PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej

PROIDEA
PROIDEAPROIDEA
1
MPLS
Co to jest?
Z czym to gryźć?
Jak i po co myśleć o mechanizmach MPLS we własnej sieci?
Bartłomiej Anszperger
B.Anszperger@cisco.com
PLNOG, Kraków, wrzesień 2011
O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
 Co to ten MPLS?
 Mroki historii czyli MPLS 10 lat temu...
 Po co mi MPLS w sieci?
 Czy naprawdę nie ma alternatyw dla MPLS?
 Q&A
Co to ten MPLS?
Co to ten MPLS?
 Multi Protocol Label Switching
 Przełączanie w możliwie najprostszy sposób (np. w oparciu
o wartość czyli tzw. etykietę = najprostsza możliwa
enkapsulacja)
Warstwa danych
Routing/Switching
Switching 20 19
Pakiet MPLS
Label 20
Pakiet MPLS
Label 19
Pakiet IP
Dst. 10.0.0.1
Pakiet IP
Dst. 10.0.0.1
Budowa etykiety MPLS
LabelPPP Header Layer 3 Packet
Nagłówek PPP
(Packet over SONET/SDH)
LabelMAC Header Layer 3 PacketNagłówek LAN MAC
Enkapsulacja MPLS
COS/EXP = Class of Service: 3 Bity; S = Bottom of Stack; TTL = Time to Live
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Label – 20 bitów EXP S TTL – 8 bitów
Etykieta MPLS
Pojęcia wokół MPLS
 Typy urządzeń
Routery P (Provider) = LSR (Label Switching Routers)
Routery PE (Provider Edge) = Edge LSR
 Protokoły
IGP: OSPF, IS-IS, EIGRP
Label Distribution Protocol (LDP)
Multiprotocol BGP
Resource Reservation Protocol (RSVP)
 MPLS
Forwarding Equivalence Class (FEC)
Etykieta MPLS (ang. Label)
VRF (Virtual Routing and Forwarding)
 Płaszczyzny działania MPLS
Warstwa kontrolna
Warstwa danych
Przepływ danych w MPLS
Warstwa kontrolna
Warstwa danych
Protokół routingu
Tablica FIB
Tablica LFIB 20 19
Tablica routingu
Alokacja etykiet
OSPF: 10.0.0.0/8OSPF: 10.0.0.0/8
LDP: 10.0.0.0/8
Label 20
LDP: 10.0.0.0/8
Label 19
Pakiet MPLS
Label 20
Pakiet MPLS
Label 19
Pakiet IP
Dst. 10.0.0.1
Pakiet IP
Dst. 10.0.0.1?
Stos etykiet
 Może być więcej, niż jedna etykieta
 Zewnętrzna etykieta jest używana do przełączania w sieci MPLS.
 Ostatnia etykieta ma zaznaczony bit Bottom of Stack.
 Usługi z więcej, niż jedną etykietą:
MPLS VPN
MPLS Traffic Engineering oraz Fast Reroute
MPLS VPN poprzez MPLS-TE
AToM
CsC
Etykieta LDP
Etykieta VPN
Wewnętrzna
Etykieta
Nagłówek IP
Zewnętrzna Etykieta
Mroki historii czyli MPLS 10 lat temu...
Kiedy byłem młody...
 Zdarzyło mi się pisać o MPLS (2000)
TAK
NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
NIE
TAK
MPLS 10 lat temu
 Już wówczas mpls prawie nie miał wad ;-)
TAK
TAK
MPLS 10 lat temu (2)
 MPLS a ATM
Po co mi MPLS w sieci?
Uzasadnienia do wdrożenia MPLS
 Urządzenia szybciej przełączają pakiety MPLS, niż
pakiety IP.
 Lepsza realizacja QoS w sieci operatorskiej.
 Świadczenie usługi p2p L2 VPN.
 Świadczenie usługi L3 VPN.
 Niski koszt implementacji usług.
 Konsolidacja różnych sieci (ATM, FR, Ethernet)
 Sieć wielousługowa L2/L3 VPN.
 Szybka konwergencja sieci
 Brak BGP na urządzeniach szkieletowych
NIE
NIE
Niekoniecznie
TAK
NIE
TAK
Niekoniecznie
TAK
TAK
Inne zalety MPLS
 Większa elastyczność w zarządzaniu usługą L2.
 Brak konieczności uczenia się adresów MAC.
 Tworzenie skalowalnych sieci VPN pomiędzy
operatorami z zachowaniem separacji danych.
 Zarządzanie ruchem w sieci za pomocą MPLS Traffic
Engineering (MPLS-TE).
 Wysoka dostępność sieci: MPLS-TE, LDP FRR.
 Świadczenie usług IPv6 bez konieczności uruchamiania
stosu IPv6 na routerach rdzeniowych.
Istnieją inne technologie umożliwiające realizację
powyższych założeń, ale siłą MPLS jest to że łączy te
zalety w jeden system.
Zaleta 1: Konsolidacja usług
1. Jednoczesne świadczenie usług VPN warstwy 2 oraz 3 (p2p, m2m).
2. Separacja, wirtualizacja, elastyczność.
Zaleta 2: Zasoby współdzielone
1. Zasoby współdzielone,
dostęp do Data Center.
2. Translacja NAT dla
ruchu VRF-to-VRF oraz
VRF-to-Global.
3. Wyjście do Internetu.
MPLS VPN
Model sieci MPLS VPN
• Urządzenie CE komunikuje się z PE za pomocą
IP. Wymiana prefiksów poprzez:
– Routing statyczny
– Protokół routingu PE-CE np. eBGP, OSPF
• Routery PE utrzymują osobne tablice routingu
dla tras rozsyłanych przez CE.
• Routery PE operatora biorą udział w routingu,
nie są transparentne dla przesyłanego ruchu.
VPN warstwy 3VPN warstwy 2
Punkt-Punkt Wielopunkt
• Połączenie dwóch
CE w ramach tunelu
p2p.
• Technologia
dostępowa ETH, FR,
ATM
• Routing CE-CE.
Urządzenia PE są
transparentne dla
ruchu między CE.
• Urządzenia CE
mogą uzyskać
bezpośrednie
połączenie full-
mesh między sobą
w ramach VPN.
• Routing CE-CE.
Urządzenia PE są
transparentne dla
ruchu między CE.
Warstwa kontrolna MPLS VPN
Prefiksy rozgłaszane przez PE mają przydzielone:
 Route Distinguisher (RD)
 Route Target (RT)
 Etykietę
Informacja rozgłaszana przez MP-BGP w tym przypadku nie
wskazuje mechanizmu użytego do przysłania ruchu w sieci (może to
być ale nie musi MPLS)
8 Bajtów
Route-Target
3 Bajty
Label
Komunikat MP-BGP typu UPDATE
1:1
8 Bajtów 4 Bajty
RD IPv4
Adres VPNv4
10.1.1.0
Do obsługi MPLS VPN potrzebny jest Multi-Protocol BGP
1:100 30
Warstwa kontrolna MPLS VPN
Kolejność przetwarzania:
 CE-B1 rozgłasza trasę IPv4 do PE1 poprzez eBGP.
 PE1 przydziela etykietę VPN do prefiksu IPv4 tworząc wpis VPNv4.
 PE1 wykonuje redystrybucję trasy VPNv4 do MP-iBGP, PE1 ustawia siebie
samego jako next hop. MP-BGP przekazuje trasę do PE2.
