Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à планування 1 клас(20)

Publicité

Dernier(20)

Publicité

планування 1 клас

 1. 1 семестр № з/п Корекція лексичної сторони мовлення та зв’язного мовлення Корекція фонетико - фонематичних процесів Корекція граматичної сторони мовлення Кількість годин Примітка 1. Вступний урок. Знайомство. 1 2. Обстеження будови та моторики артикуляційного апарату. 1 3. Обстеження фонематичного слуху. 1 4. Обстеження стану звуковимови. 1 5. Обстеження активного та пасивного словника. 1 6. Обстеження граматичної будови мовлення. 1 7. Лексична тема: Школа, клас. Бесіда про роль навчання. Розрізнення мовних та немовних звуків. Розрізняти та вживати слова в правильній граматичній формі. 1
 2. 8. Шкільні приміщення. Призначення класної кімнати, коридорів, роздягальні, спальні. Визначення заданого звука із ряду звуків. Узгодження іменників та прикметників у роді. 1 9. Шкільні приміщення (продовж.). Призначення спортивної кімнати та музичного залу. Визначення першого звука у слові. Узгодження іменників та прикметників у числі. 1 10. Шкільні приміщення (продовж.). Призначення арт студії, сенсорної кімнати. Визначення останнього звука у слові. Узгодження іменників та прикметників у відмінку. 1 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Правила поведінки під час уроку, перерви. Слова ввічливого вітання, прощання. Слова ввічливого звертання, прохання. Правила товаришування. Обов’язки школяра. Навчальне приладдя для уроків математики. Навчальне приладдя для уроків читання та мови. Навчальне приладдя для уроків образотворчої діяльності та праці. Виділення звука в середині слова в односкладових словах типу: мак, сир, дуб… Вправи на розвиток мовленнєвого дихання. Виділення спільних звуків у складах. Виділення спільних звуків у словах. Виділення першого та останнього звука в слові. Звуковий аналіз слів. Вправи на розвиток артикуляційної моторики та мов. дихання. Розрізнення значень слів, що різняться одним звуком . Вживання прийменниково – відмінкових конструкції у словосполученнях та реченнях. Привертання уваги до складу простого поширеного речення. Узгодження та зміна слів в реченні. Зміна закінчень одного й того самого слова у однині. Зміна закінчень одного й того самого слова у множині. Узгодження іменників та дієслів у роді. Узгодження іменників та дієслів у числі. Добір дій (за запитаннями) до заданих предметів 1 1 1 1 1 1 1 1
 3. 19. 20. Назви та призначення класних меблів. Професії працівників школи. Закріплення знань про слово. Формування вміння регулювати силу голосу. Споріднені слова за запитаннями вихователя. Узгодження числівників з іменниками у роді. 1 1
 4. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Лексична тема: Осінь. Бесіда за малюнком. Характерні ознаки осені. Назви осінніх місяців. Праця людей восени. В осінньому лісі (підготовка звірів до зими). Перелітні птахи. Описова розповідь за картиною. Звуковий аналіз слів. Розрізнення поняття склад, слово. Голосні та приголосні звуки. Поділ слова на склади. Наголос. Закриті склади (ан, ом…). Відкриті склади (на, ма…). Суфіксальне словотворення іменників. Суфіксальне словотворення прикметників Складання простих речень з 2-5 слів. Інтонаційне оформлення речення у власному мовленні. Узгодження іменників та дієслів у роді. Узгодження іменників та дієслів у числі. Добирання дії (за запитаннями) до заданих предметів. 1 1 1 1 1 1 1 28. 29. 30. 31. 32. Лексична тема: Овочі. Овочі, їх назви. Де вирощують овочі. Де ростуть (у землі, над землею.) Порівняння овочів за кольором. Порівняння овочів за формою. Ліплення овочів за зразком. Розрізнення поняття звук, буква. Звук та буква «А». Уточнення вимови звука [а]. Звук та буква «У». Уточнення вимови звука [у]. Правильно узгоджувати та змінювати слова у реченні. Синтаксичні зв’язки слів у словосполученнях. Синтаксичні зв’язки слів у реченнях. Граматичне оформлення словосполучень. Граматичне оформлення речень. 1 1 1 1 1
 5. 33. 34. 35. Корисний вплив (страви з овочів). Малювання овочів за уявою. Казка: «Ходить гарбуз по городу.» Звук та буква «О». Уточнення вимови звука [о]. Звук та буква «И». Уточнення вимови звука [и]. Збагачення мовлення словами і синтаксичними конструкціями (словосполучення без прийменників, різними за метою висловлювання). Визначення кількості слів у реченні. Розвиток навичок утворення складних слів. 1 1 1 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Лексична тема: Фрукти. Назви фруктів. Порівняння фруктів за кольором. Порівняння фруктів за формою. Порівняння фруктів за величиною. Ліплення фруктів. Роль фруктів у житті людини. Малювання фруктів. Групування фруктів та овочів. Уточнення вимови звука [м], буква «ем». Злиття звуків у склади. Графічна модель складу. Звук та буква «І». Уточнення вимови звука [і]. Відкриті та закриті склади. Звук [н], буква «ен». Злиття звуків у склади. Формування вмінь помічати одне й те саме слово у різних відмінках на основі запитань. Утворення простих поширених речень Формувати вміння добирати спільнокореневі слова. Встановлювати зв’язок слів у реченні за запитаннями. Узгодження прикметників з іменниками у роді. Узгодження прикметників з іменниками у числі. Формування вмінь помічати одне й те саме слово у різних відмінках на основі запитань. Смислове та звукове співставлення слів та речень. . 1 1 1 1 1 1 1 1 Лексична тема: Іграшки.
