Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

цікаві методи роботи на уроці читання

42 974 vues

Publié le

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/sqe2pwn } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/sqe2pwn } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/sqe2pwn } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/sqe2pwn } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/sqe2pwn } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/sqe2pwn } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

цікаві методи роботи на уроці читання

 1. 1. О.М. Брежата,вчитель початкових класівСмілянського навчально-виховногокомплексу «Дошкільний навчальний заклад -загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15»ЦІКАВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯНА УРОКАХ ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІУ статті пропонуються цікаві методи розвитку мовлення«лівопівкульних» та «правопівкульних» дітей на уроках читання у початковійшколі.Для того, щоб забезпечити реалізацію особистісно орієнтованої моделінавчання, педагог повинен відмовитися від практики пасивного навчання,використовувати методи активного навчання з опорою на самостійнупізнавальну діяльність, субєктивний досвід учнів та з урахуванням їхніхпсихофізіологічних особливостей. За такої умови в школярів розвиваєтьсязацікавленість, ініціативність, самостійність, бажання навчатися. Лишеоптимальний вибір і поєднання методів навчання в школі відповідно допсихофізіологічних особливостей дітей сприятиме більш повному, глибокому іосмисленому засвоєнню учнями знань, умінь та навичок, підготовці їх досамостійного набуття знань.Правильно підібрані творчі завдання на уроках української мови та читанняформують інтелектуальну культуру молодшого школяра. Кожен учитель маєзнати психофізіологічні особливості своїх учнів, щоб правильно вибудуватисхему спілкування, поведінку, методику викладання.[ 4, с.180]Саме такі творчі завдання використовую на своїх уроках.
 2. 2. Метод «Помилок»Цей метод передбачає використання помилок для активізації освітніхпроцесів. Увага до помилки може бути притягнутане лише з метою виправлення, а й для з’ясуванняпричин її появи та способів одержання.Відшукування взаємозв’язків помилки з«правильністю» стимулює евристичну діяльністьучнів.Наприклад,під час роботи над казкою «Червона шапочка», вчителеві вартозапропонувати учням розглянути помилки, яких припустилися казкові герої.Яку помилку зробила ЧервонаШапочка?Яку помилку зробила бабуся ЧервоноїШапочки? Як її можна булоуникнути?Вправа «Роз’єднай слова»1. Учитель добирає гасло уроку (прислів’я, крилатий вислів, тощо).Наприклад, «Продобресерцетребазмалкудбати».Завдання учням роз’єднати всі слова і назвати гасло уроку.Метод «Фантастичні гіпотези»В методичній скарбничці вчителів є і специфічні ігрові завдання, якіпотребують активного залучення творчої уяви школярів.. Наприклад, ігровийприйом «Фантастичні гіпотези». Вчитель готує 10 карток. На перших п’ятьохзображення предметів (наприклад: стіл, телефон, світлофор, ложка, праска), наінших п’яти – дієслова (наприклад, літати, малювати, співати, мріяти,говорити). Не дивлячись, діти витягують по одній карточці з у кожної групи,
 3. 3. поєднують отримані слова. «Що було б, якби…?» («Що було б, якби праскапочала мріяти?»). Школярам пропонується придумати якнайбільше різнихвідповідей – це і буде формулюванням гіпотези. [6. С.220]Завдання на розвиток зв’язного мовленняОскільки учні-правопівкульники мають творчу уяву, на уроках розвиткузв’язного мовлення їм можна пропонувати такі види творчих робіт: скластисвій фінал твору, змінити сюжет твору, наділити героя іншими якостями,ввести нових героїв у твір, змінити місце дії, перенести героїв твору у новіобставини, скласти колаж із казок, намалювати комікси до твору, написатиказку про власні пригоди з участю відомих казкових героїв, написати сценарійфільму за мотивами улюблених казок тощо.У роботі з казкою пропонуються такі прийоми складання казок:"Салат із казок" (поєднання в одній казці героїв з різних казок тапридумування їх спільних історій)."Казки навиворіт" (характери героїв відомої казки змінюються напротилежні)."Казки – небилиці".«Додавання у казку чарівних предметів""Казка ─ перетворення" та інші.Метод «Спрямоване слухання та міркування»Так як учні не люблять читати, можна пропонувати їм прослуховуватиаудіозаписи художніх текстів або їхніх фрагментів, художнє читання вчителялітати мріяти говорити співати малювати
