PLNOG 4: Piotr Wojciechowski - NAT-PT, czyli współistnienie sieci IPv4 i IPv6

PROIDEA
PROIDEAPROIDEA
NAT-PT czyli współistnienie
sieci IPv4 i IPv6
Piotr Wojciechowski (CCIE #25543)
Starszy konsultant ds. sieci
PLNOG #4 Warszawa
2
  Wprowadzenie do adresacji IPv6
  Współistnienie sieci IPv4 i IPv6
  NAT-PT w teorii
  NAT-PT w praktyce na Cisco
  Ograniczenia
  Podsumowanie (Q&A)
Agenda
Kilka faktów o IPv6?
  IPv6 już działa – zacznijmy go używać
  Zacznijmy już migrować – uczmy się gdy jest na to czas,
rozkładajmy koszty w czasie
  NAT44 nie jest lekarstwem na kończącą się adresację
  NAT64 jest możliwy, ale to tylko etap
  NAT46 potrafi dać w kość
3
Migracja do IPv6 - fakty
  Płynne przejście z IPv4 do IPv6 zapewni nam współpraca trzech
mechanizmów:
  Dual Stack
  Tunneling
  Translating
  Natywni klienci IPv6 wcześniej czy później się pojawią – trzeba
zapewnić im łączność z siecią IPv4, NAT64 więc Twoim
przyjacielem
  Z czasem pojawią się usługi dostępne tylko w IPv6 – jeżeli nie
wdrożymy IPv6 szybko będziemy musieli zaprzyjaźnić się z NAT46
4
5
  Wprowadzenie do adresacji IPv6
  Współistnienie sieci IPv4 i IPv6
  NAT-PT w teorii
  NAT-PT w praktyce na Cisco
  Ograniczenia
  Podsumowanie (Q&A)
Agenda
IPv6
Typy adresów
6
IPv6
Unicast Multicast Anycast
IPv6
Pule adresów
7
IPv6
Multicast
FF00::/8
Link-local
FE80::/10
Site-local
FEC0::/10
Unique
Local
FC00::/7
Global
Unicast
2000::/3
Metody konfiguracji adresów IPv6
Manual Assignment
  Adres konfigurowany statycznie przez administratora
  Pole do wielu „literówek” potencjalnie trudnych do wyłapania
  Idealne i pożądane rozwiązanie dla urządzeń sieciowych i
niezmiennych elementów sieci (serwery SMTP, WWW)
8
Metody konfiguracji adresów IPv6
Stateless Address Autoconfiguration (RFC2462)
  Akronim - SLAAC
  Najprostsza metoda konfiguracji – nie wymaga od administratora
dotykania się do urządzenia końcowego
  Stacja robocza na podstawie adresu MAC interfejsu sieciowego
tworzy identyfikator EUI-64
  Stacje końcowe konfigurują swój adres IP i adres link-local routera
będącego domylną bramą dla segmentu sieci
9
Metody konfiguracji adresów IPv6
Stateless Address Autoconfiguration (RFC2462)
10
Router Solicitation (RS) – ICMPv6 133
Src: link-local
Dst: FF02::2 (All routers)
1
Router Advertisement (RA) – ICMPv6 134
Src: link-local
Dst: FF02::1 (All hosts)
2
Prefix = 2001::/64
Lifetime (valid and preferred)
Default router = link-local address
O and M bits
Metody konfiguracji adresów IPv6
Stateful DHCPv6 (RFC3315)
  Idea działania jak w DHCP dla IPv4
  Brak możliości konfiguracji statycznego powiązania między MAC
klienta a adresem IPv6
  Pełna kontrola nad przydziałem adresów kosztem większego
nakładu pracy
  Wymaga wyłączenia SLAAC
11
Metody konfiguracji adresów IPv6
Stateful DHCPv6 (RFC3315)
12
IPv6
interface FastEthernet0/1
ipv6 address 2001:1::1/64
ipv6 nd prefix 2001:1::1/64 no-advertise
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp relay destination 2001:10::1
2001:10::1
Fa0/1
Wyłącz rozgłaszanie za pomocą ND
Włącz flagi M (adres z serwera
DHCP) oraz O (pozostałe dane z
serwera DHCP)
Przekieruj zapytania do serwera
DHCPv6
Metody konfiguracji adresów IPv6
DHCPv6-PD (RFC3633)
  DHCPv6 Prefix Delegation
  Rozszerzenie do DHCPv6 pozwalające na przydział nie tylko
pojedynczego adresu lecz całej podsieci
  Klient może następnie dokonać dalszej segmentacji i przydziału dla
poszczególnych stacji roboczych
  Najczęściej stosowane na routerach PE (DHCP server) dla
przydziału adresacji dla routerów CE (DHCP client)
13
Metody konfiguracji adresów IPv6
Stateless DHCPv6 (RFC3736)
  Kombinacja DHCPv6 i SLAAC, zwana też DHCPv6-Lite
  Komputer końcowy używa SLAAC do pozyskania adresacji IPv6
oraz informacji dotyczących domyślnej bramy
  DHCPv6 stosowane do pobrania informacji, których nie da się
przekazać za pomocą SLAAC, np. informacje o serwerach DNS
  DHCPv6-Lite wygodnie konfiguruje się na routerach
14
Metody konfiguracji adresów IPv6
Stateless DHCPv6 (RFC3736)
15
IPv6
interface FastEthernet0/1
ipv6 address 2001:1::1/64
ipv6 nd other-config-flag
!
ipv6 dhcp pool IPv6
dns-server 2001:1a68::4d4f:eb66
2001:10::1
Fa0/1
Rozgłaszamy prefix za pomocą ND
Włącz flagę O (pozostałe dane z
serwera DHCP)
Konfiguracja DHCPv6-Lite na
routerze Cisco
Wybór protokołu w systemach operacyjnych
Microsoft Windows Vista, Windows 7
  Vista preferuje IPv6 przed IPv4
  Po podniesieniu łącza wysyłane jest IPv6 NA/NS/RS, wykonywana
jest też próba pobrania informacji z DHCPv6
  Vista nasłuchuje na ICMP RA
  Jeżeli powyższe metody nie zadziałają próbuje użyć ISATAP
  Jeżeli ISATAP zawiedzie próbuje użyć Teredo
