו‬‫מדבר‬ ‫רוח‬,2015
 24. 24 5#‫הערך‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫יכול‬ ‫כחברתי‬ ‫מוצר‬ ‫מיתוג‬ ‫הלקוח‬ ‫בעיני‬ ‫הנתפש‬ ‫לחברה‬ ‫ערך‬, ‫תרומה‬,‫סיפוק‬ ‫לעיתים‬ ‫נתפש‬ ‫מקצועיות‬ ‫כחוסר‬, ‫מסכנות‬ ‫ללקוח‬ ‫והערך‬ ‫המוצר‬ ‫למאפייני‬ ‫המיתוג‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫יש‬
 25. ‫חברתיים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫לצריכה‬ ‫נכונות‬ ‫קיימת‬ ‫תמורה‬ ‫שיקבל‬ ‫בתנאי‬ ‫רק‬ ‫ירכוש‬ ‫הלקוח‬ ‫אך‬ ‫לצרכיו‬ ‫מתאימה‬* ‫ערכים‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ ‫כולל‬ ‫השיווקי‬ ‫המסר‬ ‫חברתי‬ ‫לערך‬ ‫ללקוח‬ ‫ערך‬ ‫ללקוח‬ ‫חברתי‬ ‫ערך‬ ‫המוצר‬ ‫מאפייני‬ ‫נראות‬,‫איכות‬,‫עלות‬ ‫ללקוח‬ ‫ערכים‬ ‫לתקשר‬ ‫צריך‬ ‫חברתי‬ ‫מוצר‬ ‫מיתוג‬ ‫החברתי‬ ‫לערך‬ ‫במקביל‬ What’s in it for me? ‫כן‬ 89% ‫לא‬ 11% ‫מנהלי‬ ‫בקרב‬ ‫שנערך‬ ‫סקר‬ ‫שרובם‬ ‫מראש‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לעובדים‬ ‫להעניק‬ ‫מוכנים‬ ‫יהיו‬ ‫ע‬ ‫שיוצרו‬ ‫מתנות‬"‫עמותות‬ ‫י‬ ‫החברתי‬ ‫לשיקול‬ ‫מעבר‬,‫רבים‬ ‫לארגונים‬ ‫להעניק‬ ‫בוחרים‬ ‫שהם‬ ‫שהמוצרים‬ ‫חשוב‬ ‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫יהיו‬ ‫לעובדיהם‬ 56% 81% 31% 19% 31% ‫נמוכה‬ ‫עלות‬ ‫מוצר‬ ‫איכות‬ ‫גבוהה‬ ‫אספקה‬ ‫זמני‬ ‫מהירים‬ ‫אפשרות‬ ‫המוצר‬ ‫החלפת‬ ‫התחייבות‬ ‫לשירות‬ *‫מקור‬:‫בקרב‬ ‫שנערך‬ ‫סקר‬33‫במשק‬ ‫וגדולים‬ ‫בינוניים‬ ‫מארגונים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהלי‬ ‫לאנוש‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬,2013
 26. 26 " ‫לשורשים‬ ‫חזרה‬"‫ישראליות‬/‫טבע‬/‫לוקאליות‬ ‫הנבטה‬ ‫ערכות‬ ‫דשא‬ ‫ראש‬‫ממוחזרים‬ ‫ממו‬ ‫דפי‬‫קקטוס‬ ‫שתיל‬ ‫כ‬ ‫אנוש‬ ‫מוצרי‬ ‫למיתוג‬ ‫הצעה‬-"‫לשורשים‬ ‫חזרה‬"‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫יעניק‬ ‫השיקומי‬ ‫להליך‬ ‫כביטוי‬ ‫הטבעית‬ ‫הצמיחה‬ ‫את‬ ‫ויציג‬ ‫ללקוחות‬ ‫מבטא‬ ‫אשר‬ ‫המתמודד‬ ‫שעובר‬ ‫שיקומי‬ ‫לתהליך‬ ‫מקביל‬"‫אדם‬ ‫כבן‬ ‫צמיחה‬" ‫ירוקים‬ ‫מוצרים‬,‫תוך‬ ‫שיתופיות‬ ‫בעקרונות‬ ‫הדוגל‬ ‫מרכזי‬ ‫טרנד‬ ‫מהווים‬ ‫קיימא‬ ‫וברי‬ ‫סביבתיים‬ ‫ובקהילה‬ ‫בסביבה‬ ‫התחשבות‬ ‫שת‬ ‫ליצור‬ ‫יעזור‬ ‫ירוקים‬ ‫כמוצרים‬ ‫מיצוב‬"‫וירוקות‬ ‫כאחראיות‬ ‫להיתפס‬ ‫שרוצות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫פ‬ ‫בעמותה‬ ‫קיימים‬ ‫אשר‬ ‫מוצרים‬ ‫עם‬ ‫כבר‬ ‫משתלב‬,‫כגון‬:‫קרמיקה‬ ‫כלי‬,‫ונייר‬ ‫אקולוגית‬ ‫גינה‬ ‫לאנוש‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫מתוך‬,2012
 27. 27 6#‫עודפות‬ ‫עלויות‬ ‫מחייבים‬ ‫חברתיים‬ ‫שיקולים‬ ‫לעיתים‬ ‫מקביל‬ ‫עסקי‬ ‫למיזם‬ ‫ביחס‬ ‫וקפה‬ ‫ליליות‬ ‫במסעדת‬‫רינגלבלום‬,‫לנוער‬ ‫תעסוקה‬ ‫מיזמי‬ ‫המפעילים‬ ‫חברתיים‬ ‫עסקים‬ ‫נער‬ ‫של‬ ‫מהעסקה‬ ‫הנובעות‬ ‫העודפות‬ ‫העלויות‬ ‫של‬ ‫תחשיב‬ ‫בוצע‬ ‫בסיכון‬/‫במיזם‬ ‫ה‬. ‫העלות‬ ‫סך‬65‫אלף‬₪‫הבאים‬ ‫מהסעיפים‬ ‫ומורכב‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫לתוכנית‬ ‫לחניך‬: ‫חניך‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫שכר‬ ‫שנשרו‬ ‫חניכים‬ ‫שכר‬ ‫העמסת‬ ‫גלם‬ ‫חומרי‬ ‫בזבוז‬ ‫וארוחות‬ ‫ביגוד‬ ‫זאת‬ ‫עם‬,‫כ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫הכשרה‬ ‫עלות‬ ‫בגין‬-65‫ש‬ ‫אלפי‬"‫לנער‬ ‫ח‬/‫במחקר‬ ‫נמצא‬ ‫ה‬SROI ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫הצפויות‬ ‫בהכנסות‬ ‫משמעותי‬ ‫וגידול‬ ‫המדינה‬ ‫בהוצאות‬ ‫צפוי‬ ‫קיטון‬ ‫לפי‬ ‫מעל‬15‫הנדרשת‬ ‫מההשקעה‬ ‫צוות‬ ‫ישיבות‬ ‫סוציאליים‬ ‫שירותים‬ ‫חונכים‬ ‫שכר‬ ‫מקור‬:‫מחקר‬SROI‫קרן‬ ‫עבור‬ ‫שבוצע‬‫דואליס‬‫ע‬"‫נובה‬ ‫י‬,2013
 28. 7#‫עצמאיות‬ ‫הכנסות‬ ‫של‬ ‫רגולטוריים‬ ‫היבטים‬ ‫בהתאם‬‫לסעיף‬1‫לחוק‬‫העמותות‬:‫עיקר‬‫פעילותה‬‫של‬‫העמותה‬‫צריך‬‫להיות‬‫קידום‬ ‫מטרות‬‫שאינן‬‫עסקיות‬‫ובאופן‬‫שאינו‬‫מכוון‬‫לעשיית‬‫רווחים‬. ‫המוסד‬‫הציבורי‬‫יהא‬‫רשאי‬‫לקיים‬‫במסגרתו‬‫פעילות‬‫עסקית‬,‫שאינה‬‫משתלבת‬ ‫וכרוכה‬‫עם‬‫פעילותו‬‫הציבורית‬‫בתנאים‬‫המצטברים‬‫הבאים‬*: ‫היקף‬‫הפעילות‬‫העסקית‬‫אינו‬‫מהותי‬‫ביחס‬‫לכלל‬‫פעילות‬‫המוסד‬,‫אינו‬‫חלק‬ ‫מליבת‬‫העשיה‬(‫כגון‬‫העסקת‬‫בעלי‬‫מוגבלויות‬)‫ולא‬‫יעלה‬‫על‬‫שיעור‬‫של‬25% ‫מפעילות‬‫המוסד‬‫הציבורי‬. ‫ניהול‬‫שתי‬‫מערכות‬‫חשבונות‬‫נפרדות‬‫לפעילות‬‫הציבורית‬‫ולעסקית‬‫ודיווח‬ ‫בהתאם‬. ‫החוק‬‫אינו‬‫מבהיר‬‫באופן‬‫ברור‬‫מתי‬‫לפתוח‬‫חברת‬‫בת‬‫ומתי‬‫ניתן‬‫לנהל‬‫את‬ ‫הפעילות‬‫העסקית‬‫במסגרת‬‫העמותה‬ ‫עמותות‬‫אשר‬‫תבחרנה‬‫בחברת‬‫בת‬‫תשלמנה‬25%‫דיווידנד‬‫על‬‫הרווח‬‫למדינה‬ ‫בעת‬‫העברת‬‫הרווח‬‫מחברת‬‫הבת‬‫לעמותה‬.‫כמו‬‫כן‬,‫במקרה‬‫של‬‫חברת‬‫בת‬ ‫ניתן‬‫לקזז‬‫מע‬"‫מ‬‫על‬‫הוצאות‬‫העמותה‬‫שקשורות‬‫לפעילות‬‫העסקית‬ ‫מקצוע‬ ‫איש‬ ‫עם‬ ‫להיוועצות‬ ‫תחליף‬ ‫מהווה‬ ‫ואינו‬ ‫בלבד‬ ‫בסיס‬ ‫כללי‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ *‫בג‬"‫צ‬‫עמותת‬‫ויפאסנה‬->‫ועדת‬‫פריש‬ ‫חוזר‬9/2015‫קווים‬‫מנחים‬‫להחלת‬‫סעיף‬46
 29. 29 ‫עצמאיות‬ ‫הכנסות‬ ‫של‬ ‫רגולטוריים‬ ‫היבטים‬(‫המשך‬) ‫עסקית‬ ‫פעילות‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫בבואן‬ ‫המס‬ ‫רשויות‬ ‫עושות‬ ‫אשר‬ ‫המבחנים‬ ‫מהם‬ ‫במסגרת‬ ‫או‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫השוטפת‬ ‫הפעילות‬ ‫במסגרת‬ ‫להתבצע‬ ‫יכולה‬ ‫בת‬ ‫חברת‬? ‫הפעילות‬ ‫היקף‬:‫בעמותה‬ ‫לנהל‬ ‫אפשרי‬ ‫יותר‬ ‫שקטן‬ ‫ככל‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הליבה‬ ‫לפעילות‬ ‫קירבה‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫החברתיות‬ ‫המטרות‬ ‫שירות‬:‫לדוגמא‬,‫מועסקים‬ ‫שיקום‬(‫יש‬ ‫העמותה‬ ‫בתקנון‬ ‫המופיעות‬ ‫החברתיות‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬) ‫מחיר‬;‫השוק‬ ‫למחיר‬ ‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫שהמחיר‬ ‫ככל‬,‫יאהב‬ ‫לא‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫זה‬ ‫את‬(‫חברתית‬ ‫הפעילות‬ ‫אם‬ ‫גם‬)‫בתחרותיות‬ ‫פגיעה‬ ‫כאן‬ ‫ויש‬ ‫מאחר‬. ‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫של‬ ‫העמותות‬ ‫להתנהלות‬ ‫להנחיות‬ ‫לפנות‬ ‫יש‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬,‫דצמבר‬2015,‫ע‬"‫מ‬26 ‫מקצוע‬ ‫איש‬ ‫עם‬ ‫להיוועצות‬ ‫תחליף‬ ‫מהווה‬ ‫ואינו‬ ‫בלבד‬ ‫בסיס‬ ‫כללי‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫מידע‬
