өв.эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүги өв - эрүүл мэндийн газрын са хуваарь батлах тухай хариуцлагатай жижүүр томилох тухай эрүүл мэндийн байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн 20 эрүүл мэндийн байгууллагуу ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 2019 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 2018/03/12 а/06 гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн а эрүүл мэндийн байгуууллагу өв - эрүүл мэндийн газрын 2016 өвөрхангай аймгийн томуу дүгнэлт зөвлөмж хүргүүлэх тухай үнэлгээний дүгнэлт 2020/09/11 а29 гэрээ гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020/09/10 а28 журам батлах тухай аян зохион байгуулах тухай ажил эрчимжүүлэх тухай мэргэжлийн яаралтай тусламж үзүүлэх багуудыг томил 2020/07/01 а21 тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох туха 2020/07/01 а22 ээлжийн амралт батлах тухай 2020/05/05 а/17 дадлага сургуулилтын бэлэн байдлыг 2020/04/29 а/16 хуваарь батлах тухай 2020/04/22 а15 вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхө эх барихуйн чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний ту 2019/03/20 а11 сувилахуй 2019/03/20 а10 хуваарь батлах тухай 2020/03/12 а/09 коронавирусын халдвараас урьдчилан 2020 оны 05 сарын мэдээ 2020 он 4 сар 2020 оны 4-р сарын мэдээ дадлага сургуулилтын бэлэн байдлыг хангах тухай вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн хуваар 2020 оны 2-р сарын мэдээ 2020 02 сар санхүү мэдээ 2020 01 сар санхүүү 2020 01 tusuw 2020 оны 2 сарын эргэн мэдээ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх гамшигаас эрүүл мэндийн албаны орон тооны бус томи шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэх тухай эмнэлгийн ор дэлгэх 2020 оны 1-р сарын мэдээ Зөвлөмж бэлэн байдлыг хангах салбар хоорондын багуудыг том 2020/02/07 а42 засаг даргын захирамж шинэ коронави шинэ коронавирусийн халдвараас сэргийлэх ажлыг эрч томуу төст өвчин 2020/02/04 а03 томуу шинэ коронавирус халдварын сэжигтэй тохиолдолд ажи утсаар зөвлөгөө өгөх гомдлын 2019 онд ирүүлсэн өргөдөл 19 эмс-н албан даалгавар томуу 4-р долоо хоног эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны 242 тушаал заавар ба 2019 оны 12 сарын мэдээ 2019/12/16 a51 шагнах тухай 2019/09/02 a34 шагнах тухай өвөрхангай аймгийн зд-н захирамж 2020/01/15 а09 2019 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 2019 оны 11-р сарын мэдээ 2019 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 2019 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл тушаал хүргүүлэх тухай дотоод журам 2019 оны 11 сарын мэдээ бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн клини үнэлгээний баг байгуулах тухай хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлгийг хянас 2019/11/21 а47 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019/11/12 а46 журам батлах тухай ариутгал халдваргүйтгэл хийх хуваарь батлах тухай мэрэгчгүйтгэл ахуйн шавьж 2019 оны 10-р сарын мэдээ тусгай зөвшөөрөл шинжилгээнд хамруулах тухай оюутан сурагчдыг эрүүл мэндийн цогц үзлэг улирлын томуугын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тух 2019 оны 09-р сарын мэдээ 2019/09/09 а35 гамшигаас хамгаалах эрүүл мэндийн а 2019/08/28 а33 зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилох ту 2019/08/27 а32 ажлын хэсэг байгуулах тухай чиг үүрэг