  A gdy się skończą możliwości użyje IPv4
16
17
  Wprowadzenie do adresacji IPv6
  Współistnienie sieci IPv4 i IPv6
  NAT-PT w teorii
  NAT-PT w praktyce na Cisco
  Ograniczenia
  Podsumowanie (Q&A)
Agenda
IPv4/IPv6
IPv4/IPv6
IPv4/IPv6
Współistnienie sieci IPv4 i IPv6
Dual Stack
  Preferujemy IPv6 przed IPv4
  Pozwalamy aplikacjom IPv4 na normalną pracę
  Dajemy komputerom możliwość natywnej komunikacji po IPv6
18
IPv4/IPv6 IPv4
Subscribers Provider Internet
IPv6
Współistnienie sieci IPv4 i IPv6
Tunelowanie
  Tunele IPv6 przenoszone poprzez sieć IPv4
  6to4 dla zastosowań site-to-site, ISATAP dla pojedynczych
urządzeń
  Trudne do diagnostyki w przypadku problemów, potencjalnie
niebezpieczne dla naszej sieci, często trudne do uruchomienia dla
użytkownika końcowego
19
IPv6
IPv6
IPv6
IPv4
Subscribers Provider Internet
IPv6
Współistnienie sieci IPv4 i IPv6
NAT-PT
20
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
NAT-PT
IPv4
Subscribers Provider Internet
  Stacje końcowe otrzymują jedynie adresację i informacje o routingu
w protokole IPv6
  Do natywnej sieci IPv6 ruch przepuszczamy bez zmian
  Na styku z siecią IPv4 wykonujemy translację między protokołami
  Ruch do sieci IPv6 gdy stosujemy adresację publiczną
IPv6
21
  Wprowadzenie do adresacji IPv6
  Współistnienie sieci IPv4 i IPv6
  NAT-PT w teorii
  NAT-PT w praktyce na Cisco
  Ograniczenia
  Podsumowanie (Q&A)
Agenda
NAT-PT
  Pozwala aplikacjom korzystającym z IPv6 na komunikację z
aplikacjami korzystającymi z IPv4 i vice versa
  Pozwala tworzyć segmenty działające tylko w oparciu o IPv6
  Urządzenia IPv6 myślą, że rozmawiają z innym urządzeniem IPv6,
IPv4 z innym IPv4 – nie trzeba więc nic zmieniać na urządzeniach
końcowych!
22
NAT-PT w Cisco
  Wspierane platformy:
  Routery ISR (870, 880, 1800, 2800, 3800)
  Routery ISR G2 (1900, 2900, 3900)
  Routery 7200, 7400, 7500
  Access Servers 5350XM, 5400XM
  Starsze modele – 2600XM, 3640, 3640A
23
NAT-PT w Cisco
  Premiera w IOS 12.2(13)T wraz z DNS ALG
  W 12.3(2)T dodany tryb PAT, FTP ALG oraz obsługa fragmentacji
  W 12.3(14)T dodany tryb v4-mapped dla prefixu IPv6
  Implementacja zgodna ze standardami RFC 2765 oraz RFC 2766
  Co prawda RFC 4966 przenosi do archiwum NAT-PT jego
stosowanie u wielu operatorów może okazać się koniecznością
24
NAT-PT
  NAT-PT to nie automatyczne tunele 6to4
  NAT-PT traktujmy jako doraźne rozwiązanie tymczasowe a nie
permanentne rozwiązanie
  NAT-PT wymaga pamięci oraz zasobów CPU
  NAT-PT nie działa w CEF
  Do 12.4(20)T działał jako fast switching
  Od 12.4(20)T fast switching jest usunięty – NAT64 działa jako process
switching!
  Cisco 2801 – 70% wysycenia CPU dla ruchu 4Mbit bez żadnych
innych usług
  NAT-PT nie jest trudny w konfiguracji
25
NAT-PT
Konwersja adresu
  Definiujemy prefix o długości /96 – adresy IPv4 będą
konwertowane na adresy IPv6 z jego użyciem
  Prefix konfigurujemy globalnie lub na poziomie konkretnego
interfejsu, jeżeli potrzebujemy wielu translacji
  ipv6 nat prefix FC00:2::/96
26
NAT-PT
Konwersja adresu
27
172.16.0.1/32
AC.10.0.1
ipv6 nat prefix FC00:2::/96
FC00:2::AC10:1
FC00:2::172.16.0.1
NAT-PT
Proces translacji
28
Host A
IPv6: FC00:3::2
Host B
IPv4: 172.16.0.2
NAT-PT
Src: FC00:3::2
Dst: FC00:2::AC10:2
1
Src: 172.16.0.1
Dst: 172.16.0.2
2
FC00:3::1 172.16.0.1
Prot IPv4 source IPv6 source
IPv4 destination IPv6 destination
icmp 172.16.0.1,27995 FC00:3::2,27995
172.16.0.2,27995 FC00:2::AC10:2,27995
ipv6 nat prefix FC00:2::/96 v4-mapped v6
NAT-PT
Proces translacji
29
Host A
IPv6: FC00:3::2
Host B
IPv4: 172.16.0.2
NAT-PT
Src: FC00:3::AC10:2
Dst: FC00:2::2
4
Src: 172.16.0.2
Dst: 172.16.0.1
3
FC00:3::1 172.16.0.1
Prot IPv4 source IPv6 source
IPv4 destination IPv6 destination
icmp 172.16.0.1,27995 FC00:3::2,27995
172.16.0.2,27995 FC00:2::AC10:2,27995
ipv6 nat prefix FC00:2::/96 v4-mapped v6
NAT-PT
DNS ALG
30
Host A
IPv6: FC00:3::2
Host B
IPv4: 172.16.0.2
NAT-PT
Type=AAAA Q=„www.wp.pl”
1 2
FC00:3::1 172.16.0.1
Type=A Q=„www.wp.pl”
Type=AAAA R=„FC00:2::D44D:6465”
4 3
Type=A R=„212.77.100.101”
NAT-PT
DNS ALG (RevDNS)
31
Host A
IPv6: FC00:3::2
Host B
IPv4: 172.16.0.2
NAT-PT
Type=PTR Q=„5.6.4.6...ip6.arpa”
1 2
FC00:3::1 172.16.0.1
Type=PTR Q=„2.0.16.172.in-addr.arpa”
Type=PTR R=„www.wp.pl”
4 3
Type=PTR R=„www.wp.pl”
32
  Wprowadzenie do adresacji IPv6
  Współistnienie sieci IPv4 i IPv6
  NAT-PT w teorii
  NAT-PT w praktyce na Cisco
  Ograniczenia
  Podsumowanie (Q&A)
Agenda
Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce
Schemat
33
Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce
Założenia
  W naszej sieci DualStack używamy publicznej adresacji
220.0.0.0/24 oraz 2001:1A68:FFFF:FFFB::/64	
  
