Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Xarxes Informàtiques

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
XARXES
INFORMÀTIQUES

Roger Oliva i Omar Ben
E4B
ÍNDEX
Sistemes de numeració

1

1. Xarxes informàtiques......................

3

2. Parts d’una xarxa informàtica...........
Sistemas de numeració
Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi númeric
que utilitza dos sí...
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Xarxes Informàtiques

 1. 1. XARXES INFORMÀTIQUES Roger Oliva i Omar Ben E4B
 2. 2. ÍNDEX Sistemes de numeració 1 1. Xarxes informàtiques...................... 3 2. Parts d’una xarxa informàtica.................. 4 Router 4 Commutador 4 Targeta de xarxa 5 Transmissió de dades 5 3. Configuració de la xarxa................ 7 Adreça MAC 7 Adreça IP 7 4. Arquitectura de xarxes........... 8 5. Sistemas Operatius ………….. 9
 3. 3. Sistemas de numeració Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi númeric que utilitza dos símbols: el 0 i l’1. El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu símbols que utilitza deu símbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Per convertir números del sistema decimal al binari utilitzem una taula com la següent: 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potències de 2 a la dreta de tot hi tenim 20, després 21, 22, etc. És a dir, a la dreta de tot hi posem el número 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32... A partir del número decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els 0 a l’esquerra no serveixen per a res) Exemple: Converteix el número 150 a codi binari 512 256 128 1 64 0 32 0 16 1 8 0 4 1 2 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumem 128 més 16 més 4 i més 2, dóna 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula. Copiem el número binari a la taila i sumem on hi hagi 1. El resultat d’aquesta suma és el número decimal. Exemple: Quin és l’equivalent decimal del número binari 10101111? 512 256 128 1 64 0 32 1 16 0 1 8 1 4 1 2 1 1 1
 4. 4. El resultat és la suma de 128 més 32 més 8 més 4 més 2 i més 1. Per tant, és el número 175. Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 1 Byte 1 KB 1 MB 1 GB 1 TB 8 bits 1024 Bytes 1024 KB 1024 MB 1024 GB 2
 5. 5. 1. Xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica determinada. 3
 6. 6. 2. Parts d’una xarxa informàtica Router: Aparell que permet connectar una xarxa a Internet. Permet l’entrada i sortida de dades a través de la línia telefònica Commutador o switch: Dispositiu que permet connectar diferents ordinadors a la xarxa. Llegeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la sol·licita. 4
 7. 7. Targeta de xarxa: Placa que hi ha dins de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa de l’ordinador al switch. Transmissió de dades: Mitjà utilitzat per a transmetre la informació. Pot ser de quatre tipus:  Cable de coure de parells trenats. És el cable més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses.  Cable coaxial. Té un nuncli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències 5
 8. 8. Cable de fibra òptic. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.  Mitjà sense fil (WiFi). La informació es transmet per ones de ràdio. 6
 9. 9. 3. Configuració de la xarxa.  Adreça MAC. Número que identifica de manera univoca la targeta de xarxa. Aquest número va definit de fàbrica i és diferent per a cada ordinador.  Adreça IP. Número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil 192.168.0.190 7
 10. 10. 4. Arquitectura de xarxes L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura.  Bus: Els ordinadors surten d’un punt central  Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell  Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades.      Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 8
 11. 11. 5. Sistemes operatius • Què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta d’operacions • Tipus de sistemes operatius  Windows  Linux. Programari lliure. 9

×