Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Swedish Concrete Association 2014

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 47 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (14)

Similaire à Swedish Concrete Association 2014 (20)

Publicité

Plus par Svenska Betongföreningen (20)

Swedish Concrete Association 2014

 1. 1. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Betongföreningen - ett nätverk av betongkunskap
 2. 2. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Organisation Styrelse Ekonomi Programråd Permanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakter Betongföreningen Betongföreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling.
 3. 3. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Organisation Styrelse Ekonomi Programråd Permanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Allmänt Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling. Föreningen bildades den 15 januari 1912. Styrkan är all den kompetens och erfarenhet som finns i denna 102-åriga förening. Det finns en sammanhållning och stolthet, vilket är svårare att hitta inom andra bygg-föreningar. Föreningen har cirka 680 enskilda samt 61 korporativa medlemmar.
 4. 4. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Organisation Styrelse Ekonomi Programråd Permanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Organisation Verkställande direktör, Richard McCarthy (egen firma 20 %, CBI Betonginstitutet 80 %) Arkiv och ekonomi, Seija Liukkonen, Karin Glad, CBI Betonginstitutet Reception, Cecilia Eklund, CBI Betonginstitutet Register och distribution Marie Brunnberg AB Tidskriften Betong och www.betong.se, Roger Andersson, Betong Media AB
 5. 5. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Organisation Styrelse Ekonomi Programråd Permanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Styrelsen 2014 Nio medlemmar i styrelsen, väljs vid årsmötet i april varje år Mats Öberg, NCC Construction (ordförande) Peter Utgenannt, CBI Betonginstitutet (vice ordförande) Henrik Wenngren, Sweco Infrastructure (kassaförvaltare) Anders Lindvall, COWI (sekreterare) Katja Fridh, LTH Marie Bergman, Strängbetong Mats Hellström, Cementa Malin Löfsjögård, Svensk Betong Richard McCarthy, vd
 6. 6. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Organisation Styrelse Ekonomi Programråd Permanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Ekonomi Omsättning 2013 Föreningen 298.000 SEK Servicebolaget 1.720.000 SEK
 7. 7. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Organisation Styrelse Ekonomi Programråd Permanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Programråd Syd Öst Richard Malm (ordf.) Henrik Wenngren Niklas Magnusson Nils Davant Henrik Vinell Iad Saleh Stefan Björs Anders Ingnäs Katja Fridh (ordf.) Lars-Åke Andersson Magnus Johnsson Christer Nilsson Johan Hellqvist Kristian Tammo Väst Anders Lindvall (ordf.) Katarina Malaga Rasmus Rempling Jonas Magnusson Peter Harrysson Hans Hedlund Tobias Hagman David Johansson
 8. 8. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Organisation Styrelse Ekonomi Programråd Permanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Permanenta råd Rådet för betongforskning Rådet för högskoleutbildning Rådet för teknik och vidareutbildning Hållbarhetsrådet Rådet för estetik Seniorrådet Bettan – kvinnligt nätverk
 9. 9. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Organisation Styrelse Ekonomi Programråd Permanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Kommittéer och kommissioner Kommissionen för betongbeläggningar Betonghandbok Material– revidering Revidering av SKB-rapport: Rekommendationer för användning från 2002
 10. 10. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Organisation Styrelse Ekonomi Programråd Permanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Internationell samverkan Medlem i ECSN (European Concrete Societies Network) Nationell medlem i fib Gruppmedlem i IABSE ACI - International Partnerships and Publications Committee Nordiska Betongförbundet
 11. 11. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Organisation Styrelse Ekonomi Programråd Permanenta råd Kommittéer m.m. Internationell samverkan Kontakt Richard McCarthy vd Svenska Betongföreningen Service AB richard@betongforeningen.se Tel 010-516 68 21, mobil 070-726 40 01 Ansvarig för hemsidan, kalendariet, medlems-och prenumerationsregister, medlemsutskick samt lagerhållning och expediering av rapporter och publikationer: Marie Brunnberg admin@betongforeningen.se Tel 0175-216 50, mobil 073-656 09 03 Kontakt Hitta till oss SVENSKA BETONGFÖRENINGEN 100 44 Stockholm Tel: 08-24 17 17 Besök/godsadress Drottning Kristinas väg 26 114 28 Stockholm Kontakta oss