 6. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Назви іграшок. Призначення іграшок. Ігри та іграшки. Матеріал з якого виготовленні іграшки. Народна іграшка. Дбайливе ставлення до іграшок. Звук [в]. Підбір слів із звуко [в]. Закриті та відкриті склади. Звук [л], підбір слів з даним звуком. Вправи на розвиток дихального мовлення. Звук [с]. Складання речень з заданою кількістю слів з опорою на наочність. Дієслова однини і множини теперішнього часу. Дієслова однини і множини минулого часу. Дієслова однини і множини майбутнього часу. Суфіксальне словотворення іменників. Суфіксальне словотворення прикметників. 1 1 1 1 1 1 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Лексична тема: Посуд. Назви посуду. Призначення посуду. Посуд для повсякденого користування. Декоративний посуд. Матеріал з якого виготовлено посуд. Правила етикету (поведінка за столом). Правила етикету (сервірування столу). В магазині посуду (підсумковий урок). Визначення звука [с] в словах. Звук [к], підбір слів з даним звуком. Злиття звуків у склади. Звук [п]. Відкритий та закритий склад. Речення, порядок слів у реченні. Звук [р]. Визначення звука [р] в словах. Збагачення словника похідними словами. Використання утворених слів у складі словосполучень, речень. Розвиток уміння помічати зміну граматичної форми одного і того самого слова. Вживання прийменників у словосполученнях. Вживання прийменників у реченнях. Утворення і вживання відмінкових значень граматичних форм іменника. Інтонування речень у власному мовленні та під час читання. Спільнокореневі слова. 1 1 1 1 1 1 1 1
 7. 58. 59. 60. 61. Лексична тема: Меблі. Назви меблів. Меблі побутового використання. Шкільні меблі. З чого виготовленні меблі. Поділ речення на слова. Звук та буква «Е». Уточнення вимови звука [е]. Голосні звуки. Злиття звуків у склади. Розуміння і вживання спонукальних речень з 3-5 членів. Групування слів, встановлення граматичного зв’язку між ними. Спільнокореневі слова. Складання різних типів речень за участю зорових та слухових опор. 1 1 1 1 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Лексична тема: Зима. Бесіда за малюнком. Характерні ознаки зими(природні явища: мороз, снігопад, хурделиця, заметіль, ожеледиця). Назви зимових місяців. Твори дитячої літератури про природу взимку. Тварини взимку. Зимуючі птахи. Турбота людей про живу й не живу природу. Малювання сніжинки за зразком. Відкриті та закриті склади. Звук та буква «Д». Уточнення вимови звука [д]. Звук та буква «З». Виділення звука [з] у словах. М’який знак, пом’якшений приголосний. Звук та буква «Б». Виділення звука [б] у словах. Поширення речень однорідними членами. Вживання іменників з прийменниками у родовому відмінку. Узгодження дієслів з іменниками у роді. Узгодження дієслів з іменниками у числі. Формування предметного значення родових форм. Префіксальне словотворення дієслів. Дієслова теперішнього, минулого та майбутнього часу. Граматичний зв’язок між словами у реченні. 1 1 1 1 1 1 1 1
 8. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Зимовий одяг. Зимові розваги. Зимові свята(Новий рік). Зимові свята(Різдво Христове). Заучування вірша «Сніг». Складання розповіді за малюнком. Підсумковий урок. Звуковий аналіз три складових слів. Звук та буква «Г». Підбір слів із звуком [г]. Наголошений, ненаголошений склад. Вправи на розвиток дихання. Поділ слова на склади. Злиття звуків у склади. Встановлення зв’язку слів у реченні за запитаннями. Інтонаційне оформлення речення у власному мовленні. Складання речень із заданою кількістю слів з опорою на наочність. Граматичне оформлення речень на письмі. Смислове та звукове співставлення слів та речень. Речення різні за метою висловлювання. Речення з дієсловами теперішнього, минулого часів. 1 1 1 1 1 1 1 Лексична тема: Одяг. Верхній одяг (назви). Нижній одяг (назви). Призначення одягу. Опис предметів одягу. Виготовлення одягу. Буду я охайним (догляд за одягом). Український народний костюм. Уточнення вимови звука [г]. Вправи на розвиток дихання. Звук та буква «Ч». Уточнення вимови звука [ч]. Підбір слів із звуком [ч]. Звуковий аналіз слів. Злиття вивчених звуків у склади. Добирання споріднених слів за запитаннями педагога. Префіксальне словотворення дієслів. Суфіксальне словотворення дієслів. Диференціація дієслів минулого часу за родами (Женя упав, Женя упала). Орієнтування в структурі простого непоширеного, поширеного речення. Побудова простих непоширених та поширених речень з опорою на наочність. Побудова простих непоширених та 1 1 1 1 1 1 1
