Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Geografski polozaj drzave

1 648 vues

Publié le

Geografski polozaj drzave

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Geografski polozaj drzave

 1. 1. Географски положај државе Душанка Пријић- Солар
 2. 2. Географски положај државе Математичко- географски Физичко- географски Економско- географски Саобраћајно- географски Политичко- географски Географски положај државе представља однос њене територије према природним и друштвено- економским елементима географског простора.
 3. 3. Математичко-географски положај Одређује се према Екватору и Гриничу
 4. 4. Физичко- географски положај Одређује се према рељефу, клими, водама, биљном и животињском свету, минералним сировинама.
 5. 5. Према рељефу низијске планинске високопланинске Већина држава има територију на којој се смењују низијски и брдско-планински рељеф
 6. 6. Према типу климе
 7. 7. Према положају у односу на море приморске континенталне
 8. 8. Економско-географски положај  Указује на положај државе у односу на развијене или неразвијене делове света.  Може бити периферни, полупериферни и централни.
 9. 9. Саобраћајно- географски положај  Односи се на положај државе у односу на главне међународне друмске, железничке, речне и поморске правце.
 10. 10. Политичко-географски положај  Представља положај према политички најмоћнијим државама и ратним жариштима.
 11. 11. Да поновимо Шта је заједничко за све државе приказане на карти?
 12. 12. На карти Европе одреди математичко- географски положај Србије На карти Света покажи по једну низијски, планинску и високопланинску државу. Како одређујемо саобраћајно- географски положај? Како одређујемо политичко- географски положај? Какав је саобраћајно-географски положај Србије?

×