 PE2 otrzymuje wpis VPNv4, identyfikuje VPN i przeprowadza redystrybucję do
VRF-B skąd trasa jest przekazywana do CE-B2.
PE2
VRF_B
Sieć IP/MPLS
P2P1PE1
CE-B2CE-B1
VRF_B VPN 1
ip vrf VRF_B
RD 1:1
route-target export 1:100
route-target import 1:100
MP-BGP
eBGP:
10.0.0.0/16
Rozgłoszenie BGP:
Adres VPN-IPv4 = RD:10.0/16
BGP Next-Hop = PE1
Route Target = 100:1
Label=42
eBGP:
10.0.0.0/16
PE2
VRF_BVRF_B
Sieć IP/MPLS
P2P1PE1
CE-B2CE-B1
VRF_BVRF_B VPN 1
ip vrf VRF_B
RD 1:1
route-target export 1:100
route-target import 1:100
MP-BGP
eBGP:
10.0.0.0/16
Rozgłoszenie BGP:
Adres VPN-IPv4 = RD:10.0/16
BGP Next-Hop = PE1
Route Target = 100:1
Label=42
eBGP:
10.0.0.0/16
Warstwa danych MPLS VPN
Kolejność przetwarzania:
1. CE-B2 przesyła pakiet IPv4 do PE2.
2. PE2 dokłada etykietę VPN rozgłoszoną przez MP-BGP do pakietu IPv4.
3. PE2 dokłada dodatkowo etykietę IGP rozgłoszoną przez LDP i przesyła pakiet
dalej do routera P2.
4. Routery P2/P1 zamieniają zewnętrzną etykietę IGP na etykietę, która była
rozgłoszona przez P1/PE1. Pakiet MPLS wysłany jest kolejno do P1/PE1.
5. Router PE1 zdejmuje etykietę IGP oraz VPN i przesyła pakiet IPv4 do CE-B1.
PE2
VRF_B
Sieć IP/MPLS
P2P1PE1
CE-B2CE-B1
VRF_B VPN 1
Pakiet IPv4
Dst. 10.0.0.1
Pakiet IPv4
Dst. 10.0.0.1
VPNv4
Label
IPv4
IGP
Label A
VPNv4
Label
IPv4
IGP
Label B
VPNv4
Label
IPv4
IGP
Label C
IPv4IPv4
PE2
VRF_BVRF_B
Sieć IP/MPLS
P2P1PE1
CE-B2CE-B1
VRF_BVRF_B VPN 1
Pakiet IPv4
Dst. 10.0.0.1
Pakiet IPv4
Dst. 10.0.0.1
VPNv4
Label
IPv4
IGP
Label A
VPNv4
Label
IPv4
IGP
Label B
VPNv4
Label
IPv4
IGP
Label C
IPv4IPv4
MPLS VPN – L2
 L2VPN to połączenie pomiędzy odbiorcami przełączane poprzez wspólną
sieć
Ethernet
ATM
HDLCPPP
FR
Pseudo Wire
Sieć
Operatora
Styk
Międzyoperatorski
Brzeg Sieci
Operatora
Wielu odbiorców
wykorzystujących
różne technologie
(enkapsulacje)
Brzeg Sieci
Operatora
„Any Transport over MPLS”
PE1
MPLS Core
PE2
Site1
18 50
18 90
20 90 20 60
Site2
18
Etykieta portu Ethernet
dla lokalizacji 2
Etykieta portu Ethernet
dla lokalizacji 1
Etykieta
Tunelu
SiSi
SiSi
 AToM nie wymaga protokołu BGP – za alokację etykiet odpowiada LDP
W sieci MPLS routery P przełączają na bazie etykiet. Nie trzeba na nich
uruchamiać protokołu BGP.
Zaleta 3: BGP nie jest wszędzie potrzebne
Zaleta 4: MPLS Traffic Engineering
 Lepsze wykorzystanie zasobów sieci
Można łatwo przesłać ruch po ścieżce, która nie jest ścieżką wybieraną
przez protokół routingu
 Szybka konwergencja (najczęstszy powód implementacji
TE)
Błyskawiczne przełączenie ruchu na przygotowane wcześniej,
zapasowe ścieżki (protokół routingu wylicza takie trasy dopiero w
momencie zaistnienia problemu) omijające uszkodzone miejsce w sieci
(łącze, węzeł, port źródłowy/docelowy)
 Możliwość wykorzystania TE do alokacji pasma w sieci
Wybrane usługi mogą mieć zaalokowane wcześniej zasoby sieci
(pasmo, kolejki itp)
MPLS TE
1. Dystrybucja informacji o sieci
2. Wybór ścieżki
Wymagany protokoł IGP typu Link
State np. IS-IS bądź OSPF
3. Zestawianie ścieżki
4. Trunk admission control
5. Przesyłanie ruchu poprzez tunel
6. Utrzymywanie ścieżki
i rezerwacji w sieci
Wybór Ścieżki
(z uwględnieniem informacji
o zasobach sieci)
RSVP/TE wykorzystywany
do alokacji etykiet, Failure
Notification, etc.
IGP rozgłasza informację o
stanie sieci (w tym np. o
wolnym/zarezerwowanym
paśmie w sieci
Headend Tailend
Midpoints
Tunel JednokierunkowyUpstream Downstream
Problem najkrótszej ścieżki
 Router A widzi wszystkie łącza
 Router A wybiera ścieżkę poprzez
sieć w oparciu o informacji o
dodatkowych zasobach (np.
paśmie)
 Ruch przechodzi w całości
poprzez sieć!
Router C Router D
OC-3
OC-3
DS3
DS3
DS3
OC-3
OC-3
Router F
Router C Router D
Router G
Router A
Router B
Router E
Węzeł Next-Hop Koszt
B B 10
C C 10
D C 20
E B 20
F Tunnel 0 30
G Tunnel 1 30
MPLS Fast Reroute
Protekcja łącza
 Primary tunnel: A → B → D → E
 Backup tunnel: B → C → D (zest. wcześniej)
 Konwergencja = ~50* ms
Router D
Router C
Router A Router B Router E
Router YRouter X
*Średnio
MPLS Fast Reroute
Protekcja węzła
 Primary tunnel: A → B → D → E → F
 Backup tunnel: B → C → E (zest. wcześniej)
 Konwergencja = ~100 ms
Router C
Router A Router B
Router YRouter X
Router D Router E Router F
Czy naprawdę nie ma alternatyw dla MPLS?
Alternatywy dla MPLS
 Istnieją technologie realizujące wybrane usługi dostępne w MPLS
w sposób prostszy niż jest to zrealizowane w samym MPLSie
np. L2VPN – L2TPv3, L3VPN – GRE
 Siłą MPLS jest fakt, iż stanowi uniwersalną platformę dzięki, której
można osiągnąć stawiane założenia
 Ostatnio pojawiło się szereg pomysłów jak sieci IP/MPLS uczynić
prostszymi i wydajniejszymi np.