  W sieci IPv6 stosujemy adresację ULA FC00:1::/64	
  
  Mamy działające mechanizmy przyznawania adresów
  Prefix do NAT64 to FC00:2::/96	
  
34
Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce
Interfejs LAN DualStack
35
ipv6	
  unicast-­‐routing	
  
!	
  
interface	
  GigabitEthernet1/0	
  
	
  ip	
  address	
  220.0.0.1	
  255.255.255.0	
  
	
  ip	
  virtual-­‐reassembly	
  
	
  ipv6	
  address	
  2001:1A68:FFFF:FFFB::1/64	
  
	
  ipv6	
  enable	
  
	
  ipv6	
  nd	
  other-­‐config-­‐flag	
  
	
  ipv6	
  nd	
  router-­‐preference	
  High	
  
	
  ipv6	
  nd	
  ra	
  lifetime	
  60	
  
	
  ipv6	
  nd	
  ra	
  interval	
  10	
  
Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce
Interfejs LAN IPv6
36
interface	
  GigabitEthernet1/1	
  
	
  ipv6	
  address	
  FC00:1::1/64	
  
	
  ipv6	
  enable	
  
	
  ipv6	
  nd	
  prefix	
  FC00:1::/64	
  
	
  ipv6	
  nd	
  other-­‐config-­‐flag	
  
	
  ipv6	
  nd	
  router-­‐preference	
  High	
  
	
  ipv6	
  nd	
  ra	
  lifetime	
  60	
  
	
  ipv6	
  nd	
  ra	
  interval	
  10	
  
	
  ipv6	
  dhcp	
  server	
  IPv6	
  
ipv6	
  dhcp	
  pool	
  IPv6	
  
	
  dns-­‐server	
  FC00:2::D911:220A	
  
Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce
Styk z operatorem
37
interface	
  GigabitEthernet0/0	
  
	
  ip	
  address	
  217.17.0.2	
  255.255.255.252	
  
	
  ipv6	
  address	
  2001:1A68:0:C::2/126	
  
	
  ipv6	
  enable	
  
	
  ipv6	
  nd	
  ra	
  suppress	
  
Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce
Styk z operatorem – BGP
38
router	
  bgp	
  20000	
  
	
  neighbor	
  2001:1A68:0:C::1	
  remote-­‐as	
  15694	
  
	
  neighbor	
  2001:1A68:0:C::1	
  ebgp-­‐multihop	
  10	
  
	
  !	
  
	
  address-­‐family	
  ipv4	
  
	
  	
  no	
  synchronization	
  
	
  	
  no	
  neighbor	
  2001:1A68:0:C::1	
  activate	
  
	
  	
  no	
  auto-­‐summary	
  
	
  exit-­‐address-­‐family	
  
	
  !	
  
	
  address-­‐family	
  ipv6	
  
	
  	
  network	
  2001:1A68:FFFF:FFFB::/64	
  
	
  	
  neighbor	
  2001:1A68:0:C::1	
  activate	
  
	
  	
  neighbor	
  2001:1A68:0:C::1	
  send-­‐community	
  both	
  
	
  	
  neighbor	
  2001:1A68:0:C::1	
  soft-­‐reconfiguration	
  inbound	
  
	
  exit-­‐address-­‐family	
  
Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce
NAT64
39
ipv6	
  dhcp	
  pool	
  IPv6	
  
	
  dns-­‐server	
  FC00:2::D911:220A	
  
!	
  
ipv6	
  nat	
  v4v6	
  source	
  217.17.34.10	
  FC00:2::D911:220A	
  
ipv6	
  nat	
  v6v4	
  source	
  list	
  v6	
  interface	
  GigabitEthernet0/0	
  overload	
  
ipv6	
  nat	
  prefix	
  FC00:2::/96	
  v4-­‐mapped	
  v6	
  
!	
  
ipv6	
  access-­‐list	
  v6	
  
	
  permit	
  ipv6	
  FC00:1::/64	
  FC00:2::/96	
  
Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce
NAT64
40
interface	
  GigabitEthernet0/0	
  
	
  ipv6	
  nat	
  
!	
  
interface	
  GigabitEthernet1/1	
  
	
  ipv6	
  nat	
  
Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce
NAT64
41
c3925#sh	
  ipv6	
  nat	
  translations	
  	
  
Prot	
  	
  IPv4	
  source	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  IPv6	
  source	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  IPv4	
  destination	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  IPv6	
  destination	
  
tcp	
  	
  	
  192.168.88.2,60695	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  FC00:1::2,60695	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  192.168.88.1,5001	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  FC00:2::C0A8:5801,5001	
  
tcp	
  	
  	
  192.168.88.2,60696	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  FC00:1::2,60696	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  192.168.88.1,5001	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  FC00:2::C0A8:5801,5001	
  
Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce
NAT64
42
c3925#debug	
  ipv6	
  nat	
  ?	
  
	
  	
  <1-­‐99>	
  	
  	
  	
  Access	
  list	
  
	
  	
  detailed	
  	
  NAT-­‐PT	
  detailed	
  events	
  
	
  	
  port	
  	
  	
  	
  	
  	
  NAT-­‐PT	
  PORT	
  events	
  
	
  	
  <cr>	
  
*Feb	
  28	
  17:34:41.221:	
  IPv6	
  NAT:	
  IPv6-­‐>IPv4:	
  icmp	
  src	
  (FC00:1::2)	
  -­‐>	
  
(192.168.88.2),	
  dst	
  (FC00:2::C0A8:5801)	
  -­‐>	
  (192.168.88.1)	
  
*Feb	
  28	
  17:34:41.221:	
  IPv6	
  NAT:	
  	
  src	
  (192.168.88.1)	
  -­‐>	
  (FC00:2::C0A8:5801),	
  dst	
  
(192.168.88.2)	
  -­‐>	
  (FC00:1::2)	
  
*Feb	
  28	
  17:34:41.321:	
  IPv6	
  NAT:	
  IPv6-­‐>IPv4:	
  icmp	
  src	
  (FC00:1::2)	
  -­‐>	
  
(192.168.88.2),	
  dst	
  (FC00:2::C0A8:5801)	
  -­‐>	
  (192.168.88.1)	
  
*Feb	
  28	
  17:34:41.321:	
  IPv6	
  NAT:	
  	
  src	
  (192.168.88.1)	
  -­‐>	
  (FC00:2::C0A8:5801),	
  dst	
  
(192.168.88.2)	
  -­‐>	
  (FC00:1::2)	
  
43
  Wprowadzenie do adresacji IPv6
  Współistnienie sieci IPv4 i IPv6
  NAT-PT w teorii
  NAT-PT w praktyce na Cisco
  Ograniczenia
  Podsumowanie (Q&A)
Agenda
NAT64 na Cisco
Ciekawe obserwacje
  DHCPv6 na routerach działa mimo wyłączonej usługi DHCP (no	
  
service	
  dhcp) – przetestowane na routerach ISR z IOS 15.0
  Usunięcie NAT-PT z interfejsu „outside” powoduje wyłączenie NAT
IPv4 – trzeba usunąć i ponownie dodać ip	
  nat	
  outside	
  –
przetestowane na routerach ISR z IOS 15.0
  Udało mi się wygenerować Traceback dla procesu „IPv6 Input” –
stos IPv6 przestał działać.
  Ivan Pepelnjak na blogu „Cisco IOS hints and tricks” twierdzi, że
trzeba wyłączyć CEF IPv4 i IPv6 do poprawnego działania NAT-PT
z uwagi na brak fast switching – nie trzeba! (Przetestowane)
  Jeżeli nie mamy w tablicy routingu trasy ::/0 – no	
  ipv6	
  cef	
  
