Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Jornades Òmnia al territori: Eix Cooperació amb altres agents (20)

Publicité

Jornades Òmnia al territori: Eix Cooperació amb altres agents

  1. Eix Coordinació Agents del Territori Girona 22/11/2013
  2. La crisi Noves formes d'exclusió i pobresa Més persones en situació de vulnerabilitat Treballar per la Cohesió Social
  3. Què fer?  Recuperar els vincles amb la societat, amb la comunitat.  Que la persona restitueixi el seu valor social.  Permetre que les persones tornin a circular pel seu entorn.
  4. Quina es la funció dels Punts Òmnia? Enfortir els llaços socials Generar noves condicions per la cohesió social
  5. Activitats de Inserció i Orientació Laboral Coordinació amb agents del territori Inserció social i laboral Coordinació amb el SOC Emprenentat ge i aprenentatge social Participació i inclusió social
  6. Generar sinèrgies Els Punts Òmnia no s’entenen sense el treball comunitari que hi ha al darrera. Optimitzar la incidencia Generar complicitats positives en el barri
  7. Objectiu Millora de l’impacte en la població
  8. Recursos Persones    No repetir recursos Potenciar i incentivar els que tenim Compromís amb la comunitat.   Les persones que utilitzen el servei començen a moure’s en diferents llocs social i simbòlics Sortir de la etiqueta d’exclòs. Desenvolupar i/o descobrir noves habilitats i competències Tenir en compte als grups que estan implicats en el territori
  9. Els diferents agents i grups implicats en els processos d'inclusió: Es coneguin mútuament. Sàpiguen el que uns i altres fan i com ho fan. Es relacionin per abordar problemes que comparteixen (es comparteix informació i es valoren les possibles accions). Mútuament intentin tenir en compte les seves demandes Confiïn que d'una manera o altra pot donar-se una continuació del treball amb la persona, sense ruptures, quan un / una professional acaba i un altre / una altra continua.
  10. Fomentant la participació de les persones en el teixit associatiu Participant en la promoció de noves i diferents relacions amb el món laboral, Col•laboració amb diferents institucions educatives. Accions Participació com a membres i / o socis / es de diferents xarxes, agrupacions, Acompanyar a la reflexió a moltes altres persones professionals de la Intervenció Social confederacions, movi ments de barri i altres iniciatives Participació en fòrums, consells, comissions
Publicité