 12. 12. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Vår strävan Fler medlemmar Opartiskhet Bredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Vision och framtid Betongföreningen har under det senaste året satsat energi och tid på att fundera kring frågor om vision och framtid Arbetet resulterar i strategiplaner som ständigt revideras och utvecklas
 13. 13. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Vår strävan Fler medlemmar Opartiskhet Bredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Vår strävan är att Öka antalet medlemmar samt Öka nyttan för byggsektorn bli bättre på det vi gör Säkerställa opartiskheten Modernisera föreningen Bredda verksamheten - fler Flera kvinnor ska arbeta i målgrupper (exempelvis betongsektorn entreprenörer och studenter) Bli effektivare Underlätta och främja nätverkandet
 14. 14. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Vår strävan Fler medlemmar Opartiskhet Bredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi öka antalet medlemmar samt bli bättre på det vi gör? Hela strategiarbetet syftar till att uppnå dessa två ytterst centrala och viktiga mål! Vad ska vi göra för att fler kvinnor ska börja arbeta i betongsektorn? Stöttning av det kvinnliga nätverket BETTAN
 15. 15. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Vår strävan Fler medlemmar Opartiskhet Bredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi säkerställa opartiskheten? Samarbete med fler organisationer, nätverk och föreningar Eftersöka fler medlemmar och fler målgrupper
 16. 16. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Vår strävan Fler medlemmar Opartiskhet Bredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi bredda verksamheten? Lobba hos företag, skolor och organisationer Fler seminarier Ökad teknisk bredd (mer fokus på exempelvis utförandefrågor) Fler råd och/eller översyn av nuvarande råds inriktning och verksamhet Tydligare koppling mellan tidskriften Betong och utförandeteknik Sträva efter fler uppdrag som remissinstans
 17. 17. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Vår strävan Fler medlemmar Opartiskhet Bredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi bli effektivare? Ökad samverkan mellan våra olika råd Videokonferenser Samverkan med tidskriften Betong och Betong Media Lättare att uppdatera webbsidan för råd Ökad synbarhet (förbättrad kommunikation, nyhetsbrev, enkäter)
 18. 18. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Vår strävan Fler medlemmar Opartiskhet Bredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi öka nyttan för byggsektorn? Breddning av verksamheten och fler målgrupper Fler aktiviteter (seminarier, studiebesök, resor m.m) Samarbeta med andra utgivare vad gäller rapportförsäljning och medutgivning Intensifiera arbetet med kompetens- och utbildningsfrågor Samarbeta med utländska betongföreningar för harmonisering av utbildningar
 19. 19. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Vår strävan Fler medlemmar Opartiskhet Bredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi modernisera föreningen? Sociala medier Ökad synbarhet (nya funktioner och verktyg på webbsida, bredare marknadsföring m.m) Förbättrad webbsida (mer information för medlemmar vid inloggning, diskussionsforum, bloggning, sökmotoroptimering m.m) Frukostmöten m.m. Förbättrade förutsättningar för och uppmuntran till nätverkande
 20. 20. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Allmänt Vår strävan Fler medlemmar Opartiskhet Bredda verksamheten Hur kan vi bli effektivare? Ökad nytta för byggsektorn Hur modernisera? Nätverkande Hur kan vi underlätta och främja nätverkandet? Vi ska bli effektivare Vi ska modernisera föreningen Vi strävar efter att öka nyttan för byggsektorn
 21. 21. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Historik Historik
 22. 22. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Hjälpmedel Rekommendationer SKB Utbildningar Rapporter och riktlinjer Framgångar