 30. 30 ‫המיסוי‬ ‫לנושא‬ ‫מעבר‬,‫של‬ ‫בחינה‬ ‫מחייב‬ ‫חדש‬ ‫מיזם‬ ‫נוספים‬ ‫רגולטוריים‬ ‫היבטים‬ ‫כללי‬ ‫והכרחי‬ ‫ניהול‬ ‫אישור‬ ‫תקין‬ ‫ספרים‬ ‫וניכוי‬/‫מס‬ ‫פטור‬ ‫מהבנק‬ ‫אישור‬- ‫חשבון‬ ‫פרטי‬ ‫להוציא‬ ‫יכולת‬ ‫חשבונית‬ ‫ג‬ ‫צד‬ ‫ביטוח‬' ‫תקן‬ ‫תו‬ ‫בתגלית‬-‫מקל‬ ‫מארגנים‬ ‫על‬ ‫בביקורות‬ ‫מסע‬-‫לא‬ ‫נדרש‬,‫מספיק‬ ‫שלהם‬ ‫אישור‬ ‫תלוי‬ ‫פעילות‬ ‫ביטוחים‬ ‫לטיול‬ ‫נוספים‬ ‫אתגרי‬/‫לינה‬ ‫בנהלי‬ ‫עמידה‬ ‫של‬ ‫בטיחות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫אוכל‬ ‫דרישות‬ ‫לכשרות‬/ ‫צמחונים‬ ‫משרד‬ ‫הבריאות‬ ‫עסק‬ ‫אישור‬ ‫אוכל‬ ‫לספק‬
 31. 31 ‫הילקוט‬ ‫מבנה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫בפיתוח‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫בפיתוח‬ ‫נפוצות‬ ‫סוגיות‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫בתהליך‬ ‫שלבים‬
 32. 32 ‫מתאים‬ ‫אינו‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מיזם‬ ‫פיתוח‬ ‫עמותה‬ ‫לכל‬ ‫להתקיים‬ ‫צריכים‬ ‫תנאים‬ ‫מספר‬ ‫נשימה‬ ‫ואורך‬ ‫ארגוני‬ ‫פוקוס‬ ‫דורש‬ ‫חדש‬ ‫מיזם‬ ‫הקמת‬ ‫כלכלית‬ ‫הישרדות‬ ‫של‬ ‫במצב‬ ‫אינו‬ ‫הארגון‬ ‫הפרויקט‬ ‫להקמת‬ ‫הנדרש‬ ‫ראשוני‬ ‫כסף‬ ‫של‬ ‫השקעה‬ ‫יכולת‬ ‫יציבות‬ ‫כלכלית‬ ‫בהירות‬ ‫ארגונית‬ ‫הובלה‬ ‫ניהולית‬ ‫ברור‬ ‫המיזם‬ ‫של‬ ‫ומקומו‬ ‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬ ‫קיימת‬ ‫לארגון‬ ‫הכולל‬ ‫במתווה‬ ‫חדש‬ ‫מיזם‬ ‫להקמת‬ ‫הנהלה‬ ‫פניות‬ ‫המיזם‬ ‫את‬ ‫המוביל‬ ‫בכיר‬ ‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הגדרה‬ ‫העסקיים‬ ‫בהיבטים‬ ‫שלו‬ ‫וליווי‬ ‫במיזם‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫תמיכת‬ ‫אוריינטציה‬ ‫עסקית‬ ‫עסקי‬ ‫שיח‬ ‫לנהל‬ ‫ויכולת‬ ‫פתיחות‬ ‫עסקי‬ ‫גוף‬ ‫עם‬ ‫שותפות‬ ‫ליצור‬ ‫או‬ ‫עסקי‬ ‫מנהל‬ ‫לשכור‬ ‫ניתן‬ ‫המיזם‬ ‫הקמת‬ ‫בעת‬ ‫בתחום‬ ‫שיח‬ ‫לנהל‬ ‫ההנהלה‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫הוא‬ ‫מקדים‬ ‫תנאי‬ ‫אך‬
 33. 33 ‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫בפיתוח‬ ‫להתחיל‬ ‫מעוניין‬ ‫והארגון‬ ‫במידה‬ ‫מגובשים‬ ‫לא‬ ‫רעיונות‬,‫העיצוב‬ ‫שלב‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫נדרש‬ ‫ביסוס‬ ‫קונספט‬ ‫תכנון‬ ‫מפורט‬ ‫פיילוט‬‫הרחבת‬ ‫פעילות‬ ‫רעיונות‬ ‫הצפת‬ ‫ראשוני‬ ‫וסינון‬ ‫עיצוב‬‫פיתוח‬‫ייצור‬ ‫הקונספט‬ ‫ועיצוב‬ ‫הרעיונות‬ ‫משלב‬ ‫חדשה‬ ‫פעילות‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫מורחב‬ ‫למידע‬,‫לפנות‬ ‫יש‬ ‫חדשה‬ ‫פעילות‬ ‫פיתוח‬ ‫בנושא‬ ‫הידע‬ ‫לילקוט‬
