Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ARAL SA MGA LINGKOD (DIOCESE NG CABANATUAN)

Prochain SlideShare
Serving at the Altar
Serving at the Altar
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 95
1 sur 95

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

ARAL SA MGA LINGKOD (DIOCESE NG CABANATUAN)

 1. 1. Paglilingkod sa Diyos at Dambana AN ALTAR SERVER'S SEMINAR
 2. 2. Panimulang Panalangin + Sa Ngalan ng Ama,Anak at ng Espiritu Santo + Panginoon ko,patnubayan nyo po itong gagawin naming seminar para sa mga tanging lingkod mo.Nawa'y lahat po ng nandito ay iyong pagpalain.Sana po Panginoon maging masaya at maganda ang kalabasan ng seminar na ito.Ito po ay itinataas namin kay Hesukristo kasama ng Espiritu Santo Magpasawalang Hanggan AMEN....
 3. 3. Catholic game QUIZ
 4. 4. 1.Siya ang unang Santo Papa ng Simbahang Katoliko? C. SAN B. SAN JUAN,EBANGHELISTA A. SAN JOSE,ASAWA NI MARIA
 5. 5. 1.Siya ang unang Santo Papa ng Simbahang Katoliko? C. SAN B. SAN JUAN,EBANGHELISTA A. SAN JOSE,ASAWA NI MARIA
 6. 6. 1.Siya ang unang Santo Papa ng Simbahang Katoliko? C. SAN B. SAN JUAN,EBANGHELISTA A. SAN JOSE,ASAWA NI MARIA
 7. 7. San Pedro,Apostol -“Ikaw ay Bato” at sa ibabaw ng batong ito itatayo mo ang simbahan ko. Mt. 16:18 -Ibibigay ko sayo ang susi ng kalangitan ang hindi mo patatawarin dito sa lupa ay hindi ko rin patatawarin sa langit, MT.16:19
 8. 8. 2.Siya ang tinatawag na walang hanggang Pari? C. SAN B. KRISTO HESUS A. PAPA FRANSISCO
 9. 9. 2.Siya ang tinatawag na walang hanggang Pari? C. SAN B. KRISTO HESUS A. PAPA FRANSISCO
 10. 10. 2.Siya ang tinatawag na walang hanggang Pari? C. SAN B. KRISTO HESUS A. PAPA FRANSISCO
 11. 11. 3.Sa bahagi ng Misa,saang liturhiya matatagpuan ang Pagpapahayag ng Pananampalataya (Ang Kredo)? C. Liturhiya ng Eukaristiya B. Liturhiya ng Salita A. Liturhiya ng Pakikinabang
 12. 12. 3.Sa bahagi ng Misa,saang liturhiya matatagpuan ang Pagpapahayag ng Pananampalataya (Ang Kredo)? C. Liturhiya ng Eukaristiya B. Liturhiya ng Salita A. Liturhiya ng Pakikinabang
 13. 13. 4.Pinakamataas na uri ng Dasal? C. Pagdarasal ng Sto.Rosaryo B. Nobenaryo A. Misa
 14. 14. 5.Saang bansa matatagpuan ang sentrong simbahan ng Simbahang katoliko? C. Israel B. Italya A. Roma
 15. 15. IC E R I O TI A N H L C
 16. 16. For many are CALLED But;few are CHOSEN MT 22:14
 17. 17. IKAW BILANG LINKOD NG DIYOS: • Paano ka makakatulong sa mga nawawalan ng pag-asa? • Paano mo maipagmamalaki na ikaw ay nagsisilbi sa kanya? • Paano mo ishe-share ang mga natututunan mo sa iyong paglilingkod? • Paano ka makapanghihikayat para maglingkod din sa dambana? • Paano mo maipapakita sa iba ang mga natututunan mo sa loob ng simbahan?
 18. 18. Linkod Altar sa Sambayanan ng Diyos PART 1 PART I
 19. 19. Pope -Pope Francis I Cardinal -Cardinal Luis Antonio Tagle
 20. 20. Pope -Pope Francis I Cardinal -Cardinal Luis Antonio Tagle
 21. 21. Archbishop -Archbishop Socrates Villegas SSS.DD Bishop -Mst.Rev.Sofronio Bancud SSS.DD Parish Priest -Rev.Fr.Reymund E.Gaspar
 22. 22. Ang Simbahan at mga tungkulin • Ang KAPARIAN ay binunuo ng mga Diyakono,Pari,Obispo atbp. Dahil sila ay INORDENAHAN (ordination). • Ang mga LAYKO ay yaong mga bininyagang kristyano ngunit hindi nabibilang sa kaparian.Sila ang bumubuo ng malaking bahagi ng simbahan. • Ang tinatawag namang RELIHIYOSA ay yaong mga nagbibigay ng buong buhay sa Diyos tulad ng mga Madre...