 23. 23. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Hjälpmedel Rekommendationer SKB Utbildningar Rapporter och riktlinjer Hjälpmedel Utvecklingen av hjälpmedel och rekommendationer för att erhålla beständiga betongkonstruktioner m h t frost, armeringskorrosion och sprickbildning m.m. Detta har inneburit stora kostnadsbesparingar för samhället
 24. 24. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Hjälpmedel Rekommendationer SKB Utbildningar Rapporter och riktlinjer Rekommendationer Framtagandet av rekommendationer och riktlinjer för projektering och utförande av alla typer av betong-konstruktioner (till exempel golv), vilket bidragit till att minska skadeomfattning och kostnader för reparationer
 25. 25. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Hjälpmedel Rekommendationer SKB Utbildningar Rapporter och riktlinjer SKB Framtagandet av rekommendationer för tillverkning och gjutning med självkompakterande betong innebar tidigt att utvecklingen och användandet av denna nya betongteknik satte ordentlig fart, snabbare än i andra delar av världen Att ta fram en rapport som hela betongsektorn står bakom är en styrka! Högre produktivitet och förbättrad arbetsmiljö är några av fördelarna
 26. 26. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Hjälpmedel Rekommendationer SKB Utbildningar Rapporter och riktlinjer Utbildningar Klass I- och Klass II-utbildningarna (m.fl.) har samordnats mellan olika utbildningsgivare. Betongföreningen står för kvalitetssäkring genom samordning av tentamina, gemensamma regler och intyg samt central registerhantering
 27. 27. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Hjälpmedel Rekommendationer SKB Utbildningar Rapporter och riktlinjer Rapporter och riktlinjer Föreningen är av ideell karaktär och opartisk. Rapporter och riktlinjer som tas fram och som hela betongsektorn står bakom ger en seriositet och minskar risken för kommersiell påverkan
 28. 28. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Nätverk Sammankomster Teknik och information Utbildning Utmärkelser Aktiviteter
 29. 29. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Nätverk Sammankomster Teknik och information Utbildning Utmärkelser Nätverk och samarbete Nätverkande – inom industrin, institutioner, myndigheter och verk Diskussioner om allt och med alla: • Rena teknikfrågor (mestadels intern kommunikation) • Diskussioner med byggherrar, kommuner m. fl • Samråd med produktionsfolk Samarbete med materialindustrin om utgivning av tidskriften Betong samt anordnande av Betongbyggnadsdagar m.m Samarbete med SVR, BeFo m.fl. vid anordnande av bl. a. Tunneldagar
 30. 30. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Nätverk Sammankomster Teknik och information Utbildning Utmärkelser Sammankomster Seminarier, föredrag och studiebesök Olika typer av arrangemang, ex.vis • Betongbyggnadsdag • Tunneldag • Betongdop • Nordisk betongdag
 31. 31. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Nätverk Sammankomster Teknik och information Utbildning Utmärkelser Teknik och information Initiering eller utgivning av rapporter (Betongrapporter m.m) Utgivning av olika publikationer, exempelvis tidskriften Betong Informationsspridning om betong Främjande av teoretisk och praktisk betongteknik Främjande av tillkomst av rationella tekniska bestämmelser och rekommendationer
 32. 32. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Nätverk Sammankomster Teknik och information Utbildning Utmärkelser Utbildning Kompetens- och utbildningsfrågor
 33. 33. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Nätverk Sammankomster Teknik och information Utbildning Utmärkelser Utmärkelser Utgivning av utmärkelser till forskare, studenter på högskolor samt andra som haft stor betydelse för betongteknikens utveckling; Det internationella priset Swedish Concrete Award Stipendiet Årets Bästa svenska examensarbete Guldmedalj till förtjänt medlem Stor Medlem
 34. 34. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Tidskriften Betong Rapporter NCR Medlemsmatrikel/ Medlemsblad Publikationer
 35. 35. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Tidskriften Betong Rapporter NCR Medlemsmatrikel/ Medlemsblad Tidskriften Betong Tidskriften Betong är Betongföreningens tidskrift och gavs ut för första gången år 1915. Den kommer ut med sex nummer per år och har den senaste tiden förändrats mycket både design- och innehållsmässigt. Vi arbetar utifrån tre kärnvärden: Tyngd – tidskriften har kvar sina vetenskapliga artiklar och ska med sina reportage tränga lite djupare Stolthet – betongsektorn ska känna stolthet över hur deras material presenteras och tycka den är en bra talesman som de gärna visar för andra Kreativitet – det finns alltid nya sätt att presentera fakta på och tidskriften ska kännas nytänkande och på väg någonstans Tidskriften Betong produceras av Betong Media AB som ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa
 36. 36. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Tidskriften Betong Rapporter NCR Medlemsmatrikel/ Medlemsblad Rapporter
 37. 37. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Tidskriften Betong Rapporter NCR Medlemsmatrikel/ Medlemsblad Nordic Concrete Research – NCR Nordisk forskarpublikation NCR utkommer med två nummer per år
 38. 38. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Tidskriften Betong Rapporter NCR Medlemsmatrikel/ Medlemsblad Medlemsmatrikel och medlemsblad Medlemsmatrikel utkommer ungefär vartannat år Medlemsblad utkommer två gånger per år
 39. 39. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Medlemsförmåner Medlemsavgift Medlemskap
 40. 40. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Medlemsförmåner Medlemsavgifter Medlemsförmåner Tillgång till ett stort nätverk Kostnadsfritt deltagande på studiebesök och seminarier Möjlighet att delta i kommittéer Möjlighet att följa med på studieresor utomlands Rabatt på tidskriften Betong, Betongbyggnadsdagar och rapporter Personliga meddelanden om aktiviteter Registrerad i medlemsmatrikel Korporativt medlemskap (förutom att anställda får samma förmåner som ovan): Loggan publicerad på föreningens hemsida Tillåtelse att använda föreningens logga i sin marknadsföring Möjlighet att bjuda in övriga medlemmar till visning av anläggningar/projekt Möjlighet att bjuda in kunder till programrådens aktiviteter Ett exemplar vardera av tidskriften Betong respektive NCR (utsedd kontaktperson)
 41. 41. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Medlemsförmåner Medlemsavgifter Medlemsavgifter Enskilt medlemskap 280 kr/år Studerande 50 kr/år Upp till 30 år 0 kr! Korporativt medlemskap Medlemsavgiften är för närvarande 2 500 kr/år. Därutöver debiteras en årlig serviceavgift i tre nivåer och den baseras på företagets storlek. Nivåerna är f. n. 3 000 kr, 9 000 kr respektive 21 500 kr. Medlemsavgiften är momsfri, på serviceavgiften tillkommer 25% moms.
 42. 42. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Detta är betong Historik Betong i dag Betongens typer Materialet betong
 43. 43. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Detta är betong Historik Betong i dag Betongens typer Detta är betong Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial och kan i princip betraktas som ett rent naturmaterial Normal betong består av cirka • 80 procent sand, sten eller grus • 14 procent cement • 6 procent vatten • Ofta tillsatsmedel Betong har lång livslängd, kan återanvändas till fullo och armerad betong är det mesta använda av alla konstruktionsmaterial
 44. 44. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Detta är betong Historik Betong i dag Betongens typer Historik För 7000 år sedan upptäckte Fenicierna kalkens förmåga att tillsammans med vatten bilda ett starkt lim Under romartiden byggdes många imponerande betongkonstruktioner Efter romartidens fall föll tekniken att tillverka cement i glömska Först i mitten av 1800-talet blev betongen vår tids dominerande byggmaterial
 45. 45. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Detta är betong Historik Betong i dag Betongens typer Betong i dag Med betongens hjälp producerar vi i dag allt från jättelika broar, skyskrapor, och milslånga tunnlar till mindre föremål, som möbler, skulpturer, fontäner och krukor. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad betong kan används till!
 46. 46. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Detta är betong Historik Betong i dag Betongens typer Betongens typer Det finns ett flertal olika typer av betong som har olika användningsområden och olika egenskaper. Några exempel är; • fiberarmerad betong • husbetong • anläggningsbetong • golvbetong • markbetong • snabbtorkande betong • självkompakterande betong • skumbetong • sprutbetong • undervattensbetong • vältbetong
 47. 47. www.betongforeningen.se Hem Föreningen Vision och framtid Historik Framgångar Aktiviteter Publikationer Medlemskap Materialet betong Historik Historik Betongföreningen grundades den 15 januari 1912 Ca 680 enskilda medlemmar 61 korporativa medlemmar

×