 34. ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫בתהליך‬ ‫מפתח‬ ‫שאלות‬ ‫המטרה‬ ‫מה‬?‫כלכלי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מה‬? ‫מה‬‫המטרות‬‫של‬‫המיזם‬?‫הכנסה‬‫כלכלית‬, ‫מטרה‬‫חברתית‬,‫שיווקית‬? ‫מה‬‫המטרה‬‫המובילה‬‫של‬‫המיזם‬?‫מה‬‫סדר‬ ‫העדיפויות‬? ‫מה‬‫מדדי‬‫ההצלחה‬‫הכלכליים‬‫והחברתיים‬‫של‬ ‫הפרויקט‬? ‫הפעילות‬ ‫מודל‬ ‫מה‬? ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫מי‬? ‫מיפוי‬‫בעלי‬‫עניין‬‫רלווונטיים‬‫לתהליך‬‫קבלת‬ ‫ההחלטות‬‫והיישום‬:‫ועד‬‫מנהל‬,‫הנהלה‬,‫דרג‬ ‫מקצועי‬,‫תורמים‬,‫שותפים‬ ‫בחינת‬‫הגורמים‬‫המעודדים‬‫והמעכבים‬‫בקרב‬ ‫בעלי‬‫העניין‬‫ובניית‬‫תוכנית‬‫לניהול‬‫השינוי‬ ‫האם‬‫המוצר‬‫או‬‫השירות‬‫הוא‬‫בר‬‫תחרות‬‫בשוק‬? ‫תחזית‬‫ההכנסות‬‫של‬‫המיזם‬‫ושולי‬‫הרווח‬ ‫הצפויים‬ ‫השפעה‬‫על‬‫תזרים‬‫המזומנים‬‫של‬‫הארגון‬ ‫היקף‬‫השקעה‬‫נדרש‬‫לאורך‬‫זמן‬‫ופתרונות‬ ‫מימון‬ ‫מה‬‫החלופות‬‫להוצאה‬‫לפועל‬‫של‬‫התהליך‬: ‫הקמה‬‫עצמאית‬,‫שיתוף‬‫פעולה‬‫עם‬‫גופים‬ ‫נוספים‬-‫עסקיים‬,‫חברתיים‬,‫ציבוריים‬ ‫הגדרת‬‫היכולות‬‫והמשאבים‬‫הנדרשים‬‫להקמה‬ ‫ויישום‬‫של‬‫המיזם‬-‫מנהל‬‫עסקי‬,‫צוות‬‫מקצועי‬, ‫תשתיות‬‫וכו‬'
 35. ‫ישימות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫נדרשת‬ ‫השקעה‬ ‫ליבה‬ ‫לפעילות‬ ‫קרבה‬ ‫ייעודית‬ ‫אופרציה‬ ‫מינימום‬ ‫פיתוח‬ ‫מינימלית‬ ‫לוגיסטית‬ ‫מסגרת‬ ‫שוק‬ ‫גודל‬ ‫מתחרים‬ ‫צפיפות‬ ‫חסמים‬ ‫יתרון‬ ‫לבסס‬ ‫היכולת‬ ‫תחרותי‬ ‫גבוהה‬‫נמוכה‬ ‫גבוה‬ ‫נמוך‬ "‫נמוכה‬ ‫"התאמה‬ ‫פרטיים‬ ‫לקוחות‬ "‫אסטרטגי‬ ‫"כיוון‬ ‫לקהלי‬ ‫וסדנאות‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫שונים‬ ‫יעד‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫התמקדות‬ ‫אחת‬ ‫אתגרים‬ ‫פארק‬ (‫מלכישוע‬) "‫עסקי‬ ‫"פוטנציאל‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫מתוך‬‫ליחדיו‬‫מדבר‬ ‫רוח‬,2015 ‫מדבר‬ ‫רוח‬–‫למיפוי‬ ‫דוגמא‬ ‫לבצע‬ ‫שניתן‬ ‫העסקיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫מרחב‬
 36. ‫המיזם‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫הנאותות‬ ‫שאלת‬ ‫העבודה‬ ‫מודל‬ ‫בבסיס‬ ‫עומדת‬ ‫המיזם‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫הנאותות‬ ‫בדיקת‬ ‫בהקמתו‬ ‫הכרוכים‬ ‫והזדמנויות‬ ‫סיכונים‬ ‫לחשוף‬ ‫במטרה‬ ‫מטרת‬ ‫הפרויקט‬ ‫מיפוי‬ ‫הענף‬ •‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫ואפיון‬ ‫זיהוי‬ •‫ההתנהגות‬ ‫בחינת‬ ‫והשיקולים‬ ‫הצרכנית‬ ‫של‬ ‫הפסיכולוגים‬ ‫הצרכנים‬(‫סקרים‬, ‫מיקוד‬ ‫קבוצות‬)... •‫מתחרים‬ ‫וניתוח‬ ‫זיהוי‬ ‫ועקיפים‬ ‫ישירים‬ •‫כניסת‬ ‫בחינת‬ ‫חדשים‬ ‫מתחרים‬ •‫צריכה‬ ‫מגמות‬ ‫סקירת‬ ‫הזהות‬ ‫בדיקת‬ ‫המשפטית‬ •‫של‬ ‫השלכות‬ ‫בחינת‬ ‫מבחינה‬ ‫המיזם‬ ‫זהות‬ ‫וכדאית‬ ‫חוקית‬(‫מיסוי‬, ‫ביטוח‬,‫אישורים‬ ‫נדרשים‬,‫הגבלות‬) ... ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫סקירת‬
 37. ‫ליישום‬ ‫מגבלות‬ ‫מוגבלים‬ ‫כלכליים‬ ‫משאבים‬ ‫נמוכה‬ ‫ציבורית‬ ‫מודעות‬ ‫מוצה‬ ‫די‬ ‫הפוליטי‬ ‫ההון‬ 37 ‫ישראל‬ ‫מקווה‬–‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫למסגרת‬ ‫דוגמא‬ ‫עצמיות‬ ‫התיירות‬ ‫פעילות‬ ‫היקפי‬ ‫כי‬ ‫משוכנעת‬ ‫העמותה‬ ‫להקים‬ ‫ומעוניינת‬ ‫ממיצוי‬ ‫רחוקים‬ ‫במוסד‬ ‫החינוכית‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫ולהגדיל‬ ‫ייעודי‬ ‫מיזם‬ ‫והרווחים‬ ‫המבקרים‬ ‫עד‬100,000‫מבקרים‬ ‫אלף‬ ‫הכנסות‬ ‫סך‬XXXXX ‫פעילויות‬ ‫במסגרת‬ ‫ישראל‬ ‫במקווה‬ ‫השנתית‬ ‫המבקרים‬ ‫כמות‬ ‫חינוכית‬ ‫תיירות‬ ‫ישראל‬ ‫למקווה‬ ‫אלו‬ ‫מבקרים‬ ‫שייצרו‬ ‫הרווח‬ ‫היקף‬ ‫מסיביות‬ ‫להשקעות‬ ‫משאבים‬ ‫אין‬ ‫לעמותה‬ ‫ותכנים‬ ‫ממדים‬ ‫בעל‬ ‫גם‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫שייבחר‬ ‫פתרון‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫מקווה‬ ‫ערכי‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫שיעלו‬ ‫ברורים‬ ‫חינוכיים‬ ‫המנהל‬ ‫והוועד‬ ‫העמותה‬ ‫הנהלת‬ ‫במקום‬ ‫החינוכי‬ ‫המוסד‬ ‫ותלמידי‬ ‫עובדי‬ ‫ממשלתיות‬ ‫רשויות‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫אתרים‬ ‫לשימור‬ ‫המועצה‬ ‫עם‬ ‫משותף‬ ‫ניהול‬(‫היום‬ ‫שקיים‬ ‫כפי‬) ‫עצמאי‬ ‫מיזם‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫המיזם‬ ‫מטרת‬:‫העצמיים‬ ‫ההכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬,‫ידי‬ ‫על‬‫התיירות‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫פיתוח‬ ‫החינוכית‬,‫למבקרים‬ ‫ישראל‬ ‫מקווה‬ ‫ערכי‬ ‫העברת‬ ‫תוך‬ ‫רקע‬‫להצלחה‬ ‫קריטריונים‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬‫הפתרון‬ ‫תחום‬ ‫מגבלות‬ ‫הכלכלי‬ ‫הפוטנציאל‬‫הפעלה‬ ‫למודל‬ ‫חלופות‬ ‫ישראל‬ ‫למקווה‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫מתוך‬,2012
 38. 38 ‫במקווה‬ ‫חינוכית‬ ‫תיירות‬ ‫לפעילות‬ ‫כלכלית‬ ‫היתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫עד‬ ‫הוא‬ ‫ריאלי‬ ‫יעד‬ ‫כי‬ ‫העלתה‬ ‫ישראל‬100,000‫בשנה‬ ‫מבקרים‬ ‫לפיתוח‬ ‫עסקית‬ ‫תוכנית‬ ‫לבנות‬ ‫הוחלט‬ ‫ולכן‬ ‫בפרויקט‬ ‫כלכלי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫קיים‬ ‫ישראל‬ ‫במקווה‬ ‫חינוכית‬ ‫תיירות‬ ‫מרכז‬ ‫שביל‬ ‫קליפות‬ ‫התפוזים‬ ‫חוסמסה‬ ‫מקווה‬ ‫ישראל‬ ‫החווה‬ ‫הגן‬ ‫הסולארי‬ ‫יקב‬ ‫פסגות‬ ‫לגעת‬ ‫בטבע‬ ‫איילון‬ ‫מכון‬ ‫מחנה‬ ‫המעפילים‬ ‫תמונות‬ ‫יפואיות‬ ‫מוזיאון‬ ‫הילדים‬ ‫תנובה‬ ‫חינוכי‬ ‫אתר‬ ‫מסחרי‬ ‫אתר‬-‫חינוכי‬ ‫מסחרי‬ ‫אתר‬ ‫נמוכה‬ ‫מבקרים‬ ‫כמות‬(‫עד‬30,000) ‫בינונית‬ ‫מבקרים‬ ‫כמות‬(30,000–100,000) ‫גבוהה‬ ‫מבקרים‬ ‫כמות‬+(100,000) ‫ומופעלים‬ ‫נבנו‬ ‫אשר‬ ‫אתרים‬ ‫גדולה‬ ‫כספית‬ ‫בהשקעה‬ 300,000 ‫מבקרים‬ ‫מקור‬:‫במסגרת‬ ‫ישראל‬ ‫למקווה‬ ‫שבוצע‬ ‫השוואתי‬ ‫ניתוח‬ ‫בשנת‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬2012
 39. 39 ‫מבוסס‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מיזם‬ ‫תכנון‬ ‫מודל‬ ‫על‬6P Process ‫תהליך‬ ‫בניית‬ ‫מפניה‬ ‫מסודר‬ ‫לאספקה‬ Promotion ‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫בחירת‬ ‫שיווק‬ ‫ותוכנית‬ ‫ומכירות‬ Product ‫הצעת‬ ‫מיקוד‬ ‫ללקוח‬ ‫הערך‬ People ‫צוותים‬ ‫רתימת‬ Price ‫תמחור‬ Place ‫מכירה‬ ‫נקודות‬ ‫סיטונאים‬, ‫קמעונאים‬ ‫ליין‬ ‫און‬ ‫מכירה‬
