Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vizsgadolgozatbemutato

364 vues

Publié le

Pásztorál-pszichológiai dolgozat bemutatója

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Vizsgadolgozatbemutato

 1. 1. Babeş - Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar Kontextuális lelkigondozói megközelítések ( halál, hűség, türelem, érdem, bűn, bűntudat) Mesteri szakvizsgadolgozat alkalmazott teológiából Vezető tanár: Dr. Hézser Gábor Végzős hallgató: Sándor Szilárd 2014 Kolozsvár
 2. 2. A dolgozat kérdésfelvetése • Az 1980-as évek Hollandiájában megindult képzés alapján Magyarországon megismert kontextuális szemléletet és gyakorlatot , miként lehet az erdélyi lelkigondozásban hasznosítani ?
 3. 3. A válaszkeresés módszere • Néhány fogalom e szemlélet alapján történő megközelítése ( halál, a jó és rossz kérdések kapcsán – Erőss Zsolt hegymászó utolsó útja - ) • Elemi és középiskolában és világhálón végzett felmérés és ennek kiértékelése ( a hűség és türelem) • Esettanulmány ( hűség,érdem, bűn, bűntudat) • Relácionális etika alapján történő megközelítés ami kiegészíti a normatív etikai szemléletet és ennek alkalmazhatóságához nyújthat segítséget
 4. 4. A dolgozat célkitűzése • Felhívni a figyelmet a kontextuális lelkigondozói szemlélet és gyakorlat itthon is használható alkalmasságára • ( Egyéni célkitűzés(em): lelkigondozói szolgálat útkeresése – börtön, idősek otthona, árvaház, pszihiátria, család- segítő szolgálat )
 5. 5. A „halál” • 1 Dimenzió: halál – tény ( ez mit jelent?) • 2 Dimenzió:halál – tényhez való viszonyulás ( mit ad, pld munkát: orvos, pap, ügyvéd, katona,orvos, stb - valamint a gyász kérdése,új homeosztázis keresése) • 3 Dimenzió:halál ( rendszerszemlélet,mi történik a halál tényéhez való viszonyulás után ? Hogyan van ez jelen az ember kapcsolatok új alakulásában? Milyen az új kapcsolati rendszer a halál után?) • 4.Dimenzió:halál - (mit ad,mit vesz el a „halál” ? hol és hogyan vannak a segélyforások?)
 6. 6. A jó és rossz • Kinek jó és kitől vesz el ez a „jó” és mit ad ugyanakkor azzal, hogy elvesz? • Honnan a destruktív jogosultság és hogyan fordítható kontruktívvá? Az elismerés-, és az érdemszerzés lehetőségei és szükségletei. • Miképpen alakulnak az új kapcsolatok a jó és a rossz fogalmi értései és üzenete alapján? • Felelős és laza felelősség mások felelősségéért. – lelkigondozói attitűd
 7. 7. A hűség • Triadikus viszony – a hűség • Az ember nem tud nem hűséges lenni ( kérdés mihez, hogyan, mivel, kinek ad ez, kitől vesz el, mit, stb) • 1. Tény • 2. Ehhez miképpen lehet viszonyulni? • 3.Ez milyen kapcsolatokat eredményez? • 4.Mit ad és mit vesz el a hűség?
 8. 8. A türelem • „gyanús fogalom” – Hannekke Meulink-Korf megközelítése • „polutlas” – sokat tűrő bíróképesség • „ hüpoméné” – Hüpnosz, Thanatos ikertestvére a Léthé vizébe mártott gallyal altatta el az embereket • „pacientia” – lassúság • „ apathia” – érzelmek , szenvedélyek visszatartása „ ataraxia”-t eredményez • „toleration” – mások cselekedetei és meggyőződései iránti tisztelet • ( kontextuális megközelítések) : „ A türelem a nehézségek másokért való elhordozása.” Hanneke - A türelem bizonyosság abban, hogy a történések egy isteni rend szerint zajlanak.
 9. 9. Az iskolai és világhálós felmérésekről A türelem feltételei: a hűség,bizalom,várakozni-tudás,megértés, szeretet, csak akkor jó ha természetes ( IX-XII osztályosok) A hűség feltételei: türelem, bizalom, szeretet, csak akkor jó ha természetes ( IX-XII osztályosok) A türelem feltételei: várakozás,a biztos tudás,reménység,jutalom ( V-VII osztály) A hűség feltételei:szeretet,szófogadás,titkok megőrzése. ( V-VII osztályosok) Világhálós felmérés a facebookon, unitpap és semper reformandi társalgási listákon: Hűség – valami érték melletti elkötelezettség ( haza, hit, nemzet,áldozatot követel) Türelem – megnyúgvás és bizonyosság a cselekedetek „helyességét” illetően,a váratlan helyzetekben a bölcs felülemelkedés lehetősége
