Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Innovatie Wiki Voor Waterschap

1 058 vues

Publié le

Om de innovatieagenda 2009 van waterschap De Dommel gestalte te geven heeft Proven Partners de ‘Innovatiepedia’ opgezet. De Innovatiepedia is vergelijkbaar met Wikipedia en speciaal voor het waterschap ingericht. Het doel was om innovatie tot succes te maken door een goede balans tussen innovatiepush en uitvoeringspull.

Dat is gebeurd door invulling te geven aan de volgende voorwaarden:
• verbinden van ideeën en stakeholders (samen participeren) aan één of meerdere bedrijfsdoelen;
• focus in de activiteiten door het prioriteren van ideeën, waarmee inspanningen gebundeld worden;
• aandacht voor de marketing van innovatie binnen de organisatie en het vieren van successen.

Publié dans : Business
  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

Innovatie Wiki Voor Waterschap

  1. 1. Wiki bij waterschap voor innovatie agenda Waterschap De Dommel (contactpersoon: Leo van de Vorst) Aanleiding / probleemstelling Om de innovatieagenda 2009 van waterschap De Dommel gestalte te geven heeft Proven Partners de ‘Innovatiepedia’ opgezet. De Innovatiepedia is vergelijkbaar met Wikipedia en speciaal voor het waterschap ingericht. Het doel was om innovatie tot succes te maken door een goede balans tussen innovatiepush en uitvoeringspull. Situatieschets Het waterschap zocht aansluiting op de Watervisie van het kabinet en bezon zich op een methode waarmee het haar eigen keuzes in onderwerpen kan bepalen en de eigen rol kan kiezen. In het directieplan is richting gegeven aan inhoud in de vorm van innovatieclusters en het toepassen van het managementconcept Sturing en Ruimte. Ten aanzien van het sturingsmodel is geconstateerd dat de checks-and-balances tussen innovatieprocessen en uitvoeringsprocessen centraal moet staan. Daarom is een aanzet gemaakt met het vormgeven van een innovatieagenda voor het waterschap. Visie De Innovatiepedia is enerzijds een instrument om ondersteuning te bieden aan het creatieve en inventieve proces voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, en anderzijds als instrument om te komen tot gedragen keuzes die voorgedragen kunnen worden voor de innovatieagenda. De Innovatiepedia kent dan ook twee functies: • Divergentie om innovatieve ideeën te genereren en op elkaars voorstellen te kunnen reageren, • Convergentie om de ideeën te bundelen, onder te verdelen en te prioriteren. Aanpak Bij waterschap De Dommel is de Innovatiepedia ruim twee weken opengesteld voor het aanleveren van innovatieideëen. De Innovatiepedia is daarmee voor de eerste keer ingevuld: overwegend met ideeën die redelijk dichtbij, al min of meer bekende, onderzoeksvoorstellen liggen en voor een relatief klein deel met out-of-the box ideëen. In het innovatieproces onderscheiden we verschillende strategieën tot divergentie: het hele jaar rond kunnen ideeën ontstaan, medewerkers worden in een eerste creatieve curve uitgedaagd originele ideeën aan te dragen om vervolgens in een tweede creatieve curve op elkaars ideeën verder te associëren. In de convergentiefase van het innovatieproces onderscheiden we: Contact Adres Administratief tel 070 4262249 Zürichtoren KvK 27186038 info@provenpartners.nl Muzenstraat 89 BTW nr: NL-8085.27.939.B.01 www.provenpartners.nl 2511 WB Den Haag PROVENPARTNERS is onderdeel van de PROVEN holding
  2. 2. structurering van gegenereerde ideeën, beoordeling van voorstellen door ontvangen van meningen en/of prioritering en het uiteindelijk opstellen van de innovatieagenda. In onderstaande tabel staan de verschillende stadia genoemd, wie er bij betrokken zijn en wat de rol van Innovatiepedia is. Belangrijk is om resultaten die bereikt zijn in de verschillende stadia goed vast te houden en vast te leggen in de Innovatiepedia zodat het teruggekoppeld is aan de volgende stap in het proces. Het innovatieproces wordt het hele jaar rond ondersteund met Innovatiepedia. Stadia in innovatieproces Wie zijn betrokken Rol van Innovatiepedia Divergentie – het-hele-jaar-rond Alle medewerkers vanaf hun Innovatiepedia is altijd on-line, werkplek: ideeën kunnen op elk beschikbaar om ideeën in te moment ontstaan brengen. Divergentie – Braindump Medewerkers brengen nieuwe Direct vastleggen in ideeën in * Innovatiepedia. Divergentie – Associatie Medewerkers werken nieuwe Aanscherpen ideeën in ideeën verder uit door op elkaars Innovatiepedia. ideeën te associëren * Convergentie – Structurering Proceseigenaren en –managers Rangschikken in maken een slag onder leiding Innovatiepedia. van procesmanagers Innovatie Convergentie – Prioritering Medewerkers informeren zich Meningen en prioritering via Innovatiepedia en geven worden in Innovatiepedia prioritering aan of hun mening. vastgelegd. Convergentie – Innovatieagenda Opstellen door proceseigenaren Informatiebron. en –managers onder leiding van procesmanagers Innovatie * Ook proceseigenaren en –managers zijn in deze context medewerker. Na de divergentiefase is de convergentiefunctie van de Innovatiepedia ingezet om medewerkers te betrekken bij het prioriteren. Het prioriteren is het toekennen van een aantal punten aan een selectie van ideeën, maar er is relatief veel ‘voorwerk’ nodig om tot toekenning te komen. Een eenvoudig convergentieverzoek, ‘voorbereidde’ informatie en vooral voldoende reactietijd kunnen het succes van convergeren bepalen. Resultaat Met behulp van de Innovatiepedia zijn alle medewerkers van de vier primaire afdelingen in staat geweest op een laagdrempelige manier input te leveren voor de innovatieagenda, te reageren en aanvullen op voorstellen van anderen en alternatieven voor te stellen. Het doel was om innovatie tot succes te maken door een goede balans tussen innovatiepush en uitvoeringspull. In totaal zijn nu 100 ideeën in de Innovatiepedia opgenomen waaraan 21 medewerkers hebben meegewerkt, hetzij als eigenaar of in reactie op een idee van een ander. De procesmanagers innovatie hebben 56 ideeën aangeleverd. De 44 andere ideeën zijn van 14 andere medewerkers. De ideeën hebben in ieder geval 17 medewerkers aan het denken gezet die toevoegingen of aanpassingen gemaakt hebben. 2/3
  3. 3. Met de Innovatiepedia is invulling gegeven aan de volgende randvoorwaarden om innovatie tot een succes te maken: • Het verbinden van ideeën aan één of meerdere stakeholders binnen de Dommel (elkaar vinden om te participeren) en het verbinden aan één of meerdere bedrijfsdoelen. • Focus in de activiteiten door het prioriteren van ideeën, waarmee inspanningen gebundeld worden. • Aandacht voor de marketing van innovatie binnen de Dommel en het vieren van successen. 3/3

×