  Jeżeli mamy trasę ::/0 – oba CEFy mogą działać
44
NAT64
Zalety
  Przeźroczystość dla stacji końcowych
  Większość aplikacji wspierających IPv6 będzie działać bez
problemu
  Możemy szybko stworzyć „wyspę” IPv6 z dostępem do zasobów
Internetowych
  Wiemy jak działa i jak konfigurować NAT44 na Cisco – wiemy tak
na prawdę jak skonfigurować NAT64
45
NAT64
Wady
  Zasobożerność CPU
  Problemy ze skalowaniem
  Konieczność zapewnienia symetrycznego ruchu poprzez ten sam
router – wymusza niejednokrotnie brak redundantnej architektury
  Brak wsparcia dla multicastów, mało ALG
46
PYTANIA?
47
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
48
1 sur 48

Recommandé

PLNOG 9: Jacek Skowyra - Carrier Grad NAT par
PLNOG 9: Jacek Skowyra - Carrier Grad NATPLNOG 9: Jacek Skowyra - Carrier Grad NAT
PLNOG 9: Jacek Skowyra - Carrier Grad NATPROIDEA
7 vues42 diapositives
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6 par
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6PROIDEA
51 vues47 diapositives
PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych par
PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych
PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych PROIDEA
49 vues33 diapositives
PLNOG 21: Krzysztof Toczyski - Wdrożenie_protokołu_IPv6_w_sieci_MPLSv4_jako_6VPE par
PLNOG 21: Krzysztof Toczyski - Wdrożenie_protokołu_IPv6_w_sieci_MPLSv4_jako_6VPEPLNOG 21: Krzysztof Toczyski - Wdrożenie_protokołu_IPv6_w_sieci_MPLSv4_jako_6VPE
PLNOG 21: Krzysztof Toczyski - Wdrożenie_protokołu_IPv6_w_sieci_MPLSv4_jako_6VPEPROIDEA
39 vues53 diapositives
100 M pakietów na sekundę dla każdego. par
100 M pakietów na sekundę dla każdego. 100 M pakietów na sekundę dla każdego.
100 M pakietów na sekundę dla każdego. Redge Technologies
973 vues41 diapositives
PLNOG19 - Konrad Kulikowski - Segment Routing – okiem praktyka par
 PLNOG19 - Konrad Kulikowski - Segment Routing – okiem praktyka PLNOG19 - Konrad Kulikowski - Segment Routing – okiem praktyka
PLNOG19 - Konrad Kulikowski - Segment Routing – okiem praktykaPROIDEA
55 vues51 diapositives

Contenu connexe

Tendances

PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa par
PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa
PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa PROIDEA
58 vues37 diapositives
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz Jedynak par
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz JedynakPLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz Jedynak
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz JedynakPROIDEA
381 vues35 diapositives
PLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr Głaska par
PLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr GłaskaPLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr Głaska
PLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr GłaskaPROIDEA
209 vues36 diapositives
PLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlay par
PLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlayPLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlay
PLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlayPROIDEA
30 vues31 diapositives
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare... par
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...PROIDEA
155 vues30 diapositives
PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP par
PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP
PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP PROIDEA
33 vues21 diapositives

Tendances(20)

PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa par PROIDEA
PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa
PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa
PROIDEA58 vues
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz Jedynak par PROIDEA
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz JedynakPLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz Jedynak
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz Jedynak
PROIDEA381 vues
PLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr Głaska par PROIDEA
PLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr GłaskaPLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr Głaska
PLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr Głaska
PROIDEA209 vues
PLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlay par PROIDEA
PLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlayPLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlay
PLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlay
PROIDEA30 vues
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare... par PROIDEA
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...
PROIDEA155 vues
PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP par PROIDEA
PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP
PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP
PROIDEA33 vues
PLNOG 9: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - MPLS VPN - Architektura i przeglą... par PROIDEA
PLNOG 9: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - MPLS VPN - Architektura i przeglą...PLNOG 9: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - MPLS VPN - Architektura i przeglą...
PLNOG 9: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - MPLS VPN - Architektura i przeglą...
PROIDEA24 vues
Ochrona przed atakami DDoS na platformie x86. Czy można mieć jednocześnie wyd... par Redge Technologies
Ochrona przed atakami DDoS na platformie x86. Czy można mieć jednocześnie wyd...Ochrona przed atakami DDoS na platformie x86. Czy można mieć jednocześnie wyd...
Ochrona przed atakami DDoS na platformie x86. Czy można mieć jednocześnie wyd...
PLNOG14: Nowości w protokole BGP, optymalizacja routingu na brzegu sieci - Łu... par PROIDEA
PLNOG14: Nowości w protokole BGP, optymalizacja routingu na brzegu sieci - Łu...PLNOG14: Nowości w protokole BGP, optymalizacja routingu na brzegu sieci - Łu...
PLNOG14: Nowości w protokole BGP, optymalizacja routingu na brzegu sieci - Łu...
PROIDEA421 vues
PLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLS par PROIDEA
PLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLSPLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLS
PLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLS
PROIDEA8 vues
PLNOG 3: Piotr Jabłoński - Realizacja styku międzyoperatorskiego dla usług L... par PROIDEA
PLNOG 3: Piotr Jabłoński - Realizacja styku międzyoperatorskiego dla usług L...PLNOG 3: Piotr Jabłoński - Realizacja styku międzyoperatorskiego dla usług L...
PLNOG 3: Piotr Jabłoński - Realizacja styku międzyoperatorskiego dla usług L...
PROIDEA13 vues
PLNOG 6: Piotr Sawicki - Wdrożenie ipv6 w TKTelekom.pl par PROIDEA
PLNOG 6: Piotr Sawicki - Wdrożenie ipv6 w TKTelekom.plPLNOG 6: Piotr Sawicki - Wdrożenie ipv6 w TKTelekom.pl
PLNOG 6: Piotr Sawicki - Wdrożenie ipv6 w TKTelekom.pl
PROIDEA20 vues
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po... par PROIDEA
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...
PROIDEA35 vues
Łukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiej par PROIDEA
Łukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiejŁukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiej
Łukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiej
PROIDEA45 vues
PLNOG 3: Łukasz Bromirski - Budowa sieci multicast par PROIDEA
PLNOG 3: Łukasz Bromirski - Budowa sieci multicastPLNOG 3: Łukasz Bromirski - Budowa sieci multicast
PLNOG 3: Łukasz Bromirski - Budowa sieci multicast
PROIDEA41 vues
PLNOG 4: Agata Malarczyk, Łukasz Nierychło - Jak urządzenia D-Link przenoszą ... par PROIDEA
PLNOG 4: Agata Malarczyk, Łukasz Nierychło - Jak urządzenia D-Link przenoszą ...PLNOG 4: Agata Malarczyk, Łukasz Nierychło - Jak urządzenia D-Link przenoszą ...
PLNOG 4: Agata Malarczyk, Łukasz Nierychło - Jak urządzenia D-Link przenoszą ...
PROIDEA27 vues
PLNOG 8: Marcin Bala, Michał Furmański - Kompleksowe rozwiązania TriplePlay o... par PROIDEA
PLNOG 8: Marcin Bala, Michał Furmański - Kompleksowe rozwiązania TriplePlay o...PLNOG 8: Marcin Bala, Michał Furmański - Kompleksowe rozwiązania TriplePlay o...
PLNOG 8: Marcin Bala, Michał Furmański - Kompleksowe rozwiązania TriplePlay o...
PROIDEA48 vues
Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business subscribes par PROIDEA
Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business subscribesRadosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business subscribes
Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business subscribes
PROIDEA474 vues
PLNOG 9: Borys Owczarzak - Winogrady IPv6 ready par PROIDEA
PLNOG 9: Borys Owczarzak - Winogrady IPv6 ready PLNOG 9: Borys Owczarzak - Winogrady IPv6 ready
PLNOG 9: Borys Owczarzak - Winogrady IPv6 ready
PROIDEA12 vues