 4. 4. або однокласників, радіотрансляцію вистав тощо. Також дієвим будевикористання методу «Спрямоване слухання та міркування».Учні слухають твір (статтю з підручника) по абзацу або по декілька, якийїм читає вчитель або підготовлений учень. Учитель робить паузи, під час якихучні висловлюють припущення стосовно того, про що мова буде йти в текстідалі.Ігровий прийом «Перевтілення»Учням пропонується перевтілитись у якийсь живий або неживий предметдля того, щоб спонукати до словесної творчості.«Я - ромашка»На уроці читання, опрацьовуючи оповідання «Ромашка», Бориса Харчука,вчитель пропонує дітям уявити себе ромашкою і за допомогою тексту – опорискласти твір:Я (яка?) _____________ромашка.Навколо мене ростуть_____________________Мені стало незатишно і я сумно похилила голову, але раптомпочула_________________Розплющила очі-аж то___________________________________Радіє зелена земля. Від радощів стала і я___________.Прийом «Ток-шоу»Застосовується для залучення учнів до діяльності з набуття вмінь публічновиступати. Планом передбачається:1. Оголошення теми дискусії. Наприклад, «Чи потрібно2. Пропозиція висловити думку окремим учням, які готувалися до дискусіїіз запропонованої теми.3. Пропозиція глядачам поставити запитання до цих учнів (ті, якізапитують і відповідають, повинні робити це в стислій, лаконічнійформі).«Крокуй і думай!»Учень робить декілька кроків, на кожний демонструє певні знання.
 5. 5. Наприклад, учитель пропонує учневі зробити 5 кроків і на кожний крокназвати слово,що характеризує сороку з оповідання «Зустріч». Перший крок –білобока, другий крок –непосида, третій крок – вертихвістка, четвертий крок –хитрунка, п’ятий крок –стрекотуха .«Я знаю п’ять…»Схожий принцип роботи з м’ячем.Наприклад, учень, набиваючи м’яч, промовляє: “Я знаю п’ять деревмішаного лісу: дуб – раз, сосна – два, береза – три, клен – чотири, липа – п’ять.Я знаю п’ять квіток мішаного лісу: конвалія – раз, пролісок – два, підсніжник –три; фіалка – чотири; ряст – п’ять”.«Снігова куля»Обирають ведучого, гравці стають навколо нього. Ведучий кидає м’ячкому-небудь із гравців, промовляючи при цьому одне з чотирьох слів: «герой»,«вчинки», «характеристика», «висновок». Якщо він сказав слово «герой», тотой, хто спіймав м’яч, має швидко назвати будь-якого героя з прочитаногооповідання. На слово «вчинок» гравці розповідають про всі вчинки цьогогероя. На слово «характеристика» – добирають слова, що його характеризують.Після слова «висновок» учень, що спіймав м’яч, робить висновок.«Земля, вода, вогонь, повітря»Алгоритм цього прийому стисло можна описати так: слово – речення –питання – відповідь.Учитель кидає м’яч учневі і говорить: «Слово!» Той промовляє слово, якестосується теми уроку. Наприклад: «Заказник». Учень кидає м’яча іншомуучню і говорить: «Речення!» Другий учень, отримавша м’яча, складає речення зцим словом. Наприклад: «Заказник – це територія, на якій охороняються певніприродні об’єкти». Сказавши речення, учень кидає м’яча будь-кому ізоднокласників, який має скласти питання до цього речення. Наприклад: «Якіприродні об’єкти охороняються в заказнику? Запитуючи, він кидає м’яччетвертому учню, який має дати відповідь на запитання: «У заказникуохороняються рідкісні рослини та тварини».
 6. 6. «Пінг-понг»1 варіант. До дошки виходять два учні й по черзі ставлять один одномупитання за домашнім завданням. У цій грі можна задіяти невеликий яскравийм’яч. Учень промовляє питання і кидає м’яч своєму супернику. Учитель оцінюєїхні відповіді.2 варіант. Один з учнів підготував прості питання за домашнім завданням.Відповіді на них повинні бути односкладними. Він виходить до дошки, кидаєм’яч будь-якому з учнів класу й одночасно ставить йому питання. Звучитьвідповідь, і м’яч повертається до першого учня. Учитель оцінює якість таоригінальність питань і правильність відповідей.«Покажи пантомімою!»1 варіант. Учитель пропонує учневі або групі учнів зобразити пантомімоюякесь поняття або літературного героя, решта учнів мають його впізнати.2 варіант. Учитель добирає вірш, який можна показати за допомогоюрухів, міміки, жестів і який безпосередньо стосується змісту уроку. Вінпропонує учням прочитати цей вірш та зобразити його пантомімою.«Телеграф»Цей метод доречний на підсумок уроку. Добираються прислів’я, що стосуютьсятеми уроку,нашіптується учню, що сидить за крайньою партою,а він нашіптуєце прислів’я попередньому учню і так доки не дійде учня першої парти,а тойповинен назвати його вслух та пояснити його розуміння.Список використаної літератури:1. Підласий І.П..Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя. – Х. : Вид..група «Основа», 2009. – 360 с.2. Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок(современная технология). Методическое пособие. Издание 2-е дополненноеи переработанное – М.: Пежагогическое общество России, 2007. – 144с.3. Савченко О.Я. Читанка: Підруч. для 4 кл. – К.: Освіта, 2004. – Ч.І. – 159 с.
 7. 7. 4. Інтерактивні технології навчання у початкових класах / Авт.-упор.І.І.Дівакова. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 180 с.5. Хроменко І.А. Організація індивідуального навчання школярів на урокахлітератури. Як пристосувати учительські методики до індивідуально-психічних особливостей школярів // Зарубіжна література в школах України.– 2011. – №9.6. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект / Посібник для вчителіві студентів. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – 220 с.

×