Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Teamcoaching

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 42 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (13)

Publicité

Similaire à Teamcoaching (20)

Plus récents (20)

Publicité

Teamcoaching

 1. 1. be.linkedin.cominfreekonzia http://www.slideshare.net/onziafreek https://twitter.com/FreekOnzia ‘If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito’ Dalai Lama Freek.onzia@telenet.be 0478 714 660
 2. 2. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin Vrijwilligersbeleid Positief coachen Beleidsplanning Missie –en visieontwikkeling Organisatieanalyse Coachen van teams Ledenbeleid Teambuilding Procesbegeleiding Innovatie in de non-profit
 3. 3. Wat is een team Teamontwikkeling Leiderschap Positief coachen Motivatie Plezier Verbondenheid
 4. 4. Together Everyone Achieves More
 5. 5. 7 verschillen tussen team en groep • Bestaansreden • Rolbekendheid • Conflictoplossing • Vertrouwen • Aansturing • Ontwikkeling • Waardering
 6. 6. Coach TAAK GROEPINDIVIDU Maatschappij Ouders Bond … VISIE VAN DE CLUB
 7. 7. Vormen Stormen Normeren Presteren
 8. 8. VORMEN De leden leren mekaar kennen en basisregels zijn belangrijk GROEP = peuterfase – ikke en de rest kan stikke • Onzekerheid • Conflicten vermijden • Verlangens van aanvaarding • Zoeken naar richting en connecties • Groepsleden willen wel, maar kunnen of durven niet. Vragen bij groepsleden: • Wat gaat er hier gebeuren? Wat voor een ervaring wordt dit? • Wie zijn de anderen? • Hoe pas ik me aan de anderen aan? • Hoe ga ik hier behandeld worden?
 9. 9. VORMEN De leden leren mekaar kennen en basisregels zijn belangrijk COACH: DO’s: • Voorbeeldfunctie • Creëer duidelijkheid naar taken, procedures en verantwoordelijkheden • Verduidelijk de groepsnormen en geef limieten aan • Creëer vertrouwen • Hen aanspreken als groep, niet als individuen. • Coachvraag: Wat willen jullie? Dont’s: • Politieagent of postbode spelen. • Meegaan in het “wij kunnen het niet” • In de inhoud duiken.
 10. 10. STORMEN De “pikorde” tussen de leden wordt bepaald en de leider wordt in vraag gesteld. GROEP: puberfase – Ik versus jij • Frustraties of apathie • Machtsstrijd – broeierige sfeer • Testen groepstolerantie • In vraag stellen van leiderschap, structuren en verantwoordelijkheden • Er is een leidinggevende en of teamcoach nodig.
 11. 11. STORMEN De “pikorde” tussen de leden wordt bepaald en de leider wordt in vraag gesteld. COACH: DO’s: • Stimuleer de communicatie. • Focus op de groep, aandacht bij groepsindeling • Formuleer duidelijk taken en verwachtingen • Pak de conflicten aan. Storingen hebben voorrang. • Geef feedback • Coachvraag: Wat zien jullie gebeuren? Hoe voel je je daarbij? Dont’s: • Conflicten vermijden • Zelf ingezogen raken en hierdoor partij worden • Afhankelijkheid stimuleren.
 12. 12. NORMEREN Er is verbondenheid naar mekaar toe en t.o.v. de doelstellingen GROEP: volwassen – Wij versus zij. • Kliekjes verdwijnen - “Ons” en “Wij” • Emoties worden geuit • Ontspannen sfeer • Veel creativiteit • Verantwoordelijkheidszin. • Interne focus – coach is de schakel met de buitenwereld • Nieuwkomers hebben het moeilijk. • Bouwen een muur rond het team
 13. 13. NORMEREN Er is verbondenheid naar mekaar toe en t.o.v. de doelstellingen COACH: DO’s: • Delegeer verantwoordelijkheden • Betrek leden bij het nemen van beslissingen • Ondersteun inspanningen en initiatieven • Laat je een stuk buiten sluiten. • Bewaak het proces. • Wees waakzaam voor onderdrukte gevoelens Dont’s: Zelfgenoegzaamheid van het team overnemen.
 14. 14. PRESTEREN Er is verbondenheid naar mekaar toe en t.o.v. de doelstellingen GROEP: volwassen – wij en zij • Open team • Externe focus • Werken team overstijgend • Onderling vertrouwen • Helicopterview • Staan op voor nieuwe ideeën. • Staan open voor nieuwkomers.