IP Fast Reroute – wykorzystanie predefiniowanych tras do szybkiej
konwergencji (idea zaczerpnięta z MPLS FRR)
VPNs over mGRE – przesyłanie ruchu VPN w sieci jedynie za pomocą
IP (GRE), brak konieczności stosowania MPLS/LDP
MPLS-TP – podzbiór funkcjonalności MPLS do budowy usług
typowych dla sieci transportowych
Alternatywa #1 - IP Fast Reroute
 Zestaw mechanizmów i algorytmów umożliwiających
konwergencje sieci IP w czasach zbliżonych do tych osiąganych w
sieciach MPLS z FRR
 Zaproponowano kilka algorytmów efektywnego poszukiwania
zapasowej trasy w sieci m.in Loop-Free Alternates, U-Turns, Not-
Via Addresses - większość z nich jest jeszcze dyskutowana w
IETF Routing Area Working Group
 Założenia:
Łatwość stosowania, konfiguracji i diagnozy problemów związanych z
używaniem mechanizmu IP FRR w sieci
Zdolność do działania w każdej topologii sieci
Szybka detekcja awarii łączy
Protekcja każdego typu ruchu: IPv4/v6, MPLS, unicast/multicast
Brak konieczności stosowania sygnalizacji w sieci
 Interesująca opcja, jeśli w swojej sieci planowałeś zastosować
MPLS by uzyskać szybką konwergencję.
Ciekawe obserwacje...
 Kiedy link AB ma awarię dotyka one jedynie niewielkiego obszaru
topologii sieci (rejon czerwony)
Rozmiar tego obszaru zazwyczaj nie przekracza 5 przeskoków sieci IP (hops)
Dla pozostałej części sieci sytuacja związana z routingiem nie ulega zmianie
 IP Fast Reroute musi znaleźć punkt w sieci (węzeł) który:
Nie będzie dotknięty przez daną awarię
Może się do niego dostać niezależnie do tego czy występuje awaria
Będzie można przekazać ruch do pozostałej części sieci nie korzystając z łacza AB
A B
X
Trasy Loop Free Alternate (LFA) 1/3
 B oblicza trasę zapasową (LFA) oraz związane z nimi informacje o
prefiksie IP i etykiecie MPLS
informacja o prefiksie IP z tablicy protokołu routingowego link state LSDB
informacje o etykiecie z LDP/LIB
użyj etykiety która została rozgłoszona przez sąsiada LFAl
B
C
A ED
Prefix P1
imp-null,
prefix P1
Label 42,
prefix DFIB
P1: NH: D
Label: 12
LFA: C
LFA-Encap label: 42 label 12, prefix P1
imp-null, prefix D
label 12, prefix P1
imp-null, prefix D
Trasy LFA 2/3
 B wykorzystuje zebrane informacje do normalnego przesyłania ruchu IP
i ruchu MPLS
B
C
A ED
Prefix P1
FIB
P1: NH: D
Label: 12
LFA: C
LFA-Encap label: 42
Label: XX
Dest: P1
Label: 12
Dest: P1
Dest: P1
Trasy LFA 3/3
 Podczas awarii, pakiety są dodatkowo enkapsulowane w etykietę LFA
 Zachowanie podobne do MPLS-FRR, ale bez wykorzystanie żadnej
dodatkowej sygnalizacji!
B
C
A ED
Prefix P1
FIB
P1: NH: D
Label: 12
LFA: C
LFA-Encap label: 42
Label: XX
Dest: P1
Label: 42
Label: 12
Dest: P1
Dest: P1
Label: 12
Dest: P1
Trasy LFA a ruch typu Multicast
 Ruch typu multicast musi zostać poddany dodatkowej enkapsulacji
 Węzeł otrzymujący ruch enkapsulowany (u nas D) wykonuje RPF
w oparciu o adres źródłowy przenoszony w zewnętrznym
nagłówku
B
C
A ED
Int-1
(S,G)
Oif: int-1
Backup:
(Int-2, 192.168.1.2)
192.168.1.2
(S,G)
Iif: (int-x 192.168.1.2)
Oif: int-y
Int-2
IP Fast Reroute
 Zalety
Wsparcie dla IP (v4/v6), MPLS, multicast
Mechanizm ścieżki zapasowej – dobrze znany z MPLS FRR
Nie wymaga zdolności do współpracy (interoperability)
pomiędzy platformami różnych dostawców
Nie wymaga sygnalizacji ani rozszerzeń w IGP
Łatwość wprowadzania do sieci, nie wymaga przebudowy
istniejących w sieci mechanizmów szybkiej konwergencji
 Wady
Wymaga topologii o dużej ilości połączeń - w przypadku LFA
wg badań bez problemu daje się pokryć 70-85% topologii
Wymaga wsparcia w sprzęcie do enkapsulacji ruchu (multicast)
Alternatywa #2 – MPLS VPN over mGRE
 Patrząc na usługi MPLS VPN widać że MPLS jest wykorzystywany
jedynie do budowy ścieżki LSP pomiędzy routerami PE
 Możliwość wyeliminowania konieczności posiadania MPLS w sieci
daje wiele zalet:
Uproszczenie sieci - cały ruch w naszej sieci jest ruchem IPv4/IPv6
Brak LDP i enkapsulacji MPLS – w sieci mamy jedynie protokół MP-
BGP odpowiedzialny za dystrybucję tras VPN
Możliwość zestawiania usług VPN poprzez sieci zbudowanej jedynie w
oparciu o IP (np Internet)
Łatwość realizacji styków międzyoperatorskich
 Wady
Wymaga sprzętowego wsparcia dla GRE
Dodatkowy narzut bitowy związany z wielkością nagłowka GRE
 Interesująca opcja, jeśli w swojej sieci planowałeś zastosować
MPLS by móc łatwo tworzyć sieci VPN
MPLS VPN over mGRE – warstwa kontrolna
IPCE1 CE2PE1 PE2
 Warstwa kontrolna taka sama jak w przypadku MPLS (VPNv4 add family, RD, RT,
etc.)
 Automatyczna enkapsulacja GRE:
jeśl next-hop dla trasy VPNv4 nie jest osiągalny poprzez sieć MPLS (LSP) dodaj
nagłówek GRE z adresem docelowym takim jak rozpatrywany next-hop
GRE enkapsuluje cały pakiet MPLS wraz z etykietą VPN i pełni rolę tunelu
prowadzącego do zdalnego PE (dokładnie tak samo jak LSP MPLS)
Trasy VPNv4 rozgłaszane poprzez BGP
Etykiety VPN rozgłaszane poprzez BGP
BGP Next-hop uzyskane poprzez BGP
Wymiana
tras IPv4
Wymiana
tras IPv4
VRF VRF
Nagł. GRE
Etykieta VPN
MPLS VPN over mGRE – warstwa danych
IP
CE1 CE2PE1 PE2
VRF VRF
 Nagłowek GRE + etykieta VPN dodawane do każdego pakietu
 Przelączenia pakietu w sieci do docelowego PE w oparciu o informację w
nagłówku GRE
 Docelowy PE wykorzystuje etykietę VPN do przesłania ruchu do
odpowiedniego VRF
Adres źródłowy
Adres docelowy
Dane
Adres źródłowy
Adres docelowy
Dane
Adres źródłowy
Adres docelowy
Dane
Alternatywa #3 – MPLS-TP
 MPLS Transport Profile – próba adaptacji MPLS do wymogów
stawianych sieciom transportowym (przenoszącym ruch SDH,
ATM itp)
Wykorzystanie MPLS-TE wraz z rozszerzeniami (np. kontrola stanu ścieżki LSP
za pomocą BFD)
Brak PHP
Nacisk na OAM i pseudowires
Dwukierunkowe (bidirectional) ścieżki LSP
Deterministyczne zestawianie ścieżek LSP poprzez system NMS
 Wady
Wymaga NMS
 Interesująca opcja, jeśli twoja sieć spełnia głównie funkcje
transportowe (przenosi ruch SDH, ATM itp)
Koncepcja MPLS-TP
Podstawowy LSP
PE PE
Zapasowy LSP
System zarządzania
tunelami MPLS-TP
Węzeł
kliencki
Węzeł
kliencki
Wbudowany OAM
MPLS-TP LSP (Statyczny lub Dynamiczny)
Pseudowire
Sygnalizacja klienta
Połączenia postawowe, jak i zapasowe są pre-konfigurowane, protekcja
1:1, przełączenie na bazie sygnalizacji OAM, wskazany system zarządzania
do zarządzania tunelami.
