Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Baocao ltm

  1. TR ƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------o0o------ BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. VIẾT MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG MỘT TRONG CÁC GÓI THƯ VIỆN SAU : Google App Engine của Google Window Azure của Microsoft Sun Cloud của Sun Giáo viên hướng dẫn : Đặng Nhân Cách Sinh viên thực hiện : Lớp CN07B Lê Văn Thao Phan Vinh Hoàng Thiên Châu Nguyễn Hoài Hiền Nguyễn Văn Đô Dương Ngọc Định
  2. NỘI DUNG NỘI DUNG GiỚI THIỆU CƠ SỞ LÍ THUYẾT HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DEMO CHƯƠNG TRÌNH KiỂM TRA –ĐÁNH GIÁ TÀI LiỆU THAM KHẢO
  3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
  4. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Guestbook Src (mã nguồn) Guestbook META-INF (file cấu hình) Greeting.java GuestbookServlet.java PMF.java SignGuestbookServlet.java Jdoconfig.xml Guestbook.jsp war WEB-INF Web.xml Appengine-web.xml classes lib Compiled classes JARs for Libraries
  5. DEMO CHƯƠNG TRÌNH
Publicité