 9. поширених без опори на наочність. . Лексична тема: Взуття. Назви взуття. Різновиди взуття (спортивне, кімнатне… ). Матеріал з якого виготовлено взуття. Способи догляду за взуттям. Злиття вивчених звуків у склади. Читання по складах. Звук та буква «Й». Уточнення вимови звука [й]. Звук та буква «Х». Збагачення мовлення школярів словами і синтаксичними конструкціями. Формування умінь інтонаційно оформлювати речення у власному мовленні. Розвиток умінь групувати слова, встановлювати граматичний зв’язок між ними. Різні способи словотворення (префіксальний, суфіксальний префіксально – суфіксальний). 1 1 1 1 Лексична тема: Свійські тварини. Уточнити знання про свійських тварин. Назви тварин. Особливості зовнішнього вигляду. Тварини та їх дитинчата. Роль тварин у житті людини. Догляд за свійськими тваринами. Уточнення вимови звука [х]. Звуковий аналіз слів. Звук та буква «Я». Уточнення вимови звуків [й, а]. Вимова слів із збігом приголосних. Орієнтування в структурі простого непоширеного, поширеного речення. Збагачення словника похідними словами. Утворення і вживання відмінкових закінчень граматичних форм іменника. Встановлення зв’язку слів у реченні за запитаннями. Розширення словникового запасу за 1 1 1 1 1
 10. Складання описової розповіді про тварину. Лексична тема: Дикі тварини. Назви тварин. Місце проживання. Особливості зовнішнього вигляду. Особливості поведінки. Тварини та їх дитинчата. Звуковий аналіз трискладових слів. Звук та буква «Ж». Уточнення вимови звука [ж]. Підбір слів із звуком [ж]. Відкритий та закритий склад. Звук та буква «Ш». темою. Розвиток слухового сприймання під час диктанту, самодиктанту. Правильне використання різних відмінкових форм іменника при одному й тому самому дієслові. Розуміння і вживання розповідних речень. Розуміння і вживання спонукальних речень. Розуміння і вживання питальних речень. Визначення видів речень за метою висловлювання та інтонацією. 1 1 1 1 1 1 Лексична тема: Весна. Бесіда за малюнком. Весняні явища в природі: танення снігу, капіль…). Назви весняних місяців. Тварини на весні. Птахи прилетіли. Мамине свято. Весна в саду. Виділення звука [ш] у словах. Звуковий аналіз три складових слів. Звук та буква «Ї». Підбір слів із звуком [Ї]. Звук та буква «Ю». Підбір слів із звуком [ю]. Чітка вимова трискладових слів із одним Утворення складних слів. Розвиток умінь групувати слова, встановлювати граматичний зв’язок між ними. Спільнокореневі слова. Запитання до всіх слів у реченні. Поділ речення на словосполучення. Складання речень із заданою кількістю слів. Визначення кількості слів у реченні. 1 1 1 1 1 1 1
 11. Весна на городі. Праця дорослих навесні. Малювання підсніжника за зразком. Великдень. День Перемоги. Складання розповіді за малюнком (підсумковий урок). закритим складом. Вправи на розвиток мовного дихання. Звуковий аналіз слів. Звуко-складовий аналіз слів. Розрізнення окремих речень із тексту. Чіткість вимови (тренувальні артикуляційні вправи). Складання речень. Граматичне оформлення речень на письмі. Поширення речення однорідними членами. Формувати вміння добирати споріднені слова. Правильне інтонування речення під час читання. Інтонаційне оформлення речення. Стимулювання учнів до з’ясування значень нових слів за допомогою дорослих та самостійно 1 1 1 1 1 1 Лексична тема: Місто. Бесіда за малюнком. Місто в якому я живу. Знайомі споруди та установи, які розміщенні в місті. Читання оповідання «Мала Батьківщина». Визначні місця рідного міста. Парки та сквери. Бережливе ставлення до навколишнього. Складання оповідання за опорною схемою. Звук та буква «Щ». Виділення звука [шч] у словах. Звуковий аналіз слів. Злиття звуків у склади. Слова, що означають дію. Побудова звукових моделей слів. Пальчикова гімнастика. Знак оклику.