Podsumowanie
Podsumowanie
 Sieci MPLS zapewniają obecnie największą elastyczność w budowie
usług w warstwie 2 oraz 3.
 Jest to technologia dojrzała, szeroko stosowana w sieciach na całym
świecie – nie pozbawiona jednak problemów (skomplikowanie
niektórych mechanizmów np TE, trudność diagnozy problemów
zwłaszcza związanych z warstwą danych itp)
 Coraz częsciej pojawiają się technologie (IP FRR, MPLS VPN over
GRE, MPLS-TP) które umożliwiają znaczne uproszczenie sieci i jej
elementów przy zachowaniu porównywalnych parametrów (np.
czasu konwergencji, funkcjonalności itp.). Wydaje się, że wkrótce
będziemy świadkami ciekawych zmian, albowiem nic tak nie dobrze
nie wpływa na rozwój technologii jak konkurencja.
Pytania?
PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej
1 sur 47

Recommandé

PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po... par
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...PROIDEA
35 vues40 diapositives
Lukasz Bromirski - Inzynieria ruchowa w sieciach MPLS par
Lukasz Bromirski - Inzynieria ruchowa w sieciach MPLSLukasz Bromirski - Inzynieria ruchowa w sieciach MPLS
Lukasz Bromirski - Inzynieria ruchowa w sieciach MPLSPROIDEA
88 vues65 diapositives
PLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLS par
PLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLSPLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLS
PLNOG 4: Piotr Jabłoński - Podstawy MPLSPROIDEA
53 vues25 diapositives
PLNOG 9: Krzysztof Konkowski - Multicast MPLS par
PLNOG 9: Krzysztof Konkowski - Multicast MPLS PLNOG 9: Krzysztof Konkowski - Multicast MPLS
PLNOG 9: Krzysztof Konkowski - Multicast MPLS PROIDEA
6 vues22 diapositives
PLNOG 3: Piotr Jabłoński - Realizacja styku międzyoperatorskiego dla usług L... par
PLNOG 3: Piotr Jabłoński - Realizacja styku międzyoperatorskiego dla usług L...PLNOG 3: Piotr Jabłoński - Realizacja styku międzyoperatorskiego dla usług L...
PLNOG 3: Piotr Jabłoński - Realizacja styku międzyoperatorskiego dla usług L...PROIDEA
13 vues47 diapositives
PLNOG 9: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - MPLS VPN - Architektura i przeglą... par
PLNOG 9: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - MPLS VPN - Architektura i przeglą...PLNOG 9: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - MPLS VPN - Architektura i przeglą...
PLNOG 9: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - MPLS VPN - Architektura i przeglą...PROIDEA
24 vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Łukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiej par
Łukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiejŁukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiej
Łukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiejPROIDEA
45 vues96 diapositives
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6 par
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6PROIDEA
51 vues47 diapositives
PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie... par
PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie...PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie...
PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie...PROIDEA
5 vues29 diapositives
PLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of view par
PLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of viewPLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of view
PLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of viewPROIDEA
215 vues46 diapositives
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji par
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji PROIDEA
75 vues51 diapositives
Przemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLS par
Przemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLSPrzemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLS
Przemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLSPROIDEA
108 vues68 diapositives

Tendances(19)

Łukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiej par PROIDEA
Łukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiejŁukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiej
Łukasz Bromirski - Najlepsze praktyki zabezpieczania sieci klasy operatorskiej
PROIDEA45 vues
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6 par PROIDEA
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Dostęp szerokopasmowy IPv6
PROIDEA51 vues
PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie... par PROIDEA
PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie...PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie...
PLNOG 8: Krzysztof Konkowski - GigabitEthernetem routera agregacyjnego do nie...
PROIDEA5 vues
PLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of view par PROIDEA
PLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of viewPLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of view
PLNOG15: BGP Route Reflector from practical point of view
PROIDEA215 vues
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji par PROIDEA
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PROIDEA75 vues
Przemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLS par PROIDEA
Przemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLSPrzemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLS
Przemyslaw Misiak - Wdrazanie mechanizmow QoS w sieciach MPLS
PROIDEA108 vues
PLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr Głaska par PROIDEA
PLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr GłaskaPLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr Głaska
PLNOG16: Wielopunktowy VPN, Piotr Głaska
PROIDEA209 vues
PLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlay par PROIDEA
PLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlayPLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlay
PLNOG 7: Marcin Bała, Tomasz Stępniak - budowa sieci dostępowych TriplePlay
PROIDEA30 vues
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare... par PROIDEA
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...
PROIDEA155 vues
PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP par PROIDEA
PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP
PLNOG 6: Piotr Jabłoński - Praktyczne aspekty implementacji IGP
PROIDEA33 vues
PLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTH par PROIDEA
PLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTHPLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTH
PLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTH
PROIDEA40 vues
PLNOG15: GMPLS/100G Convergent Backbone Network - Dominik Janus, Sebastian Piter par PROIDEA
PLNOG15: GMPLS/100G Convergent Backbone Network - Dominik Janus, Sebastian PiterPLNOG15: GMPLS/100G Convergent Backbone Network - Dominik Janus, Sebastian Piter
PLNOG15: GMPLS/100G Convergent Backbone Network - Dominik Janus, Sebastian Piter
PROIDEA366 vues
[GURU Lublin][2004][PL] Kształtowanie ruchu w systemie FreeBSD z wykorzystani... par Paweł Małachowski
[GURU Lublin][2004][PL] Kształtowanie ruchu w systemie FreeBSD z wykorzystani...[GURU Lublin][2004][PL] Kształtowanie ruchu w systemie FreeBSD z wykorzystani...
[GURU Lublin][2004][PL] Kształtowanie ruchu w systemie FreeBSD z wykorzystani...