 23. 23. Lektor Koro
 24. 24. Commentator Eucharistic Ministers/ Lay Ministers
 25. 25. Bag Collectors Linkod Altar / Altar Servers
 26. 26. Linkod Altar tungo sa Pagpapakabanal PART II
 27. 27. Mga Gabay at Patron ng mga Linkod Altar San Tarcisio San Lorenzo Ruiz San Pedro Calunsod
 28. 28. San Tarcisio • 12 years of age • Altar Server in the Time of the Roman Era • Feast Day: August 15
 29. 29. San Lorenzo Ruiz,Martir • Birthplace:Binondo,Manila • Altar Server • Cathechist • Laity • Kapatiran ng Santo Rosaryo • Feast Day : September 29
 30. 30. San Pedro Calungsod • Altar Server • Roman Catholic Migrant • Altar Server • Cathechist • Laity • Feast Day: April 2
 31. 31. Linkod sa Hapag ng Panginoon PART III
 32. 32. Sancta Missa Unang Bahagi: Kahalagahan at mga Pangunahing Bahagi
 33. 33. Panimulang Bahagi • Prusisyon • Pagbibigay galang sa dambana • Pagbati • Pagsisisi (gloria) • Pambungad na panalangin
 34. 34. Liturhiya ng Salita • Unang Pagbasa • Salmo • Ikalawang pagbasa • Mabuting Balita • Homilya • Pagpapahayag ng panananampalataya • Panalangin ng Bayan
 35. 35. Liturhiya ng Eukaristiya • Paghahanda ng alay • Panalangin ukol sa alay • Panalangin ng papuri at pasasalamat • Preparsyo • Santo • Pagtatalaga ng mga alay (Epiclesis) • Pagtataas ng kalis at ostya (Konsagrasyon) • Pag-aalaala (Anamnesis) • Paghahandog • Mga Kahilingan • Dakilang Amen
 36. 36. Pakikinabang • Ama Namin • Pagbati ng kapayapaan • Kordero • Komunyon • Panalangin pakikinabang
 37. 37. Pangwakas na bahagi • Pagbabasbas • Paghahayo • Paghalik sa dambana • Recetional Exit
 38. 38. Sancta Missa Ikalawang Bahagi: Mga Gamit sa Pagsamba
 39. 39. Mga Kabanal-banalang Bagay Tinapay -Ito ang itinatalagang maging kabanal-banalang katawan ni Kristo. Alak -Ito ang itinatalagang maging kabanal-banalang dugo ni Kristo.
 40. 40. Mga Banal na Kasangkapan Kalis (Chalice) -Ito ang pinaglalagyan at iniinuman ng itinatalagang alak sa misa. Patena (Paten) -Ito ang hugis platitong lalagayan ng ostiya,ito ay nakalagay sa ibabaw ng kalis.
 41. 41. Siboryo (ciborium) -Ito ay sisidlan ng mga maliliit na ostiyang,itatal aga,ipapamah agi sa mga tao sa komunyon o ilalagak sa tabernakulo. Binahera (Cruets) -Ito ay lalagyan ng tubig at alak sa misa.
 42. 42. Pitcher and Basin -Ito ay ginagamit ng mga linkod upang hugasan ang kamay ng mga pari matapos ihanda ang alay Pyx -Ito ay maliit na sisidlan ng itinatalgang ostiya na ginagamit sa pagdadala ng komunyon sa may sakit.
 43. 43. Luna o Lunette -Ito ay sisidlang pinagiipitan ng itinalagang ostiya na ginagamit sa pagtatanghal ng banala na sakramento,upang ito ay tumayo Lalagyan ng mga Banal na Langis -Ito ay isang lalagyan ng mga langis na:inihahatid sa may sakit,langis sa binyag,at langis krisma.
 44. 44. Aspergillium (Holy Water pot) -Ito ay kagamitang naglalaman ng banal na tubig ng ginagamit sa pagbabasbas. Incenser and Incense boat -Ito ay mga metal na sisidlan na ginagamit sa pagiinsenso o pagbibindisyon ng altar.Ang Incense boat ay ang lalagyan ng insenso.
 45. 45. Monstrance -Ito ay isang sisidlan na ginagamit sa pagtatanghal ng banal na sakramento at sa mga banal na oras (3-4 pm) Communion Plate -Ito ay ginagamit ng mga linkod upang saluhin ang mga mugmogna nalalaglag sa bahagi ng komunyon.