 40. ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מיזם‬ ‫בתכנון‬ ‫ממדים‬ •‫המוצר‬ ‫או‬ ‫השירות‬ ‫פונה‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫לאילו‬? •‫השירות‬ ‫על‬ ‫לשלם‬ ‫מוכן‬ ‫שיהיה‬ ‫הלקוח‬ ‫שאינו‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫קיים‬ ‫האם‬? •‫תעדוף‬‫ופוטנציאל‬ ‫ביקוש‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מועדף‬ ‫קהל‬ ‫ובחירת‬ ‫היעד‬ ‫קהלי‬ ‫תחרותי‬ Promotion ‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫בחירת‬ ‫שיווק‬ ‫ותוכנית‬ ‫ומכירות‬ Product ‫הצעת‬ ‫מיקוד‬ ‫לקוחות‬ ‫לפלח‬ ‫הערך‬ ‫נבחר‬ Price ‫תמחור‬ •‫עקיפות‬ ‫עלויות‬ ‫העמסת‬ ‫כולל‬ ‫ומשתנות‬ ‫קבועות‬ ‫עלויות‬ ‫תחשיב‬(‫הנהלה‬ ‫וכלליות‬) •‫מול‬ ‫ומיצוב‬ ‫לשלם‬ ‫הלקוח‬ ‫ביכולות‬ ‫המתחשב‬ ‫רווחי‬ ‫מוצר‬ ‫מחיר‬ ‫קביעת‬ ‫מתחרים‬ •‫הנבחר‬ ‫הלקוח‬ ‫עבור‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫זיקוק‬;‫לקבל‬ ‫שיכול‬ ‫הדברים‬ ‫מכל‬ ‫מהשירות‬ ‫הלקוח‬/‫מוצר‬-‫לו‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫הדבר‬ ‫מה‬? •‫למתחרים‬ ‫ביחס‬ ‫הערך‬ ‫חידוד‬ •‫ללקוח‬ ‫המתאימה‬ ‫בשפה‬ ‫ההצעה‬ ‫בניית‬
 41. 41 ‫חברתיים‬ ‫מוצרים‬ ‫למכירת‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫שלושה‬ ‫בחנו‬ ‫באנוש‬ ‫לדוגמא‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫במנהלי‬ ‫להתמקד‬ ‫ובחרו‬ ‫לקוחות‬‫פרטיים‬‫רשתות‬ ‫קמעונאיות‬ ‫משאבי‬ ‫מנהלי‬ ‫אנוש‬ ‫משאבים‬‫אנושיים‬ ‫נדרשים‬ ‫פנייה‬ ‫קלות‬ ‫לקוח‬ ‫נאמנות‬ ‫גודל‬‫שוק‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫משאבים‬ ‫נדרשים‬ ‫לוגיסטיים‬ ‫במיתוג‬ ‫צורך‬ ‫לאנוש‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫מתוך‬,2013
 42. ‫ערך‬ ‫הצעת‬ ‫אפיינו‬ ‫ישראל‬ ‫במקווה‬ ‫לדוגמא‬: ‫ולהוריהם‬ ‫העיר‬ ‫לילדי‬ ‫אותנטית‬ ‫קיבוץ‬ ‫חוויית‬ ‫היסטורי‬ ‫מתחם‬ (‫לימודי‬ ‫סיור‬) ‫חינוכי‬ ‫מתחם‬ (‫הספר‬ ‫בתי‬) ‫על‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫התבססות‬ ‫ה‬"‫נכסים‬"‫הקיימים‬ ‫בשת‬ ‫צורך‬"‫פ‬ ‫הסוסים‬ ‫חוות‬ ‫עם‬ ‫המתחמים‬ ‫עם‬ ‫התנגשות‬ ‫אין‬ ‫האחרים‬–‫שונים‬ ‫מקומות‬, ‫שונים‬ ‫קהלים‬,‫שונות‬ ‫שעות‬? ‫שונים‬ ‫צוותים‬? ‫מבוקרת‬ ‫כניסה‬ ‫בלבד‬ ‫בתשלום‬ ‫מזון‬ ‫מכירת‬,‫שירותים‬ ‫נוספים‬ ‫ומוצרים‬ ‫עצמית‬ ‫הדרכה‬ ‫רכובים‬ ‫סיורים‬ ‫קבועות‬ ‫בשעות‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ Hands-on "‫חבילה‬ ‫עסקת‬"‫עם‬ ‫נוספות‬ ‫אטרקציות‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫המלצות‬ ‫מתוך‬‫למקוה‬‫ישראל‬,2012
 43. ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מיזם‬ ‫בתכנון‬ ‫ממדים‬(‫המשך‬) •‫שלבים‬ ‫לפי‬ ‫המכירה‬ ‫תהליך‬ ‫בניית‬-‫פגישה‬,‫הצעה‬,‫מו‬"‫מ‬,‫מכירה‬, ‫ועוד‬ ‫קשר‬ ‫ניהול‬. •‫שיווק‬ ‫עזרי‬ ‫יצירת‬:‫מצגת‬,‫עלון‬,‫השירות‬ ‫את‬ ‫המשווק‬ ‫פולדר‬/‫המוצר‬ •‫המכירות‬ ‫לניהול‬ ‫ניהוליים‬ ‫כלים‬ ‫הגדרת‬ Process ‫תהליך‬ ‫בניית‬ ‫מפניה‬ ‫מסודר‬ ‫מכירה‬ ‫ועד‬ Place ‫מכירה‬ ‫נקודות‬ ‫סיטונאים‬,‫קמעונאים‬ ‫ליין‬ ‫און‬ ‫מכירה‬ People ‫צוות‬ ‫רתימת‬ •‫השינוי‬ ‫לניהול‬ ‫תהליך‬ ‫בניית‬-‫תפישה‬,‫ארגונית‬ ‫בתרבות‬ ‫המיזם‬ ‫שילוב‬, ‫עבודה‬ ‫ממשקי‬ ‫בניית‬ •‫נדרשות‬ ‫חדשות‬ ‫ומיומנויות‬ ‫ליכולות‬ ‫הכשרה‬ ‫תהליך‬ •‫מכירה‬ ‫ערוצי‬ ‫הגדרת‬ •‫המכירה‬ ‫ולתהליך‬ ‫השיווקיים‬ ‫למסרים‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫התאמת‬ •‫העמותה‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫קיימות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫מינוף‬ •‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫יצירת‬
 44. 44 ‫מכירות‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫והפעלה‬ ‫הקמה‬ ‫עבור‬ ‫פעילות‬ ‫גאנט‬ ‫אנוש‬ ‫עמותת‬ ‫עבור‬ ‫ארצי‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬‫שנייה‬ ‫שנה‬‫שלישית‬ ‫שנה‬ Q Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 ‫שלב‬, ‫יעדים‬ ‫ומטרות‬ ‫מרכזיות‬ ‫המרכז‬ ‫הקמת‬, ‫תשתיות‬ ‫בניית‬ ‫פיזיות‬ ‫פעילות‬ ‫תחילת‬ ‫על‬ ‫כפיילוט‬ ‫עד‬ ‫חמישה‬ ‫סניפים‬ ‫שבעה‬ ‫תחומי‬ ‫הוספת‬ ‫האחריות‬ ‫הנותרים‬ ‫למרכז‬ ‫כלל‬ ‫מעבר‬ ‫הסניפים‬ ‫תחת‬ ‫לפעילות‬ ‫המרכז‬ ‫היקף‬ ‫הגדלת‬ ‫על‬ ‫הסניפים‬ ‫פעילות‬ ‫המכירות‬ ‫הגדלת‬ ‫ידי‬ ‫תחום‬ ‫כל‬ ‫פועל‬ ‫התעסוקה‬ ‫רשת‬ ‫במבנה‬ ‫הנהלת‬ ‫תחת‬ ‫המרכז‬ ‫היקף‬ ‫הגדלת‬ ‫המכירות‬ ‫פעילויות‬ ‫מתווספות‬ - ‫תמחור‬, ‫פורטפוליו‬ ‫מוצרים‬,‫פרסום‬, ‫ומכירות‬ ‫שיווק‬ ‫רכש‬,‫הפצה‬---- ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫מנהל‬ ‫גיוס‬ ‫שיווק‬ ‫מרכז‬ ‫ומכירות‬ ‫איש‬ ‫גיוס‬ ‫במשרה‬ ‫מכירות‬ ‫מלאה‬ ‫מנהל‬ ‫גיוס‬ ‫תפעול‬ ‫ולוגיסטיקה‬ ‫במשרה‬ ‫מלאה‬ ‫מכירות‬ ‫איש‬ ‫גיוס‬ ‫נוסף‬ ‫מכירות‬ ‫איש‬ ‫גיוס‬ ‫במשרה‬ ‫נוסף‬ ‫צורך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חלקית‬ ‫מתמודדים‬ ‫שילוב‬ ‫במרכז‬ ‫בתפקידים‬ ‫מכירות‬ ‫אנשי‬ ‫גיוס‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נוספים‬‫צורך‬ ‫משימות‬ ‫מרכזיות‬ ‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫מאגר‬ ‫ובניית‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫לקוחות‬, ‫מחירם‬,‫עלויות‬ ‫וכו‬' ‫והגדרת‬ ‫כתיבת‬ ‫בין‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬ ‫לסניפים‬ ‫המרכז‬ ‫בתחומים‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫לקחים‬ ‫הפקת‬ ‫מהפיילוט‬ ‫ויישומם‬ ‫בשטח‬ ‫כלל‬ ‫מעבר‬ ‫לעבודה‬ ‫העמותה‬ ‫הפורמט‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫והטמעת‬‫נהלי‬ ‫העבודה‬ ‫החדשים‬ ‫של‬ ‫מכירות‬ ‫הגדלת‬ ‫העמותה‬ ‫מוצרי‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ ‫לשילוב‬ ‫במרכז‬ ‫מתמודדים‬ ‫מתמודדים‬ ‫עבור‬ ‫שונות‬ ‫ברמות‬ ‫הגדל‬‫היקף‬ ‫ת‬ ‫המכירות‬,‫הוספת‬ ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫לא‬ ‫מוצרים‬ ‫וגריעת‬ ‫מוצלחים‬
 45. ‫סיורים‬ ‫תיאום‬ ‫תהליך‬ ‫אפיון‬ ‫ישראל‬ ‫ממקווה‬ ‫דוגמא‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫ללימודים‬ ‫מותאם‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫השבוע‬ ‫במהלך‬–‫בתיאום‬‫בלבד‬ ‫מראש‬ ‫הבוקר‬ ‫שעות‬–‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬–‫וקבוצות‬ ‫משפחות‬ ‫חנוכה‬‫חנוכה‬‫חנוכה‬ ‫לימודים‬ ‫כשאין‬–‫בתיאום‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫שרוצים‬ ‫מתי‬ ‫להגיע‬ ‫פשוט‬ ‫אפשר‬(‫הפעילות‬ ‫בשעות‬) ‫עצמית‬ ‫הדרכה‬ ‫קבועות‬ ‫בשעות‬ ‫שונות‬ ‫ופעילויות‬ ‫סיורים‬ ‫חנוכה‬ ‫מיוחדים‬ ‫פעילות‬ ‫ימי‬ ‫מיוחדות‬ ‫פעילויות‬ ‫בחגים‬ ‫הולדת‬ ‫ימי‬ ‫לקבוצות‬ ‫זרקור‬ ‫ימי‬ ‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫המלצות‬ ‫מתוך‬‫למקוה‬‫ישראל‬,2012
