esp 5 english 5 esp 5 q1 w7 d1 5 using card catalog informational text identify informational text-types_worksheet identify informational text-types_lesson en5lc-iia-4_identify signal words_activitysheet unang markahang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapa esp 5 q1 w10 d1 5 esp 5 q1 w6 d1 5 esp 5 q1 w5 d1 5 esp 5 q1 w5 d1 es p q1 w4 d1-5 esp esp 5 q1 w3 d1 to 5 esp 5 q1 w1 d5 esp 5 q1 w1 d4 esp 5 q1 w1 d3 esp q1 w1 d2 esp 5 q1 w1 d1 esp nakapaghihinuha na nakapagdudulot ng kabutihan provide accurate instructions
Tout plus