Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Mentor: Valentina Rutović
OŠ “20. oktobar” Sivac
 Recikliranje

je idvajanje materijala iz
otpada i njegovo ponovno korišcenje .
Uključuje sakupljanje, izdvajanje,
prerad...


Veoma je važno najpre odvojiti otpad
prema vrstama otpadaka.Mnoge otpadne
materije se mogu ponovo iskoristiti ako su
od...
Staklo je materijal koji se koristi u
svakodnevnom životu kroz razne proizvode:
flaše, čaše, tegle, prozore, ogledala. Ono


U recikliranj e spada sve sto može ponovo
nda se iskoristi, a da se ne baci. U Srbiji
postoje retki centri papir servis...


Kompost poznat kao ,,braun
đubrivo“ , pretstavlja
organsu materiju
razgrađenu aerobim putem.
Koristi se u vrtlarstvu ,
...


Ipak, reciklaža se može
upražnjavati u
svakodnevnom životu,
nezavisno od toga da li
postoje centri za reciklažu.
Npr. p...


Bez iuvođenja reciklaže u svakodnevni
život nemoguće je zamisliti bilo kakav
celovit sistem upravljanja otpadom
Neke ma...
Možemo reciklirati :
Papir...

Plastiku...

Staklo...

Metal..


Recikliranje plastike podrazumeva jedan
lančan i sveobuhvatan proces prerade..
Plastični ottpad se prvo sortira , zato ...


Pri topljenju rude troši se
velika količina energije a
štetni gasovi s sagorevanjem
oslobadđaju u atmosveru. Na
kraju t...


Reciklažom jedne
flaše, uštedi se
dovoljno energije
da jedna sijalica od
100W (vati) može
da svetli četiri


Preradom
starog papira,
utroši se 60%
manje energije
nego kada bi taj
proizvod dobijali
iz prirodnog
materijala
(drveta...


Skoro 88%
energije se
uštedi kada se
plastika pravi
od upotrebljene
plastike nego
U Velikoj Britaniji
upotrebi se 15 miliona
plastičnih boca svakog
dana.
 • U Srbiji se godišnje
utroši 55 000 tona PET
am...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Marija Teglaš - Reciklaža

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Marija Teglaš - Reciklaža

 1. 1. Mentor: Valentina Rutović OŠ “20. oktobar” Sivac
 2. 2.  Recikliranje je idvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišcenje . Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz ikorišcenih stvari ili materijala..
 3. 3.  Veoma je važno najpre odvojiti otpad prema vrstama otpadaka.Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene..
 4. 4. Staklo je materijal koji se koristi u svakodnevnom životu kroz razne proizvode: flaše, čaše, tegle, prozore, ogledala. Ono
 5. 5.  U recikliranj e spada sve sto može ponovo nda se iskoristi, a da se ne baci. U Srbiji postoje retki centri papir servissa gde možete da odnesete stari pappir i u uzamenu za njega da dobijete sitan novac. Takođe postoji mali broj centara za recikliranje stakla... Staklo je materijal koji se koristi u svakodnevnom životu kroz razne proizvode: flaše, čaše, tegle, prozore, ogledala. Ono može da bude u različitim bojama koje mu se dodaju pri proizvodnji.
 6. 6.  Kompost poznat kao ,,braun đubrivo“ , pretstavlja organsu materiju razgrađenu aerobim putem. Koristi se u vrtlarstvu , hottikulturi i agrokulturi
 7. 7.  Ipak, reciklaža se može upražnjavati u svakodnevnom životu, nezavisno od toga da li postoje centri za reciklažu. Npr. poklanje stvari koje se ne koriste je oblik reciklaže..To je mnogo bolje i korisnije nego da se sva ta odeća baci. Takođe pravljenje komposta od originalnih ostataka je još jedan dobar primer recikliranja..
 8. 8.  Bez iuvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav celovit sistem upravljanja otpadom Neke materije , poput stiropora , nisu biozgradive i ne mogu se reciklirati ale se umesto njih mogu pronaći ekološke zamene..
 9. 9. Možemo reciklirati : Papir... Plastiku... Staklo... Metal..
 10. 10.  Recikliranje plastike podrazumeva jedan lančan i sveobuhvatan proces prerade.. Plastični ottpad se prvo sortira , zato što postoji nekoliko vrsta plastike koja se reciklira. A za svaku vrstu poostoji i poseebna oznaka na osnovu koje se radi reciklaža plastike
 11. 11.  Pri topljenju rude troši se velika količina energije a štetni gasovi s sagorevanjem oslobadđaju u atmosveru. Na kraju tog procesa dobijamo
 12. 12.  Reciklažom jedne flaše, uštedi se dovoljno energije da jedna sijalica od 100W (vati) može da svetli četiri
 13. 13.  Preradom starog papira, utroši se 60% manje energije nego kada bi taj proizvod dobijali iz prirodnog materijala (drveta).
 14. 14.  Skoro 88% energije se uštedi kada se plastika pravi od upotrebljene plastike nego
 15. 15. U Velikoj Britaniji upotrebi se 15 miliona plastičnih boca svakog dana.  • U Srbiji se godišnje utroši 55 000 tona PET ambalaže, odnosno 1 210 000 000 PET boca. 

×