 46. 46. Bell -Ito ay ginagamit ng mga linkod upang matawag ang pansin ng mga nagsisimba at ituon ang kanilang pansin sa altar. Matraka -Ito ay kahalili ng bell mula pag- awit ng Papuri sa Misa ng Huling Hapunan sa Huwebes Santo hanggang Pagkabuhay sa gabi ng Sabado de Gloria.
 47. 47. Seryales -Ito ay binubuo ng isang krus at dalawang kandila na nakalagay sa mahabang bakal o gawa sa kahoy ito ay ginagamit upang manguna sa mga pamprusisyong gawain sa loob man o labas ng simbahan.
 48. 48. Processional Candle -Ito aymatayog at magkaparis na lalagyan ng kandila na dinadala ng mga lingkod simula at pagkatapos ang banal na misa.
 49. 49. Missal Stand -Ito ay ginagamit upang patungan ng sakramentaryo na nakalagay sa ibabaw ng altar. Altar Candle -Ito ay ang mga kandilang nakalagay o kaya ay nakapatong sa altar,bilang sagisag napananatili ni kristo sa sambayanan.
 50. 50. Mga Banal na Linen Antependium -Pantakip sa dambana na may dekorasyon at nakaladlad sa harapan.Taglay nito ang mga nababagay na kulay ng liturhiya.
 51. 51. Corporal -Ang hugis nito ay parisukat na piraso ng telang linen na tinitiklop sa tatlong bahagi (Sagisag sa Santisima Trinidad).Ito ay ipanapatong sa taas ng pall.
 52. 52. Purificator -Ito ay ginagamit upang pamunas sa kalis.Ito ay katulad ng corporal pero ito ay hugis parihaba na may krus sa gitna.
 53. 53. Pall -Hugis parisukat na linen na may patigas sa loob.Ito ay upang takpan ang itatalagang alak sa misa upang hindi madumihan.Taglay nito ang kulay ng liturhiya.
 54. 54. FingerTowel -Ito ay ginagamit upang punasan at patuyuin ang kamay ng pari matapos itong hugasan.Ito ay nututulad sa purificator ngunit ang krus ay nasa ibaba.
 55. 55. Mga Banal na Kasuotan Kasulya (chasuble) -Ito ang panlabas na kasuotan ng mga pari. Alba (Alb) -Ito ay puting damit,mahaba at maluwag ang manggas at hanggang sakong.
 56. 56. Sutana (cassock) -Ito ay mahabang kasuotan na syang tanda ng katayuan ng mga tagapaglingkod o ng isang seminarista. Sinturon (cincture) -Ito ay mala-lubid na taling ginagamit ng mga tagapaglingkod o seminarista upang maisa-ayos ang alba o sutana.
 57. 57. Stola (stole) -Makitid at mahabang balabal na sinusuot ng obispo,pari at diakono sa pagdiriwang ng liturhiya.Taglay nito ang mga kulay ng liturhiya. Kapa (cope) -Ang damit na ginagamit ng pari sa pagpuprusisyon (gaya ng Candelaria,palaspas,at pagtatanghal ng banal na sakramento)
 58. 58. Humeral Veil -Kasuotan para sa pagdadala at pagpuprusisyon at pagbabasbas sa sambayanan,taglay ang banal na sakramentong nakalagay sa monstrance. Sobrepelis (Surplice) -Kasuotang ipinapatong sa sutana,lalo na tuwing naglilingkod.
 59. 59. Dalmatica -Ang kasuotang ito ay para lamang sa mga diakono,isinus uot sa ibabaw ng alba at ng stola. Chasuble-Alb -Ito ay isa ring alba ngunit maluwag ang pagkakayari,pwede Itong gamitin bilang kasulya o alba
 60. 60. Mga Kulay ng Liturhiya Berde -Sagisag ng buhay at pag-asa.Ginagamit ito sa karaniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan. Purple -Sagisag ng kalungkutan at pagsisisi.Ginagamit tuwing panahon ng Kuwaresma,sa piglilibing sa yumao at Kumpisal
 61. 61. Violet -Sagisag ng kagalakan sa paghihintay,Ito ay ginagamit sa ,mga panahon ng Adbiyento. Pula -Sagisag sa walang hanggang pag-ibig ng diyos.Ito ay ginagamit sa panahon ng Pentekostes ,misa sa karangalan ng Espiritu Santo at mga ng mga Martir tulad ng Palaspas at Biyernes Santo. Pink/Rosas -Sagisag ng tuwa at kagalakan.Ginagamit kahalili ng Lila sa ika-3 linggo ng Adbiyento at ika-4 linggo ng Kuwaresma.
