Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ข้อดีข้อเสียของเมาส์ปากกา

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

ข้อดีข้อเสียของเมาส์ปากกา

Télécharger pour lire hors ligne

ข้อดีและข้อเสียของเมาส์ปากกา
นาย ภาราดร ยังเจริญ ม.5/3 เลขที่ 20

ข้อดีและข้อเสียของเมาส์ปากกา
นาย ภาราดร ยังเจริญ ม.5/3 เลขที่ 20

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Similaire à ข้อดีข้อเสียของเมาส์ปากกา (20)

Publicité

ข้อดีข้อเสียของเมาส์ปากกา

  1. 1. นาย ภาราดร ยังเจริญ ม.5/3 เลขที่ 20 อัสสัมชัญระยอง ใบงาน เรื่อง ลักษณะข้อดีและข้อเสียของอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ♪ เมาส์ปากกา ♫ กราฟิกส์แท็บเล็ต (อังกฤษ: graphics tablet) หรือ ดิจิไทเซอร์ (digitizer) หรือมักเรียกกันว่า เมาส์ปากกา (pen mouse) เป็นอุปกรณ์รับเข้าสาหรับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้บุคคลใช้มือวาดภาพและกราฟิกส์ทานองเดียวกับใช้ปากกาวาดลงบน กระดาษ ทั้งยังสามารถใช้ยึดเก็บข้อมูล ลงลายมือชื่อ และร่างภาพจากกระดาษซึ่งวางหรืดติดไว้บนเครื่องได้ด้วย อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยกระดานที่สามารถใช้แท่ง (stylus) ซึ่งเป็นอุปกรณ์คล้ายปากกาและแนบมาพร้อมกัน วาดหรือ ร่างภาพลงบนนั้นได้แต่ภาพจะมิได้ปรากฏบนตัวแท็บเล็ต หากปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกันอยู่ ข้อดี 1. ทาให้วาดรูปง่ายขึ้น (สาหรับคนที่วาดรูปด้วยดินสอเป็น) 2. สามารถปรับได้และน้าหนักของเส้นได้ง่ายกว่า 3. พกพาไปได้สะดวกเพราะมีขนาดเล็กกว่าหรือเทียบเท่ากับ A4 ข้อเสีย 1. ถ้าแผ่น driver หายจะใช้งานไม่ได้ 2. สาหรับคนงบน้อย เมาส์ปากกาก็แพงเกินไป 3. ต้องเปลี่ยนหัวปากกา เพราะถ้าใช้อันที่เสื่อมสภาพแล้วเส้นจะไม่คม

×