Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Nama : …………………………………………        Tarikh : ………………….Baca dan salin semula ayat di bawah.1. Itu bahu kiri bapa.2. Baba ...
Nama : …………………………………………        Tarikh : ………………….Baca dan salin semula ayat di bawah.1. Lori itu bawa tali lama ke ...
Nama : …………………………………………        Tarikh : ………………….Baca dan salin semula ayat di bawah.1. Topi Abu ada peta .2. Safi ...
Nama : …………………………………………               Tarikh : ………………….Susun semula perkataan menjadi ayat yang betul.1.  ...
Nama : …………………………………………                  Tarikh : ………………….Susun semula perkataan menjadi ayat yang betul....
Nama : …………………………………………                  Tarikh : ………………….Susun semula perkataan menjadi ayat yang betul....
Padan ayatNama : …………………………………………….          Tarikh : …………………..Padankan ayat dengan gambar yang betul. 1.    ...
Padan ayat       Zaida@NurBestari.SKTS
Padan ayatNama : …………………………………………….           Tarikh : …………………..Padankan ayat dengan gambar yang betul. 1.   ...
Padan ayat       Zaida@NurBestari.SKTS
Padan ayatNama : …………………………………………….          Tarikh : …………………..Padankan ayat dengan gambar yang betul. 1.    Z...
Padan ayat       Zaida@NurBestari.SKTS
Padan ayatNama : …………………………………………….          Tarikh : …………………..Padankan ayat berdasarkan gambar yang betul. 1. 2...
Padan ayat       Zaida@NurBestari.SKTS
Bahasa MelayuNama :…………………………………….          Tarikh : ………………………. 1                 6 2      ...
Perkataan kvkvNama : …………………………………………           Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata .  ba    be   ...
Perkataan kvkv  ca    ce    ci    co     cu    ceNama : …………………………………………           Tarikh : ...
Perkataan kvkvNama : …………………………………………           Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . fa fe  fi  fo ...
Perkataan kvkvAHADJUMAATISNIN SABTUSELASA RABU KHAMIS              zaida@Nur Bestari.SKTS
Perkataan kvkvNama : …………………………………………           Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata .  ga    ge   ...
Perkataan kvkv  ja    je    ji     jo    ju    jeNama : …………………………………………           Tarikh :...
Perkataan kvkvNama : …………………………………………           Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata .  la    le  ...
Perkataan kvkv         zaida@Nur Bestari.SKTS
Perkataan kvkvNama : …………………………………………           Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata .  ma    me   ...
Perkataan kvkv  na    ne    ni    no      nu   ne                   ZaidiNama : ……………...
Perkataan kvkvNama : …………………………………………           Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata .  ra    re  ...
Perkataan kvkv         zaida@Nur Bestari.SKTS
Perkataan kvkvNama : …………………………………………            Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata .  sa    se ...
Perkataan kvkvta  te  ti       to   tu    te                   zaida@Nur Bestari.SKTS
Perkataan kvkv         zaida@Nur Bestari.SKTS
Perkataan kvkv         zaida@Nur Bestari.SKTS
Nama : …………………………………………….Menulis/membina ayat dari perkataan.
Nama : …………………………………………….Menulis/membina ayat dari perkataan.
Nama : …………………………………………….Menulis/membina ayat dari perkataan.
Nama : …………………………………………….Menulis/membina ayat dari perkataan.
Nama : …………………………………………………………………..
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Ayat kvkv