батлах тухай 2019/07/22 а31 хуваарь 2019/07/05 а30 хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2019 оны 8-р сарын мэдээ өвөрхангай 2019 оны 7-р сарын мэдээ 2019 оны 6-р сарын мэдээ өвөрхангай 2019 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2019 хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан 2019/06/20 а27 улаанбурхан улаануудын эсрэг нэмэлт 2019/05/27 а25 байгууллагын дотоод хяналтын бүрэлд 2019/05/27 а24 төрийн байгууллагын ажлын зохион ба 2019/05/14 а23 хуваарь батлах тухай 2019/05/14 а22 улаанбурхан улаануудын эсрэг нэмэлт 2019/05/09 а18 ажлын хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2019 оны 5-р сарын мэдээ хэсгийн хорооны баримталж ажиллах бодлогын баримт эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ urgudul shiidwer 2019 оны 4-р сарын мэдээ 2019 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 2019/03/27 а12 олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэ эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батл 2019/0408 а14 хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 2019/02/25 а09 хөрөнгө зарцуулах тухай 2019/01/22 а04 арвайхээр сумын өрхийн эрүүл мэндий 2019/01/029 а05 хуваарь батлах тухай 29 а/06 01 хуваарь батлах тухай 2019 2019 3 sar medee 2019 оны батлагдсан төсөв 2019 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл 2019 оны 2-р сарын мэдээ 2016 оны статистик мэдээ 2019 оны 1-р сарын мэдээ хархорин сумын халдвартын эмнэлгийн барилгын их за есөнзүйл сумын төвийн барилгын засвар өлзийт өвөрхангай эмг 2018 онд хэрэглэгдэх шатахууны тенд өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а19 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а20 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а23 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а29 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а30 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а34 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а35 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а36 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а37 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а38 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а39 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а41 өвөрхангай эмг-н даргын тушаал 2018 а42 2018 оны статистик мэдээ өвөрхангай эрүүл мэндийн газар 2018 оны 2-р улирлын тайлан 2018 оны 5 сарын эрүүл мэндийн мэдээлэл эрүүл мэндийн газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны талархал 2018 2018 оны 4-р сарын эрүүл мэндийн мэдээ 2018/04/26 а/17 гэр бүлийн зөвлөлийг шинэчлэн батл 2018/04/23 а/16 "төсөл хэрэгжүүлэх тухай" 2018/04/20 а/14 хуваарь батлах тухай "эрт илрүүлгийн баг" байгуулах тухай олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэх тухай төлөвлөгөө батлах тухай ажлын хэсэг байгуулж tender201803 tender barilga tender 2018 оны 3-р сарын эрүүл мэндийн мэдээ 2018 оны 2-р сарын эрүүл мэндийн мэдээ 2018 оны 1-р сарын эрүүл мэндийн мэдээ гамшгаас хамгаалах орон тооны бус жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2017 оны жилийн эцсийн эрүүл мэндийн мэдээ 2017 ol tod 2017 оны шилдэгүүд тодорлоо. жишиг үнэ тогтоох тухай томуу төст өвчин (тòтө)-ий 49 дугаар долоо арвайхээр сумын агаарын чанар амьсгалын замын өвчл эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2017 оны 11 сарын то 2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан албан тушаалын жагсаалт эрүүл мэндийн газрын нийтийн албан тушаалтны авлиг тусгай зөвшөөрөл төгсөө өв.