 10. 10. A türelem és hűség „hatalmában” • A türelem a saját birtokunkban levő idő birtoklása, oly módon, hogy ebből másoknak is adni tudjunk. • A hűség lehetőség a jó cselekedetekre az által, hogy a „konstruktív jogosultságom” élem meg önmagam irányában és az emberi kapcsolataimban.
 11. 11. Rövid dávidferenci megközelítés Az isteni hűségre adott válasz egyik lehetősége az ember számára: a türelem gyakorlása.
 12. 12. A hűség és az érdem mérlegén • ... az adás és az elfogadás állandó változást eredményez és amennyiben kapcsolatról van szó, itt az egyensúly, vagy az egyensúly felbomlása is állandó változásban van. Cél: a változásban is megtartani, vagy legalább észrevenni az egyensúlyt, amit az olyan "súlyok" arányos elosztása is adhat, amit érdemeknek nevezünk. Mérleg A serpenyője , lehet a hűség és lehet az érdem pozitív vagy negatív „súlya” Mérleg B serpenyője, lehet a hűség és lehet az érdem pozitív vagy negatív „súlya” az adás és elfogadás „kapcsolati mérlege”
 13. 13. Lelkigondozói eset • Julianna ( testvére Géza) – Baróton nő fel • Béla ( van egy húga) – Déván nő fel • Gyermekeik: László, Kamilla • 20 év házasság után házassági krízis ( Julianna szexuálisan megcsalja férjét, amire a férj válasza hasonló szexuális megcsalás) • a hűség és az érdem mérlegén vizsgálva a kapcsolatot, reflexív kérdésekkel megközelítve: hogyan voltak egymáshoz hűségesek azzal, hogy szexuálisan eltávolodtak egymástól ? mihez, kihez voltak hűségesek amikor egymástól eltávolodtak? hogyan kerülhet változó egyensúlyba a kapcsolatuk ismét ? hol vannak a kapcsolati erőforrások, hogyan tovább bizalom ? mi lehet méltányos és igazságos a gyerekek számára ? Ha a hűség a válasz, akkor mi a kérdés ? Ha az érdem a válasz, mi a kérdés ?
 14. 14. A hűség forrása és az érdemek elismerője:Isten Kontextuális megközelítés alapján hűséget veszített ember nincs, csak valami irányába veszítheti el az ember a hűségét. Az érdemek elismerése hűségre segíti az embert. Isten önmagához való hűsége az érdemek elismerése is egyben és minden hűség forrása.
 15. 15. Bűn és bűntudat • Bűn – adósság – ofeilémáta ( bocsásd meg bűneinket ) • Bűntudat – adósság megtagadása ( az adósság „számláját” saját magunk számára nyújtsuk be ( szünejdészoin – lelkiismeret ) Zsid 10,2-ben • Ha nincs kapcsolat, nincs bűn sem. A bűn tehát „kapcsolati lehetőség” is. A bűn lehetőséget ad üdvösségre, melynek a feltétele a megváltás. • Az ember nem azonos az elkövetett bűnnel és van esélye ennek az adósságnak a törlesztésére, hogy az adósság jogával éljen és erre válaszoljon. • Az ember önmagában, a másik nélkül képtelen a jóra. A bűn, illetve az adósság felismerése az első lépés a bizalom megszerzéséhez.
 16. 16. Összegzés • Sajátos erdélyi viszonyok között van létjogosultsága a kontextuális lelkigondozásnak. Erre engednek következtetni az iskolában és a világhálón végzett felmérések, valamint a lelkigondozói esetben a kapcsolati forrásoknak a megtalálása mint hatékony segítség. • A téma feldolgozása mindennapi életemre jótékony hatással volt, a többirányú összetartozás megtapasztalása révén a többirányú elkötelezettség lelkigondozói attitűdje belső szabadságot, önérvényesítést nyújtott. • Bízom abban, hogy ezen lelkigondozói iskola elvégzése után sikerül érvényesítenem a megszerzett és megtapasztalt ismereteket idősek otthonában, árvaházakban, elítéltek részére a börtönben, valamint a családpásztorációs és gyülekezeti lelkészi munkámban egyaránt. A pszichiátrián való kontextuális lelkigondozói munkát is szívesen végeznék.

×