Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Konin2050 Etap FOR

Ramy projektu Konin2050
Sesja 1.1

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Konin2050 Etap FOR

 1. 1. KONIN 2050 SESJA 1.1 Pracownia Miejska, Konin 2015 Przy współudziale projektu FORMAT FP7
 2. 2. UCZESTNICY SPOTKANIA Sebastian Łukaszewski, miasto Konin Roman Jankowski, miasto Konin Mariusz Piotrowski, miasto Konin Michał Czajor, przedsiębiorca, Konin Justyna Król, Pracownia Miejska, Konin Monika Koszewska, Pracownia Miejska, Konin Agata Kuźmińska, Pracownia Miejska, Konin Mateusz Słupiński, Politechnika Wrocławska
 3. 3. 1. DLACZEGO chcemy znać przyszłość? • Główne cele prognozy 2. CO chcemy wiedzieć o przyszłości? • Główne wyniki dla decydentów. • Jak decydenci wykorzystają wyniki? 3. Czy pożądane wyniki możemy otrzymać bez prognozy? 4. CO chcemy wiedzieć o przyszłości? • System który będzie prognozowany. • horyzont czasowy • dziedziny gospodarki i zasięg geograficzny 5. JAK planujemy dowiedzieć się o przyszłości? • wykres Gantta • plan zasobów 6. Brama FOR Do etapu M Tak Prognoza nie wymagana
 4. 4. • Jaki jest główny powód/motywacja przygotowania prognozy? • Czy wyniki prognozy potrzebne są także w innym procesie decyzyjnym? 1.DLACZEGO chcemy znać przyszłość?
 5. 5. • Na jakie pytania chcemy otrzymać odpowiedzi, by podjąć przemyślane decyzje? • Jaki jest wymagany poziom dokładności odpowiedzi? • Jaka jest pożądana forma wyników? • Kiedy zostaną wykorzystane wyniki? • Gdzie zostaną wykorzystane wyniki? • Kto będzie wykorzystywał wyniki? 2. CO chcemy wiedzieć o przyszłości?
 6. 6. 3. Czy pożądane wyniki możemy otrzymać bez prognozy?
 7. 7. • Co wchodzi w skład systemu, który chcemy prognozować? • Jakiego horyzontu czasowego ma dotyczyć foresight? • Jaki zasięg geograficzny szczególnie nas interesuje? 4. CO chcemy wiedzieć o przyszłości?
 8. 8. Elementy systemu, który będziemy analizować: • gospodarka, rynek pracy • środowisko naturalne • infrastruktura/transport • edukacja • leisure/czas wolny ! Zasięg geograficzny: 1. główny: Konin i gminy graniczące (6 gmin) 2. poszerzony: powiat ! 4. CO chcemy wiedzieć o przyszłości?
 9. 9. Pytania: 1. Jaka jest przyszłość branż (w podziale na istniejące branże + pojawienie się nowych)? 1. Jakie skutki będą miały zmiany roli gospodarczej kluczowych firm przemysłowych? (PAK, FUGO, huta) 2. Jaki będzie się kształtował los firm okołokopalnianych w wyniku zamknięcia kopalni? 3. Jakie będą skutki zmian klimatycznych? 2. Jak i jak szybko będą się rozwijały technologie? 3. Jak będzie się zmieniał sposób pozyskiwania wiedzy? 4. Jak będzie się zmieniała struktura demograficzna? 5. Jak będzie postępowała migracja mieszkańców? 6. Czy w najbliższym otoczeniu pojawią się konkurencyjne ośrodki komercyjne, kulturalne etc.? 4. CO chcemy wiedzieć o przyszłości?
 10. 10. • Jakie zasoby może udostępnić miasto i starostwo powiatowe? • dane i analizy • strategie miejskie, powiatowe, obywatelska • gospodarka.konin.pl • Harmonogram: Kwiecień 2015 - prezentacja pierwszych wyników Październik 2015 - podsumowanie projektu, wyniki końcowe 5. JAK planujemy dowiedzieć się o przyszłości?
 11. 11. REALIZACJA PROJEKTU Pracownia Miejska PRZY WSPÓŁUDZIALE Projekt FORMAT FP7 MC IAPP GA286305

×