Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Rahandusministeeriumi 2019. aasta kevadine majandusprognoos

6 630 vues

Publié le

Slaidiesitlus eahandusministeeriumi 2019. aasta kevadisest majandusprognoosist.

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Rahandusministeeriumi 2019. aasta kevadine majandusprognoos

 1. 1. Kevadine majandusprognoos 4.4.2019
 2. 2. Väliskeskkond nõrgeneb
 3. 3. Majanduskonjunktuur on pöördunud COM 12kk, majandususaldusindeks 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 Jan-02 Jan-04 Jan-06 Jan-08 Jan-10 Jan-12 Jan-14 Jan-16 Jan-18 EE.ESI LV.ESI LT.ESI FI.ESI SE.ESI
 4. 4. Välisnõudlus nõrgem, ekspordi prognoos konservatiivne -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* % v.e.a., reaalne Välisnõudlus (kevad '19) Eesti eksport (RM kevad'19) Välisnõudlus, suvi'18 ES, RM
 5. 5. Töötajatel läheb hästi
 6. 6. Palgatulu kasv kiire, kuid osakaal SKPs stabiilne 2017–2018 ES, MTA pp, % v.e.a. -30 -20 -10 0 10 20 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Palgakasv, % Hõive kasv, % Palgatulu kasv, % Nominaalne majanduskasv (2 kv keskmine)
 7. 7. Töötus on suhteliselt madalal ja tööturul osalemine aktiivne ES, RM 68.1 71.9 4.6 16.7 5.4 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Töötuse määr (ps) Hõivemäär Tööturul osalemise määr
 8. 8. Tööturg on efektiivne – vabad töökohad täituvad kiiresti ES 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Töötuse määr, % Vabadeametikohtademäär,% 2018Q4 2005Q1 2007Q3 2010Q1
 9. 9. „Tööandjatel läheb hästi ja meie positsioon on hea.“ Tööandjate Keskliidu juht 20.3.2019
 10. 10. Sisenõudlus on tagasihoidlik
 11. 11. 20.1 18.2 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 SISEMAJANDUSE NÕUDLUS (ps) Eratarbimiskulutused Valitsemissektori lõpptarb. Kapitali kogumahutus Sisenõudluse osakaal jääb madalaks ES, MTA % SKPst; 4kvk % SKPst; 4kvk
 12. 12. Eesti majapidamiste säästumäär püsib kõrgel Eurostat -3.9 11.6 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % kasutatavast tulust
 13. 13. Välistasakaal viitab ettevaatlikkusele
 14. 14. 1.3 0.9 3.2 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019* 2021* 2023* % SKPst Teisene tulu Esmane tulu Teenused Kaubad Jooksevkonto bilanss Jooksevkonto suvi 18 Jooksevkonto ülejääk väheneb veidi
 15. 15. Hinnastabiilsus püsib
 16. 16. Hinnatõusu aeglustavad energia, toit ja aktsiisid -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % Energia Alkohol ja tubakas Toit Baasinflatsioon THI THI suvi '18 THI kevad '19 3,4% 2,1% (2,8%) 2,2% (2,4%) Toit –0,4pp Akts. –0,3pp –0,3pp Nafta –0,2pp Elekter +0,1pp
 17. 17. Kas surutis ähvardab?
 18. 18. Laenukoormus väheneb ja laenukäive on mõõdukas ES 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Erasektori laenukäive / SKP Elanike laenukäive / palgatulu Erasektori laenujääk / SKP Elanike laenujääk / palgatulu
 19. 19. Majandus toimib üle oma potentsiaali
 20. 20. Eesti majandus veidi üle oma potentsiaalse taseme RM, COM 13.8 -9.4 2.1 1.6 3.5 3.9 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % pot. SKPst SKP lõhe Potentsiaalne kasv Tegelik/prognoositud majanduskasv 2023
 21. 21. Põhinäitajad RM 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2018 2019* 2020* 2021* 2022* SKP reaalkasv 3,9 3,1 2,7 2,7 2,6 2,5 0,3 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 SKP nominaalkasv 8,6 6,0 5,5 5,3 5,0 4,9 0,8 -0,3 -0,3 -0,2 -0,4 Tarbijahinnaindeks 3,4 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 0,1 -0,7 -0,2 0,0 0,0 Tööhõive kasv 0,9 0,9 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 Töötuse määr 5,4 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 -0,3 -0,4 -0,4 -0,7 -0,9 Palga reaalkasv 4,0 4,2 3,0 2,9 2,9 2,9 0,4 1,1 0,2 -0,2 -0,3 Palga nominaalkasv 7,6 6,4 5,2 5,0 4,9 4,9 0,6 0,4 0,0 -0,2 -0,3 Eratarbimiskulutused 4,6 4,7 2,9 2,9 2,7 2,6 0,6 0,8 -0,1 0,0 -0,1 Kapitali kogumahutus 3,3 5,1 4,0 4,3 3,4 3,6 4,3 0,7 -0,2 0,1 -0,5 Kaupade ja teenuste eksport 4,3 3,2 3,0 3,2 3,3 3,3 0,9 -0,6 -0,8 -0,5 -0,4 kevad vs suvi