PLNOG19 - Konrad Kulikowski - Segment Routing – okiem praktyka par PROIDEA
 PLNOG19 - Konrad Kulikowski - Segment Routing – okiem praktyka PLNOG19 - Konrad Kulikowski - Segment Routing – okiem praktyka
PLNOG19 - Konrad Kulikowski - Segment Routing – okiem praktyka
PROIDEA55 vues
Projekcik Routery2 par arkulik
Projekcik Routery2Projekcik Routery2
Projekcik Routery2
arkulik1.6K vues
PLNOG 4: Piotr Wojciechowski - NAT-PT, czyli współistnienie sieci IPv4 i IPv6 par PROIDEA
PLNOG 4: Piotr Wojciechowski - NAT-PT, czyli współistnienie sieci IPv4 i IPv6PLNOG 4: Piotr Wojciechowski - NAT-PT, czyli współistnienie sieci IPv4 i IPv6
PLNOG 4: Piotr Wojciechowski - NAT-PT, czyli współistnienie sieci IPv4 i IPv6
PROIDEA54 vues
Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business subscribes par PROIDEA
Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business subscribesRadosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business subscribes
Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business subscribes
PROIDEA474 vues
Audio/Video compressions and transmissions par Konrad Russa
Audio/Video compressions and transmissionsAudio/Video compressions and transmissions
Audio/Video compressions and transmissions
Konrad Russa565 vues

Similaire à PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej

PLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLS par
PLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLSPLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLS
PLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLSPROIDEA
8 vues35 diapositives
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ... par
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...PROIDEA
274 vues24 diapositives
PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych par
PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych
PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych PROIDEA
49 vues33 diapositives
PLNOG 6: Mikołaj Chmura - System IPTV i sieć GPON - praktyka wdrożeń par
PLNOG 6: Mikołaj Chmura - System IPTV i sieć GPON - praktyka wdrożeńPLNOG 6: Mikołaj Chmura - System IPTV i sieć GPON - praktyka wdrożeń
PLNOG 6: Mikołaj Chmura - System IPTV i sieć GPON - praktyka wdrożeńPROIDEA
23 vues28 diapositives
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto... par
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...PROIDEA
283 vues41 diapositives
PLNOG 7: Krzysztof Konkowski - QoS a sieci agregacyjne par
PLNOG 7: Krzysztof Konkowski - QoS a sieci agregacyjne PLNOG 7: Krzysztof Konkowski - QoS a sieci agregacyjne
PLNOG 7: Krzysztof Konkowski - QoS a sieci agregacyjne PROIDEA
70 vues33 diapositives

Similaire à PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej (17)

PLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLS par PROIDEA
PLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLSPLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLS
PLNOG 9: Marcin Aronowski - Unified MPLS
PROIDEA8 vues
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ... par PROIDEA
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...
PLNOG15: End of theoretical talks on SDN! Time for real solutions - Cisco SP ...
PROIDEA274 vues
PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych par PROIDEA
PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych
PLNOG 8: Łukasz Bromirski - IP Anycast - Ochrona i skalowanie usług sieciowych
PROIDEA49 vues
PLNOG 6: Mikołaj Chmura - System IPTV i sieć GPON - praktyka wdrożeń par PROIDEA
PLNOG 6: Mikołaj Chmura - System IPTV i sieć GPON - praktyka wdrożeńPLNOG 6: Mikołaj Chmura - System IPTV i sieć GPON - praktyka wdrożeń
PLNOG 6: Mikołaj Chmura - System IPTV i sieć GPON - praktyka wdrożeń
PROIDEA23 vues
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto... par PROIDEA
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...
PLNOG 18 - Jarosław Ulczok - Podsłuchać światłowód? Przezentacja LIVE + zasto...
PROIDEA283 vues
PLNOG 7: Krzysztof Konkowski - QoS a sieci agregacyjne par PROIDEA
PLNOG 7: Krzysztof Konkowski - QoS a sieci agregacyjne PLNOG 7: Krzysztof Konkowski - QoS a sieci agregacyjne
PLNOG 7: Krzysztof Konkowski - QoS a sieci agregacyjne
PROIDEA70 vues
Szerokopasmowe (stacjonarne) sieci dostępowe par bartekel
Szerokopasmowe (stacjonarne) sieci dostępoweSzerokopasmowe (stacjonarne) sieci dostępowe
Szerokopasmowe (stacjonarne) sieci dostępowe
bartekel1.1K vues
PLNOG 7: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - Mechanizmy QoS - absolutnie zupeł... par PROIDEA
PLNOG 7: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - Mechanizmy QoS - absolutnie zupeł...PLNOG 7: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - Mechanizmy QoS - absolutnie zupeł...
PLNOG 7: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - Mechanizmy QoS - absolutnie zupeł...
PROIDEA76 vues
PLNOG 13: Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business... par PROIDEA
PLNOG 13: Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business...PLNOG 13: Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business...
PLNOG 13: Radosław Ziemba: GPON or xWDM as technology for connecting business...
PROIDEA571 vues
PLNOG14: Nowości w protokole BGP, optymalizacja routingu na brzegu sieci - Łu... par PROIDEA
PLNOG14: Nowości w protokole BGP, optymalizacja routingu na brzegu sieci - Łu...PLNOG14: Nowości w protokole BGP, optymalizacja routingu na brzegu sieci - Łu...
PLNOG14: Nowości w protokole BGP, optymalizacja routingu na brzegu sieci - Łu...
PROIDEA421 vues
PLNOG 18 - Piotr Jabłoński - Co utrudnia życie projektanta sieci? par PROIDEA
PLNOG 18 - Piotr Jabłoński - Co utrudnia życie projektanta sieci?PLNOG 18 - Piotr Jabłoński - Co utrudnia życie projektanta sieci?
PLNOG 18 - Piotr Jabłoński - Co utrudnia życie projektanta sieci?
PROIDEA206 vues
Złam zasady i stwórz wydajny stos IP przy użyciu DPDK par Semihalf
Złam zasady i stwórz wydajny stos IP przy użyciu DPDKZłam zasady i stwórz wydajny stos IP przy użyciu DPDK
Złam zasady i stwórz wydajny stos IP przy użyciu DPDK
Semihalf811 vues
PLNOG 6: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - Przełączniki i Routery - co jest ... par PROIDEA
PLNOG 6: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - Przełączniki i Routery - co jest ...PLNOG 6: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - Przełączniki i Routery - co jest ...
PLNOG 6: Łukasz Bromirski, Rafał Szarecki - Przełączniki i Routery - co jest ...
PROIDEA77 vues
PLNOG20 - Krzysztof Mazepa - Transformacja poprzez innowacje par PROIDEA
PLNOG20 - Krzysztof Mazepa - Transformacja poprzez innowacjePLNOG20 - Krzysztof Mazepa - Transformacja poprzez innowacje
PLNOG20 - Krzysztof Mazepa - Transformacja poprzez innowacje
PROIDEA41 vues
PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Wysoka dostępność w sieciach operatorskich par PROIDEA
PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Wysoka dostępność w sieciach operatorskich PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Wysoka dostępność w sieciach operatorskich
PLNOG 5: Łukasz Bromirski - Wysoka dostępność w sieciach operatorskich
PROIDEA73 vues
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case... par PROIDEA
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...
PROIDEA7 vues
PLNOG 18 - Maciej Flak - Network as a Sensor czyli wykorzystanie NetFlow do m... par PROIDEA
PLNOG 18 - Maciej Flak - Network as a Sensor czyli wykorzystanie NetFlow do m...PLNOG 18 - Maciej Flak - Network as a Sensor czyli wykorzystanie NetFlow do m...
PLNOG 18 - Maciej Flak - Network as a Sensor czyli wykorzystanie NetFlow do m...
PROIDEA120 vues

PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej

 • 1. 1 MPLS Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po co myśleć o mechanizmach MPLS we własnej sieci? Bartłomiej Anszperger B.Anszperger@cisco.com PLNOG, Kraków, wrzesień 2011
 • 2. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?  Co to ten MPLS?  Mroki historii czyli MPLS 10 lat temu...  Po co mi MPLS w sieci?  Czy naprawdę nie ma alternatyw dla MPLS?  Q&A
 • 3. Co to ten MPLS?
