Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

sistemul_nervos_test_sumativ_clasa_a_viia.doc

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Test formativcl.11
Test formativcl.11
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

sistemul_nervos_test_sumativ_clasa_a_viia.doc

  1. 1. 1 Numele și prenumele.................................... TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ SISTEMUL NERVOS CLASA a VII-a I. ALEGERE SIMPLĂ La următoarele întrebări (1-10) alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse. 1. Ganglionii nervoşi: A. sunt formaţi din axoni; B. sunt îngrămădiri de corpi celulari ai neuronilor; C. sunt componente ale sistemului nervos central; D. se găsesc la nivelul rădăcinii anterioare a nervului spinal. 2. Reflexele necondiţionate: A. se învață; B. se păstrează toată viața; C. se închid la nivelul scoarţei cerebrale; D.se realizează diferit în condiţiile acţiunii repetate a aceluiaşi stimul. 3. În legătură cu toți nervii, se poate afirma că: A. au o prelungire scurtă protejată de trei teci; B. formează nuclei în interiorul creierului mic; C. sunt alcătuiți din fascicule de fibre nervoase; D. au legături atât cu receptorii cât și cu efectorii. 4. Neuronul: A. are unul sau mai mulţi axoni; B. nu prezintă nucleu; C. nu se divide; D. formează legături cu celulele gliale numite sinapse. 5. Despre componentele arcului reflex este adevărat că: A. receptorul conduce senzaţiile preluate din mediu; B. fibrele senzitive realizează conexiunea cu efectorul; C. centrul nervos prelucrează informațiile; D. fibrele motorii conectează receptorii cu efectorii. 6. Alegeţi răspunsul corect: A. nervul sciatic este un nerv mixt; B. meningele protejează numai encefalul; C.mersul pe bicicletă, scrisul, cititul sunt reflexe necondiţionate; D. sinapsa permite transmiterea bidirecţională a influxului nervos. 7. Încercuiţi afirmaţia incorectă: A.căile ascendente duc informaţiile de la măduva spinării la encefal; B. un nerv spinal are două rădăcini; C. nervii cranieni sunt în număr de 24; D. în cazul isteriei persoana îşi pierde cunoştinţa 8. Celulele gliale: A. sunt componente ale țesutului conjunctiv; B. sunt în număr mai mare decât neuronii; C. au rol de conducere a impulsului nervos; D. nu se pot divide. 9. Nu reprezintă funcţie a cerebelului: A.păstrarea echilibrului; B. sinteza informaţiilor venite de la organele de simţ; C.coordonarea mişcărilor; D.menţinerea tonusului muscular. 10. Protecţia encefalului este reprezentată de: A.oasele cutiei craniene şi canalul coloanei vertebrale; B.meninge ce înconjoară cutia craniană; C. lichidul cefalorahidian dintre a doua şi a treia foiţă a meningelui; D.meningele format din trei foiţe cartilaginoase. II. ALEGERE GRUPATĂ La următoarele întrebări ( 11-20 ) se propun mai multe variante de răspuns, numerotate cu 1,2,3,4. Răspundeţi cu: A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte; B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte; C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte; D - dacă varianta 4 este corectă; E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte. 11. Cortexul cerebral: 1. coordonează activitatea organismului; 2. analizează informaţiile; 3. conţine centrii reflexelor voluntare; 4. este componentă a sistemului nervos periferic.
  2. 2. 2 12. Scoarța cerebeloasă: 1.analizează și sintetizează informaţiile din mediul intern; 2.este localizată la exteriorul și interiorul creierului mic; 3.acoperă cele două emisfere cerebrale; 4.are suprafaţa mărită datorită șanţurilor și cutelor. 13. Neuronii motori pot realiza sinapse cu: 1. fibrele musculare striate la nivelul plăcilor motorii; 2. dendritele neuronilor senzitivi din ganglionii spinali; 3. neuroni din substanţa cenușie medulară; 4. corpul neuronilor din alcătuirea mușchilor scheletici. 