Similaire à PLNOG 4: Piotr Wojciechowski - NAT-PT, czyli współistnienie sieci IPv4 i IPv6

PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Locator/ID SPlit (LISP) par
PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Locator/ID SPlit (LISP)PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Locator/ID SPlit (LISP)
PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Locator/ID SPlit (LISP)PROIDEA
57 vues43 diapositives
Security B-Sides Warsaw 2012 - Bezpieczenstwo IPv6 - Gawel Mikolajczyk par
Security B-Sides Warsaw 2012 - Bezpieczenstwo IPv6 - Gawel MikolajczykSecurity B-Sides Warsaw 2012 - Bezpieczenstwo IPv6 - Gawel Mikolajczyk
Security B-Sides Warsaw 2012 - Bezpieczenstwo IPv6 - Gawel MikolajczykGawel Mikolajczyk
833 vues43 diapositives
PLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLS par
PLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLSPLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLS
PLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLSPROIDEA
53 vues25 diapositives
Projekcik Routery2 par
Projekcik Routery2Projekcik Routery2
Projekcik Routery2arkulik
1.6K vues45 diapositives
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ... par
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...PROIDEA
274 vues24 diapositives
Stosy sieciowe w przestrzeni użytkownika. par
Stosy sieciowe w przestrzeni użytkownika.Stosy sieciowe w przestrzeni użytkownika.
Stosy sieciowe w przestrzeni użytkownika.Semihalf
439 vues40 diapositives

Similaire à PLNOG 4: Piotr Wojciechowski - NAT-PT, czyli współistnienie sieci IPv4 i IPv6(20)

PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Locator/ID SPlit (LISP) par PROIDEA
PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Locator/ID SPlit (LISP)PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Locator/ID SPlit (LISP)
PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Locator/ID SPlit (LISP)
PROIDEA57 vues
Security B-Sides Warsaw 2012 - Bezpieczenstwo IPv6 - Gawel Mikolajczyk par Gawel Mikolajczyk
Security B-Sides Warsaw 2012 - Bezpieczenstwo IPv6 - Gawel MikolajczykSecurity B-Sides Warsaw 2012 - Bezpieczenstwo IPv6 - Gawel Mikolajczyk
Security B-Sides Warsaw 2012 - Bezpieczenstwo IPv6 - Gawel Mikolajczyk
PLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLS par PROIDEA
PLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLSPLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLS
PLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLS
PROIDEA53 vues
Projekcik Routery2 par arkulik
Projekcik Routery2Projekcik Routery2
Projekcik Routery2
arkulik1.6K vues
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ... par PROIDEA
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...
PROIDEA274 vues
Stosy sieciowe w przestrzeni użytkownika. par Semihalf
Stosy sieciowe w przestrzeni użytkownika.Stosy sieciowe w przestrzeni użytkownika.
Stosy sieciowe w przestrzeni użytkownika.
Semihalf439 vues
PLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of view par PROIDEA
PLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of viewPLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of view
PLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of view
PROIDEA215 vues
PLNOG 8: Przemysław Grygiel - Data Center Allegro wyboista droga L2 do autost... par PROIDEA
PLNOG 8: Przemysław Grygiel - Data Center Allegro wyboista droga L2 do autost...PLNOG 8: Przemysław Grygiel - Data Center Allegro wyboista droga L2 do autost...
PLNOG 8: Przemysław Grygiel - Data Center Allegro wyboista droga L2 do autost...
PROIDEA49 vues
PLNOG 9: Daniel Fenert - nazwa.pl - nieustanny rozwój par PROIDEA
PLNOG 9: Daniel Fenert - nazwa.pl - nieustanny rozwój PLNOG 9: Daniel Fenert - nazwa.pl - nieustanny rozwój
PLNOG 9: Daniel Fenert - nazwa.pl - nieustanny rozwój
PROIDEA10 vues
PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie... par PROIDEA
PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie...PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie...
PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie...
PROIDEA5 vues
PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej par PROIDEA
PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej
PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej
PROIDEA70 vues
PLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLS par PROIDEA
PLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLSPLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLS
PLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLS
PROIDEA17 vues
PLNOG 18 - Piotr Jabłoński - Co utrudnia życie projektanta sieci? par PROIDEA
PLNOG 18 - Piotr Jabłoński - Co utrudnia życie projektanta sieci?PLNOG 18 - Piotr Jabłoński - Co utrudnia życie projektanta sieci?
PLNOG 18 - Piotr Jabłoński - Co utrudnia życie projektanta sieci?
PROIDEA206 vues
Przemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLS par PROIDEA
Przemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLSPrzemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLS
Przemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLS
PROIDEA108 vues
PLNOG 18 - Maciej Flak - Network as a Sensor czyli wykorzystanie NetFlow do m... par PROIDEA
PLNOG 18 - Maciej Flak - Network as a Sensor czyli wykorzystanie NetFlow do m...PLNOG 18 - Maciej Flak - Network as a Sensor czyli wykorzystanie NetFlow do m...
PLNOG 18 - Maciej Flak - Network as a Sensor czyli wykorzystanie NetFlow do m...
PROIDEA120 vues
Złam zasady i stwórz wydajny stos IP przy użyciu DPDK par Semihalf
Złam zasady i stwórz wydajny stos IP przy użyciu DPDKZłam zasady i stwórz wydajny stos IP przy użyciu DPDK
Złam zasady i stwórz wydajny stos IP przy użyciu DPDK
Semihalf811 vues
PLNOG 13: Piotr Okupski: Implementation of Wanguard software as a protection ... par PROIDEA
PLNOG 13: Piotr Okupski: Implementation of Wanguard software as a protection ...PLNOG 13: Piotr Okupski: Implementation of Wanguard software as a protection ...
PLNOG 13: Piotr Okupski: Implementation of Wanguard software as a protection ...
PROIDEA996 vues
PLNOG 13: Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business... par PROIDEA
PLNOG 13: Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business...PLNOG 13: Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business...
PLNOG 13: Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business...
PROIDEA571 vues
PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C... par PROIDEA
PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...
PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...
PROIDEA34 vues
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji par PROIDEA
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PROIDEA75 vues