 22. 22. Riigi rahanduse väljavaated
 23. 23. 2018. aasta üllatas negatiivselt kahel viimasel kuul -1.0% -0.8% -0.5% -0.3% 0.0% 0.3% 0.5% 0.8% 1.0% Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Mln € VS eelarvepositsioon 2018
 24. 24. Peamine puudujäägi põhjus oli kulude erinevus Suuremad erinevused mln Dividendid -17 Investeeringud -60 EL makse -14 Vanemahüvitis -14 Pensionid -10 Verso panga hüvitamata jääk -8 Töövõimetoetus -6 Haigekassa eraldise kasv -45
 25. 25. Maksutulude prognoos võrreldes eelarvega väiksem Tulumaks Sotsiaalmaks Käibemaks Aktsiisid Eelarve struktuur 2019 muutus 2020 muutus Füüsilise isiku tulum aks 26 27 Juriidilise isiku tulum aks -35 -33 Sotsiaalm aks 45 49 Käibem aks -55 -92 Alkoholiaktsiis 0 -2 Tubakaaktsiis -7 -4 Kütuseaktsiis -8 -5 -26 mln -52 mln
 26. 26. Palgafondi kasv oli kiireim finants- ja kindlustustegevuses Avalik haldus Ehitus Haridus Info ja side Finants ja kindlustus Mäetööstus Energeetika -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 12 14 Töökohtadearvukasv,% Keskmise töötasu kasv, % Viimased 12 kuud
 27. 27. Käibemaksu tasumise kasv oluliselt aeglustunud -10 0 10 20 30 -10 0 10 20 30 2016 3 5 7 9 11 2017 3 5 7 9 11 2018 3 5 7 9 11 2019 %% Tasumised kokku Tasumised kokku 3kk
 28. 28. Piirikaubanduse osakaal legaalsest müügist ca 26% 4,3% 13,9% 23,5% 25,9% 26,0% 26,1% 26,0% 26,0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% -50 0 50 100 150 200 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Mln l Eestlaste ostud Lätist Eestlaste ostud Eestis Soomlaste ostud Eestis Soomlaste ostud Lätis
 29. 29. Eesti maksukoormus alaneva trendiga 32,5%33,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 % SKPst Tööjõumaksud Tarbimismaksud Kapitalimaksud Euroopa Liit Soome
 30. 30. CO2 kasvanud hind parandab eelarve väljavaateid 2019RE 17€/t 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CO2 tuluprognoos 39 141 115 99 74 74
 31. 31. Valitsussektori investeeringute tase veidi langeb -19% 13% 41% -10% 2% 4% -8% 30% 9% 13% 2% 2% 0% -9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Mln € Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid KOV VS investeeringute osakaal SKPst (parem telg) % SKPst +0,2% SKPst -5% INVESTEERINGUTE PIKAAJALINE MUUTUS 70%VÄLISVAHENDITE OSAKAAL LANGEB 17%ni KESKVALITSUSE INVESTEERINGUTE OSAKAAL
 32. 32. Struktuurne eelarvepositsioon vajab parandamist -1.4 -1.0 -0.8 -0.1 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Struktuurne positsioon Nominaalne positsioon
 33. 33. Nominaalne eelarvepositsioon lähiaastail puudujäägis -2.7% -2.2% 0.2% 1.2% -0.3% -0.2% 0.7% 0.1% -0.3% -0.3% -0.5% -0.2% -0.3% -0.5% -0.7% -0.2% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* % SKPstMln € Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid KOV Nominaalne eelarvepositsioon (parem skaala)
 34. 34. 2019.a on parandamisvajadus minimaalne, 2020.a ca 100mln€ -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Mln € Struktuurne positsioon Parandamisvajadus
 35. 35. Võlatase stabiilne, puudujääk kaetakse reservidest 5,1% 8,2% 7,1% 7,9% -0,9% -3,0% -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 %SKPst Keskvalitsus (EFSF-ta) Sotsiaalkindlustusfondid VõlgReservid
 36. 36. 2019.a puudujääk väheneb Võlakoormus püsib 8% juures SKPst Lähiaastatel parandusvajadus Maksukoormus langeva trendiga EELARVE PÕHISÕNUMID
 37. 37. AITÄH!

×