 62. 62. Ginto -Sagisag ng paghahari ng panginoon.Ginagamit itong kahalili ng puti sa mga higit na maringal na pagdiriwang tulad ng kapistahan ng patron ng parokya o Ordinasyon. Itim -Sagisag ng labis na kalungkutan.Maaring gamitin patungkol sa mga misa ng yumao.
 63. 63. Mga Banal Na Aklat Sakramentaryo -Ang aklat na naglalaman ng mga dasal at panalangin para sa wastong pagdiriwang o ng misa. Leksyonaryo -Ang aklat na naglalaman ng mga unang pagbasa,Salmo at Ikalawang Pagbasa para sa mga ankop na pagdiriwang.
 64. 64. Ebanghelyo -Ang aklat na naglalaman ng mga mabuting balita na binabasa ng pari o diakono para sa mga angkop na pagdiriwang Santoral -Ang aklat na naglalaman ng lahat ng mga panalangin at mga pagbasa para sa hanay ng mga banal o kapistahan
 65. 65. Sambuhay -Isang dyaryo kung saan makikita ang kabuuang bahagi ng misa o ng banal na pagdiriwang. Ordo -Ang taunang kalendaryo ng simbahan kung saan nakalagay ang mga kapistahan,gayun din ang mga iba pang gawaing pang simbahan.
 66. 66. Aklat ng paglingap sa may sakit -Ang aklat na naglalaman ng mga dasal at pagbasa para sa mga may karamdaman. Collectio Rituum -Ang aklat na naglalaman ng mga dasal at tagubilin sa mga ritual,na ginagamit sa iba't-ibang uri ng pagbabasbas
 67. 67. Aklat sa Kasal -Ito ay ginagamit sa sakramento ng Kasal.Dito matatagpuan ang mga pagbasa na ginagamit sa pagdiriwang. Aklat sa palilibing -Ito ay ginagamit para sa mga yumao.Matatagpuan din dito ang mga pagbasa at panalangin ukol sa pagbibndisyon sa mga Yumao.
 68. 68. Panalangin ng Bayan -Ito ay ginagamit para sa mga pagbasa sa bahagi ng panalangin ng bayan para sa mga angkop na pagdiriwang ng misa.
 69. 69. Bahagi ng Dambana
 70. 70. Santuaryo -Ito ang pinakabanal na bahagi ng simbahan.
 71. 71. Altar (Dambana) -Ang hapag kung saan ginaganap ang paghahandog ng sambayanan.
 72. 72. Ambo (Lactern) -Dito ipinapahayag ng Lektor ang salita ng Diyos,at ng pari ang mabuting balita gayundin ang Homiliya.
 73. 73. Presider’s Chair -Ang upuan kung saan nauupo ang pari sa pagdiriwang ng banal na misa.
 74. 74. Tabernakulo (Tabernacle) -Ang lagakan ng mga itinatalagang tinapay (at alak),na pangunahing itinatabi para sa may mga sakit o bilang pabaon sa papanaw.
 75. 75. Krusipiho (Cricifix) -Ang imahen ni Kristo na nakapako sa krus.
 76. 76. Retablo -Ang isang malaking dibisyon kung saan nakalagay ang krusipiho,tabenakulo at ilaw sa dambana.
 77. 77. Baptismal Font -Ang lugar kung saan ipinagdiriwang ang sakramento ng binayg.
 78. 78. Ilaw sa Santuaryo -Ito ay isang ilawang inilalagay malapit sa tabernakulo. May sindi pag may laman itong sakramento.
 79. 79. Kumpisalan -Dito ginaganap ang sakramento ng kumpisal kung saan tayo ay nagsasabi ng ating mga pagkakasala upang magsisi.
 80. 80. Paschal Candle -Itong kandila na ito ay sumasagisag sa muling pagkabuhay na mag-uli ni Kristo.Ginagamit ito sa panahon ng muling pagkabuhay,sa binyag at sa misa patungkol sa mga patay.
 81. 81. Lingkod ng Diyos sa Salita at sa Gawa PART IV
 82. 82. Mga Dasal Orationibus
 83. 83. Sumasampalataya • Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao Siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa karoroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, Sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal; Sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, At sa buhay na walang hanggan. Amen.
 84. 84. Pangwakas na Panalangin + Sa Ngalan ng Ama,Anak at ng Espiritu Santo + Panginoon ko,Maraming salamat po sa iyong kaloob na seminar sa araw na ito.Sapagkat marami akong natutunan tunkol sa paglilingkod ko sa iyong dambana.Ito po ay isasa-isip ko at isasa- pusi ang aking mga natutunan upang maging matiwasay at maayos ang paglilinkod ko sa Diyos at sa Bayan AMEN....

×