 15. 15. PRESTEREN Er is verbondenheid naar mekaar toe en t.o.v. de doelstellingen COACH: • Aansluiten met delegeren • Borgend coachen • Minder focus op proces • Meer focus op presteren – resultaten • Nieuwe behoeften/uitdaingen zoeken
 16. 16. AANDACHTSPUNTEN • Deze fasen zal je steeds (deels) terug moeten doorlopen: o Na een zomervakantie o Bij een nieuwe samenstelling van de groep o Bij een nieuwe coach • Aandacht bij het afscheid nemen op het einde van het seizoen.
 17. 17. Positief coachen zorgt voor een betere en leukere clubsfeer: • Minder drop – out van spelers • Langere engagementen van vrijwilligers • Grotere betrokkenheid van ouders • Plezante sfeer • …. • en…betere sportieve prestaties.
 18. 18. Intentional change model (R. Boyatzis) • 80% van de interventies van andere die ons daadwerkelijk veranderden, vertrokken vanuit een bevestiging van onze sterke punten. • Meer dan 50% van de interventies van anderen die ons willen helpen vertrekken vanuit onze zwakke punten. Positief coachen van teams
 19. 19. 2 sleutelbegrippen: • Plezier • Zelfvertrouwen Een positieve coach : • Optimistisch • Geeft eerlijke en oprechte complimenten • Focust niet op resultaat maar op ontwikkeling • Geeft veel aanmoedigingen Positief coachen van teams
 20. 20. Positief coachen is niet makkelijk • makkelijker om negatief te zijn • dikwijls je eigen emoties als coach intomen • is niet enkel kennis of een vaardigheid, maar ook een attitude. Positief coachen van teams
 21. 21. Positief coachen: praktisch • Respect voor elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter. • Focus op de eigen prestaties, winnen heb je niet in de hand. Stel haalbare doelstellingen. • Emotionele tank vullen van je spelers. Speler die zich goed voelen, kunnen beter om met tegenslag en zijn beter coachbaar. Positief coachen van teams
 22. 22. Stijlen van coachen Positief coachen van teams Ondersteunend DirectiefDelegerend Begeleidend Relatiegericht Taakgericht
 23. 23. Motivatie Motivatie is de balans tussen • Het gevoel uitgedaagd te worden • Het gevoel plezier te hebben • Het gevoel iets te leren Variatie - maatwerk
 24. 24. Motivatie • Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan – 2000): Niet alle vormen van motivatie zijn even goed. Extrinsiek A- motivatie Gecontroleerd (extern) Gecontroleerd (geïntrojecteerd) Autonoom (geïnden- tificeerd) Autonoom (geïntegreerd) Autonoom (intrinsiek) Het intereseer t me niet Ik moet van… ouders - trainer Anders voel ik me schuldig, schaam ik mij Zo bereik ik mijn doel Het drukt uit wie ik ben Ik doe het graag. Zelfdeterminatie
 25. 25. Motivatie Coachen op • Autonomie: - opties en inspraak - open taalgebruik: “je zou kunnen” ipv. “je moet” - materiële beloningen en competitie ... • Competentie: - positief bekrachtigen (echte complimenten) - succeservaringen (bv. starten met lage doelen) ... • Verbondenheid: - actief luisteren (=> empathie) - groepsgevoel creëren (intergroepscompetitie) ...
 26. 26. Plezier • Spelen de beste spelers samen in één team of maak je een mix? En speelt leeftijd hierbij een rol? • Of maak je een mix in je club – tot een bepaalde leeftijd?
 27. 27. Plezier • Voorzie je een alternatief aanbod (recreatief, flexibel lidmaatschap, …)?
 28. 28. Plezier Is het enkel handbal of staan er ook andere activiteiten/sporten op het programma
 29. 29. Plezier Zorg voor beleving en ervaring
 30. 30. Verbondenheid • Zorg dat ze elkaar op een andere manier leren kennen. • Als je ieder zijn talent kan herkennen, kan je het erkennen, heb je respect. • Je creëert veiligheid en vertrouwen. • Je creëert verbondenheid
 31. 31. Verbondenheid
 32. 32. Verbondenheid Kernkwadranten
 33. 33. Verbondenheid • Teamrollen van Belbin: onderscheidt negen klassieke rollen, die een persoon in een effectief samenwerkingsteam kan innemen. • Axenroos: systeem om de interactie tussen mensen te typeren • Roos van Leary: communicatiemodel, dat beschrijft welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen, en hoe dat gedrag te beïnvloeden is.
 34. 34. Veel succes!

×