PLNOG 4: Piotr Wojciechowski - NAT-PT, czyli współistnienie sieci IPv4 i IPv6

 • 1. NAT-PT czyli współistnienie sieci IPv4 i IPv6 Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Starszy konsultant ds. sieci PLNOG #4 Warszawa
 • 2. 2   Wprowadzenie do adresacji IPv6   Współistnienie sieci IPv4 i IPv6   NAT-PT w teorii   NAT-PT w praktyce na Cisco   Ograniczenia   Podsumowanie (Q&A) Agenda
 • 3. Kilka faktów o IPv6?   IPv6 już działa – zacznijmy go używać   Zacznijmy już migrować – uczmy się gdy jest na to czas, rozkładajmy koszty w czasie   NAT44 nie jest lekarstwem na kończącą się adresację   NAT64 jest możliwy, ale to tylko etap   NAT46 potrafi dać w kość 3
 • 4. Migracja do IPv6 - fakty   Płynne przejście z IPv4 do IPv6 zapewni nam współpraca trzech mechanizmów:   Dual Stack   Tunneling   Translating   Natywni klienci IPv6 wcześniej czy później się pojawią – trzeba zapewnić im łączność z siecią IPv4, NAT64 więc Twoim przyjacielem   Z czasem pojawią się usługi dostępne tylko w IPv6 – jeżeli nie wdrożymy IPv6 szybko będziemy musieli zaprzyjaźnić się z NAT46 4
 • 5. 5   Wprowadzenie do adresacji IPv6   Współistnienie sieci IPv4 i IPv6   NAT-PT w teorii   NAT-PT w praktyce na Cisco   Ograniczenia   Podsumowanie (Q&A) Agenda
 • 8. Metody konfiguracji adresów IPv6 Manual Assignment   Adres konfigurowany statycznie przez administratora   Pole do wielu „literówek” potencjalnie trudnych do wyłapania   Idealne i pożądane rozwiązanie dla urządzeń sieciowych i niezmiennych elementów sieci (serwery SMTP, WWW) 8
 • 9. Metody konfiguracji adresów IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (RFC2462)   Akronim - SLAAC   Najprostsza metoda konfiguracji – nie wymaga od administratora dotykania się do urządzenia końcowego   Stacja robocza na podstawie adresu MAC interfejsu sieciowego tworzy identyfikator EUI-64   Stacje końcowe konfigurują swój adres IP i adres link-local routera będącego domylną bramą dla segmentu sieci 9
 • 10. Metody konfiguracji adresów IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (RFC2462) 10 Router Solicitation (RS) – ICMPv6 133 Src: link-local Dst: FF02::2 (All routers) 1 Router Advertisement (RA) – ICMPv6 134 Src: link-local Dst: FF02::1 (All hosts) 2 Prefix = 2001::/64 Lifetime (valid and preferred) Default router = link-local address O and M bits
 • 11. Metody konfiguracji adresów IPv6 Stateful DHCPv6 (RFC3315)   Idea działania jak w DHCP dla IPv4   Brak możliości konfiguracji statycznego powiązania między MAC klienta a adresem IPv6   Pełna kontrola nad przydziałem adresów kosztem większego nakładu pracy   Wymaga wyłączenia SLAAC 11
 • 12. Metody konfiguracji adresów IPv6 Stateful DHCPv6 (RFC3315) 12 IPv6 interface FastEthernet0/1 ipv6 address 2001:1::1/64 ipv6 nd prefix 2001:1::1/64 no-advertise ipv6 nd managed-config-flag ipv6 nd other-config-flag ipv6 dhcp relay destination 2001:10::1 2001:10::1 Fa0/1 Wyłącz rozgłaszanie za pomocą ND Włącz flagi M (adres z serwera DHCP) oraz O (pozostałe dane z serwera DHCP) Przekieruj zapytania do serwera DHCPv6
 • 13. Metody konfiguracji adresów IPv6 DHCPv6-PD (RFC3633)   DHCPv6 Prefix Delegation   Rozszerzenie do DHCPv6 pozwalające na przydział nie tylko pojedynczego adresu lecz całej podsieci   Klient może następnie dokonać dalszej segmentacji i przydziału dla poszczególnych stacji roboczych   Najczęściej stosowane na routerach PE (DHCP server) dla przydziału adresacji dla routerów CE (DHCP client) 13
 • 14. Metody konfiguracji adresów IPv6 Stateless DHCPv6 (RFC3736)   Kombinacja DHCPv6 i SLAAC, zwana też DHCPv6-Lite   Komputer końcowy używa SLAAC do pozyskania adresacji IPv6 oraz informacji dotyczących domyślnej bramy   DHCPv6 stosowane do pobrania informacji, których nie da się przekazać za pomocą SLAAC, np. informacje o serwerach DNS   DHCPv6-Lite wygodnie konfiguruje się na routerach 14
 • 15. Metody konfiguracji adresów IPv6 Stateless DHCPv6 (RFC3736) 15 IPv6 interface FastEthernet0/1 ipv6 address 2001:1::1/64 ipv6 nd other-config-flag ! ipv6 dhcp pool IPv6 dns-server 2001:1a68::4d4f:eb66 2001:10::1 Fa0/1 Rozgłaszamy prefix za pomocą ND Włącz flagę O (pozostałe dane z serwera DHCP) Konfiguracja DHCPv6-Lite na routerze Cisco
 • 16. Wybór protokołu w systemach operacyjnych Microsoft Windows Vista, Windows 7   Vista preferuje IPv6 przed IPv4   Po podniesieniu łącza wysyłane jest IPv6 NA/NS/RS, wykonywana jest też próba pobrania informacji z DHCPv6   Vista nasłuchuje na ICMP RA   Jeżeli powyższe metody nie zadziałają próbuje użyć ISATAP   Jeżeli ISATAP zawiedzie próbuje użyć Teredo   A gdy się skończą możliwości użyje IPv4 16
 • 17. 17   Wprowadzenie do adresacji IPv6   Współistnienie sieci IPv4 i IPv6   NAT-PT w teorii   NAT-PT w praktyce na Cisco   Ograniczenia   Podsumowanie (Q&A) Agenda