эрүүл мэндийн газрын 2017 оны санхүүгийн гүйцэт 2017/10/04 а/33 төлөвлөгөө батлах тухай 2017/10/04 а/32 журам батлах тухай 2017/10/02 а/31 төлөвлөгөө батлах тухай 2017/09/20 а/30 эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт спортын хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017/09/12 а/29 биеийн тамир 2017/08/04 а/28 хуваарь батлах тухай 2017/07/26 а/27 журам батлах тухай 2017/07/05 а/22 хяналтын хуудасны загвар батлах ту 2017/06/18 журам батлах тухай huwaar batlah uv zasarg dargiin a15 zasag dargiin zahiramj 2017 uvurkhangai zasag darga 2017 эрүүл мэндийн газрын тусгай зөвшөөрлийн ажлын алба эрүүл мэндийн салбарт 2017 онд хийгдсэн хөрөнгө ор 2017 tetgemj emg tusuw uurchlult эрүүл мэндийн салбарын төсвийн тодотголын өөрчлөлт 201706 sar uvurkhangai medee 2017 оны 4-р сарын мэдээ 2016 оны 5-р сарын сарын мэдээ 2016 оны 4-р улирлын санхүүгий эрүүл мэндийн газрын 2016 оны албан тушаалын ангилал сумын эрүүл мэндийн төвийн uvurkhangai tusuw 2017 2017/04/14 a/145 эмс-н тушаал журам 2017/05/08 а/14 дархлаажуулалтын 2017/03/06 а/81 "тушаал хүчингүй б 2017/04/11 шагнах тухай 2017/03/21 gamshig oron too 2017/03/13 olnon ulsiin suwagchdiin udur 2017/03/20 sjliin hesgiin bureldehuun tomiloh tuha 2017/02/24 hariutslagatai huwaar201706 2017/02/19 a/05 huwaari 2017/02/06 а/04 мэргэжлийн багийн 2017/02/03 вакцин 20170120 tushaal asdfaf ьохгшахгша 2017 оны 1-р сарын мэдээ аргачлал батлах тухай шалгуур дүгнэх “тусгай зөвшөөрөл авахад б 2017 оны батлагдсан төсөв /ба 2017 онд батлагдсан төсөв улирлын хуваарь хүргүүлэх санхүүжилтийн сар ил тод байдлын тайлан өвөрхангай эрүүл мэндийн б албан даалгавар 2016/11 албан даалгавар1 журам батлах тухай 2016/11/04 а/30 байгууллагын дото дархлаажуулалтын 10 хоногыг эхэд үзүүлэх эмнэлгийн тус эрүүл мэндийн даатгалын са дотоод хяналтын шалгалт хийх ажлын графикч шалгалтын багийн хяналт авлигын эсрэг эрүүл мэндий өвөрхангай аймагт үйл ажил 2016 оны 10-р сарын мэдээ “засгийн газрын 100 хоног” сэтгэцийн эрүүл мэндийн өд зайн сургалтын хуваарь захиргааны ерөнхий хууль эрүүл мэндийн даатгалын ту удирдамж 2016 оны 7-р сарын мэдээ 2016 оны 8-р сарын мэдээ аяны удирдамж гарлаа. title 2016 оны 7-р сарын мэдээ 2016 оны 5-р сарын мэдээ 2016 оны 6-р сарын мэдээ 2016 onii tuswiin guitsetgel 2016/05/01 а/19 нэмэлт дархлаажуу 2016/03/15 а16 болзолт уралдааны 2016/03/14 а15 хууль хэрэгжүүлэх 2016/03/01 а14 хуваарь батлах тух 2016/03/01 а/13 эмнэлгийн орны ач 2016/02/17 а12 өвчтөний ор хүлээл 2016/02/16 а11 боэт-ийн хүүхдийн 2016/02/03 а09 ахмад настанд хүнд 2016/01/27 а08 өрхийн эрүүл мэнди 2016/01/26 а07 ажлын хэсгийн бүрэ 2016/01/20 а05 менингококкт халд 2016/01/19 а04 өрхийн эрүүл мэнди 2016/01/14 а03 өрхийн эрүүл мэнди 2016/01/04 01 ажлын хэсэг байгуул 2016 оны 2-р сарын мэдээ 2016 оны 1-р сарын мэдээ эрүүл мэндийн салбарын 2015 х эрүүл мэндийн салбарын авт Сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүү тендер хүчингүй болгох тух тендерийн гүйцэтгэгчийг со аймгийн засаг даргын 2016 31 ны а/165 захирамж 03 аймгийн засаг даргын 2016 оны эргэн мэдээлэл 2015 томуу төст өвчин (ттө)-ий 51 д 2015 оны 11 сарын мэдээ
Tout plus