 12. Тема: Рідна країна. Наша Батьківщина – Україна. Київ – головне місто нашої країни. Державні символи. Свята, знаменні дати, традиції. Значення української мови як державної. З Україною в серці. Підкреслення слів лініями заданої форми. Побудова розповіді. Вільні розчерки. Просте речення. Вправи на розвиток мовного дихання. Вивчення закличок, лічилок, дитячих пісень. Тема: У світі книг. Книга – джерело знань. У бібліотеці. Види книг. Структура книжки. Бережливе ставлення до книг. Догляд за шкільними підручниками. Літературні твори: Оповідання. Вірші. Написання великої букви у власних назвах. Слова близькі за значенням. Слова протилежні за значенням. Розділові знаки в кінці речення. Диктант. Поширена відповідь на запитання до тексту. Звуковий аналіз слів. Злиття звуків у склади.
 13. Казки. Фольклорні твори: Прислів’я. Приказки. Загадки. Скоромовки. Гумористичні твори. Підсумковий урок. Слова, що означають дію. Побудова звукових моделей слів. Утворення словосполучень із заданими словам. Складання речень за малюнком. Визначення наголошених складів у словах. Поділ слів для переносу на склади. Аналіз речення. Лексична тема: Транспорт. Види транспорту (сухопутний). Види транспорту ( повітряний). Види транспорту ( водний). Призначення транспортних засобів. Транспорт спеціального призначення. Професії людей пов’язані з транспортом. Я в громадському транспорті (правила поведінки). Знак запитання. Звук та буква «Ф». Виділення звука [ф] у словах. Підбір слів із звуком [ф]в різних позиціях. Звук [дз]. Підбір слів із звуком [дз]. Звук [дж]. Лексична тема: Професії.
 14. Про користь праці. Люди професій: «Людина - людина». Люди професій: «Людина - техніка». Професії моїх батьків. Розповідь на теку: «Ким я хочу бути». На ярмарку професій. Читання складів. Читання слів. Підбір слів із заданими звуками. Формування вмінь регулювати силу голосу. Диктант вивчених букв та складів. Побудова звукових моделей слів. Лексична тема: Продукти харчування. Їжа в житті людини. Вітаміни –поживні речовини. Різновиди страв. Корисна та некорисна їжа. Культура споживання їжі. Прислів’я та приказки про їжу. Поскладове читання слів, речень. Апостроф Читання речень з дотриманням пауз, які відокремлюють одне речення від іншого. Наголошений, ненаголошений склад. Складання речень за схемою. Перенесення слів. Лексична тема: Літо. Бесіда за малюнком. Природні явища влітку: роса, гроза, грім, блискавка, дощ, спека…). Назви літніх місяців. Вдосконалювати вміння задавати запитання. Інтонування речень, у кінці яких стоять різні розділові знаки. Побудова запитань та відповідей на них за прослуханим текстом.
 15. Розваги влітку. Твори різних жанрів про літо. Спостереження за погодою. Турбота дітей та дорослих про збереження природи. Вивчення віршу: «Метелик». Повітря, сонце та вода для оздоровлення дітей. Контроль знань. Складання та розігрування діалогів. Переказування невеликого прослуханого тексту. Робота з дитячою книжкою. Складання і записування речень за ілюстраціями. Вправи на розвиток мовного дихання. Добір і записування назви малюнків. Придумування речень із заданими словами. Лексична тема: Сім’я, родина. Моє ім’я, прізвище. Мої рідні, їхні імена. Професії моїх батьків. Обов’язки дітей. Аналіз віршу: «Мамині руки». Розвиток навичок читання цілим словом . Читання, правильне інтонування речень . Читання та переказування прочитаного тексту. Розрізнення значень слів, що різняться одним звуком. Складання,підписування малюнків (назв малюнків), які можуть слугувати планом розповіді.
 16. Лексична тема: Моя безпека. Сам у дома. Пожежна безпека. Дорожня абетка. Незнайьомці на вулиці. Отруйні рослини та гриби. Абетка першої медичної допомоги. Важливі номери телефону: 101, 102, 103,104. Розділові знаки в кінці речення. Побудова відповідей на запитання. Просте та поширене речення. Складання діалогічного висловлювання на задану тему. Читання віршованих творів. Розділові знаки. Визначення головного та другорядного в змісті прочитаного.
Publicité