 • 18. IPv4/IPv6 IPv4/IPv6 IPv4/IPv6 Współistnienie sieci IPv4 i IPv6 Dual Stack   Preferujemy IPv6 przed IPv4   Pozwalamy aplikacjom IPv4 na normalną pracę   Dajemy komputerom możliwość natywnej komunikacji po IPv6 18 IPv4/IPv6 IPv4 Subscribers Provider Internet IPv6
 • 19. Współistnienie sieci IPv4 i IPv6 Tunelowanie   Tunele IPv6 przenoszone poprzez sieć IPv4   6to4 dla zastosowań site-to-site, ISATAP dla pojedynczych urządzeń   Trudne do diagnostyki w przypadku problemów, potencjalnie niebezpieczne dla naszej sieci, często trudne do uruchomienia dla użytkownika końcowego 19 IPv6 IPv6 IPv6 IPv4 Subscribers Provider Internet IPv6
 • 20. Współistnienie sieci IPv4 i IPv6 NAT-PT 20 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 NAT-PT IPv4 Subscribers Provider Internet   Stacje końcowe otrzymują jedynie adresację i informacje o routingu w protokole IPv6   Do natywnej sieci IPv6 ruch przepuszczamy bez zmian   Na styku z siecią IPv4 wykonujemy translację między protokołami   Ruch do sieci IPv6 gdy stosujemy adresację publiczną IPv6
 • 21. 21   Wprowadzenie do adresacji IPv6   Współistnienie sieci IPv4 i IPv6   NAT-PT w teorii   NAT-PT w praktyce na Cisco   Ograniczenia   Podsumowanie (Q&A) Agenda
 • 22. NAT-PT   Pozwala aplikacjom korzystającym z IPv6 na komunikację z aplikacjami korzystającymi z IPv4 i vice versa   Pozwala tworzyć segmenty działające tylko w oparciu o IPv6   Urządzenia IPv6 myślą, że rozmawiają z innym urządzeniem IPv6, IPv4 z innym IPv4 – nie trzeba więc nic zmieniać na urządzeniach końcowych! 22
 • 23. NAT-PT w Cisco   Wspierane platformy:   Routery ISR (870, 880, 1800, 2800, 3800)   Routery ISR G2 (1900, 2900, 3900)   Routery 7200, 7400, 7500   Access Servers 5350XM, 5400XM   Starsze modele – 2600XM, 3640, 3640A 23
 • 24. NAT-PT w Cisco   Premiera w IOS 12.2(13)T wraz z DNS ALG   W 12.3(2)T dodany tryb PAT, FTP ALG oraz obsługa fragmentacji   W 12.3(14)T dodany tryb v4-mapped dla prefixu IPv6   Implementacja zgodna ze standardami RFC 2765 oraz RFC 2766   Co prawda RFC 4966 przenosi do archiwum NAT-PT jego stosowanie u wielu operatorów może okazać się koniecznością 24
 • 25. NAT-PT   NAT-PT to nie automatyczne tunele 6to4   NAT-PT traktujmy jako doraźne rozwiązanie tymczasowe a nie permanentne rozwiązanie   NAT-PT wymaga pamięci oraz zasobów CPU   NAT-PT nie działa w CEF   Do 12.4(20)T działał jako fast switching   Od 12.4(20)T fast switching jest usunięty – NAT64 działa jako process switching!   Cisco 2801 – 70% wysycenia CPU dla ruchu 4Mbit bez żadnych innych usług   NAT-PT nie jest trudny w konfiguracji 25
 • 26. NAT-PT Konwersja adresu   Definiujemy prefix o długości /96 – adresy IPv4 będą konwertowane na adresy IPv6 z jego użyciem   Prefix konfigurujemy globalnie lub na poziomie konkretnego interfejsu, jeżeli potrzebujemy wielu translacji   ipv6 nat prefix FC00:2::/96 26
 • 27. NAT-PT Konwersja adresu 27 172.16.0.1/32 AC.10.0.1 ipv6 nat prefix FC00:2::/96 FC00:2::AC10:1 FC00:2::172.16.0.1
 • 28. NAT-PT Proces translacji 28 Host A IPv6: FC00:3::2 Host B IPv4: 172.16.0.2 NAT-PT Src: FC00:3::2 Dst: FC00:2::AC10:2 1 Src: 172.16.0.1 Dst: 172.16.0.2 2 FC00:3::1 172.16.0.1 Prot IPv4 source IPv6 source IPv4 destination IPv6 destination icmp 172.16.0.1,27995 FC00:3::2,27995 172.16.0.2,27995 FC00:2::AC10:2,27995 ipv6 nat prefix FC00:2::/96 v4-mapped v6
 • 29. NAT-PT Proces translacji 29 Host A IPv6: FC00:3::2 Host B IPv4: 172.16.0.2 NAT-PT Src: FC00:3::AC10:2 Dst: FC00:2::2 4 Src: 172.16.0.2 Dst: 172.16.0.1 3 FC00:3::1 172.16.0.1 Prot IPv4 source IPv6 source IPv4 destination IPv6 destination icmp 172.16.0.1,27995 FC00:3::2,27995 172.16.0.2,27995 FC00:2::AC10:2,27995 ipv6 nat prefix FC00:2::/96 v4-mapped v6
 • 30. NAT-PT DNS ALG 30 Host A IPv6: FC00:3::2 Host B IPv4: 172.16.0.2 NAT-PT Type=AAAA Q=„www.wp.pl” 1 2 FC00:3::1 172.16.0.1 Type=A Q=„www.wp.pl” Type=AAAA R=„FC00:2::D44D:6465” 4 3 Type=A R=„212.77.100.101”
 • 31. NAT-PT DNS ALG (RevDNS) 31 Host A IPv6: FC00:3::2 Host B IPv4: 172.16.0.2 NAT-PT Type=PTR Q=„5.6.4.6...ip6.arpa” 1 2 FC00:3::1 172.16.0.1 Type=PTR Q=„2.0.16.172.in-addr.arpa” Type=PTR R=„www.wp.pl” 4 3 Type=PTR R=„www.wp.pl”
 • 32. 32   Wprowadzenie do adresacji IPv6   Współistnienie sieci IPv4 i IPv6   NAT-PT w teorii   NAT-PT w praktyce na Cisco   Ograniczenia   Podsumowanie (Q&A) Agenda
 • 33. Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce Schemat 33
 • 34. Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce Założenia   W naszej sieci DualStack używamy publicznej adresacji 220.0.0.0/24 oraz 2001:1A68:FFFF:FFFB::/64     W sieci IPv6 stosujemy adresację ULA FC00:1::/64     Mamy działające mechanizmy przyznawania adresów   Prefix do NAT64 to FC00:2::/96   34
