Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Trafikverkets
klimatkrav
Håkan Johansson
Nationell samordnare klimatfrågor
hakan.johansson@trafikverket.se
2
Trafikverkets uppdrag
• Ansvara för långsiktig planering av
transportsystemet för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och...
3
• Sverige ska inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser 2045.
• Sverige ska vara det först fossilfria välfärdslandet...
4
• Betong/Cement
• Drivmedel
• Stål – armering och konstruktion
• Asfalt
Investeringsprojektens klimatpåverkan
Klimatpåve...
6
• Utgångspunkt – mål enligt klimatlagen att Sverige inte skall ha
några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045
• Trafi...
7
Mål på väg mot klimatneutralitet
Bonus för
klimatneutralitet
från 2030
Klimatneutralt
senast 2045!
2030 även
fossilfritt!
8
Krav ställs vid planering, projektering och byggande
Krav för investeringsprojekt ≥50 mkr
Åtgärdsvalsstudie Byggprodukti...
9
• I samband med upphandlingen definieras ett utgångsläge av
Trafikverket med hjälp av Klimatkalkyl.
• Ett krav ställs i ...
10
• Vid projektets slut ska entreprenören visa att kravet har uppnåtts genom
en klimatdeklaration.
• Emissionsprestanda f...
11
Krav i upphandlingar av investeringsprojekt
större än 50 miljoner kr 201801 to 201909
20 procent
reduktion i
medeltal
12
• Totalentreprenad av ny förbifart inkluderande
7 betongbroar, ombyggnad av vägar, gång- och
cykelvägar.
• Reduktionskr...
13
Krav på mindre investeringsprojekt och på underhåll
Åtgärdsvalsstudie ByggproduktionProjekteringPlanläggning
<50 mkr
oc...
14
Krav på material och drivmedel
i mindre investeringsåtgärder (<50 mkr) och i underhållsentreprenader
Produkt/material E...
16
• Trafikverket utgår från AMA-anläggning
• AMA17 tillåter högre inblandning av slagg och flygaska som
gör att klimatkra...
17
Basunderhåll väg utanför storstadsregion
• Bonus för förnybara drivmedel utöver reduktionsplikt
• I upphandlingar från ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Hur fungerar samspelet mellan regelverk och kravspecifikationerna? Håkan Johansson, Trafikverket.

128 vues

Publié le

Hur fungerar samspelet mellan regelverk och kravspecifikationerna? Håkan Johansson, Trafikverket. Presenterat på Betongdagen den 21 november 2019 på Sheraton Hotel i Stockholm.

Publié dans : Technologie
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Hur fungerar samspelet mellan regelverk och kravspecifikationerna? Håkan Johansson, Trafikverket.