 • 4. Co to ten MPLS?  Multi Protocol Label Switching  Przełączanie w możliwie najprostszy sposób (np. w oparciu o wartość czyli tzw. etykietę = najprostsza możliwa enkapsulacja) Warstwa danych Routing/Switching Switching 20 19 Pakiet MPLS Label 20 Pakiet MPLS Label 19 Pakiet IP Dst. 10.0.0.1 Pakiet IP Dst. 10.0.0.1
 • 5. Budowa etykiety MPLS LabelPPP Header Layer 3 Packet Nagłówek PPP (Packet over SONET/SDH) LabelMAC Header Layer 3 PacketNagłówek LAN MAC Enkapsulacja MPLS COS/EXP = Class of Service: 3 Bity; S = Bottom of Stack; TTL = Time to Live 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Label – 20 bitów EXP S TTL – 8 bitów Etykieta MPLS
 • 6. Pojęcia wokół MPLS  Typy urządzeń Routery P (Provider) = LSR (Label Switching Routers) Routery PE (Provider Edge) = Edge LSR  Protokoły IGP: OSPF, IS-IS, EIGRP Label Distribution Protocol (LDP) Multiprotocol BGP Resource Reservation Protocol (RSVP)  MPLS Forwarding Equivalence Class (FEC) Etykieta MPLS (ang. Label) VRF (Virtual Routing and Forwarding)  Płaszczyzny działania MPLS Warstwa kontrolna Warstwa danych
 • 7. Przepływ danych w MPLS Warstwa kontrolna Warstwa danych Protokół routingu Tablica FIB Tablica LFIB 20 19 Tablica routingu Alokacja etykiet OSPF: 10.0.0.0/8OSPF: 10.0.0.0/8 LDP: 10.0.0.0/8 Label 20 LDP: 10.0.0.0/8 Label 19 Pakiet MPLS Label 20 Pakiet MPLS Label 19 Pakiet IP Dst. 10.0.0.1 Pakiet IP Dst. 10.0.0.1?
 • 8. Stos etykiet  Może być więcej, niż jedna etykieta  Zewnętrzna etykieta jest używana do przełączania w sieci MPLS.  Ostatnia etykieta ma zaznaczony bit Bottom of Stack.  Usługi z więcej, niż jedną etykietą: MPLS VPN MPLS Traffic Engineering oraz Fast Reroute MPLS VPN poprzez MPLS-TE AToM CsC Etykieta LDP Etykieta VPN Wewnętrzna Etykieta Nagłówek IP Zewnętrzna Etykieta
 • 9. Mroki historii czyli MPLS 10 lat temu...
 • 10. Kiedy byłem młody...  Zdarzyło mi się pisać o MPLS (2000) TAK NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE NIE TAK
 • 11. MPLS 10 lat temu  Już wówczas mpls prawie nie miał wad ;-) TAK TAK
 • 12. MPLS 10 lat temu (2)  MPLS a ATM
 • 13. Po co mi MPLS w sieci?
 • 14. Uzasadnienia do wdrożenia MPLS  Urządzenia szybciej przełączają pakiety MPLS, niż pakiety IP.  Lepsza realizacja QoS w sieci operatorskiej.  Świadczenie usługi p2p L2 VPN.  Świadczenie usługi L3 VPN.  Niski koszt implementacji usług.  Konsolidacja różnych sieci (ATM, FR, Ethernet)  Sieć wielousługowa L2/L3 VPN.  Szybka konwergencja sieci  Brak BGP na urządzeniach szkieletowych NIE NIE Niekoniecznie TAK NIE TAK Niekoniecznie TAK TAK
 • 15. Inne zalety MPLS  Większa elastyczność w zarządzaniu usługą L2.  Brak konieczności uczenia się adresów MAC.  Tworzenie skalowalnych sieci VPN pomiędzy operatorami z zachowaniem separacji danych.  Zarządzanie ruchem w sieci za pomocą MPLS Traffic Engineering (MPLS-TE).  Wysoka dostępność sieci: MPLS-TE, LDP FRR.  Świadczenie usług IPv6 bez konieczności uruchamiania stosu IPv6 na routerach rdzeniowych. Istnieją inne technologie umożliwiające realizację powyższych założeń, ale siłą MPLS jest to że łączy te zalety w jeden system.
 • 16. Zaleta 1: Konsolidacja usług 1. Jednoczesne świadczenie usług VPN warstwy 2 oraz 3 (p2p, m2m). 2. Separacja, wirtualizacja, elastyczność.
 • 17. Zaleta 2: Zasoby współdzielone 1. Zasoby współdzielone, dostęp do Data Center. 2. Translacja NAT dla ruchu VRF-to-VRF oraz VRF-to-Global. 3. Wyjście do Internetu.
 • 18. MPLS VPN Model sieci MPLS VPN • Urządzenie CE komunikuje się z PE za pomocą IP. Wymiana prefiksów poprzez: – Routing statyczny – Protokół routingu PE-CE np. eBGP, OSPF • Routery PE utrzymują osobne tablice routingu dla tras rozsyłanych przez CE. • Routery PE operatora biorą udział w routingu, nie są transparentne dla przesyłanego ruchu. VPN warstwy 3VPN warstwy 2 Punkt-Punkt Wielopunkt • Połączenie dwóch CE w ramach tunelu p2p. • Technologia dostępowa ETH, FR, ATM • Routing CE-CE. Urządzenia PE są transparentne dla ruchu między CE. • Urządzenia CE mogą uzyskać bezpośrednie połączenie full- mesh między sobą w ramach VPN. • Routing CE-CE. Urządzenia PE są transparentne dla ruchu między CE.
