Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Trendspaning kring digitalisering

755 vues

Publié le

En trendspaning framtagen för ett par lokala företagare aktiva inom Svenskt Näringsliv Blekinge om hur digitaliseringen påverkar vårt sätt att förhålla oss till kommunikation.

Originalpresentationen innehåller ett par videoklipp som inte syns Slideshare-dokumentet. Maila mig via fredrik@pallin.net så skickar jag över filmerna.

Publié dans : Internet
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Trendspaning kring digitalisering

 1. 1. H E L A VÄ R L D E N F R A M F Ö R D I N A F I N G E R T O P PA R # T R E N D S PA N I N G
 2. 2. D A G E N S T E M A #realtids-kommunikation #den nya konsumenten #nya medielandskapet
 3. 3. A G E R A N U - I N T E S E D A N # R E A LT I D S K O M M U N I K A T I O N
 4. 4. H A K A PÅ D E T S O M F O L K P R ATA R O M # R E A LT I D S K O M M U N I K A T I O N #DressGate
 5. 5. # TÄ N K E F T E R F Ö R E Vilka frågor i din bransch kan du agera på för att nå dina målgrupper?
 6. 6. # R E A LT I D S K O M M U N I K A T I O N H A K O L L PÅ VA D F O L K P R ATA R O M
 7. 7. ÄV E N V D B Ö R A G E R A I S O C I A L A M E D I E R # R E A LT I D S K O M M U N I K A T I O N
 8. 8. # TÄ N K E F T E R F Ö R E Bevakar du vad som sägs om ditt företag i sociala medier?
 9. 9. N E T F L I X H O TA R D I T T F Ö R E TA G # D E N N YA K O N S U M E N T E N
 10. 10. VA R F Ö R ? # N E T F L I X - H O T E T #any screen #bigdata #rekommendationer #kundtjänst #arbetsplats
 11. 11. # TÄ N K E F T E R F Ö R E Givet att dina kunder är vanliga människor - vilka krav kan de ställa i takt med att de blir vana vid nya kundupplevelser?
 12. 12. D E T N YA M E D I E L A N D S K A P E T # A L L A K A N P U B L I C E R A
 13. 13. N YA S ÄT T AT T N Å S I N A M Å L G R U P P E R # A L L A K A N P U B L I C E R A
 14. 14. N YA O P I N I O N S B I L D A R E S ÄT T E R B I L D E N # A L L A K A N P U B L I C E R A
 15. 15. # TÄ N K E F T E R F Ö R E Kan du producera egna kanaler? Finns det nya opinionsbildare i din bransch som du måste hålla koll på?
 16. 16. M E D I E K A R TA N R I TA S O M - J U S T N U # A V S L U T N I N G S V I S
 17. 17. Y O U T U B E F Y L L E R 1 0 Å R # H A P P Y B I R T H D A Y 1 000 000 000 användare (1/3 av internet) 2 000 000 000 har sett Gangam style 300 timmar film laddas upp varje minut 36 000 000 prenumeranter har PewDiePie
 18. 18. TA C K ! fredrik@pallin.net 0708-114 115 @pallin

×