 • 35. Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce Interfejs LAN DualStack 35 ipv6  unicast-­‐routing   !   interface  GigabitEthernet1/0    ip  address  220.0.0.1  255.255.255.0    ip  virtual-­‐reassembly    ipv6  address  2001:1A68:FFFF:FFFB::1/64    ipv6  enable    ipv6  nd  other-­‐config-­‐flag    ipv6  nd  router-­‐preference  High    ipv6  nd  ra  lifetime  60    ipv6  nd  ra  interval  10  
 • 36. Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce Interfejs LAN IPv6 36 interface  GigabitEthernet1/1    ipv6  address  FC00:1::1/64    ipv6  enable    ipv6  nd  prefix  FC00:1::/64    ipv6  nd  other-­‐config-­‐flag    ipv6  nd  router-­‐preference  High    ipv6  nd  ra  lifetime  60    ipv6  nd  ra  interval  10    ipv6  dhcp  server  IPv6   ipv6  dhcp  pool  IPv6    dns-­‐server  FC00:2::D911:220A  
 • 37. Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce Styk z operatorem 37 interface  GigabitEthernet0/0    ip  address  217.17.0.2  255.255.255.252    ipv6  address  2001:1A68:0:C::2/126    ipv6  enable    ipv6  nd  ra  suppress  
 • 38. Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce Styk z operatorem – BGP 38 router  bgp  20000    neighbor  2001:1A68:0:C::1  remote-­‐as  15694    neighbor  2001:1A68:0:C::1  ebgp-­‐multihop  10    !    address-­‐family  ipv4      no  synchronization      no  neighbor  2001:1A68:0:C::1  activate      no  auto-­‐summary    exit-­‐address-­‐family    !    address-­‐family  ipv6      network  2001:1A68:FFFF:FFFB::/64      neighbor  2001:1A68:0:C::1  activate      neighbor  2001:1A68:0:C::1  send-­‐community  both      neighbor  2001:1A68:0:C::1  soft-­‐reconfiguration  inbound    exit-­‐address-­‐family  
 • 39. Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce NAT64 39 ipv6  dhcp  pool  IPv6    dns-­‐server  FC00:2::D911:220A   !   ipv6  nat  v4v6  source  217.17.34.10  FC00:2::D911:220A   ipv6  nat  v6v4  source  list  v6  interface  GigabitEthernet0/0  overload   ipv6  nat  prefix  FC00:2::/96  v4-­‐mapped  v6   !   ipv6  access-­‐list  v6    permit  ipv6  FC00:1::/64  FC00:2::/96  
 • 40. Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce NAT64 40 interface  GigabitEthernet0/0    ipv6  nat   !   interface  GigabitEthernet1/1    ipv6  nat  
 • 41. Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce NAT64 41 c3925#sh  ipv6  nat  translations     Prot    IPv4  source                            IPv6  source              IPv4  destination                  IPv6  destination   tcp      192.168.88.2,60695              FC00:1::2,60695              192.168.88.1,5001                FC00:2::C0A8:5801,5001   tcp      192.168.88.2,60696              FC00:1::2,60696              192.168.88.1,5001                FC00:2::C0A8:5801,5001  
 • 42. Konfiguracja NAT64 i DualStack w praktyce NAT64 42 c3925#debug  ipv6  nat  ?      <1-­‐99>        Access  list      detailed    NAT-­‐PT  detailed  events      port            NAT-­‐PT  PORT  events      <cr>   *Feb  28  17:34:41.221:  IPv6  NAT:  IPv6-­‐>IPv4:  icmp  src  (FC00:1::2)  -­‐>   (192.168.88.2),  dst  (FC00:2::C0A8:5801)  -­‐>  (192.168.88.1)   *Feb  28  17:34:41.221:  IPv6  NAT:    src  (192.168.88.1)  -­‐>  (FC00:2::C0A8:5801),  dst   (192.168.88.2)  -­‐>  (FC00:1::2)   *Feb  28  17:34:41.321:  IPv6  NAT:  IPv6-­‐>IPv4:  icmp  src  (FC00:1::2)  -­‐>   (192.168.88.2),  dst  (FC00:2::C0A8:5801)  -­‐>  (192.168.88.1)   *Feb  28  17:34:41.321:  IPv6  NAT:    src  (192.168.88.1)  -­‐>  (FC00:2::C0A8:5801),  dst   (192.168.88.2)  -­‐>  (FC00:1::2)  
 • 43. 43   Wprowadzenie do adresacji IPv6   Współistnienie sieci IPv4 i IPv6   NAT-PT w teorii   NAT-PT w praktyce na Cisco   Ograniczenia   Podsumowanie (Q&A) Agenda
 • 44. NAT64 na Cisco Ciekawe obserwacje   DHCPv6 na routerach działa mimo wyłączonej usługi DHCP (no   service  dhcp) – przetestowane na routerach ISR z IOS 15.0   Usunięcie NAT-PT z interfejsu „outside” powoduje wyłączenie NAT IPv4 – trzeba usunąć i ponownie dodać ip  nat  outside  – przetestowane na routerach ISR z IOS 15.0   Udało mi się wygenerować Traceback dla procesu „IPv6 Input” – stos IPv6 przestał działać.   Ivan Pepelnjak na blogu „Cisco IOS hints and tricks” twierdzi, że trzeba wyłączyć CEF IPv4 i IPv6 do poprawnego działania NAT-PT z uwagi na brak fast switching – nie trzeba! (Przetestowane)   Jeżeli nie mamy w tablicy routingu trasy ::/0 – no  ipv6  cef     Jeżeli mamy trasę ::/0 – oba CEFy mogą działać 44
 • 45. NAT64 Zalety   Przeźroczystość dla stacji końcowych   Większość aplikacji wspierających IPv6 będzie działać bez problemu   Możemy szybko stworzyć „wyspę” IPv6 z dostępem do zasobów Internetowych   Wiemy jak działa i jak konfigurować NAT44 na Cisco – wiemy tak na prawdę jak skonfigurować NAT64 45
 • 46. NAT64 Wady   Zasobożerność CPU   Problemy ze skalowaniem   Konieczność zapewnienia symetrycznego ruchu poprzez ten sam router – wymusza niejednokrotnie brak redundantnej architektury   Brak wsparcia dla multicastów, mało ALG 46