 1. 1. Trafikverkets klimatkrav Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se
 2. 2. 2 Trafikverkets uppdrag • Ansvara för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart • Planera för ett transportsystem som passar in i ett samhälle där klimatmål har nåtts. • Ansvara för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar • Minska ”egen” klimatpåverkan och arbeta långsiktigt för en klimatneutral infrastruktur.
 3. 3. 3 • Sverige ska inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser 2045. • Sverige ska vara det först fossilfria välfärdslandet i världen. • Klimatpåverkan från infrastrukturen (byggande, drift och underhåll) är betydande. Den står för ca 5-10 procent av väg- och järnvägens klimatpåverkan. • Trafikverket har som upphandlare av infrastrukturhållning och materiel till järnvägen möjlighet att påverka utsläppen. Varför klimatkrav?
 4. 4. 4 • Betong/Cement • Drivmedel • Stål – armering och konstruktion • Asfalt Investeringsprojektens klimatpåverkan Klimatpåverkan referensalternativ nationell plan 2018-2029
 5. 5. 6 • Utgångspunkt – mål enligt klimatlagen att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 • Trafikverket satte upp ett långsiktigt mål för 2045 och delmål för 2020, 2025 och 2030 • Konsekvensanalys tillsammans med branschen som visar att delmålen kan nås till ingen eller liten extra kostnad • Implementering av Klimatkalkyl från 2015 • Målen implementerade i upphandlingskrav från 2016 • Färdplan för en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045 Från mål till handling
 6. 6. 7 Mål på väg mot klimatneutralitet Bonus för klimatneutralitet från 2030 Klimatneutralt senast 2045! 2030 även fossilfritt!
 7. 7. 8 Krav ställs vid planering, projektering och byggande Krav för investeringsprojekt ≥50 mkr Åtgärdsvalsstudie Byggproduktion Reduktionskrav på utförandeentreprenad, Klimatkalkyl Kontroll av uppfyllande av reduktionskrav. Klimatdeklaration och EPD Reduktionskrav på konsult eller totalentreprenad, Klimatkalkyl ProjekteringPlanläggning Krav på konsult att ta fram åtgärdsförslag i planläggningen, Klimatkalkyl
 8. 8. 9 • I samband med upphandlingen definieras ett utgångsläge av Trafikverket med hjälp av Klimatkalkyl. • Ett krav ställs i upphandlingen att reducera klimatpåverkan med x procent jämfört med utgångsläget. I snitt: – 15 procent reduktion 2020-24 jämfört med 2015 – 30 procent reduktion 2025-29 jämfört med 2015 – 50 procent reduktion 2030- jämfört med 2030 + fossilfritt • Vid förändringar av betydelse under entreprenaden uppdateras utgångsläget. Den procentuella reduktionen består dock. Krav vid projektering och byggskede Investeringsprojekt ≥50 miljoner kr
 9. 9. 10 • Vid projektets slut ska entreprenören visa att kravet har uppnåtts genom en klimatdeklaration. • Emissionsprestanda för specifika material måste visas genom EPD. Det gäller alltid betong, cement, armeringsstål, konstruktionsstål och i vissa fall även bränslen. • Bonus utgår i samband med klimatdeklarationen för reduktioner större än kraven enligt modell presenterad i upphandlingen. Om kraven inte klaras utgår vite. • För entreprenader som avslutas 2030 eller senare ges bonus upp till 100 procents reduktion. Krav vid projektering och byggskede Investeringsprojekt ≥50 miljoner kr
 10. 10. 11 Krav i upphandlingar av investeringsprojekt större än 50 miljoner kr 201801 to 201909 20 procent reduktion i medeltal
 11. 11. 12 • Totalentreprenad av ny förbifart inkluderande 7 betongbroar, ombyggnad av vägar, gång- och cykelvägar. • Reduktionskrav 0 procent jämfört med utgångsläge och bonus för upp till 10 procent reduktion (max 1 procent av kontraktsvärdet). Resultat: • Entreprenören reducerade utsläppen av växthusgaser med 18 procent genom en kombination av åtgärder I projektering, byggnation samt material o drivmedelsval, exempel: – Minskade mängder schakt och fyllning, optimering obunden överbyggnad och beläggning, biodiesel, armeringsstål med lägre klimatpåverkan Väg 44 Lidköping – Källby Första projektet med klimatkrav Lidköping
 12. 12. 13 Krav på mindre investeringsprojekt och på underhåll Åtgärdsvalsstudie ByggproduktionProjekteringPlanläggning <50 mkr och underhåll Krav på konsult att ta fram åtgärdsförslag i projekteringen Material och drivmedelskrav på entreprenad Kontroll av uppfyllande av material- och drivmedelskrav EPD och drivmedelsredovisning
 13. 13. 14 Krav på material och drivmedel i mindre investeringsåtgärder (<50 mkr) och i underhållsentreprenader Produkt/material Entreprenad avslutas 2020-2024 Entreprenad avslutas 2025-2029 Armeringsstål ≤ 0,72 kg CO2e/kg stål ≤ 0,52 kg CO2e/kg stål Konstruktionsstål Miljövarudeklaration typ III (EPD) för utvalda produkter Miljövarudeklaration typ III (EPD) för allt konstruktionsstål Cement Betong ≤ 0,70 kg CO2e/kg cement 25 % reduktion CO2e Miljövarudeklaration typ III (EPD) för betongen ≤ 0,62 kg CO2e/kg 35 % reduktion CO2e Miljövarudeklaration typ III (EPD) för betongen Drivmedel till fordon och arbetsmaskiner i Storstadsregionerna Minst 20 procent av energianvändningen, avseende fordon och arbetsmaskiner, ska bestå av el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikt
 14. 14. 16 • Trafikverket utgår från AMA-anläggning • AMA17 tillåter högre inblandning av slagg och flygaska som gör att klimatkraven kan nås • Problem att det tar tid för en väg eller järnväg komma till, initialt kan man utgått från tidigare AMA som gällde då • Positiva exempel finns där avsteg gjorts för att möjliggöra högre inblandning trots att man i övrigt ligger kvar med tidigare AMA • Att bara tillåta räcker inte alltid • Tröghet finns både hos Trafikverket och entreprenör/konsult • Våga även utmana regelverket Samspel mellan klimatkrav och andra regelverk
 15. 15. 17 Basunderhåll väg utanför storstadsregion • Bonus för förnybara drivmedel utöver reduktionsplikt • I upphandlingar från hösten 2019 Beläggningsunderhåll • Bonus för beläggning med mer än 15 procent lägre emissioner än utgångsläge (“100 nivån”) • Piloter under 2019 • I upphandlingar från slutet av 2019 Andra klimatkrav

×