 46. ‫באנוש‬ ‫רבעון‬ ‫כל‬ ‫להנהלה‬ ‫יוצגו‬ ‫ניהוליים‬ ‫דוחות‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫מול‬ ‫עכשווי‬ ‫מכירות‬ ‫דוח‬ ‫חודשיות‬ ‫מכירות‬ ‫מציג‬ ‫שונים‬ ‫מכירות‬ ‫אחוזי‬ ‫של‬ ‫בהנחה‬ ‫הארצי‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫מכירות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫הסניפים‬ ‫פעילות‬ ‫דוח‬ ‫ייצור‬ ‫כמות‬,‫מתמודדים‬ ‫מספר‬,‫למתמודד‬ ‫הכנסה‬ ‫מכירות‬ ‫פעילות‬ ‫דוח‬ ‫בזמן‬ ‫מכירות‬ ‫התפלגות‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫סגמנטים‬ ‫לפי‬ ‫מכירות‬ ‫התפלגות‬ ‫מוצרים‬ ‫לפי‬ ‫מכירות‬ ‫התפלגות‬ ‫הכנסות‬ ‫מול‬ ‫עלויות‬ ‫דוח‬ ‫מוצרים‬ ‫לפי‬ ‫מייצור‬ ‫התמורה‬ ‫לאנוש‬ ‫נובה‬ ‫יעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫תוצרי‬ ‫מתוך‬,2013
 47. 47 ‫סיכום‬ ‫שקף‬-‫למדנו‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ‫וחברתי‬ ‫כלכלי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מהווים‬ ‫לעמותות‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מיזמי‬.‫כיום‬,‫ביחס‬ ‫ממומש‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫וארה‬ ‫לבריטניה‬"‫ב‬ ‫מיזמים‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שני‬ ‫ישנם‬.‫פעילות‬‫נפרדת‬‫החברתית‬ ‫מהפעילות‬;‫בלבד‬ ‫הכנסות‬ ‫להנבת‬ ‫מיועדת‬.‫ופעילות‬‫שזורה‬ ‫הכנסות‬ ‫לפיתוח‬;‫בבד‬ ‫בד‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫החברתיות‬ ‫המטרות‬ ‫ולקידום‬ ‫הכנסות‬ ‫להנבת‬ ‫מיועדת‬. ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מיזם‬‫הארגוניים‬ ‫הנכסים‬ ‫מיצוי‬,‫ידע‬ ‫כגון‬ ‫השוטפת‬ ‫מהפעילות‬ ‫שנצברו‬ ‫הנכסים‬ ‫או‬ ‫הפיזיים‬ ‫מומחיות‬ ‫או‬. ‫הפעילות‬ ‫להקמת‬ ‫ראשונית‬ ‫השקעה‬ ‫לעיתים‬ ‫דורש‬ ‫עסקי‬ ‫מיזם‬.‫פעילות‬ ‫בפיתוח‬ ‫שתומכים‬ ‫ייעודיים‬ ‫גופים‬ ‫קיימים‬ ‫עסקית‬-‫אליהם‬ ‫לפנות‬ ‫וניתן‬ ‫בישראל‬ ‫חברתית‬.‫זאת‬ ‫עם‬,‫מודל‬ ‫ולבנות‬ ‫במיזמים‬ ‫הסיכון‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫חשוב‬ ‫פעילות‬ ‫להיקף‬ ‫בהתאם‬ ‫מתפתח‬ ‫הוצאות‬ ‫התאגדות‬ ‫חלופות‬ ‫מספר‬ ‫קיימות‬‫לפעילות‬,‫עסקיים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫לייצר‬ ‫ומומלץ‬ ‫ניתן‬ ‫החברתיות‬ ‫המטרות‬ ‫מימוש‬ ‫בין‬ ‫במתח‬ ‫דילמות‬ ‫מעלה‬ ‫מניב‬ ‫מיזם‬‫למיקסום‬‫הכלכלי‬ ‫הרווח‬.‫הדילמות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫הפעילות‬ ‫ערכי‬ ‫של‬ ‫שוטפת‬ ‫ובחינה‬ ‫לניהול‬ ‫ארגוניים‬ ‫מנגנונים‬ ‫ולהקים‬ ‫הפעילות‬ ‫תכנון‬ ‫בעת‬ ‫והסיכונים‬ ‫הלקוח‬ ‫בעיני‬ ‫הנתפש‬ ‫הערך‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫יכול‬ ‫כחברתי‬ ‫מוצר‬ ‫מיתוג‬.‫במקביל‬ ‫החברתי‬ ‫הערך‬ ‫בין‬ ‫לשלב‬ ‫צריך‬ ‫השיווק‬ ‫ללקוח‬ ‫לערך‬ ‫דורש‬ ‫מיזם‬ ‫פיתוח‬ ‫תהליך‬6‫שיווקיים‬ ‫היבטים‬ ‫הכוללים‬ ‫מרכיבים‬,‫וכלכליים‬ ‫ארגוניים‬.
 48. 48 ‫קשר‬ ‫יצירת‬ http://www.novaproject.org/ info@novaproject.org ‫העמותות‬ ‫בית‬,‫גאון‬ ‫סעדיה‬26,‫ת‬"‫א‬
Publicité