 • 19. Warstwa kontrolna MPLS VPN Prefiksy rozgłaszane przez PE mają przydzielone:  Route Distinguisher (RD)  Route Target (RT)  Etykietę Informacja rozgłaszana przez MP-BGP w tym przypadku nie wskazuje mechanizmu użytego do przysłania ruchu w sieci (może to być ale nie musi MPLS) 8 Bajtów Route-Target 3 Bajty Label Komunikat MP-BGP typu UPDATE 1:1 8 Bajtów 4 Bajty RD IPv4 Adres VPNv4 10.1.1.0 Do obsługi MPLS VPN potrzebny jest Multi-Protocol BGP 1:100 30
 • 20. Warstwa kontrolna MPLS VPN Kolejność przetwarzania:  CE-B1 rozgłasza trasę IPv4 do PE1 poprzez eBGP.  PE1 przydziela etykietę VPN do prefiksu IPv4 tworząc wpis VPNv4.  PE1 wykonuje redystrybucję trasy VPNv4 do MP-iBGP, PE1 ustawia siebie samego jako next hop. MP-BGP przekazuje trasę do PE2.  PE2 otrzymuje wpis VPNv4, identyfikuje VPN i przeprowadza redystrybucję do VRF-B skąd trasa jest przekazywana do CE-B2. PE2 VRF_B Sieć IP/MPLS P2P1PE1 CE-B2CE-B1 VRF_B VPN 1 ip vrf VRF_B RD 1:1 route-target export 1:100 route-target import 1:100 MP-BGP eBGP: 10.0.0.0/16 Rozgłoszenie BGP: Adres VPN-IPv4 = RD:10.0/16 BGP Next-Hop = PE1 Route Target = 100:1 Label=42 eBGP: 10.0.0.0/16 PE2 VRF_BVRF_B Sieć IP/MPLS P2P1PE1 CE-B2CE-B1 VRF_BVRF_B VPN 1 ip vrf VRF_B RD 1:1 route-target export 1:100 route-target import 1:100 MP-BGP eBGP: 10.0.0.0/16 Rozgłoszenie BGP: Adres VPN-IPv4 = RD:10.0/16 BGP Next-Hop = PE1 Route Target = 100:1 Label=42 eBGP: 10.0.0.0/16
 • 21. Warstwa danych MPLS VPN Kolejność przetwarzania: 1. CE-B2 przesyła pakiet IPv4 do PE2. 2. PE2 dokłada etykietę VPN rozgłoszoną przez MP-BGP do pakietu IPv4. 3. PE2 dokłada dodatkowo etykietę IGP rozgłoszoną przez LDP i przesyła pakiet dalej do routera P2. 4. Routery P2/P1 zamieniają zewnętrzną etykietę IGP na etykietę, która była rozgłoszona przez P1/PE1. Pakiet MPLS wysłany jest kolejno do P1/PE1. 5. Router PE1 zdejmuje etykietę IGP oraz VPN i przesyła pakiet IPv4 do CE-B1. PE2 VRF_B Sieć IP/MPLS P2P1PE1 CE-B2CE-B1 VRF_B VPN 1 Pakiet IPv4 Dst. 10.0.0.1 Pakiet IPv4 Dst. 10.0.0.1 VPNv4 Label IPv4 IGP Label A VPNv4 Label IPv4 IGP Label B VPNv4 Label IPv4 IGP Label C IPv4IPv4 PE2 VRF_BVRF_B Sieć IP/MPLS P2P1PE1 CE-B2CE-B1 VRF_BVRF_B VPN 1 Pakiet IPv4 Dst. 10.0.0.1 Pakiet IPv4 Dst. 10.0.0.1 VPNv4 Label IPv4 IGP Label A VPNv4 Label IPv4 IGP Label B VPNv4 Label IPv4 IGP Label C IPv4IPv4
 • 22. MPLS VPN – L2  L2VPN to połączenie pomiędzy odbiorcami przełączane poprzez wspólną sieć Ethernet ATM HDLCPPP FR Pseudo Wire Sieć Operatora Styk Międzyoperatorski Brzeg Sieci Operatora Wielu odbiorców wykorzystujących różne technologie (enkapsulacje) Brzeg Sieci Operatora
 • 23. „Any Transport over MPLS” PE1 MPLS Core PE2 Site1 18 50 18 90 20 90 20 60 Site2 18 Etykieta portu Ethernet dla lokalizacji 2 Etykieta portu Ethernet dla lokalizacji 1 Etykieta Tunelu SiSi SiSi  AToM nie wymaga protokołu BGP – za alokację etykiet odpowiada LDP
 • 24. W sieci MPLS routery P przełączają na bazie etykiet. Nie trzeba na nich uruchamiać protokołu BGP. Zaleta 3: BGP nie jest wszędzie potrzebne
 • 25. Zaleta 4: MPLS Traffic Engineering  Lepsze wykorzystanie zasobów sieci Można łatwo przesłać ruch po ścieżce, która nie jest ścieżką wybieraną przez protokół routingu  Szybka konwergencja (najczęstszy powód implementacji TE) Błyskawiczne przełączenie ruchu na przygotowane wcześniej, zapasowe ścieżki (protokół routingu wylicza takie trasy dopiero w momencie zaistnienia problemu) omijające uszkodzone miejsce w sieci (łącze, węzeł, port źródłowy/docelowy)  Możliwość wykorzystania TE do alokacji pasma w sieci Wybrane usługi mogą mieć zaalokowane wcześniej zasoby sieci (pasmo, kolejki itp)
 • 26. MPLS TE 1. Dystrybucja informacji o sieci 2. Wybór ścieżki Wymagany protokoł IGP typu Link State np. IS-IS bądź OSPF 3. Zestawianie ścieżki 4. Trunk admission control 5. Przesyłanie ruchu poprzez tunel 6. Utrzymywanie ścieżki i rezerwacji w sieci Wybór Ścieżki (z uwględnieniem informacji o zasobach sieci) RSVP/TE wykorzystywany do alokacji etykiet, Failure Notification, etc. IGP rozgłasza informację o stanie sieci (w tym np. o wolnym/zarezerwowanym paśmie w sieci Headend Tailend Midpoints Tunel JednokierunkowyUpstream Downstream
 • 27. Problem najkrótszej ścieżki  Router A widzi wszystkie łącza  Router A wybiera ścieżkę poprzez sieć w oparciu o informacji o dodatkowych zasobach (np. paśmie)  Ruch przechodzi w całości poprzez sieć! Router C Router D OC-3 OC-3 DS3 DS3 DS3 OC-3 OC-3 Router F Router C Router D Router G Router A Router B Router E Węzeł Next-Hop Koszt B B 10 C C 10 D C 20 E B 20 F Tunnel 0 30 G Tunnel 1 30
 • 28. MPLS Fast Reroute Protekcja łącza  Primary tunnel: A → B → D → E  Backup tunnel: B → C → D (zest. wcześniej)  Konwergencja = ~50* ms Router D Router C Router A Router B Router E Router YRouter X *Średnio
 • 29. MPLS Fast Reroute Protekcja węzła  Primary tunnel: A → B → D → E → F  Backup tunnel: B → C → E (zest. wcześniej)  Konwergencja = ~100 ms Router C Router A Router B Router YRouter X Router D Router E Router F
 • 30. Czy naprawdę nie ma alternatyw dla MPLS?
 • 31. Alternatywy dla MPLS  Istnieją technologie realizujące wybrane usługi dostępne w MPLS w sposób prostszy niż jest to zrealizowane w samym MPLSie np. L2VPN – L2TPv3, L3VPN – GRE  Siłą MPLS jest fakt, iż stanowi uniwersalną platformę dzięki, której można osiągnąć stawiane założenia  Ostatnio pojawiło się szereg pomysłów jak sieci IP/MPLS uczynić prostszymi i wydajniejszymi np. IP Fast Reroute – wykorzystanie predefiniowanych tras do szybkiej konwergencji (idea zaczerpnięta z MPLS FRR) VPNs over mGRE – przesyłanie ruchu VPN w sieci jedynie za pomocą IP (GRE), brak konieczności stosowania MPLS/LDP MPLS-TP – podzbiór funkcjonalności MPLS do budowy usług typowych dla sieci transportowych
 • 32. Alternatywa #1 - IP Fast Reroute  Zestaw mechanizmów i algorytmów umożliwiających konwergencje sieci IP w czasach zbliżonych do tych osiąganych w sieciach MPLS z FRR  Zaproponowano kilka algorytmów efektywnego poszukiwania zapasowej trasy w sieci m.in Loop-Free Alternates, U-Turns, Not- Via Addresses - większość z nich jest jeszcze dyskutowana w IETF Routing Area Working Group  Założenia: Łatwość stosowania, konfiguracji i diagnozy problemów związanych z używaniem mechanizmu IP FRR w sieci Zdolność do działania w każdej topologii sieci Szybka detekcja awarii łączy Protekcja każdego typu ruchu: IPv4/v6, MPLS, unicast/multicast Brak konieczności stosowania sygnalizacji w sieci  Interesująca opcja, jeśli w swojej sieci planowałeś zastosować MPLS by uzyskać szybką konwergencję.
