Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Reto creación ("Escaperoom" feminista)

1 732 vues

Publié le

Retos que atoparon os distintos equipos no "escape room" educativo de 6º de primaria (podes ver como se fixo e máis material en www.afiestradamestra.gal)

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Reto creación ("Escaperoom" feminista)

  1. 1. Dese�ade e creade un doodle de Google con motivo do D�a da Muller ou a loita feminista. Un Doodle de Google � unha alteraci�n temporal do logotipo na p�xina principal de Google que pretende celebrar festas, eventos, logros ou persoas. (Ensinade o resultado � mestra, ela xulgar� a consecuci�n do reto para poder avanzar)
  2. 2. PUBLICISTAS Elaborade polo menos o cartaz e o slogan da campa�a. Enc�rgasevos o dese�o dunha campa�a que fomente o pr�stamo de libros dos andeis coeducativos da biblioteca Xanela. (Ensinade o resultado � mestra, ela xulgar� a consecuci�n do reto para poder avanzar)
  3. 3. REGUEIFA Creade tantas estrofas coma integrantes te�ades no equipo en formato regueifa relativas � esixencia de igualdade entre homes e mulleres. (Ensinade o resultado � mestra, ela xulgar� a consecuci�n do reto para poder avanzar) LEMBRA: Os versos constr�ense en cuartetos octos�labos (� dicir, de 8 s�labas) que poden ter rima asonante ou consonante.
  4. 4. Estos libros esconden outras historias para que vos as creedes. Recortade as palabras que precisedes e creade, polo menos, dous par�grafos ou poemas relacionados co ant�doto que buscades (violencia, dereitos, diversidade, experiencias...) Outro conto (Ensinade o resultado � mestra, ela xulgar� a consecuci�n do reto para poder avanzar)
  5. 5. LEMBRA:O haiku � un x�nero po�tico de orixe xapon�s. O haikus escr�bense en tres versos sen rima, de 5, 7 e 5 s�labas, respectivamente. Haiku Loi t a t an len t a co as feri d as aber t as erg ue o u tr d� a. Os versos sol tos coll�ronse pol as m ans loi t aron x un t as Creade, polo menos, 3 haikus acompa�ados dunha fotograf�a cada un. Sede tan po�ticxs, abstractxs, doces, rebeldes, amargxs, durxs... coma desexedes pero non deixedes de lado o ant�doto que andades a buscar. (Ensinade o resultado � mestra, ela xulgar� a consecuci�n do reto para poder avanzar)

×