7 680 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ayat kvkv

 1. 1. Nama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan salin semula ayat di bawah.1. Itu bahu kiri bapa.2. Baba beli bola biru.3. Adi beli buku dari Rama.4. Siti ada topi biru.5. Kaki kiri saya luka lagi.6. Mama beli teko kaca baru.
 2. 2. Nama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan salin semula ayat di bawah.1. Lori itu bawa tali lama ke kota.2. Bapa beli kopi itu di desa.3. Saya lalu titi kayu lama.4. Itu topi baru Lili.5. Tepi kayu itu ada paku baru.6. Bapa Rani lupa beli baju baru .
 3. 3. Nama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan salin semula ayat di bawah.1. Topi Abu ada peta .2. Safi beli sofa baru di kota.3. Baju Suzi ada tiga saku.4. Ayu suka rasa roti kaya.5. Lori Suri bawa rusa .6. Kera curi susu Zali lagi.
 4. 4. Nama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Susun semula perkataan menjadi ayat yang betul.1. bapa. Itu kiri bahu2. Baba bola beli biru.3. beli Adi buku Rama. dari4. topi. Siti ada biru5. lagi. Kaki saya kiri luka6. baru. teko kaca beli Mama
 5. 5. Nama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Susun semula perkataan menjadi ayat yang betul.1. bawa Lori itu lama tali kota. ke2. beli desa. Bapa kopi di itu3. lama. kayu lalu titi Saya4. baru Itu topi Lili.5. itu ada kayu Tepi baru. paku6. baju Rani baru. Bapa lupa beli
 6. 6. Nama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Susun semula perkataan menjadi ayat yang betul.1. Abu ada Topi peta.2. sofa baru Safi beli kota. di3. saku. Suzi ada Baju tiga4. suka Ayu kaya. rasa roti5. Suri rusa. Lori bawa6. Kera Zali curi susu lagi.
 7. 7. Padan ayatNama : ……………………………………………. Tarikh : …………………..Padankan ayat dengan gambar yang betul. 1. Bapa beli bola. 2. Siti ada topi baru. 3. Kaki saya luka. 4. Mama beli teko kaca. 5. Rama baca buku. 6. Ini bahu kiri bapa. 7. Ali bawa labu muda. Zaida@NurBestari.SKTS
 8. 8. Padan ayat Zaida@NurBestari.SKTS
 9. 9. Padan ayatNama : ……………………………………………. Tarikh : …………………..Padankan ayat dengan gambar yang betul. 1. Itu lori Abu. 2. Bapa bela kuda. 3. Safi bina titi kayu. 4. Ali bawa paku baru. 5. Dali beli baju baru. 6. Sani cuci beca roda tiga. 7. Ini kayu hoki saya. Zaida@NurBestari.SKTS
 10. 10. Padan ayat Zaida@NurBestari.SKTS
 11. 11. Padan ayatNama : ……………………………………………. Tarikh : …………………..Padankan ayat dengan gambar yang betul. 1. Zami ada sofa baru. 2. Ayu suka roti kaya. 3. Lori Suri bawa rusa. 4. Ibu beli pasu baru. 5. Ini meja guru saya. 6. Di situ ada tisu. 7. Mata bapa saya buta. Zaida@NurBestari.SKTS
 12. 12. Padan ayat Zaida@NurBestari.SKTS
 13. 13. Padan ayatNama : ……………………………………………. Tarikh : …………………..Padankan ayat berdasarkan gambar yang betul. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zaida@NurBestari.SKTS
 14. 14. Padan ayat Zaida@NurBestari.SKTS
 15. 15. Bahasa MelayuNama :……………………………………. Tarikh : ………………………. 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 Bahasa MelayuNama :……………………………………. Tarikh : ………………………. 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10
 16. 16. Perkataan kvkvNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . ba be bi bo bu beNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . ca ce ci co cu ce zaida@Nur Bestari.SKTS
 17. 17. Perkataan kvkv ca ce ci co cu ceNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . da de di do du de zaida@Nur Bestari.SKTS
 18. 18. Perkataan kvkvNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . fa fe fi fo fu fe wa we wi wo wu we ha he hi ho hu he ya ye yi yo yu ye zaida@Nur Bestari.SKTS
 19. 19. Perkataan kvkvAHADJUMAATISNIN SABTUSELASA RABU KHAMIS zaida@Nur Bestari.SKTS
 20. 20. Perkataan kvkvNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . ga ge gi go gu geNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . ja je ji jo ju je zaida@Nur Bestari.SKTS
 21. 21. Perkataan kvkv ja je ji jo ju jeNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . ka ke ki ko ku ke zaida@Nur Bestari.SKTS
 22. 22. Perkataan kvkvNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . la le li lo lu le zaida@Nur Bestari.SKTS
 23. 23. Perkataan kvkv zaida@Nur Bestari.SKTS
 24. 24. Perkataan kvkvNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . ma me mi mo mu me SAMSUDINNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . na ne ni no nu ne zaida@Nur Bestari.SKTS
 25. 25. Perkataan kvkv na ne ni no nu ne ZaidiNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . pa pe pi po pu pe zaida@Nur Bestari.SKTS
 26. 26. Perkataan kvkvNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . ra re ri ro ru re zaida@Nur Bestari.SKTS
 27. 27. Perkataan kvkv zaida@Nur Bestari.SKTS
 28. 28. Perkataan kvkvNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . sa se si so su seNama : ………………………………………… Tarikh : ………………….Baca dan Warnakan sukukata . ta te ti to tu te zaida@Nur Bestari.SKTS
 29. 29. Perkataan kvkvta te ti to tu te zaida@Nur Bestari.SKTS
 30. 30. Perkataan kvkv zaida@Nur Bestari.SKTS
 31. 31. Perkataan kvkv zaida@Nur Bestari.SKTS
 32. 32. Nama : …………………………………………….Menulis/membina ayat dari perkataan.
 33. 33. Nama : …………………………………………….Menulis/membina ayat dari perkataan.
 34. 34. Nama : …………………………………………….Menulis/membina ayat dari perkataan.
 35. 35. Nama : …………………………………………….Menulis/membina ayat dari perkataan.
 36. 36. Nama : …………………………………………………………………..

×