 • 33. Ciekawe obserwacje...  Kiedy link AB ma awarię dotyka one jedynie niewielkiego obszaru topologii sieci (rejon czerwony) Rozmiar tego obszaru zazwyczaj nie przekracza 5 przeskoków sieci IP (hops) Dla pozostałej części sieci sytuacja związana z routingiem nie ulega zmianie  IP Fast Reroute musi znaleźć punkt w sieci (węzeł) który: Nie będzie dotknięty przez daną awarię Może się do niego dostać niezależnie do tego czy występuje awaria Będzie można przekazać ruch do pozostałej części sieci nie korzystając z łacza AB A B X
 • 34. Trasy Loop Free Alternate (LFA) 1/3  B oblicza trasę zapasową (LFA) oraz związane z nimi informacje o prefiksie IP i etykiecie MPLS informacja o prefiksie IP z tablicy protokołu routingowego link state LSDB informacje o etykiecie z LDP/LIB użyj etykiety która została rozgłoszona przez sąsiada LFAl B C A ED Prefix P1 imp-null, prefix P1 Label 42, prefix DFIB P1: NH: D Label: 12 LFA: C LFA-Encap label: 42 label 12, prefix P1 imp-null, prefix D label 12, prefix P1 imp-null, prefix D
 • 35. Trasy LFA 2/3  B wykorzystuje zebrane informacje do normalnego przesyłania ruchu IP i ruchu MPLS B C A ED Prefix P1 FIB P1: NH: D Label: 12 LFA: C LFA-Encap label: 42 Label: XX Dest: P1 Label: 12 Dest: P1 Dest: P1
 • 36. Trasy LFA 3/3  Podczas awarii, pakiety są dodatkowo enkapsulowane w etykietę LFA  Zachowanie podobne do MPLS-FRR, ale bez wykorzystanie żadnej dodatkowej sygnalizacji! B C A ED Prefix P1 FIB P1: NH: D Label: 12 LFA: C LFA-Encap label: 42 Label: XX Dest: P1 Label: 42 Label: 12 Dest: P1 Dest: P1 Label: 12 Dest: P1
 • 37. Trasy LFA a ruch typu Multicast  Ruch typu multicast musi zostać poddany dodatkowej enkapsulacji  Węzeł otrzymujący ruch enkapsulowany (u nas D) wykonuje RPF w oparciu o adres źródłowy przenoszony w zewnętrznym nagłówku B C A ED Int-1 (S,G) Oif: int-1 Backup: (Int-2, 192.168.1.2) 192.168.1.2 (S,G) Iif: (int-x 192.168.1.2) Oif: int-y Int-2
 • 38. IP Fast Reroute  Zalety Wsparcie dla IP (v4/v6), MPLS, multicast Mechanizm ścieżki zapasowej – dobrze znany z MPLS FRR Nie wymaga zdolności do współpracy (interoperability) pomiędzy platformami różnych dostawców Nie wymaga sygnalizacji ani rozszerzeń w IGP Łatwość wprowadzania do sieci, nie wymaga przebudowy istniejących w sieci mechanizmów szybkiej konwergencji  Wady Wymaga topologii o dużej ilości połączeń - w przypadku LFA wg badań bez problemu daje się pokryć 70-85% topologii Wymaga wsparcia w sprzęcie do enkapsulacji ruchu (multicast)
 • 39. Alternatywa #2 – MPLS VPN over mGRE  Patrząc na usługi MPLS VPN widać że MPLS jest wykorzystywany jedynie do budowy ścieżki LSP pomiędzy routerami PE  Możliwość wyeliminowania konieczności posiadania MPLS w sieci daje wiele zalet: Uproszczenie sieci - cały ruch w naszej sieci jest ruchem IPv4/IPv6 Brak LDP i enkapsulacji MPLS – w sieci mamy jedynie protokół MP- BGP odpowiedzialny za dystrybucję tras VPN Możliwość zestawiania usług VPN poprzez sieci zbudowanej jedynie w oparciu o IP (np Internet) Łatwość realizacji styków międzyoperatorskich  Wady Wymaga sprzętowego wsparcia dla GRE Dodatkowy narzut bitowy związany z wielkością nagłowka GRE  Interesująca opcja, jeśli w swojej sieci planowałeś zastosować MPLS by móc łatwo tworzyć sieci VPN
 • 40. MPLS VPN over mGRE – warstwa kontrolna IPCE1 CE2PE1 PE2  Warstwa kontrolna taka sama jak w przypadku MPLS (VPNv4 add family, RD, RT, etc.)  Automatyczna enkapsulacja GRE: jeśl next-hop dla trasy VPNv4 nie jest osiągalny poprzez sieć MPLS (LSP) dodaj nagłówek GRE z adresem docelowym takim jak rozpatrywany next-hop GRE enkapsuluje cały pakiet MPLS wraz z etykietą VPN i pełni rolę tunelu prowadzącego do zdalnego PE (dokładnie tak samo jak LSP MPLS) Trasy VPNv4 rozgłaszane poprzez BGP Etykiety VPN rozgłaszane poprzez BGP BGP Next-hop uzyskane poprzez BGP Wymiana tras IPv4 Wymiana tras IPv4 VRF VRF
 • 41. Nagł. GRE Etykieta VPN MPLS VPN over mGRE – warstwa danych IP CE1 CE2PE1 PE2 VRF VRF  Nagłowek GRE + etykieta VPN dodawane do każdego pakietu  Przelączenia pakietu w sieci do docelowego PE w oparciu o informację w nagłówku GRE  Docelowy PE wykorzystuje etykietę VPN do przesłania ruchu do odpowiedniego VRF Adres źródłowy Adres docelowy Dane Adres źródłowy Adres docelowy Dane Adres źródłowy Adres docelowy Dane
 • 42. Alternatywa #3 – MPLS-TP  MPLS Transport Profile – próba adaptacji MPLS do wymogów stawianych sieciom transportowym (przenoszącym ruch SDH, ATM itp) Wykorzystanie MPLS-TE wraz z rozszerzeniami (np. kontrola stanu ścieżki LSP za pomocą BFD) Brak PHP Nacisk na OAM i pseudowires Dwukierunkowe (bidirectional) ścieżki LSP Deterministyczne zestawianie ścieżek LSP poprzez system NMS  Wady Wymaga NMS  Interesująca opcja, jeśli twoja sieć spełnia głównie funkcje transportowe (przenosi ruch SDH, ATM itp)
 • 43. Koncepcja MPLS-TP Podstawowy LSP PE PE Zapasowy LSP System zarządzania tunelami MPLS-TP Węzeł kliencki Węzeł kliencki Wbudowany OAM MPLS-TP LSP (Statyczny lub Dynamiczny) Pseudowire Sygnalizacja klienta Połączenia postawowe, jak i zapasowe są pre-konfigurowane, protekcja 1:1, przełączenie na bazie sygnalizacji OAM, wskazany system zarządzania do zarządzania tunelami.
 • 45. Podsumowanie  Sieci MPLS zapewniają obecnie największą elastyczność w budowie usług w warstwie 2 oraz 3.  Jest to technologia dojrzała, szeroko stosowana w sieciach na całym świecie – nie pozbawiona jednak problemów (skomplikowanie niektórych mechanizmów np TE, trudność diagnozy problemów zwłaszcza związanych z warstwą danych itp)  Coraz częsciej pojawiają się technologie (IP FRR, MPLS VPN over GRE, MPLS-TP) które umożliwiają znaczne uproszczenie sieci i jej elementów przy zachowaniu porównywalnych parametrów (np. czasu konwergencji, funkcjonalności itp.). Wydaje się, że wkrótce będziemy świadkami ciekawych zmian, albowiem nic tak nie dobrze nie wpływa na rozwój technologii jak konkurencja.