14.Formarea reflexelor condiţionate necesită: 1.asocierea stimulilor; 2.participarea centrilor nervoşi corticali; 3.realizarea unor conexiuni între centrii nervoşi; 4.condiţii de laborator speciale. 15. Trunchiul cerebral: 1. are formă de trunchi de con cu baza mică în jos; 2. conține centrul salivator în bulbul rahidian; 3. este localizat anterior față de creierul mic; 4. controlează contracțiile mușchilor implicați în respirație. 16. Neuronii prezintă următoarele caracteristici: 1. consumă cantităţi mari de oxigen; 2. au dendrite scurte şi ramificate; 3. au un grad foarte mare de excitabilitate; 4. se pot regenera după distrugere. 17. Scoarța cerebrală: 1.are o activitate diminuată pe parcursul procesului de învățare; 2.prelucrează peste 70% din informațiile din mediu în lobul occipital; 3.are substanța albă formată din corpii neuronilor; 4.colaborează cu hipotalamusul pentru controlul emoțiilor, panicii. 18. Sistemul nervos vegetativ: 1.coordonează activitatea organelor interne; 2. este controlat de sistemul nervos periferic; 3. are la bază mecanismul reflex; 4. face legătura dintre organism şi mediu. 19. Substanța cenușie: 1. este formată din prelungirile neuronilor, 2. formează scoarța cerebeloasă; 3. conduce influxul nervos; 4. este formată din corpii celulari ai neuronilor. 20. Reflexe controlate de centrii nervoşi din trunchiul cerebral sunt: 1.masticator; 2.lacrimal; 3.de tuse; 4.de strănut. III. PROBLEME La întrebările 21-25 alegeţi răspunsul corect din cele 4 variante propuse. 21. În figura de mai jos: 1. structura notată cu D extirpată: 2. substanța cenușie în structura I este grupată în: 3. toate structurile prezentate sunt subordonate functional:
  3. 3. 3 22. O leziune apărută la nivelul zonei b poate crea imposibilitatea de a: A. declanșa reflexul salivar; B. transmite comanda prin nervul sciatic; C. mișca membrul superior de partea opusă; D. declanșa reflexul respirator. 23. Reflexul este reacția de răspuns a organismului la acțiunea unui stimul din mediul extern sau intern. Alegeți varianta corectă referitoare la: a) Particularităţile structurale ale componentelor arcului reflex. b)Caracteristicile funcţionale ale componentelor arcului reflex spinal din imagine. c) Exemple de reflexe vegetative care se închid la nivelul măduvei spinării. a) b) c) A 1-ramificaţii ale dendritelor neuronilor din ganglionii spinali 1 -transformă energia purtată de stimul în impuls nervos Vasocon- trictor și pupilo- dilatator B 2 - conţine dendrite și axoni ai unor neuroni senzitivi 2 - conduce impulsuri nervoase generate la nivel neuronal Rotulian și salivator C 5 - organ inervat de nervul sciatic 5 – execută reflexe voluntare sau involuntare Cardio accelerator și respiratorii D 4 - axoni care leagă două structuri nervoase 3 - elaborează comenzi la nivelul coarnelor anterioare medulare lombare Strănutul și voma 24. Pe baza imaginii alăturate, selectează asocierea structurilor indicate prin cifre cu afirmația corectă corespunzătoare: A. 8 – componentă a arcului reflex care execută comanda;; B. 3 – ganglion spinal aflat pe rădăcina posterioară a nervului spinal; C. 4 și 6 sunt structuri mixte care aparțin sistemului nervos periferic; D. 5 – inițiază influxul nervos care va relaxa structura 1. 1 2 3 -duce la mișcări necontrolate ale membrelor -fascicule -encefalului -afectează reflexul rotulian -nuclei și scoarță -emisferelor cerebrale -provoacă convulsii -neuroni -măduvei spinării -duce la dispariția reflexelor cu centru nervos în trunchiul cerebral -structuri sub formă de arbore - efectorilor
  4. 4. 4 25. Un mamifer are emisferele cerebrale în greutate de 1100 g. Calculaţi procentual cât reprezintă scoarţa cerebrală care coordonează jumătatea dreaptă a corpului, dacă scoarţa cerebrală cântăreşte 440 g din greutatea emisferelor cerebrale. A. 20%; B. 10%; C. 40%; D. 60%. Notă: În total se acordă 100 de puncte (pentru întrebările 1-20 câte 3 puncte, pentru întrebările 21-25 câte 6 puncte, 10 puncte din oficiu).

×